Grindsted - Entreprenørfirmaer

GRINDSTED

ENTREPRENØRFIRMAER 

Entr. ERNST ANDERSEN, Grindsted


Indehaver:

1946  Entr. Ernst Andersen, Grindsted  (tlf. 53) 


Sporvidde 700, 600 mm.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?   B ?m   Nagbøl  ?   194?  ?  ?? hk  type ?


Anvendelse

192.-1929    Mergelgravning, Vesterhede mergelleje, Hejnsvig 

1934             ?

1940-194?   Vejanlæg, Varde-Vejle landevej

194?-194?    Tørveproduktion, Rangstrup mose 


- - - -


29-5-1929, 30-5-1929, 31-5-1929 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Tipvogne til leje eller købs. Ernst Andersen, Sønderby, Grindsted.


12-12-1929 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Mergellejet blev oversvømmet, Søen brød gennem dæmningen.
I Vesterhede Mergelleje i Hejnsvig sogn skete under uvejret i nat en ret alvorlig ulykke. Entreprenør Andersen, Grindsted, beskæftigede dér 5–6 mand, og den pågældende nat var der, som altid, vagt ved en pumpe på en dæmning mellem mergellejet og en sø. Pludselig opdagede vagten, at dæmningen begyndte at give efter for presset, og han alarmerede det øvrige mandskab. Vandet brød dog igennem og fyldte mergellejet, hvori stod tipvogne og andet materiel. Arbejdet må nu standses for stedse, og selv om det meste materiel kan bjærges, vil entreprenøren lide et stort tab.


16-5-1934, 17-5-1934 - JYLLANDSPOSTEN

4 stkr. ¾ m³ og 3 stkr. 1 m³, 700 mm sporvidde ønskes solgt eller byttet med ¾ m³ tipvogne, sporvidde 600 mm, eller 9 à 10 kg spor. Ernst Andersen, Grindsted. Tlf. 53.


22-6-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Notits: Amtets vejarbejder.

Ribe Amts Vejvæsen afholdt i formiddag i Ribe licitation over udførelsen af jordarbejdet ved udbygningen af Varde – Vejle landevej fra sten nr. 51000 til sten 53680.

Arbejdet blev overdraget Ernst Andersen, Grindsted.


27-8-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor ønskes til købs. Spor 10 à 12 kg. Vogne ¾ m³, 600 mm. opgiv billigste pris. Ernst Andersen, Grindsted. Tlf. 53.


9-5-1947 - THISTED AMTS TIDENDE

Notits: Stjålet et helt tog. Entreprenør Andersen, Grindsted, har været udsat for et usædvanligt tyveri, idet et tipvognstog, bestående af 21 vogne, som han havde stående på en plads i Herbjerg ved Brørup, er blevet stjålet.

Politiet har konstateret, at de mange tipvogne er blevet kørt til Brørup station og derfra videre med DSB til København. Man ved endnu ikke, hvor de er havnet.


13-5-1947 - VESTJYDEN
Notits: Tog-tyveriet opklaret.
Det er nu lykkedes kriminalpolitiet i Ribe at opklare mysteriet med det fra Harbjerg ved Brørup forsvundne tipvognstog, idet man har fundet tipvognene hos et stort københavnsk firma. Der bliver imidlertid ingen større tyverisag ud af det, idet tyveriet var en misforståelse. Det pågældende firma havde fået en del penge til gode hos en entreprenør Andersen og skulle have noget entreprenørmateriel for pengene, bl. a. nogle tipvogne. Firmaet gik imidlertid galt i byen, idet entreprenør Andersen, Grindsted, blev forvekslet med firmaets skyldner, og man hentede de forkerte tipvogne. Firmaet har straks givet entreprenør Andersen en uforbeholden undskyldning, og tipvognstoget er blevet returneret til Brrøup, hvorefter den mærkelige sag er bragt ud af verden.


25-5-1949, 26-5-1949 - JYLLANDSPOSTEN

500 lb. m. 10 kg spor på jernsveller, 30 tipvogne, 1 motorlokomotiv, fabrikat Møller, Nagbøl, alt 600 mm sporvidde. Henv. Ernst Andersen, Eg tlf. 29.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1-4-1953: Leveret 1 sporretter. Spordele.

HARRY ANDERSEN, Grindsted


Indehaver:

1946  Harry Andersen, Nørre Allé, Grindsted  (tlf. 265)


Sporvidde ukendt.

Formål ukendt.


- - - -


25-9-1946, 27-9-1946, 29-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Sugepumper, rør og spor købes eller sælges(?). Har De sugepumper (helst stempelpumper) 2" rør og filter, som er egnet til pumpning af grundvand ved kloakarbejde. samt 1000 m spor. Dele af ovenstående har også interesse. Harry Andersen, Nørre Allé, Grindsted. Telefon 265 kan benyttes.

Entr. VALDEMAR HANSEN, Grindsted


Indehaver:

1918  Entr. Valdemar Hansen, Grindsted


Sporvidde ukendt.

Tørveproduktion i Urup mose ved Eg.


- - - -


10-1-1918, 11-1-1918, 12-1-1918, 13-1-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvespor. Dette spor er et samlet træspor på 10 alen, som samles med lasker for hver 10 alen; der er 1 alen mellem hver svelle og sporet er belagt med båndjærn. Leveres omgående. Valdemar Hansen, Grindsted.


29-5-1918 - VESTKYSTEN - ESBJERG

15 mand kan få arbejde i Urup tørvemose 3. juni ved henvendelse til entreprenør Vald. Hansen, Grindsted. 

Vognmand VIGGO HANSEN, Grindsted


Indehaver:

1948  Vognmand Viggo Hansen, Grindsted


Sporvidde 700 mm.

Tørveproduktion ukendt sted. 


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen  (SA ebd 042231281)

1911-1923 m. m. Kontobog for spor - Udlejning af spor til tørveproduktion fra 1948/49 og Udlejning af spor til tørveproduktion (1943-1947).

Lejet ikke specificeret materiel fra mergelafdelingen 1948.

(Før 1948 var det udlejet til Niels Nørregaard, Eg.)

TESTNOTE 


UTM32: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1961  Smedemester Aage Hansen, Holsted


Formål ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1961-64:

27-11-1961: 12 støbte hjul 225 - 65/70.

Siden er senest

rettet


16-11-2015 

28-7-2019