Salling - Teglværker

SALLING   

TEGLVÆRKER              UTM skal rettes

RØDDING GRUNDVAD TEGLVÆRK

GRUNDVAD TEGLVÆRK


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 31.01. 


Ejer: 

1946       Rødding Grundvad Teglværk v. Ane Marie Pedersen

1950       Grundvad Teglværk og Tømmerhandel

1959       H. Pedersen


Teglværk anlagt 1883 ved Grundvad bro mellem Rødding og Balling. Lukket 1960?

 

Bane anlagt (før) 1920, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-5-1919 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Klemt mellem to tipvogne. Ved Rødding Grundvad Teglværk er der i dag indtruffet et uheld, som nær havde kostet et menneske livet, idet arbejdsmand Chr. Graversen ved egen uagtsomhed kom i klemme mellem to tipvogne og blev en del forklemt. Det menes dog, at han slipper fra det uden varigt men.


25-2-1920, 26-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner til salg. 125 meter 55 mm spor kan købes med eller uden sveller. Grundvad Teglværk, Rødding pr. Skive. 


8-6-1936 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Ulykke på Rødding Grundvad Teglværk. Sent lørdag eftermiddag skete der en ulykke på Rødding Grundvad Teglværk. Man var i færd med at køre tipvogne ned i lergraven. I almindelighed kobler man vognene sammen og lader dem køre samlet, men i lørdags lod man dem køre enkeltvis.
På den forreste vogn stod Marius Madsen, Balling. Midt under kørslen løb vognen af sporet; men Madsen fik tid til at springe af og han blev stående mellem skinnerne for at se efter vognen. Et øjeblik efter kørte den efterfølgende tipvogn ind på ham og væltede ham omkuld. Han klagede over stærke smerter i det ene ben, og en tilkaldt læge konstaterede brud på et lille ben.


- - - -


V. Spøer - Hovedbog 1933-37 :

1934: Spordele. Skinneretter til 7-10 kg.

1935: Spordele, vogndele
12-6-1935: 120 m 10 kg skinner.


V. Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Div.

1939: Spordele


V. Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele (600 mm)

NY MØLLE TEGLVÆRK

NYMØLLE TEGLVÆRK


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 31.02. 


Ejer: 

1899            Jens Christensen

1907            Jens Kr. Møller 

19??-1927  A/S Aalborg Trælasthandel

1950            A. Carlsen


Teglværk anlagt 1852 ved Rødding å's udløb i Sallingsund. Udskibningsbro fra 1899. Værk lukket 1966.


Bane anlagt (før) 1936, nedlagt 19?? .

Sporvidde 770 mm. Trækkraft motorlokomotiv?. 


- - - - 


Vandbygningsdirektoratetet - G IX13 - 35 Nymølle Bro 

Ind.min. 18-2-1899 til VBDir.: 

Vedr. andragende fra teglværksejer Jens Christensen af Nymølle, Rødding sogn og herred, om tilladelse til at opføre en udskibningsbro i Limfjorden ud for det på hans ejendom matr. 1 d af Spøttrup Hovedgård beliggende teglværk, haves der intet at erindre.

Intet nævnt om hvorvidt der var spor på broen.


- - - - 


6-1-1907, 10-1-1907, 15-1-1907, 18-1-1907, 22-1-1907, 24-1-1907, 29-1-1907, 30-1-1907 - JYLLANDSPOSTEN
Nymølle Teglværk pr.Skive kan på grund af ejerens fremrykkende alder fås til købs. Til værket kan medfølge ca. 25 tdr. ld. ager, planeret lergrave og strand. Overflødighed af ler, såvel til røde som gule mursten og rør. Der er godt opland. Bekvem udskibning på Limfjorden. 1 ringovn. Gode og såvidt nye og kraftige maskiner med alt tilbehør. 1 skibningsbro (tilfælles med en herværende trælasthandel), skibningspramme, 1 fartøj til murstenssejlads osv., alt i god stand og kan købes at modtage til foråret. Skriftlige forespørgsler til undertegnede ejer besvares. Jens Kr. Møller.


27-9-1912 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Fået en finger afklippet og knust ved en tipvogn.
Arbejdsmand Jeppe Jensen, Rødding, var i går så uheldig at få en finger aldeles ødelagt i en tipvogn ved Nymølle Teglværk. Det yderste led af fingeren blev helt afklippet, og den øvrige del af fingeren knust, så at skindet hang i trevler helt ind til hånden.
Jensen måtte sidde med fingeren i klemme i tipvognen et helt kvarter, da det ikke straks kunne lykkes at få hånden fri. Der blev straks sendt telegrafisk bud efter læge Wilckens, Balling, der kom til stede og foretog den nødvendige forbinding.


17-3-1920, 18-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg eller udleje. Herværende teglværk klar til drift, rigelig med ler, gode maskiner, ny dieselmotor, produktionsevne ca. 2 mill. sten årlig, til salg eller leje straks. Lager af mursten og drænrør kan medfølge. Nymølle Teglværk pr. Skive.


7-11-1922, 8-11-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Nymølle Teglværk og Trælasthandel, beliggende umiddelbart ved Limfjorden og med afskibningsplads, er til salg straks. Henvendelse til sagførerne Bøttern & Worsøe, Skive.


2-5-1924, 3-5-1924, 4-5-1924 - JYLLANDSPOSTEN

To brugte tipvogne med en sporvidde af 770 mm ønskes til købs. Nymølle Teglværk pr. Spøttrup.


3-2-1927, 6-2-1927, 10-2-1927 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Nymølle Teglværk pr. Spøttrup .... kan købes ved henvendelse til A/S Aalborg Trælasthandel under likvidation eller dommerfuldmægtig Østergaard, Skive.


21-11-1933 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Retssag. Nymølle Teglværk har ret til at hente ler i lergravene. 


17-5-1952, 18-5-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv købes. Ny Mølle Teglværk, Spøttrup. Tlf. 30.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1938: Vogndele, spordele

??? TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1916  Jens Hedegaard, Durup


Navn og beliggenhed ukendt.


- - - -


30-5-1916, 1-6-1916, 4-6-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg eller ombytning med en større gård. Teglværket er moderne bygget, har god afsætning og rigeligt med ler. Henvendelse til Jens Hedegaard, Durup.

HOSTRUP TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

189??-        Forpatet af  M. Olsen 

19??-1915  M. Olsen, Nykøbing Mors

1915-19??  Marinus Petersen


Teglværk ved Hostrup hovedgård med udskibningbro i Venø bugt.

Opført 18?? Lukket 19?? Ca. 1½ km bane til lergrav.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


29-6-1899, 30-6-1899, 1-7-1899, 4-7-1889 - JYLLANDSPOSTEN
Det meddeles herved, at Hostrup Teglværk pr. Skive fra dato drives af undertegnede forpagter, der i de senere år har deltaget i forretningen. Samtidig undlader jeg ikke at meddele, at der ved værket forefindes lager af velsorterede mursten, tagsten og rør af en anerkjendt udmærket kvalitet. Spcialitet i fine røde facadesten. Forespørgsler besvares omgående. – Telefon nr. 71.
Hostrup Teglværk pr. Skive, den 25. juni 1899. Martin Olsen.


7-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Mageskifte. Nykøbing M., 6. juli: Hostrup Teglværk, tilhørende M. Olsen i Nykøbing M., er mageskiftet med gården Vester-Høgild i Aulum, tilhørende Marinus Petersen. Teglværket er ansat til 47.500 kr. og gården uden besætning til 30.000 kr. Ombytningen sker den 15. juli.

BRANDEN TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1898-19??  Købmand J. P. Petersen, Selde

1???-1929   Skive Bank

1929-19??   ?


Teglværk anlagt 1898 i Branden ved Fursund. Ca. 50 m bane. 

I 1950-60'erne overtaget af Skamol, som fremstillede molersten af moler fra Fur.  Lukket 19??


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft. 


- - - - 


Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Billede B 1311 - 1951 ca. Branden Teglværk - Fur Landevej 118 mod Selde Vig og Risum
Billede B 1312 - 1953 ca. Branden Teglværk med tørrelader. Luftfoto, mod NØ over Fursund, Til højre bag lergraven ses den lille vig ved Bjørnhus, det gamle færgested.
Billede B 4417 - 1950-60. Branden Teglværk, Fur Landevej 118. Med bestyrerbolig, set fra vest
Billede B 4482 - 1900 ca. Branden Teglværk - DASF Selde-Åsted arbejdshold.

GYLDENDAHL TEGLVÆRK /

GYLDENDAL TEGLVÆRK


UTM32: N 6288200, E 486500 - Ref.nr. 35.05.


Ejer:

19??-19??  Gyldendal Teglværk A/S

1946-1950 Gyldendal A/S


Teglværk opført 1908 ved Venø bugt ved Vester Hærup, lukket 1971. Udskibningsbro.  Ca. 200 m bane.


Bane anlagt før 1935, nedlagt 1971.

Sporvidde 762 mm (1936), 600 mm (1956). Trækkraft ukendt.


- - - -


16-4-1931 - SKIVE FOLKEBLAD
Notits: Hånden læderet under en tipvogn. Under udskibning af mursten fra Gyldendal Teglværk i Lime skete der i går eftermiddag et alvorligt uheld.
En af teglværksarbejderne kom netop kørende ud ad en bro med en tipvogn, der var belæsset med ca. 300 mursten, da en motorbåd i det samme kom sejlende hen mod broen. I båden befandt sig en 12-årig dreng, Kresten, søn af teglværksbestyrer Jensen. Idet båden gled ind mod broen, greb drengen op om dennes kant for at sagne bådens fart. Han greb imidlertid helt op over en af de skinner, hvorpå den tunge tipvogn til alt uheld i det samme kom kørende. Den gik over drengens venstre hånd.
Læge Partsch, Lem, blev tilkaldt og beordrede straks drengen indlagt på sygehuset, hvor det ved en fotografering i dag viste sig, at fingrene ikke var knust, men hånden dog slemt læderet.


- - - - 


Vandbygningsdirektoratet - G IX13 - 37 Hærup Teglværksbro

M.f.O.A. 12-8-1911 til VBDir.:

Vedr. andragende fra ors. Mark, Skive for Aktieselskabet Gyldendal og Hærup Teglværker i Lime sogn om tilladelse til at anlægge en ca. 200 m lang pælebro i Limfjorden ud for selskabets teglværk i Vester Hærup. Den ansøgte tilladelse gives herved. Intet nævnt om spor på broen. 


Spøttrup Lokalhistorisk Arkiv
Billede F 223 . 19 billeder. Tipvogne, peronale mm.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Spordele

1936: Spordele, vogndele
5-2-1936: 2 brugte vogne, 1 m³, 762 mm.
20-7-1936: lev. hr. Tømmerhandler Falk (Kaas Ralleje), Lime: 300 m brugte 10 kg skinner.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Vogndele
27-2-1953: 4 hjul 400x75 mm.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Vogndele
1956: Spordele 600 mm
1957: Vogndele 600 mm

RESENGAARDS TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6272390, E 502644 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1905-1909  Niels Jensen


Teglværk ved Skive fjord nord for Resen. Anlagt 18??, lukket 1915.


Bane anlagt 1905?, nedlagt 1915? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft hestekraft.


- - - -


26-3-1905, 28-3-1905, 29-3-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn. En brugt, men i god stand værende tipvogn ønskes til købs samt ca. 50 al. spor. N. Jensen, Resengård pr. Skive.


23-3-1909 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 5 à 600 alen spor til teglværksbrug ønskes. Tilbud bedes sendt snarest til teglværksejer Niels Jensen, Resengård pr. Skive.


13-6-1913 - SKIVE FOLKEBLAD
1 tipvognskusk og 2 arbejdsmænd kan få stadigt arbejde på Resengaard Teglværk.


29-1-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Teglmester søger plads. Grundet på teglværkets nedlæggelse her søger undertegnede plads nu til foråret som teglmester. .... De bedste anbefalinger haves for 19 år, de sidste 6 år her. Teglmester N.P. Jensen, Resengaards Teglværk pr. Skive.

ESKÆR TEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:


Teglværk ved Hvalpsund syd for Thise. Eksisterede 1898.


Ingen yderligere oplysninger?

NORDSALLINGS DAMPTEGLVÆRK


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 26.  .


Ejer:

1890-1935  ?

1935-19??  A/S Morsø Teglværker


Teglværk anlagt ca. 1910? i Junget.

Lukket 1917 og nedrevet?


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft hestekraft og spil. 


- - - -


Sundsøre Lokalhistorisk Arkiv
Billede B 744 - Junget Mølle. Nordsalling Teglværk. 

Siden er senest

rettet

 

30-9-2014 

7-8-2019