Korsør - Entreprenørfirmaer

KORSØR

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. H. ANDERSEN, Korsør


Indehaver:

191?-193?  Entr. Hans? Andersen, Korsør


Sporvidde 600 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver.


Damplokomotiver 600 mm

(1)   ?   B t      Borsig    ?  1909


(1)   Kedelnr. 01678. 


Motorlokomotiver 600 mm

(2)  ?   B bm  PM    ?  1926  Fds  ?20 hk   type HSL


(2)  Nyt.


Anvendelse

1911-1912  Havneudvidelse, Korsør: 

1923           Vejarbejde, Spong-Mommark:

1926           Ukendt: (2)

ca. 1933     Vejarbejde, Slangerup-Lindholm:  

1934           Ukendt, Pederstrup:

1935           Vejarbejde, Ringe:


- - - -


3-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Korsør havn. Kørsør, 2. marts. Efter forudgående licitation er arbejdet ved udvidelsen af Korsør havn overdraget entreprenør H. Andersen i Korsør, der var lavestbydende med 103,836 kr. 


18-3-1911 - LICITATIONEN

500 lb. fod bolværk med opfyldning og uddybning i Korsør. Antaget tilbud fra H. Andersen, Korsør.


13-8-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Et så godt som nyt lokomotiv, 15 H. K., 60 ctm. sporvidde, mrk. A. Bossig, Berlin, er billigt til salg. Entreprenør H. Andersen, Korsør.


1-1-1923 - ENTREPRENØREN

Jordarbejde ved vejarbejde Spong-Mommark overdraget H. Andersen, Korsør.


1-2-1935 - FREDERIKSBORG AMTS AVIS
Notits: De mange tipvogne, sveller og skinner, tilhørende entreprenør Andersen, Korsør, som har henligget på pladsen ved Øvej bag 'Virkelyst' siden vejanlæget Slangerup–Lindholm for et par år siden blev færdigt, er nu bleven transporteret til Fyn, hvor entreprenør Andersen i nær fremtid skal påbegynde et nyt vejanlæg i nærheden af Ringe.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

6-12-1934: afs, til Pederstrup (regning til Ringe): Vogndele.

8-6-1934: 2 skifter af brugte 12 kg skinner på brugte brigadesveller 600 mm.

6-2-1935: afs. til Ringe: Spordele.

Entr.fa. ANDERSEN & SVARE, Korsør


Indehaver:

1920-1946   A. Andersen & C.C.O. Svare  (tlf. 204 - 245)


Sporvidde ukendt. Trækkraft Heste?


Anvendelse

1920-1922  Broarbejde, Sjælland, DSB? 

1923             Udgravning og opfyldning, Korsør 

1924             Vejarbejde, Feldsted


- - - -


13-3-1920, 14-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. En dygtig formand til jernbeton (helst tømrer) kan straks få ansættelse ved bygning af broer på Sjælland. Referencer fra tidligere stillinger udbedes. Entreprenører Andersen & Svare, Korsør.


18-1-1922 - LICITATIONEN

Paksten. Tilbud ønskes på paksten, leveret henholdsvis ved baneoverføringerne 74-75, Hyllested by og ved overkørsel nr. 6 Valbygård-Slagelse. Tilbud inden den 20. ds.til entreprenørerne Andersen & Svare, Korsør.


21-4-1923 - VESTSJÆLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Tipvognskørsel på gaden. Entreprenørerne Ant. Andersen & Svare, der er overdraget arbejdet med udgravningen af bassinet ved gasværket, har ladet anlægge spor til tipvognskørsel fra udgravningsstedet til kirkegården, hvor fylden skal anvendes ved istandsættelsen af det nye areal. Jens Baggesensgade mellem Algade og Dyrhaugesvej er derfor indtil videre spærret for kørsel.


8-4-1924, 10-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Energisk, yngre formand, der kan lede et større jord- og vejarbejde, kan antages straks. Entreprenørerne Andersen & Svare, Feldsted st.

Entr. H. J. HENRIKSEN, Korsør


Indehaver:

19??-19??  Entreprenør Henrik Johan Henriksen, Korsør


Medejer af Korsør Stenforretning /Henriksen & Kähler


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft heste?


Anvendelse

1909           Ukendt

1911-1913  Sluseanlæg ved Vesterhavsdiget

                    (V. Vedsted bæk, Darum å og Kongeåen)

1914            Bolværksarbejde, Korsør 


- - - -


17-2-1909 - BERLINGSKE TIDENDE

10 á 20 stkr. brugte tipvogne. ¾ eller 2 meters indhold, med sporvidde 600 m/m ønskes tilkøbs af entreprenør H. J. Henriksen, Korsør. 


5-1909 - LICITATIONEN

Tilbud afgivet af H. J. Henriksen & C. P. Clausen, Korsør.


11-4-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Det nye vesterhavsdige. Ribe, 10. april. Ministeriet for offentlige arbejder har i følge ‘Ribe Stiftst.’ efter indstilling fra digebestyrelsen approberet det af entreprenør H. J. Henriksen i Korsør gjorte tilbud om opførelse af sluserne for V. Vedsted bæk, Darum bæk og Kongeåen for i alt 267,000 kr.


29-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vesterhavsdiget ved Ribe.

Kongeå-slusen ved Ribe blev i sidste uge afleveret i overværelse af statens tilsynsførende, ingeniør ved Vandbygningsvæsnet H. Buhl, digebestyrelsen og den ledende ingeniør Kr. Thomsen. Slusen står dog i følge 'Ribe Stiftst.' endnu en måned på entreprenørfirmaet H. J. Henriksen & Magnus Petersens garanti, i løbet af hvilken garantiperiode forskellige småting, der var bemærket ved afleveringen, skal bringes i orden.

Slusen skulle først have været færdig til aflevering den 1. maj d. a.


4-3-1914 - LICITATIONEN

Bolværksarbejde i Korsør. Indstillet tilbud fra H. J. Henriksen, Korsør. 


3-4-1915 - KORSØR AVIS
Notits: Erstatning.
Arbejdsmand Andreas Adsersen, der den 25. juli 1914 kom til skade hos entreprenør H. J. Henriksen, Korsør, ved læsning af tipvogne og brækkede højre håndled samt beskadigede venstre skinneben, er under 20. marts d. a. af Arbejderforsikringsrådet i h. t. loven tilkendt en erstatning på 960 kr., beregnet efter en invaliditetsgrad af 20 pct.
Erstatningen udredes af 'Nordisk Ulykkesforsikring' (P. Aug. Poulsen, Korsør), hvor den tilskadekomne var forsikret. 

Entr. H. C. OLSEN, Forlev


Indehaver:

1934-1944  Vognmand, entr. H. C. Olsen, Forlev  (tlf. Vemmelev 39)


Formentlig til grusgrav.


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-4-1934, 8-4-1934 - BERLINGSKE TIDENDE

5 à 6 brugte tipvogne, i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Tlf. Vemmelev 39.


7-4-1934, 8-4-1934 - POLITIKEN

5 à 6 brugte tipvogne i god stand, en del spor og sporskifter samt ca. 100 m 2½" jernrør, købes. Vognmand H. C. Olsen, Forlev. Telf. Vemmelev 39.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1936: Spordele, vogndele, div. 600 mm

28-3-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg af brugte skinner, venstre 600 mm, 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

1-4-1936: 1 stk. klatreskive 600 mm.

14-5-1936: 100 m brugt spor 7 kg 600 mm.

16-5-1936: 1 stk. sporskifte 7 kg højre 600 mm.

23-6-1936:retur 1 stk. klatreskive 600 mm.

25-6-1936: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm.

3-7-1936: 1 stk. højre sporskifte 7 kg 600 mm.

19-8-1936: 1 stk. skifte 600 mm 7 kg højre.

21-12-1936: 4 stk. hjul model 4.


Spøer - Hovedbog 1937-1941:

1938: Div.

31-3-1939: 1 stk. alm. drejeskive 600 mm 7 kg hjørner.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

7-3-1944: 2 koben for Spiger.

KORSØR STENFORRETNING /

HENRIKSEN & KÄHLER, Korsør


Indehavere:

1909-1914  Stenforretningen Omø (Henrik Johan Henriksen og

                     Waldemar Kähler)

1914-1918   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler (Henrik Johan

                     Henriksen og Waldemar Kähler (†1918))

1918-1933   Korsør Stenforretning, Henriksen & Kähler

                     (Henrik Johan Henriksen og Gustav Kähler)

1933-1934  I/S Henriksen & Kähler

1934-1962  A/S Henriksen & Kähler

1962-1966  Henriksen & Henriksen Industri I/S

1966-           Henriksen & Henriksen Industri A/S


Firmaet ejede eller drev (bl.a. for DSB) følgende sten- og grusgrave:


HASSKOV STENGRAV  (117.09)  1910-19??

LØSNING STENGRAV  (62.03)  1914-19??

ENGESVANG STENGRAV  (??.??)  1915-1925?)

ALSLEV GRUSGRAV  (??.??)  19??-19??

TRIGE STENGRAV (47.04)  1919-19??

MUNKEBJERGBY GRUSGRAV (114.10)  1919-19??

MOGENSTRUP STENINDUSTRI  (121.03)  1915-

NYMØLLE STENINDUSTRI  (113.01)  1924-


Desuden drev man :

ØLSTED KALKSANDSTENSFABRIK  (106.05)  1919-

HADSUND GØDNINGSKALKFABRIK (33.04)  19??-19??

foruden at man deltog i mergelgravning og -udkørsel samt desuden under begge verdenskrige i brunkuls- og tørveproduktion, samt kulbrydning på Bornholm. Man var også ejer af Hasle Klinker i en årrække. 

Endvidere handlede man med tørvefabrikations- og tipvognsmateriel.

Siden er senest

rettet


12-7-2019