Fredericia - Diverse

FREDERICIA   

DIVERSE 

SVOVLSYREFABRIKEN, Fredericia


UTM 32N: N 6157300, E 547900 - Ref.nr. 71.04.


Ejer:

1913-19??  A/S Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik

                    (Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik A/S) 

19??-19??   Superfos A/S


Gødningsfabrik anlagt 1913 på Fredericia havn. Sporanlæg mellem havnekaj, fabriksanlæg og lagerplads. 500 mm med håndkraft, 1000 mm (oprindelig med damplokomotiver?), senere motorlokomotiver.


Bane anlagt 1913, nedlagt 1952?

Sporvidde ?500 mm, 600 mm, 1000 mm.

Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 1000 mm

(1)  ?  B bm  Deutz  2459  1920  Deutz  38 hk  type XIVF

(2)  ?  B bm Montania  ?  ?  ?  60 hk 


(1)  Ny? Leveret gennem Glaser & Pflaum, Hamburg.

       7,5 tons, 45 hk. Til salg september 1952. (samme?)

(2)  7 tons. Til salg september 1952. Formentlig solgt 17-11-1952.


Til Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, som også havde 1000 mm bane ved fabriken i Kastrup (113.09), er desuden leveret disse med ukendt bestemmelsessted:

(11)  ?  B bm  PM  7816/63  1930  Ford  40 hk  type PCM

(12)  ?  B bm  PM  7817/64  1930  Ford  40 hk  type PCM

(13)  ?  B bm  PM  8950/116  1933  Ford  40 hk  type PCM


- - - -


1921-22 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: A/S Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, skæring af kajspor med tipvognsspor.


9-9-1921 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Overkørt af tipvogne.
En arbejder ved navn Larsen på Svovlsyrefabriken i Fredericia blev ifl. 'Fred. Dgbl.' i onsdags overkørt af 3 tomme tipvogne, der gik over hans ben. Ved lægeundersøgelsen viste det sig, at der ikke var sket noget brud; men Larsen vil i nogen tid være ude af stand til at arbeje.


1925-26 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Fredericia Svovlsyre- og Superphosphatfabrik, anlæg af smalspor, Fredericia.


8-2-1928 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Klemt mellem planke og lokomotiv. Ulykke ved Svovlsyrefabrikken i formiddags.
I formiddags ved 9-tiden skete der på Svovlsyrefabrikkens grund en alvorlig ulykke under rangering med nogle jernbanevogne. Man var i færd med at skubbe nogle vogne frem, og anvendte hertil en lokomotivtraktor. Da tipvognssporet løber ved siden af statsbanesporet, benytter man en planke for at få forbindelse mellem vognene og lokomotivtraktoren.
Den mand, Iversen, Oldenborggade 66, der var anbragt ved planken, havde, efter hvad øjenvidner beretter, stillet sig på den forkerte side af planken, skønt han var bleven advaret derimod, og da lokomotivet stødte mod planken, skete det uheld, at planken gled på bufferne,, og da Iversen, som nævnt, stod på den forkerte side, blev han klemt mellem planken og lokomotivet. Han blev ret alvorligt kvæstet og måtte køres på sygehuset, hvor det viste sig, at han havde fået brystkassen beskadiget, ligesom et ribben var knækket. Iversen er ugift. 


2-7-1947 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Rangertræk og tipvogstog støder sammen på havnen. Ingen mennesker kom noget til.
Et af DSB's rangertræk og et tipvognstog fra Svovlsyrefabrikken ramlede i morges kl. 7,30 sammen der, hvor skinnerne skærer hinanden mellem Svovlsyrefabrikken og havnen. DSB's rangertræk var på vej mod Shelltanken, mens tipvognstoget, der blev trukket af en dieselmotormaskine, var på vej ud af Svovlsyrefabrikken. Som sædvanlig hang der to hjælpearbejdere uden på DSB''s lokomotiv. De forsøgte at forhindre ulykken ved advarende råb, men det var for sent. Selv nåede de at springe af og kom intet til. Lokomotivføreren på tipvognstoget sprang også af i rette tid, og der skete til alt held således kun materiel skade.
Dieselmaskinen og en tipvogn væltede af sporet, og en af de 20 vogne i rangertrækket, en tankvogn, blev også skubbet af sporet, ligesom den blev en del beskadiget.
DSB's hjælpevogn er blevet rekvireret til ulykkesstedet, og man regner med, at alt bliver i orden igen i løbet af eftermiddagen.


4-10-1952, 8-10-1952 - JYLLANDSPOSTEN

To benzinlokomotiver, sporvidde 1000 mm, til salg. 1 stk. Deutz, 45 hk, vægt 7½ tons, 1 stk. Montania, 60 hk, 7 tons. Svovlsyrefabriken, Fredericia. Telefon 515.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

9-9-1932 lev. 1 klatredrejeskive 600 mm.

Gartner KROMANN, Snoghøj


UTM 32N: N 6152xxx, E 545xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1949  Gartner Kromann, Snoghøj


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

8-2-1949: Leje af 1 br. vogn ½ m x 600.

F. REINHOLDT, Fredericia


UTM 32N: N 6153000, E 545400 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1919   F. Reinholdt, Fyensgade 4, Fredericia


Formål og beliggenhed ukendt.

Bor ikke på adressen ved folketælling 1916 og 1921, men 1921 tilhører ejendommen Harald Jensen.


Sporvidde 600 mm.


- - - -


13-5-1919, 14-5-1919, 15-5-1919, 16-5-1919, 18-5-1919, 20-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

To lokomotiver, 34 P. S., fabrikat Deutz, meget lidt brugte. Brændstof: Solar, petroleum, benzol, benzin, 600 mm sporvidde, arbejdsevne ca. 100 tons, 10 km timen, sælges helst omgående. F. Reinholdt, Fyensgade nr. 4, Fredericia.

HARALD JENSEN, Fredericia


UTM 32N: N 6153xxx, E 545xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1920  Harald Jensen, Fredericia


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm.


- - - -


24-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiver. 2 stk., 1. kl.s fabrikat, med 600 mm sporvidde er til salg. Harald Jensen, tlf. 306, Fredericia.

ANDERS SØRENSEN, Snoghøj


UTM 32N: N 6153xxx, E 545xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1940-1942  Anders Sørensen, Lyngsvej, Snoghøj


Formål og beliggenhed ukendt. Tørveproducent. 


- - - -


20-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

200 m spor samt 2 troljer ønskes til leje. Høj leje gives. Tilbageleveres 1. august. Anders Sørensen, Lyngsvej, Snoghøj pr. Fredericia.


3-3-1943, 4-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk - elektrisk materiel. Tørveværk med elektrisk materiel, hvoraf fremhæves 875 m kobbertråd, 36 m kabel, 1 æltemaskine, 1" 8 m gravelevator, 1 dyndelevator, dyndkasse, 30 m spor, kapacitet 50,000 pr. dag, er til salg. Kun brugt een sæson. Anders Sørensen, Snoghøj pr. Fredericia.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1-3-1940:  Leje af skinner.

A/S TRELDENÆS


UTM 32N: N 6164xxx, E 553xxx - Ref.nr. 71.xx.


Ejer:

1929  A/S Treldenæs


Formål og beliggenhed ukendt, men formentlig skærvefabrik.


- - - - 


1-7-1925 - FREDERICIA DAGBLAD
Trelde næs - udskibning af grus over havnen.


12-6-1929, 14-6-1929, 16-6-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser, spormateriel og tipvogne er til salg. Telefon Trelde 25. A/S Treldenæs.


12-6-1929, 14-6-1929, 16-6-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Stenfartøjer. En større og en mindre jagt er til salg. Telefon Trelde 25. A/S Treldenæs.

Ingeniør DINESS, Fredericia


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1923  Ingeniør Diness, Fredericia


Formål ukendt. Muligvis entreprenør?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


6-4-1923, 7-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel. 1000 m tipvognsspor, 600 mm sporvidde x ca. 70 mm høje, 6 tipvogne, ¾ -1 cbm., 2 drejeskiver, 2 vigespor, komplet med alt tilbehør, nyt eller brugt, søges til omgående levering. Billigste pris udbedes. Ingeniør Diness, Fredericia.

Vognmand K. Bertelsen, Fredericia 


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1936  Vognmand K. Bertelsen, 6. Julivej 15, Fredericia


Formentlig grusgrav. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

10-1-1936: 2 stk. brugte 0,5 m³ vogne. I bytte 2 stk. 1 m³ vogne.

UDE LASSENS GRUSGRAV, Erritsø


UTM 32N: N 6155xxx, E 544xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

1932  Grusgravejer Ude Lassen, Erritsø 


Grusgrav. Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft håndkraft?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

12-9-1932: Ca. 50 m brugt klejnt spor og 1 stk. 500 mm 0,5 m³ vogn. 1 stk. drejeskive til grussorterer.

13-9-1932: 2 hjulsæt til grussorterer. 2 stk. spor a 2½ m på jernsveller.

2-4-1933: Retur 1 stk. vogn, 50 m spor.

ERRITSØ KOMMUNE pr. Fredericia


UTM 32N: N 6155xxx, E 544xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1937  Erritsø kommune 


Formentlig grusgrav. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1937 lev. spordele.

H. M. SYNKESEN & SØN, Fredericia


UTM 32N: N 6155660, E 544870 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1943  H. M. Synkesen og ?? Synkesen ?


Maskinfabrik.


- - - -


8-12-1943, 12-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Nogle stk. ¾ m³ tipvogne, 600 mm sporvidde .... . H.M. Synkesen & Søn, Maskinfabrik, Gothersgade 4, Fredericia, tlf. 177.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1943: Vogndele

1945: Vogndele

1946: Vogndele


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele

FREDERICIA KUL- OG BRÆNDEHANDEL   


UTM 32N: N 6155xxx, E 544xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1945  Fredericia Kul- og Brændehandel A/S


Formål ukendt.

Sporvidde 700 mm.


- - - -


26-12-1945 - JYLLANDSPOSTEN

12 tipvogne, 70 cm sporvidde, søges til leje i ca. 4 mdr. Fredericia Kul- og Brændehandel A/S.

H. NIELSEN, Tårup 


UTM 32N: N 6156xxx, E 540xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1900  Gårdejer H. Nielsen, Tårup (matr. 2a)


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt.


- - - -


1-4-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 al. brugtspor og 2 tipvogne ønskes til købs snarest muligt af gårdejer H. Nielsen, Tårup pr. Taulov st.

M. RASMUSSENS MASKINFABRIK, Børkop 


UTM 32N: N 6166xxx, E 540xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1918  M. Rasmussen ?


Formål ukendt.


- - - -


18-6-1918, 20-6-1918, 22-6-1918, 24-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN

8 stkr. gode, brugte tipvogne til 600 mm sporvidde, samt ca. 100 m spor med jernsveller står til salg hos M. Rasmussens Maskinfabrik, tlf. nr. 18 Børkop.

Ing. CARØE, Børkop 


UTM32: N 61663xx E 5466xx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1943  Ing. Carøe, Hvidbjerghus, Hølle pr. Børkop


Formål ukendt. Handelsfa.? 


- - - -


15-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Blandemaskiner og tipvogne. Nogle stk. tipvogne ¾ m³, 600 mm sporvidde, sælges meget billigt.

Ingeniør Carøe, Hvidbjerghus, Hølle pr. Børkop. Træffes i dag til kl.15 på Hotel Grand, Odense, tlf. 71.

FREMAVLERFORENINGEN, Pjedsted


UTM 32N: N 6160800, E 540700 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1919        A/S 


Korn- og frøtørreri i Pjedsted Spang. 


- - - -


13-7-1919, 15-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor. Fremavlerforeningen, Pjedsted, ønsker tilbud på ca. 120 m brugt tipspor til modtagelse inden 1. september. Tilbud med opgivelse af dimension eller vægt pr. meter modtages af konsulent M. Olsen, Taulov.

Murermester NISSEN, Fredericia


UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx.


Ejer:

1941-1944  Murermester Nissen, Fredericia


Beliggenhed og formål ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

16-5-1941: 100 m ny 10 kg skinner.

19-5-1941: 100 m brugte 5 kg skinner.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

12-5-1942: 6 sæt hjul 300x700.

29-5-1942: 4 sæt hjul 300x700, 7 alm. rullelejer.

1944 lev. div.

N. K. NIELSEN, Follerupgård 


UTM 32N: N 6240145, E 449411 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1918    Propritær N. K. Nielsen, Follerupgård  


Større gård 2 km nord for Herslev. Formål ukendt. 


- - - -


15-2-1918, 16-2-1918, 17-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne og markspor. 2 à 3 tipvogne og 2-300 meter spor ønskes til leje straks og skal kun bruges 1 måned. Er også køber til sporet, om det måtte ønskes. Oplysninger bedes sendt pr. omg. til proprietær N. K. Nielsen, Follerupgård pr. Fredericia.

EDV. BORGSTRØM, Fredericia

 

UTM 32N: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         

1918      Edv. Borgstrøm, Prinsesegade 37, Fredericia 


Produkthandel. 


- - - -


8-5-1918, 11-5-1918 - FREDERICIA DAGBLAD
2 tipvogne til salg. Edv. Borgstrøm, Prinsessegade 37.

Siden er senest

rettet


29-1-2015 

28-9-2019 

6-10-2019 

18-10-2019