Holstebro - Diverse

HOLSTEBRO

DIVERSE               UTM rettes

HOLSTEBRO KARTOFFELMELSFABRIK


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1899-190?  Rasmus Selgen Sthyr


Kartoffelmelsfabrik anlagt 1899, ombygget til sukkerraffinaderi.

Efter brand 1912 flyttet til København.


- - - -


18-10-1906, 21-10-1906 - JYLLANDSPOSTEN

5 à 6 tipvogne og 3 à 400 alen spor ønskes til købs af Kartoffelmelsfabriken i Holstebro.

C. A. ASTRUP, Holstebro


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1924-1925  C. A. Astrup, Holstebro


Formål ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-3-1924, 14-3-1924 - JYLLANDSPOSTEN

4 brugte tipvogne og ca. 150 løbende meter spor med sveller, sporvidde 700 mm, er til salg hos C. A. Astrup, Holstebro.


2-4-1925, 3-4-1925, 4-4-1925 - JYLLANDSPOSTEN

4 tipvogne og ca. 150 m spor kan købes billigt hos C. A. Astrup, Holstebro.

VALD. BIRN & BRØDRE, Holstebro 


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1914  Vald. Birn & Brødre, Holstebro


Jernstøberi. Formål ukendt.


- - - -


28-5-1914, 4-6-1914, 11-6-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 100 m tipvognsspor ønskes. Tilbud sendes til Vald. Birn & Brødre, Holstebro.


3-6-1914, 13-6-1914 - LICITATIONEN

Ca. 100 m tipvognsspor ønskes. Tilbud sendes til Vald. Birn & Brødre, Holstebro.

M. COLSTRUP, Holstebro


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1936  M. Colstrup, Holstebro


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-2-1936, 5-2-1936, 7-2-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor til salg. Et parti brugte spor, omfattende: 21 lgd. 70 mm à 11 alen. 8 lgd. 70 mm à 8 alen. 20 lgd. 65 mm à 8 alen samt 3 tipvogne brugte sælges for højeste bud. M. Colstrup. Holstebro - Tlf. 496.

HOLSTEBRO KUL-KOMPAGNI 


UTM32: N 624xxxx, E 476xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941  Holstebro Kul-Kompagni


Formål ukendt. Brunkul eller tørv? 


- - - -


24-4-1941, 26-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne 6 stk. til 7 kilo spor ønskes til købs mod kontant afregning. Holstebro Kul-Kompagni. Telefon 760.

JEPSEN KRAGELUND & LAUGESEN,  Holstebro


UTM32: N 6246905, E 476360 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945  Jepsen Kragelund & Laugesen, Broagervej 1, Holstebro


Formål ukendt. Entreprenør?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1949: Vogndele, spordele

LAURSENS PRODUKTHANDEL, Holstebro 


UTM32: N 624xxxx, E 476xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1946  Produkthandler Laursen, Holstebro


- - - -


16-11-1946, 17-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. Tilbud ønskes på spor, alle partier og dimensioner har interesse. Laursen, produktforretning, tlf. 812, Holstebro. 


28-8-1954 - HERNING AVIS
Notits: Kasserede maskiner m. v. for små penge.
Forsvarets Bygningstjeneste, Vestre Flyvestationsdistrikt, har holdt licitation over kasserede maskiner. Af de seks bydende fik entreprenør Jens Mikkelsen, Hurup, og produkthandler Jens Laursen, Holstebro, følgende materialer:
...

Produkthandler Jens Laursen, Holstebro: To betonkærrer, fire betonkippere, en donkraft, en kvashugger, to spil for motorer, et sæt snekæder, fire taljeblokke, 31 fladvogne, en lokomobil, 6 kasser for tipvogne, syv understel til tipvogne, et transportanlæg for iltflasker, to 150 mm vandpumper med motor og en 8 HK dieselmotor. Prisen var 2152 kr.

B. SVENDSEN, Holstebro


UTM32: N 6246659, E 476436 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945 B. Svendsen, Struervej 13,  Holstebro


Formål ukendt.


- - - -


27-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, 1. kl., 7 kg, sælges. Da sporene er afsvellede, kan hvilken sporvidde, der ønskes, benyttes. B. Svendsen, Struervej 13, Holstebro. Telf. 347 kan benyttes.

P. NYGAARD, Holstebro


UTM32: N 6245894, E 476594 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945-1949  Fabrikant P. Nygaard, Holstebro


Tørvefabrikant? Maskinfabrikant? 


- - - -


7-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

2 Rimas presser med elevator, så gode som nye, er til salg på Ørbæk Tørveindustri ved Stakroge. Henvendelse til P. Nygaard, Istedgade 22, Holstebro. Tlf. 1110.


22-5-1946, 25-5-1946, 28-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

300 m 7 kg spor med lasker sælges. Fabrikant P. Nygaard, Ågade 2, Holstebro.


1-4-1948, 2-4-1948, 5-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

375 m 7 kg spor samt 4 stk. 1 m³ og 6 stk. ¾ m³ tipvogne .... sælges. P. Nygaard, Åg. 2, Holstebro.


1-3-1949, 2-3-1949, 6-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og ælteværk, 200 m 7 kg spor med sveller og lasker, samt et ælteværk sælges. P. Nygaard, Ågade 2, Holstebro. Tlf. 1110.

KR. JACOBSEN & SØN, Holstebro


UTM32: N 6245704, E 476342 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1953-1956  Kr. og ??? Jacobsen, Helgolandsgade 3,  Holstebro


Maskinfabrik.


- - - -


8-4-1953, 10-4-1953, 12-4-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv, 1 Demag tipvognslokomotiv, 5 tons, 600 mm, i komplet orden og driftsklar stand sælges .... Kr. Jacobsen & Søn, tlf. 1057, Holstebro.


25-6-1953, 27-6-1953, 29-6-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Et Demag motorlokomotiv, 4 tons, i komplet orden og driftssikker stand, kan købes til en meget billig pris .... Kr. Jacobsen & Søn, maskinværksted, Holstebro, tlf. 1057.


28-8-1953, 30-8-1953, 1-9-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv. 1 tipvognslokomotiv diesel er meget billigt til salg. Kr. Jacobsen & Søn, Holstebro. Tlf. 1057.


7-11-1953, 8-11-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Billigt til salg. 1 stk. diesel motorlokomotiv. .... Kr. Jacobsen & Søn, Holstebro. Tlf. 1057.


13-4-1954, 18-4-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv tip-top stand kan købes for halvdelen af, hvad det er værd mellem brødre. Kr. Jacobsen & Søn, maskinfabrik, Holstebro. Tlf. 1057.


15-8-1954, 18-8-1954, 21-8-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv. 4 tons diesel til salg eller udleje, evt. byttes med bil. 1 stk. 1 tons Thrige talje billigt til salg. Kr. Jacobsen & Søn, Holstebro. Tlf. 1057.


15-9-1955 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. Demag-lok sælges. Kr. Jacobsen & Søn, Holstebro.


10-6-1956, 13-6-1956, 16-6-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv. Et i komplet og driftssikker stand værende diesellokomotiv, fabrikat Demag, står til salg for fabelagtig lille pris. Kr. Jacobsen & søn, Helgolandsgade 3, Holstebro, tlf. 1057.

CHR. NIELSEN, Holstebro


UTM32: N 6246659, E 476436 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1942   Chr. Nielsen, Vestergade 10,  Holstebro


Formål ukendt.


- - - -


29-5-1942, 31-5-1942, 2-6-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Spor til salg. 200 mtr. med sveller, 7 kg, så god som nyt. Chr. Nielsen, Vestergade 10, Holstebro. Tlf. 824.

VEGEN MØLLE, Holstebro


UTM 32N: N 6244730, E 476341 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1917   Vegen Mølle, Johan Hansen 


Mergelgrav ?.

Sporvidde ukendt.


- - - -


22-12-1917, 24-12-1917, 27-12-1917 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Mergel. Straks efter nytår kan der fås mergel fra Vegen Mølle. Mergelen, der ifølge analyse indeholder mellem 40 og 50 pct. kalk, bliver pr. tipvogn kørt ud til møllens private vej, så den bliver let og bekvem at afhente. Johan Hansen.

VESTER KJÆRGAARD, Mejrup


UTM 32N: N 6245350, E 478430 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1922   ?  


Mergelgrav .

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-7-1922, 8-7-1922, 10-7-1922 - HOLSTEBRO DAGBLAD
I Vester Kjærgaards mergelgrav i Mejrup opkøres mergelen ved skinner og tipvogne og kan nu fås i større og mindre partier a 3 kr. pr. 8 tdr.s læs. NB. Betalingen erlægges for hver afhentet favn.

ØSTERGAARD, Sir


UTM 32N: N 6251998, E 475928 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941   ?  


Gård nær Sir kirke. Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


21-5-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
50 meter gammelt tipvognsspor sælges billigt på Østergaard i Sir.

CHR. ANDERSEN, Stroustrup 


UTM 32N: N 6246400, E 471000 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1946   Chr. Andersen, Stroustrup  (tlf. Holstebro 821 u)  


Beliggenhed ukendt. Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


18-5-1946, 20-5-1946 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Til leje ønskes ca. 70 m spor samt 2 tipvogne i ca. 1 måned. Chr. Andersen, Stroustrup. Telef. 821 u Holstebro.

Siden er senest

rettet


3-1-2015 

12-9-2019 

1-10-2019 

20-12-2019