Ansager - Diverse

ANSAGER

DIVERSE 

MARIUS JEPSEN, Ansager


UTM 32N: N 6173xxx, E 484xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  Marius Jepsen, Ansager  (tlf. 40)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


18-4-1944, 20-4-1944, 21-4-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørvemateriel, en 10 hestes motor (vekselstrøm), et spil med 200 meter stålvire, 600 meter spor, 2 tipvogne og 2400 meter kobbertråd ønskes til købs eller leje. Marius Jepsen, Ansager, tlf. nr. 40.


12-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

En tørvepresse, en 10 HK vekselstrøms motor, et ophalespil, stålwire, samt spor ønskes til købs eller leje. Marius Jepsen, Ansager. Tlf. 40.

P. JENSEN, Ansager


UTM 32N: N 6173xxx, E 484xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1920-1921  P. Jensen, Ansager


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt (Sønderjylland?).


- - - -


14-12-1920, 16-12-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvespor til salg. 124 meter. 4 kg jernspor med 76 stkr. træsveller samt 2 stkr. tipvogne på rullelejer sælges billigt. P. Jensen, Ansager by pr. Ansager st.


11-3-1921, 12-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor til salg. 120 m 4½ kg tipvognspor og 2 stkr. tipvogne med jernramme, 600 mm, sælges samlet for 550 kr. frit i banevogn sønderjydsk st. P. Jensen, Ansager station.

FRØLUND CHRISTENSEN, Ansager


UTM 32N: N 6173xxx, E 484xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1944  Frølund Christensen. Ansager  (tlf. 33) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


2-2-1944 - VESTKYSTEN - ESBJERG

En Vejen-presser med motor, spil og spor sælges. Nærmere oplysning ved telefon Ansager 33. Træffes bedst mellem kl. 8–10 og kl. 12–13. Frølund Christensen.

KRISTEN P. KRISTENSEN, Ulknud


UTM 32N: N 6176xxx, E 486xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1917  H. Kristian Nielsen og Kristen P. Kristensen


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


- - - -


1-5-1917, 2-5-1917 - FOLKEBLADET (VEJEN)

Dygtige tørvearbejdere søges. 10 mand kan til 1. maj få vellønnet arbejde hele sommeren. Der anvendes spor og fladvogn. Henvendelse til H. Kristian Nielsen, Alminde, og Kristen P. Kristensen, Ulknud, Ansager pr. Krogager st.

SØNDERMARK TØRVEFABRIK


UTM 32N: N 6170xxx, E 490xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1918   F. M. Petersen & Co., Ansager  (tlf. 15)


Beliggenhed Syd for Krogager. Spor?


- - - -


14-5-1918, jævnligt til 17-6-1918 - VESTKYSTEN

5 mill. tørv fra Søndermark Tørvefabrik, er 1. klasses sorte æltede tørv og skåret tørv til salg til omg. levering på Krogager st. Billige priser. F. M. Petersen & Co. Tlf. Ansager 15.

ANSAGER (MØLLES) DAMBRUG   


UTM 32N: N 6172800, E 484800 - Ref.nr. 66.13. 


Ejer:

19??    Herluf Holm


Dambrug ved Ansager å i østlige udkant af Ansager.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1984/2003.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorvogn.


Motorvogn

(1)   -   1A bh   Grimstrup  ?   19??  B&S   ? hk


(1)   ?? . 


KVIE MERGELBANE


UTM 32N: N 6173xxx, E 485xxx - Ref.nr. 66.13. 


Ejer:

1911?    ?


Samme som Kvie-Mørsbøl Mergelselskab?

Se også  Stenderup Mergelleje (66.20).


- - - -


1-8-1910, 3-8-1910 - VESTJYLLANDS SOCIAL-DEMOKRAT
6 dygtige jordarbejdere kan få stadigt arbejde hele sommeren. Gode akkorder eller timeløn (40 øre). Jens Brink, formand, Kvie Mergelleje pr. Sig station.


22-11-1911 - JYLLANDSPOSTEN

....  Aastrup Sogns Mergelselskab er stiftet og har bortakkorderet udførsel af 12-14,000 kbfv. mergel. I Årre, Fåborg, Kvie og Øse er hvert sted stiftet mergelselskaber, der hver for sig har købt et spor for dermed at forsyne omegnen med mergel. ....


JENS PEDER JENSEN, Kvie


UTM32: N 6173xxx, E 485xxx - Ref.nr. 70.xx. 


Ejer:

1943-45  Jens Peder Jensen, Kvie


Tørveproduktion i Eg og Kjærbæk.


- - - -


5-1-1943, 9-1-1943 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Til salg. Tørvemaskine, presser, motor, jernspor og spil samt en hestebil ønskes solgt snarest. I mangel af salg ønskes et stykke godt pressedynd. Jens Peder Jensen, Kvie pr. Ansager. 


7-3-1945, 8-3-1945 - VESTKYSTEN - ESBJERG

150 m spor til tørvefabrikation ønskes til købs. – 8 mand kan få arbejde ved presning og tørvegravning i Eg og Kjærbæk. – Jens P. Jensen, Kvie.

Siden er senest

rettet


27-3-2015

16-7-2019 

14-04-2020