Mors - Tørvemoser

MORS 

TØRVEMOSER OG -VÆRKER

CHR. NØRGAARD, Storup


UTM32: N 6285800, E 485300 - Ref.nr. 23.xx. 


Ejer:

1912-19??  Gårdejer Chr. Nørgaard, Storup 


Tørveværk m.m. leveret 1912 af Martin Berthelsen, Ørding

Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1912, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig heste.


- - - -


25-1-1912, 26-1-1912, 27-1-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs søges: 2000 alen jernbanespor, ca. 60 mm højde, og 4 tipvogne, passende til mosebrug. Billigste pris bedes tilsendt Martin Berthelsen, Ørding, Nykøbing, Mors.


9-3-1912 - MORSØ FOLKEBLAD

Artikel: En tørvefabrik i Storup. – Øens første tørvefabrik med en daglig fabrikation af 40,000 tørv.

Gårdejer Chr. Nørgaard i Storup er i disse dage i færd med at anlægge en tørvefabrik til udnyttelse af tørvejorden i en ham tilhørende 10 tdr. ld. store mose. Fabriken, der skal drives af en 6 hestes petroleumsmotor, er beregnet på en daglig produktion af 40,000 tørv. Der er anskaffet 40 forme a 55 tørv, 5 tipvogne og 1000 alen spor.

Fabrikationen ventes påbegyndt til maj og fortsat til henimod august. Sommerens produktion af tørv antages at kunne anløbe mellem 3 og 4 millioner tørv, et kvantum der ikke på langt nær er tilstrækkeligt til øens forbrug.

Anlæget af fabriken udføres af Martin Berthelsen i Ørding.

NIELS HANSEN, Ljørslev 


UTM32: N 6288200, E 486500 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

194?-1947  Niels Hansen, Ljørslev  (tlf. Ørding 25)

 

Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil/håndkraft?


- - - -


20-8-1946, 22-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Elektromotorer m.m. 2 stk. centrifugalpumper, 1 stk. 4", 5 hk, 1 stk. 1¼", 0,5 hk, begge motorer Reform, 380 v vekselstrøm, 10 spiralslange, 4", 150 m spor, 7 kg, med sveller, 1 stk. skiftespor, 1 stk. ophalespil, 200 m stålwire, 10 master spænd aluminium og jern, 4 stk. nedføringer med stikdåser, en del brugte rør, 1 4", 3", 2½", 2 stk. bilvogne med dyndkasse (træfælge) til salg. Niels Hansen, Ljørslev, Mors, tlf. Ørding 25.


1-3-1947, 2-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk komplet med alt tilbehør er billigt til salg på gr. af mangel på dynd. Af tilbehøret kan fremhæves: meget stor dyndbeholder med elevator, kraftigt ophalespil med 100 m stålwire, ca. 150 m spor, 3 gravvogne, 2 dyndvogne, tørveskærer, 1 Herningpumpe m. transmission, 2½", 1 centrifugalpumpe 4", 10 m 4" spiralslange og nogle længder rør 3 og 4" samt 10 master spænd komp. m. nedføringer og stikdåser. Det hele er i fin stand og klar til brug. Niels Hansen, Ljørslev pr. Nykøbing M. Telf. Ørding 25.

TOFT, Ullerup, Nykøbing M. 


UTM32: N 6302200, E 487350 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1940  Propritær Toft, "Ullerup", Nykøbing M.   

 

Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1940?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt.


- - - -


1-5-1940 - JYLLANDSPOSTEN

God tørvejord af ca. 5 td. land ønskes solgt eller udlejet snarest. I mangel deraf ønskes tilbud på tipvogne og skinner. Proprietær Toft, 'Ullerup', Nykøbing Mors.

SKARREHAGE MOLERVÆRK


UTM32: N 6311500, E 492100 - Ref.nr. 23.xx.


Ejer:

1919  Skarrehage Molerværk

 

Nærmere beliggenhed på mose ukendt. 


Bane anlagt 191?, nedlagt 1919?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-4-1919, 16-4-1919, 17-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og tørvemateriel til salg. 1 stk. Cyclone-tørvepresse, 9 stkr. etagevogne, 2 stkr. gravvogne, 300 m 7 kg skinner, 900 m 5 kg skinner, 1 stk. 3" centrifugal-pumpe sælges billigt ved henvendelse til Skarrehage Molerværk, Nykøbing Mors.

Siden er senest

rettet


10-12-2015 

29-7-2019