Lemvig - Tørvemoser

LEMVIG

TØRVEMOSER 

J. OTTERDAHL, Fåre


UTM32: N 6256xxx, E 454xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1918-1920  Tørvefabrikant J. Otterdahl, Fåre


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. Ca. 250 meter 7 kg.s spor købes. J. Otterdahl, Fåre st.


23-2-1919, 25-2-1919, 27-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveælteværk. Et komplet ælteværk med spil, 2 gravvogne, 4 tipvogne, 100 forme, 450 meter spor, 700 mm, med jernsvelle samt skifte- og krumspor, kun brugt en sæson, er til salg. J. Otterdahl, Fåre st. Telefon nr. 8.


14-8-1919, 15-8-1919, 16-8-1919, 17-8-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 450 meter 7 kg.s spor, 4 stkr. ¾ kbm. tipvogne, alt 700 mm sporvidde, sælges billigt, når handel kan ske snart. J. Otterdahl, Fåre st.


11-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Statens sidste tørv. * Lemvig, 9. august.

Statens sidste tørv er i lørdags bleven solgt. Det drejer sig om statslageret ved Fåre st., hvis beholdning er på godt 300 tons, produceret i sommeren 1918. Køberne er tørvefabrikant Otterdahl og købmand Fløndergaard, begge ved Fåre station.

Det vil sikkert vække opmærksomhed, hvis der fremkom regnskab over, hvad eksperimentet: Staten som tørvehandler har kostet, og forsøget gentages næppe.

CHR. ILKJÆR, Lomborg 


UTM32: N 6264193, E 453341 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

194?-1951  Chr. Ilkjær, Dalgård, Lomborg pr. Bonnet 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


29-3-1951, 30-3-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Kapacitet 30-40.000, Fra nedlagt mosebrug, bestående af ælteværk, elevator, spil, tromle, pumpe, og ca. 90 m dobbelt spor med sveller, samt 4 trojlevogne. Chr. Ilkjær, Dalgaard, Lomborg pr. Bonnet, tlf. Bonnet 68.

STORE BLANK MOSE, Lomborg 


UTM32: N 6264xxx, E 453xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1917-19??  ? 


Tørveproduktion. Beliggenhed og producent ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Mosernes udnyttelse. * Ferring, 30. april.
Moserne her på egnen vil i sommer blive udnyttet efter en hidtil ukendt målestok. Som eksempel herpå kan nævnes, at fra mosen ‘Store Blank’ i Lomborg er der solgt 3 millioner tørv til en pris af 13 kr. pr. tusinde. En enkelt mand har bestilt halvanden million tørv. Æltemaskinen skal drives ved elektricitet. Der er anskaffet maskiner for 3000 kr. og desuden 1500 meter spor.
De store moser i Dybe, Østergård og Flansmose vil blive udnyttet på lignende måde.

STORE FLANSMOSE TØRVEFABRIK, Dybe 


UTM32: N 6264526, E 449076 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1913-1924  Flansmose Tørvefabrik, Knudesgårdvej 18, Bonnet


Tørveproduktion. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Bonnet Lokalarkiv
Billede B 183 - 1940-45. Flansmose Tørveværk, Knudesgårdvej 18. Postkort delt i to. Arbejder ved Flansmose, hvor Flansmose gård ses i baggrunden. Nederst arbejder med tørvevognene. (Hestetrukne tipvogne. Datering forkert.)


- - - - 


11-9-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Nyt mosebrug. * Lemvig, 9. september.
Ejeren af gården Flansmose i Dybe begyndte sidste sommer et rationelt mosebrug med anvendelsen af motor, æltemaskine, transportabelt spor etc. Bruget har i indeværende sæson produceret ca. 1 mll. tørv, hvilket er mere end en fordobling af første års produktion. Det bliver end yderligere udvidet og udnyttet og ventes allerede til næste sæson at komme op på 1½ mill., da der nu er tilvejebragt den manglende liggeplads.
Brugets heldige beliggenhed samt produktets kvalitet har gjort, at man ikke så nær har kunnet effektuere bestillingerne.


1-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Mosernes udnyttelse. * Ferring, 30. april.
Moserne her på egnen vil i sommer blive udnyttet efter en hidtil ukendt målestok. Som eksempel herpå kan nævnes, at fra mosen ‘Store Blank’ i Lomborg er der solgt 3 millioner tørv til en pris af 13 kr. pr. tusinde. En enkelt mand har bestilt halvanden million tørv. Æltemaskinen skal drives ved elektricitet. Der er anskaffet maskiner for 3000 kr. og desuden 1500 meter spor.
De store moser i Dybe, Østergård og Flansmose vil blive udnyttet på lignende måde.


16-10-1924, 18-10-1924, 22-10-1924 - LEMVIG FOLKEBLAD
Auktion i Store Flansmose i Dybe fredag den 21 ds., kl. 1½ em., på grund af ophør med tørvefabrikation.
Der fremhæves:
Ca. 1000 alen spor, 6 tipvogne, 1 æltemaskine med optræk, dyndkasse og vandbeholder, 60 tørveforme, 1 motorhus 5 X 7 alen af stafbrædder og dækket med pandeplader (passende til bilgarage eller lysthus), 1 ponnyvogn af naturtræ (med buk, patentaksler og blåt klædebetræk), .....
Kredit i 4 måneder.
Lemvig, d. 15. oktbr. 1924.
Schiøttz-Christensen & Boe-Jørgensen.

HOLGER ØSTERGAARD, Lomborg 


UTM32: N 6262800, E 454100 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

194?-1946  Holger Østergaard, Lomborg pr. Bonnet 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


10-3-1946, 11-3-1946, 12-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveælteværk, et stort og et lille, ydeevne 30.000 og 50.000, med tilbehør, gravevogne, spor, optrækkespil, vandpumpe med rør, tørvetromle, dyndvogne, billig til salg. Holger Østergaard, Lomborg, tlf. 3, pr. Bonnet.

BERTEL JENSEN, Lemvig 


UTM32: N 6262800, E 454100 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

191?-1918  Bertel Jensen, Stationsvejen 15, Lemvig 


Tørveproduktion i Filskov. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


25-6-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemose til salg. 2 tdr. land tørvemose til opskæring med 6 tdr. land læggeplads, beliggende 1 km fra Filskov st., er billig til salg. 1½ million tørv, som står på mosen, kan medfølge, om ønskes. Bertel Jensen, Stationsvejen, Lemvig.


30-6-1918, 2-7-1918, 3-7-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. 600 meter spor, 55 mm, 5 stkr. tipvogne, 3 stkr. troljer, 1 æltemaskine med elevator, 40 stkr. tørveforme, 5 X 11, 1 stk. 6 HK transportabel petroleumsmotor med Bosch magnet, 2 vandsnegle, hver 7 alen lang, 16 tom. i diameter, 20 meter 1" rør, 15 meter 2" rør, 9 meter 1½” stålaksel samt tilhørende remskiver og remme m. m. er til salg samlet eller delt. Bertel Jensen, Stationsvejen 15, Lemvig.

HVESKJÆR MOSE, Lemvig 


UTM32: N 6263200, E 453800 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

191?-1918  Flere 


Tørveproduktion i Hveskjær mose nord for Lomborg kirke. 


- - - -


18-6-1915 - LEMVIG FOLKEBLAD
Notits: Egeskov i Lomborg.
Ude i Hveskjær mose i Lomborg sogn sydøst for Bonnet foregår i denne tid et stort tørveskær. Det er særlig ejeren af Østergaard, som har lagt sig efter tørveindustri i større stil. Et stort motorværk ælter tørvemassen, som graves op nede i mosen, og den æltede masse køres ud på tipvogne og efter at være formet, lægges den til tørring. Der er i år allerede lavet 1 milion tørv i Østergård mose, og man venter at få endnu 1 million færdig.
Under arbejdet i mosen finder man talrige levninger af den vældige skov, som har dækket store dele af Lomborg sogn. På det sted, hvor tørvemassen bliver raget ned i æltemaskinen samles der daglig en større bunke trærødder. I en lille mose, som ejes af P. Grøngaard i Ø. Thybogaard fandt man for et par dage siden en egestamme, som var 9 m lang og godt 1½ meter i omkreds; den ene side af stammen var rådnet bort, så det levende træ, som voksede i mosen for mange hundrede år siden , har måske målt sine 3 m i omkreds. Det har været ret anselige træer, som voksede her i gamle dage. Den svære egestamme er ret velbevaret. Det er ejerens mening, at han vil lade træet skære op, og hvis det er anvendeligt, skal det laves til møbler.

GRØNLUND, Rom 


UTM32: N 6264600, E 455520 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1935   Grønlund, Højrisvej 18, Rom 


Tørveproduktion. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


Lomborg-Rom Lokalhistorisk Arkiv
Billede B 286 - 1935. Tørveproduktion ved Grønlund. (Hestetrukne tipvogne.)

UNDERBJERG MOSEBRUG, Lomborg 


UTM32: N 6263000, E 454360 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

19??-1931  Anders Kvist, Lomborg pr. Bonnet 


Tørveproduktion formentlig Hveskjær mose.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-4-1931, 4-4-1931, 5-4-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Æltemaskine og vandsnegl samt 3 tipvogn, 4 troljer, ca. 400 m spor m.m. Anders Kvist, Underbjerg Mosebrug, Lomborg pr. Bonnet.

B. JENSEN, Tørring 


UTM32: N 6270000, E 456100 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1916-1921  B. Jensen, Øster Søgaard, Tørring pr. Lemvig 


Tørveproduktion formentlig ved Hornsø.


Sporvidde 450 mm,  700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-11-1918, 9-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Ca. 600 mtr. spor, 55 mm, 5 stkr. tipvogne, 3 stkr. gravvogne, sporvidde 700 mm, 1 æltemaskine med elevator, 1 transportabel petroleums-motor, 40 tørveforme, størrelse 5 X 11, med jernbeslag, 2 nye vandsnegle. Hele værket er kun 2 gl. Er til salg for et antageligt bud. B. Jensen, Øster Søgaard, Tørring pr. Lemvig.


6-12-1919, 9-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriale til salg. 1500 m skinner 55 mm, 5 stkr. ¾ tipvogne, sporvidde 450, 3 stkr. jordvogne, 700 mm sporvidde, 1 æltemaskine med dyndkasser og elevator (daglig produktion 80,000), 40 stkr. tørveforme, 5 X 11, Alt for så vidt nyt, samt 2 nye vandsnegle, 7 alen lange, 16 tommer diameter, er til salg eller byttes med nye landbrugsmaskiner. B. Jensen, Østersøgaard, Tørring pr. Lemvig.


19-3-1921, 20-3-1921, 22-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til salg. Et komplet tørveværk til en daglig produktion af 60,000 tørv, bestående af: Skinner, tipvogne, forme, æltemaskine, jordvogne samt 2 vandsnegle, er til salg samlet eller delt. B. Jensen, Søgaard, Tørring pr. Lemvig.

Siden er senest rettet


31-7-2019 

3-4-2020