Sønderborg-Als - Entreprenørfirmaer

SØNDERBORG - ALS 

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig

TH. CHRISTIANSEN, Sønderborg


Indehaver: 

19??-19??  Th. Christiansen

Formentlig samme Christiansen, som var medejer af Sønderborg Skærve- og Grusværk.


Motorlokomotiver 600 mm

?


Damplokomotiver 600 mm

?


Anvendelse

194?       Værnemagtsarbejder, Thyborøn :

194?       Værnemagtsarbejder, Løkken :


Arbejdede under 2. verdenskrig sammen med entr.fa. Hermann Möller, Wilhelmshafen, Tyskland.


- - - -


13-4-1943, 14-4-1943, 15-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 300 m ønskes til købs eller leje. Th. Christiansen, entreprenør, Højbovej 6, Lemvig. Tlf. 286.


12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

3 lokomotivførere med certifikat søges. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.


12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. damplokomotiver 50 hk. 2 stk. diesellokomotiver  24 hk søges omg. til leje eller købs. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.


14-1-1944, 15-1-1944, 16-1-1944, 20-1-1944, 21-1-1944, 22-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Diesel-lokomotiver. 2 stkr. 25 HK diesel-lokomotiver til 60 cm spor købes. Th. Christiansen, Thyborøn. Telefon 79.

CHRISTIANSEN & RASMUSSEN & VIERECK, Sønderborg


Et konsortium til ukendt anlægsarbejde, bestående af (entr. Th.?) Christiansen, entr. L. Rasmussen (Sønderborg Skærve- og Grusværk) og entr. O. J. Viereck.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  PM  8989 / 117  1933  Ford  40 hk   type PCM


(1)   Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

        August 1943 tilhørende Sønderborg Skærve- og Grusværk,

        Augustenborg.

Entr. J. P. HANSEN, Sønderborg


Indehaver: 

1936  J. P. Hansen


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  PM  10696 / 174  1936  Ford  55 hk  type PM-F


(1)   Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        Senere tilhørende Ørbyhage Formsandselskab (81.01).


Anvendelse

1936   Ukendt.

Entr. S. MADSEN, Sønderborg 


Indehaver:  192?-1938  Søren Madsen

1938 flyttet til Kolding. Død 1938.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm  PM       8511/95  1932  Ford  40 hk   type PCM

(2)  ?  B bm  PM    9078/121  1934  Ford  55 hk   type PCM

(3)  ?  B bm  PM  11524/203  1938  Ford  55 hk   type PM-F


(1)   Ny. 5,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

        Solgt til PM og videresolgt 15-7-1938 til Aarhus Omegns

        Grusgrave.

(2)  Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        November 1938 tilhørende entr. Karl Hansen, Munkebo.

(3)  Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        Senere tilhørende entr. Nørgaard, Haderslev.


Damplokomotiv 600 mm

(11)  ?   B t  O&K  10954  1925


(11)  Købt nyt.  Udlejet til bl.a. entr. Stenderup-Jensen.

         194? solgt til Wright, Thomsen & Kier (Bodal Tørvefabrik) .


Anvendelse

1923        Vejanlæg, Fjelsted

1923         Vejanlæg, Korsvejen til Bov 

1926-27   Vejanlæg, Gråsten

1929         Vejanlæg, Glenstrup

19??          Vejanlæg, Rødding-Øster Lindet

19??          Vejanlæg, Nustrup

1931          Vejanlæg, Kirkebakken, Broager

1932         Vejanlæg, Østkystvejen, Tandslet?

1932-       DSB, Jernbaneanlæg, Spang-Paradisgård (Hørup) 

1932-       DSB, Jernbaneanlæg, Skærtofte (Majbøl)-Tandslet

1933         Vejanlæg, Holbøl kommune 

1934         Vejanlæg, Flensborg Fjordvej

1935         Vejanlæg, Agerskov-Brenderup

1935-37   Vejanlæg, Glenstrup sø

1937         Vejanlæg, Haderslev næs


- - - -


19-3-1931 - HEIMDAL

Notits: Broager, torsdag. Afgravningen af Kirkebakken. Arbejdet er overdraget til entreprenør Madsen, Sønderborg. Der førtes i går en forhandling mellem sognerådets vejudvalg og husejerne i Kirkebakken angående den projekterede afgravning af Kirkebakken. Der blev ikke fra nogen side rejst erstatningskrav i anledning af gadens sænkning. Bagefter var der forhandling mellem udvalget og entreprenør S. Madsen, Sønderborg. Under forbehold af sognerådets sanktion vedtog udvalget at overdrage arbejdet til entreprenør Madsen. Arbejdet skal påbegyndes snarest muligt.

Entr. STENDERUP-JENSEN, Sønderborg


Indehaver: 

1927-1961  Axel Stenderup Jensen

1961-19??   Stenderup Jensen A/S

19??-           A/S (Phønix A/S)


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?  B bm  PM    8648/102  1932  Ford  40 hk   type PCM

(2)   ?  B bm  PM      8359/88  1931  Ford  40 hk   type PCM

(3)   ?  B bm  PM  12289/227  1939  Ford  55 hk   type FD

(5)   ?  B ?m  SM  ?  ?  ?  ?  ?  +

(6)   ?  B         SM  ?  ?  ?  ?  ?  +

(7)    ?  B        SM  ?  ?  ?  ?  ?  +

(11)  ?  B  ?  ?  ?  ?  ?  +

(12)  ?  B  ?  ?  ?  ?  ?  +


(1)   Ny. 2 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

(2)   Købt 27-2-1939 fra PM. Oprindelig leveret til De jydske

        Kalkværker, Mønsted, med Ford AA benzinmotor. 3,5 tons.

        Var stadig hos Stenderup-Jensen i 1951.

(3)   Ny. 4,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Oktober 1940

         af PM leveret Ford generator nr. 983 på trolje. Monteret af køber.

(11)  Lejet 1959 fra entr.fa. Wright, Thomsen & Kier.

(12)  Lejet 1959 fra entr.fa. Wright, Thomsen & Kier.

(*)    Sidste lokomotiv kørte på lossepladsen i Sønderborg (for hvem?).


Damplokomotiv 600 mm

(21)  ?  B t  O&K  10954  1925


(21)   Lejet fra entr. S. Madsen, Sønderborg.


Anvendelse

1930         Ny færgevej i Årøsund 

1932-33   Jernbaneanlæg, Mommarkbanen, Parcel 1 

1934         Anlæg af idrætspark, Fåborg

193?         Vejanlæg, Smøl, Nybøl-Skelde

1939         Vejanlæg, Baså-Snogebæk

?                Div. Vejanlæg, Sønderjylland 

194?-4?   Tørvegravning, (hvor?) 

1947         Udgravningsarbejde, Brundlund slot 

1954         Vejanlæg, Ringvej, Holstebro 

1959         Jordarbejde, Danfoss, Lunden (lejet fra WT&K) 


- - - - 


31-3-1954 - JYLLANDSPOSTEN
Brugt 4-5 tons skinnetraktor i god stand, købes. Stenderup Jensen, Sønderborg, tlf. 2006.


26-10-1958, 27-10-1958 - JYLLANDSPOSTEN
Skinnetraktor m.m. 1 stk. skinnetraktor, 5 t, og 25–30 tipvogne, ¾ m³, forstærkede og i god stand, købes omgående. Stenderup Jensen, civilingeniør og entreprenør, Sønderborg, telefon 0 44 2 20 06.

STENDERUP-JENSEN & BLOM, Sønderborg


Indehaver: 

1926     Axel Stenderup Jensen og ??? Blom


Anvendelse

1926          Ukendt


- - - - 


27-5-1926, 28-5-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipvognsmateriel købes. 14 tipvogne (helst 1 kbm.), ca. 450 lb. m spor m. 1 drejeskive og 1 sporskifte, ønskes købt eller lejet med levering straks. Pris med opg. af sporvidde og vægt udbedes omgående. Stenderup Jensen & Blom, Sønderborg.

SØNDERBORG SKÆRVE- OG GRUSVÆRK, Augustenborg   


Grusværk ved Augustenborg, senere også i Sdr. Hostrup. 


Indehaver: 

19??-1939  L. Rasmussen (død 1939)

1939-19??  T. Christiansen og J. Viereck, Guderup


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm  PM     9796/149  1935  Ford  55 hk   type PM-F

(2)  ?  B bm  PM  11806/209  1938 Ford  55 hk   type PM-F

(3)  ?  B bm  PM   10391/167  1936  Ford  ?55 hk   type PM-F

(4)  ?  B bm  PM     8989/117  1933  Ford  ?40 hk   type PCM


(1)   Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

        1970 tilhørende Teglværkerne Island-Grønland (93.07).

(2)  Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

(3)  Købt 13-3-1940 fra PM. Oprindelig leveret til Stenbrud og

       Skærvefabrik Nørre Smedeby (96.02) med Ford BB benzinmotor,

       4,5 tons.

(4)  Købt før 10-8-1943. Oprindelig leveret til entr. Christiansen &

        Rasmussen & Viereck, Sønderborg, med Ford AA benzinmotor,

        2,0 tons.


Anvendelse 

1933       Vejanlæg, Oksbøl-Brandsbøl 

1935       ??? , Tornbøl, Selsted, Rinkenæs, Vollerslev

1936       ??? , Fjelstrup kro, Stevning Als

1938       ??? , Avnbøl 

1938       Vejanlæg, Felsbæk-Varnæs 

1939       Vejanlæg, Kliplev-Bjerndrup-Tinglev 

1940       ??? , Lemvig

1940       ??? , Sdr. Hostrup


- - - -


28-2-1925, 3-3-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 200 mtr. tipvognsspor, 60 cm sporvidde, 5 tipvogne, ¾ m³, deraf 2 med bremse. Sønderborg Skærve- og Grusværk, Sønderborg.

Entr. O. J. VIERECK, Sønderborg


Indehaver: 

19??-19??  Otto J. Viereck, Sønderborg 


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?  B  PM  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  ?    ?   ?  ?  ?  ?


Anvendelse

1953       Vejanlæg, Marstrup 

1955       Vejanlæg, Ertebjerg ?


- - - -


21-5-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg eller udleje. Spormateriel, 12 og 15 kg skinner med og uden sveller, ca. 60 stk. ¾ m³ tipvogne, 2 skinnetraktorer samt skure og arbejdsvogne. Entreprenør O. J. Viereck, Sønderborg, tlf. 3755. 


13-11-1955 - JYDSKE TIDENDE
Konkurs-auktion over entreprenørmateriel, tilhørende fhv. entreprenør af Sønderborg Otto Vierecks konkursbo, nemlig:
Tirsdag den 15. november 1955 kl. 10 i Ertebjerg på Als (hjørnet af den nye Ertebjergvej og Østkystvejen) over 1 arbejdsskur, 10 tipvogne, 260 m tipvognsspor, 360 sveller og
Tirsdag den 15. november 1955 kl. 14 i Sønderborg (kommunens plads ved Lindeallé) bl. a. over 2 skinnetraktorer, 37 tipvogne, sporskifter, sveller, arbejdsskur med inventar, trillebøre, kloakspindler, 3 HK benzinmotor, 48 15 kg skinner, pumper, oliekander, talje og graveredskaber.
Eftersyn henholdsvis fra kl. 9 og kl. 13. Kontant betaling.
Sønderborg, den 7. november 1955.
Hans Petersen, sagfører, auktionsleder.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele (40 rullelejer)

1950: Vogndele (50 rullelejer)

1952: Skinneretter.

1953: Spordele, vogndele

27-7-1953: Rullelejer, sendt til fmd. Melberg, Marstrup pr. Vojens.   


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1-9-1954: 4 støbte PM bremseklodser (returneret).

P. VILLADSEN, Sønderborg


Indehaver:

19??-19?? Bygmester P. Villadsen


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  B bm  Jung  ?  19??  Ford  40 hk


(1)  Ombygget med Ford A motor. Til salg 1956.


Anvendelse

194?-1948  Tørvegravning, (hvor?) 

1954             ???


- - - -


7-3-1941 - JYDSKE TIDENDE
Tipvognsspor i større og mindre partier købes mod kontant. Leje har også interesse.
P. Villadsen . Sønderborg tlf. 819.


2-4-1948, 4-4-1948, 6-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Ca. 400 lb. m. ca. 7 kg skinner samt 9 stkr. tipvogne, sporvidde 60 cm, sælges omg.

P. Villadsen, Østerg. 2a, Sønderborg. Tlf. 2970.


24-5-1954, 26-5-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Lettere skinnetraktor, ca. 300 m 10 kg spor, 6-8 ¾ m³ tipvogne, samt 1 stk. bremsevogn ønskes til købs. 7 kg spor med jernsveller har også interesse. Billigste pris og stand bedes opgivet til bygmester P. Villadsen, Sønderborg, tlf. 2970.


25-7-1956, 27-7-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte. 1 stk. skinnetraktor (fabrikat Arn, Jung Lokomotivfabrik) m/ Ford A motor, 14 stk. nyistandsatte ¾ m³ tipvogne (heraf 1 bremsevogn), ca. 400 lbm. spor m. sveller og spigere (10 kg skinner), 2 stk. sporskiftere. I bytte kan tages blandemaskine – motorpumpe – traktor m/ skraber og læsseskovl eller 1-mastet byggehejs. P. Villadsen, entreprenør- og byggeforretning. Sønderborg, tlf. 2970.

L. P. CHRISTENSEN, Sønderborg


Indehaver: 

19??-19??  L. P. Christensen


Entreprenør?


Anvendelse ukendt.


- - - -

 

2-3-1945, 4-3-1945, 6-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriale till salg. 1 stk. transportabel tørblandemaskine, 450 l. 1 stk. ny tørblandemaskine, 250 l. Begge Pedershaab-fabrikat. Nogle vibrationsanlæg med forme til sekskantede fliser (Lochstene). 1 stk. elektromotor, 12 HK, ny, 1 stk. elektromotor, 7 HK, 1 stk. elektromotor, 3 HK, brugte. Alle er 380 v vekselstrøm. 150 m 7–9 kg spor. 4 stk. troljer. 4 stk. drejeskiver. sporvidde 60 cm. 2500 stk. brædder sammenslået i flager., størrelse 90 gange 90 cm. ¾ T forskalning. Henvendelse til L. P. Christensen, Damgade 8, Sønderborg. Tlf. 778. Træffes bedst fra 8–10.

IDUM, Sønderborg


Indehaver: 

194?-1945  Idum, Kongevej 68, Sønderborg 


Anvendelse

194?-45  Værnemagtsarbejder, Vandel flyveplads 


- - - -


10-5-1944, 12-5-1944, 14-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

60 à 100 m spor og 1 à 2 tipvogne ønskes til købs eller leje. IDUM, Gård 73, Randbøl st.


17-6-1944, 19-6-1944, 21-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes ca. 150 m 7 à 9 kg spor samt 2 tipvognsundervogne (troljer). Endvidere en betonblandemaskine, helst tørblander. Idum, Sønderborg, Kongevej 68.

Entr. NILS MÅNSSON, Ertebjerg


Indehaver: 

192?-192?  Nils Monsson ?


Formål ukendt.

I folketællingen 1921 er han opført som rentier, født 29-11-1881 i Sverige og tilflyttet Ertebjerg 1919 fra Tyskland. 1907 boede han i Schmalfeld (Kr. Segeberg)


- - - -


5-1-1921 til 28-12-1921, 1922, 1923 - LICITATIONEN

Til salg. Tipvognsspor, jerntipvogne, 0,75 cbm. indhold, trætipvogne, 1,80 cbm. indhold, for lokomotivbrug. Lokomotiver 50 hk. Lokomotivtransportvogn, jernbro 55 m lang, 1,5 m bred. Vægt 13000 kilo. Entreprenør Månsson, Ertebjerg pr. Tandslet, Als.

Entr. H. O. PETZ, Nordborg


Indehaver: 

1943  H. O. Petz, Broballe, Nordborg 


Anvendelse

1943   Ukendt.


- - - - 


6-10-1943, 7-10-1943, 8-10-1943 - JYDSKE TIDENDE
Tre tipvogne og eventuelt 10 m spor ønskes til leje i 2 mdr. H. O. Petz, entreprenør, Broballe pr. Nordborg. Telf. Mels 57 y.

Siden er senest

rettet


10-9-2014

7-1-2015 

7-9-2019