Them - Diverse

THEM    

DIVERSE 

THEM SOGNERÅD 


UTM 32N: N 6216xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1956    Them Sogneråd 


Antagelig vejarbejde. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - -


16-9-1956, 18-9-1956 - JYLLANDSPOSTEN
Spormateriel. Ca. 1½ km tipvognspor (helst 9 kg) samt et lokomotiv og ca. 15 vogne ønskes til købs. Mulige tilbud indsendes til Them sogneråd.


30-11-1956 - SILKEBORG AVIS
Notits: Finger i klemme mellem tipvogne. Under leg ved Them kommunes vejarbejde i nærheden af Silkeborg Bad kom en 7-årig dreng i aftes alvorligt til skade. Drengen, der er søn af forvalter Smedegaard, Silkeborg Bad, fik en finger i klemme mellem to tipvogne, og fingeren blev slemt læderet. Falck førte drengen til centralsygehuset.

A. WINTHERS FABRIKER, Them 

 

UTM 32N: N 6216xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx. 


Ejer:

1945-1946   A. Winthers Fabriker, Them 


Cykelfabrik i Them. Havde tørveproduktion i Boest mose under anden verdenskrig. (I/S Boest Moses Tørvefabrik)


Spor anlagt 194?, nedlagt 1946. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


23-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 tørvepresser med elevator købes. A. Winthers Fabriker, Them. Tlf. Them 42.


27-3-1946 - SILKEBORG AVIS
Tørvemateriel, bestående af 2 tørvepressere med elevatorer, troljevogne, luftledninger (aluminium), kabler, målekasser m. m., meget billigt til salg. Endvidere et stykke entreprenørpumpe med 'Bernard' motor og slanger. Henvendelse til A. Winthers Fabrikker, Them. Telf. 42.

RODELUND SAVVÆRK, Salten 


UTM 32N: N 6218270, E 535737 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer:

1911-1964   Alfred Simonsen 


Savværk i Rodelund by. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig hest.


- - - - 


30-5-1920, 1-6-1920, 2-6-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Ca. 200 meter brugt tipvognsspor, ikke for svært, ønskes til købs. A. Simonsen, Rodelund Savværk pr. Salten.

RODELUND TEGLVÆRK, Salten 


UTM 32N: N 6218090, E 535650 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

19??-1912  Vognmand Anton Lund, Silkeborg

1912-19??   Niels Nielsen, Salten 


Teglværk i Rodelund by. Uvist om sporet blev anlagt. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ukendt. Trækkraft formentlig hest.


- - - - 


12-11-1912 - SILKEBORG AVIS
Notits: Ejendomshandeler.
Tidl. grd. Niels Nielsen, Salten, har af vognmand Anton Lund, Søndergade, Silkeborg, købt Rodelunds Teglværk i Them sogn med alle maskiner og tilbehør til teglværket og ca. 3 tdr. land for 4,200 kr. Overtagelse straks.


25-2-1914 - SILKEBORG AVIS
Notits: Skanderborg Amtsråd. Mødet den 25. februar. ....
Andragende fra teglværksejer Niels Nielsen, Salten, om tilladelse til at anlægge et tipspor til lertransport over Horsens-Silkeborg vejen ved Rodelund Teglværk. – Det vedtoges at indstille, at den ansøgte tilladelse meddeles på de af vejinspektøren foreskrevne vilkår.


27-5-1914 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Notits: Skanderborg Amtsråd har i dag afholdt ordinært møde. ...
– Ministeriet for offentlige Arbejder har godkendt, at der på nærmere angivne vilkår meddeles teglværksejer Niels Nielsen, Salten, tilladelse til at anlægge et tipspor til lertransport over Horsens-Silkeborg vejen ved Rodelund Teglværk.

OSVALD KRISTENSEN, Them 


UTM 32N: N 6217140, E 533569 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1946  Osvald Kristensen, Them st. 


Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 1946.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


21-3-1946, 22-3-1946, 23-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk. Komplet tørveværk, bestående af en stor Vejen presser, forløbstød (forlagstøj?) med spil og trosse, 100 m spor, 7 kg, med sveller, 1 gravvogn, 5 rullevogne, påmonteret bilundervogne med hjul og prima dæk og slanger. Redskaber og remme, alt så godt som ny, 10 hk elektromotor, 500 m luftledning, 3-trådet (kobber), 40 m kabel, målerskab og afbryder sælges eller byttes med last- eller lillebil. Osvald Kristensen, Them st. Telf. 99.

R. BRØNDUM, Them 


UTM 32N: N 6217365, E 532824 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1942  R. Brøndum, Lille Lovdal, pr. Silkeborg   (tlf. Them 94) 


Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1942?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


15-1-1942, 16-1-1942, 17-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN
350 m tipvognsskinner købes eller lejes. R. Brøndum, Lille Lovdal pr. Silkeborg. Tlf. 94 Them.

ANTON PEDERSEN, Fogstrup 


UTM 32N: N 6213xxx, E 5309xx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1910  Husmand Anton Pedersen, Fogstrup pr. Salten 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1910?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


29-10-1910, 31-10-1910, 2-11-1910 - SILKEBORG AVIS
2 tipvogne, brugte, men i brugbar stand samt 200 alen spor ønskes til købs. Oplysninger samt pris bedes tilsendt husmand Anton Pedersen, Fogstrup pr. Salten.

J. CHR. SØRENSEN, Them 


UTM 32N: N 6216xxx, E 532xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1944  J. Chr. Sørensen, Hedegård, Them 


Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 194?, nedlagt 1944?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


22-2-1944, 23-2-1944, 24-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN
125 m tipvognsspor med sveller og automatisk sporskifte, to gravvogne, spil med 125 m stålwire samt to sæt enspænderkøretøj med beslag til fire rullevogne til salg. J. Chr. Sørensen, Hedegård, Them.

FOGSTRUP MOSEBRUG 


UTM 32N: N 6213xxx, E 531xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1944  Lærer Ingemann Hansen, Tulstrup (Ikast?)


Nærmere beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


21-4-1944 - SILKEBORG AVIS
Notits: I klemme mellem et par tipvogne.
I Fogstrup Mosebrug ved Them, der tilhører lærer Ingemann Hansen, Tulstrup. kom arbejder Hans Petersen, Voldbygårde, i morges ved 9-tiden i klemme mellem et par tipvogne og blev ret slemt medtaget. Falck fra Silkeborg måtte tilkaldes, og i ambulance blev Hans Petersen kørt til skadestuen på Silkeborg Sygehus. Her konstateredes, at begge ben i venstre underben var brækkede, og den tilskadekomne måtte indlægges.

RASMUS JØRGENSEN, Virklund  


UTM 32N: N 6220xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1937  Rasmus Jørgensen, Virklund 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


27-11-1937, 28-11-1937, 29-11-1937 - JYLLANDSPOSTEN
Tilbud ønskes på ca. 400 m tipvognsspor til ¾ m vogne. Rasmus Jørgensen, Virklund pr. Silkeborg.

RICH. RASMUSSEN, Virklund  


UTM 32N: N 6220xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1946  Rich. Rasmussen, Virklund 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


9-3-1946, 11-3-1946, 12-3-1946 - SILKEBORG AVIS
200 m tipvognsspor og 2 fladvogne, 1 på jern og 1 på gummi, til salg. Rich. Rasmussen, Virklund. Telf. Silkeborg 1569 v.


15-4-1947 - SILKEBORG AVIS
Et lille parti tipvognsskinner til salg. Rich. Rasmussen, Virklund.

AKSEL SØRENSEN, Virklund  


UTM 32N: N 6220xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1933   Aksel Sørensen, Virklund 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


25-7-1933, 26-7-1933 - JYLLANDSPOSTEN
Materialer ønskes til leje. 30 stkr. ¾ m³ tipvogne med tilhørende spor, spiger, bolte og lasker. Tilbud sendes til Aksel Sørensen, Virklund pr. Silkeborg.

S. P. SØRENSEN, Virklund  


UTM 32N: N 6220xxx, E 534xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1942  S. P. Sørensen, Virklund 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


29-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveælteværk, komplet med spor, tipvogne .... til salg. S.P. Sørensen, Virklund, Silkeborg.

CHR. VESTERGAARD, Loudal 


UTM 32N: N 6212380, E 532340 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1943  Chr. Vestergaard, Loudal, Them 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


8-7-1943 - HORSENS SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Kæmpemoseeg fundet ved Them.
20 meter lang og 1,20 meter i diameter – Falcks kranvogn måtte trække den fri.
I gdr. Chr. Vestergaards mose i Loudal ved Them fandtes forleden under tørvegravningen en kæmpemæssig moseeg, så vidt vides en af de største, der er fundet i Midtjylland.
Man var ved at flytte sporene til tipvognene, da man stødte på stammen. Man begyndte straks at grave den ud; men da man samtidig skulle lægge sporet, tog det to dage, før stammen var så meget fri, at Falcks kranvogn kunne trække den op. Ved målingerne fandtes den at være 20 meter lang. I omkreds målte den 3½ meter og dens diameter var 1,20 meter.
De fem arbejdere, der var med til at gøre fundet, har nu solgt moseegen til en møbelfabrik i Århus for 250 kr., således at det store træ fra fortiden sandsynligvis snart vil genopstå som spisestuemøblementer.

JENS VOLDBY, Them  


UTM 32N: N 62219640, E 534110 - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1937   Jens Voldby, Them 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


24-12-1937, 25-12-1937 - JYLLANDSPOSTEN
Jeg er køber til 5 tipvogne à 1½ m³ samt 2 brugte lastvogne med tvillingehjul 2½ a 3 tons. I bytte må tages en stor 4½ tons lastvogn. Jens Voldby, Them. Telf. 78.

PETER PETERSEN, Rustrup  


UTM 32N: N 6218xxx, E 532xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1944   Peter Petersen, Rustrup, Them 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - - 


6-7-1944, 7-7-1944 - SILKEBORG AVIS
Tørvepresser, lille model, elevator, spil, stålwire, 80 meter spor, et par gravvogne, rullevogne, motor med gasanlæg sælges samlet eller delt ved Peter Petersen, Rustrup, Them.

PARADISGAARDENS MOSEBRUG, Virklund 


UTM 32N: N 6220xxx, E 535xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1941-1942  ?

Entr. 

194?-1942  H. L. Bach, Gangsted  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-9-1941 - JYLLANDSPOSTEN
'Paradisgaarden's Mosebrug pr. Silkeborg er omg. til leje for en stor producent. Der er 22 tdr. land liggeplads, som skråner mod syd. Ubegrænset med dynd i klasse I og elektricitet i mosen. 1 km til station og 5 km til Silkeborg.


19-10-1942, 24-10-1942 - SILKEBORG AVIS
Auktion over tørveværk m. v.
Tirsdag den 27. oktober d. a. kl. 14½ afholdes på 'Paradisgården' i Virklund efter begæring af en udlægshaver tvangsauktion over nogle entreprenør H. L. Bach, Gangsted, tilhørende tørvemaskiner, bestående af tørveælteværk, dyndvogn, motorskærm, tipvognsspor og skæretromle.
Vederhæftige og undertegnede incassator bekendte købere indrømmes kredit i 6 uger.
Silkeborg, den 19. oktober 1942.
Landsretssagfører Johs. Neergaard Jessen, Auktionsleder.

ANDR. CHR. PETERSEN, Salten 


UTM 32N: N 6217xxx, E 537xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1920     Andr. Chr. Petersen, Nørlund, Salten Skov


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


30-3-1920, 3-4-1920 - SILKEBORG AVIS
Ca. 90 alen tørvespor samt trolje er til salg i Nørlund, Salten skov. Andr. Chr. Petersen.

SV. PEDERSEN, Subæk 


UTM 32N: N 6218xxx, E 536xxx - Ref.nr. 58.xx.


Ejer: 

1942     Sv. Pedersen, Subæk pr. Silkeborg   (tlf. Them 97x) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


5-8-1942, 7-8-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Næsten nyt ælteværk med tilbehør. 100 m 7 kg skinner, 2 troljevogne og .... til salg.

Sv. Pedersen, Subæk pr. Silkeborg. Tlf. Them 97x.

Siden er senest

rettet


16-10-2019 

22-10-2019 

25-3-2020 

12-5-2020 

29-7-2020