Borbjerg-Handbjerg - Diverse

BORBJERG - HANDBJERG 

DIVERSE 

SØREN HESEL, Borbjerg 


UTM 32N: N 62464xx, E 4889xx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1917-19   Søren Hesel, Heselå, Borbjerg  


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


3-4-1917 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvearbejde kan fås hos Søren Hesel, Heselå, Borbjerg, Holstebro. Spor haves.


22-4-1919, 23-4-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Akkord på gravning af 200,000 tørv kan fås hos Søren Hesel, Borbjerg. NB. Spor haves.

INGVARD MADSEN, Borbjerg 


UTM 32N: N 6252xxx, E 485xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1944-48  Dræningsmester Ingvard Madsen, Borbjerg  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


2-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemose egnet til fremstilling af presse- og æltetørv, og med let adgang til elektrictet, ønskes til leje. Dræningsmester Ingvard Madsen, Borbjerg pr. Holstebro.


9-11-1944, 11-11-1944, 13-11-1944 - JYLLANDSPOSTEN
80 l m 7 eller 9 kg spor ønskes til købs eller leje. Ingvard Madsen, dræningsmester, Borbjerg pr. Holstebro.


13-2-1947, 15-2-1947, 17-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 400 løbende meter 7 eller 9 kg spor, ønskes til købs eller leje, samlet eller delt. Ingvar Madsen, Borbjerg pr. Holstebro.


6-6-1948, 8-6-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Entreprenørmateriel sælges samlet eller delt .... 125 løb. m. 7 kg spor, 25 løb. m. 5 kg spor og 3 gravvogne, 60 cm sporvidde .... . Ingvard Madsen, Borbjerg pr. Holstebro. Borbjerg central kan ben.

GUNNAR LIEBERGREEN, Borbjerg 


UTM 32N: N 6251xxx, E 4848xx - Ref.nr. 45.xx.


Ejer:

1941-42   Gunnar Liebergreen, Borbjerg kirke pr. Holstebro 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


10-12-1941, 12-12-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor til salg. Ca. 150 alen ny træspor med trolje til salg. G. Libergreen, Borbjerg Kirkeby.


4-5-1942, 6-5-1942, 8-5-1942 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor til salg. Ca, 165 alen ny træspor er billigt til salg med trolje. Gunnar Liebergreen, Borbjerg Kirke pr. Holstebro.

BOLSTRUP MOSE, Borbjerg 


UTM 32N: N 6251xxx, E 485xxx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1904   Jens Chr. Væggemose, Hodsager og

            vognmand Ammesen, Holstebro  (?)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft.


- - - - 


1-3-1908, 4-3-1908, 6-3-1908, 8-3-1908 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvearbejde.
Dygtige arbejdere til tørvekastning kan til foråret få godt og vellønnet arbejde i Bolstrup mose, Borbjerg pr. Holstebro. Henvend Dem straks til en af undertegnede. Jens Chr. Væggemose, Hodsager. Vognmand Ammesen, Holstebro. NB. Spor og trollier til udtrilning haves.

VIKTOR APPEL, Hvam, Handbjerg 


UTM 32N: N 6252xxx, E 4816xx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1948-49  Viktor Appel, Hvam, Handbjerg 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


20-8-1948, 21-8-1948 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Deutsch petroleumsmotor 8 HK, fin stand, tipvogn med spor, foxterrierhvalpe, dygtige rottehunde, sælges. Viktor Appel, Hvam.


26-3-1949, 28-3-1949, 29-3-1949 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Presseværk med elevator, rullevogne, stationær motor samt en tipvogn og en del spor, fin stand, sælges. Viktor Appel, Hvam, Handbjerg.

Smed P. BJERREGAARD, Handbjerg 


UTM 32N: N 62586xx, E 482940 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:  1918-20  Smedemester P. Bjerregaard, Handbjerg st.


Smedie i Handbjerg stationsby. Uvist om han selv havde andel i tørveproduktion eller kun forhandlede materiel.

1920 flyttet til Vildbjerg. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - - 


19-11-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Dags dato har jeg overtaget den smed Christensen drevne smede- og maskinforretning ved Handbjerg st. og anbefaler mig til byens og omegnens ærede beboere med alt til faget henhørende.
Bestillinger på ny vogne modtages gerne, ligesom alt reparationsarbejde udføres solidt og godt til dagens billigste priser.
Handbjerg st., den 15. november 1918. 

Ærbødigst P. Bjerregaard, eksam. beslagssmed.


7-1-1919, 8-1-1919, 10-1-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Til salg. Ca. 200 meter træspor med jernskinner, 5 stk, tørvetroiller, 1 stk, trillebør samt en del skovle, spader og grebe, som forefindes hos hr. snedkermester H. Svejgaard i Borris, kan købes billigt af smed P. Bjerregaard, Handbjerg st. Tlf. 14.


7-1-1919, 8-1-1919, 10-1-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Maskiner til tørvefabrikation til salg.
1 æltemaskine med elevator og dyndbeholder. 1 udmærket jernspil med stålveire. 1 tørveform med tromle. 2 dyndvogne, 700 m. spor. 1 stk. 10-HK. Dan petroleumsmotor med forlagstøj, alle i god stand. 1 stk. 3 HK International benzinmotor. 4 trillebører samt forskellige redskaber, såsom skovle, spader og grebe.
1 træhus for motoren, mandskabsbarak og hestestald.
1 stk. beholder af galv. jernplader, nr. 16, er 4 meter lang og 2 alen i diameter og kan rumme 3200 liter. 1 stk. ny amerikansk cylinder, 3½" med pakdåse, i stk. brugt am. cylinder, 3½", begge metalforet.
Ca. 60 m 2" jernrør, så god som ny.
Ovennævnte varer forefindes på Troldhede Tørvefabrik og kan købes samlet eller delt af Smed Bjerregaard, Handbjerg st. Telefon nr. 14.


24-2-1920, 25-2-1920, 26-2-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Smedeforretning til salg ved Handbjerg st. kan købes billig med og uden værktøj ved at henvende sig til Refsgaard Poulsen, Handbjerg Brugsforening, eller til undertegnede ejer.         Smed P. Bjerregaard, Vildbjerg st. Tlf. 58.


24-9-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Solgt forretning.
Smedemester Bjerregaard, Vildbjerg (forhen Handbjerg), har solgt sin forretning ved Handbjerg station til smed Kristensen, Aulum. Købesummen er 10,500 kr. Overtagelse 15. oktober.

JENS BØGE, Borbjerg 


UTM 32N: N 6252140, E 484980 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1950-51  Jens Bøge, Kviesgaard, Borbjerg pr. Holstebro  (tlf. 52)  


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


16-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveælteværk .... samt 200 m spor til salg. Jens Bøje, Kvisgaard. Tlf. 52, Borbjerg pr. Holstebro.


31-1-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Traktor købes, når et så godt som nyt æltevæk kan tages i bytte. Vandpumpe, 6 tipvogne, tromle og ca. 400 m spor medfølger. Kapacitet 60-70 tusinde daglig. Jens Bøge, Kvisgaard, tlf. 52 Borbjerg pr. Holstebro.


15-3-1951, 16-3-1951 - JYLLANDSPOSTEN
Ælteværk sælges, kapacitet ca. 60.000 pr. dag, med spor, 6 gravvogne, pumpe, tromle og motor, alt er komplet. .... Jens Bøge, Kvisgaard, Borbjerg pr. Holstebro, telefon 52 Borbjerg.

STORE ABILDHOLT MOSEBRUG, Skave 


UTM 32N: N 6246800, E 4926xx - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1943-1944  H. Simonsen, St. Abildholt   (tlf. Skave 30 ua)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


21-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Store Abildholts Mosebrug. Grundet på sygdom ønsker jeg at udleje mit mosebrug til kapitalstærkt firma. Nyt presse- og ælteværk kan medfølge. Hedeselskabets analyse

6–9 pct. aske. H. Simonsen, St. Abildholt pr. Holstebro. Telf. Skave 38 ua.


15-4-1944, 16-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Til købs eller leje. 1 tørvepresse, 4 troljevogne, 500 m spor ønskes til købs eller leje. St. Abildholt Mosebrug pr. Holstebro. Tlf. 30 u a, Skave.


14-6-1944, 16-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Skiftespor. En nyt skiftespor til salg, 7 kg, sporvidde 700 mm. Store Abildholt Mosebrug, tlf. 30 u a via Skave.

JOHS. JENSEN, Hogager 


UTM 32N: N 6246700, E 492850 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1941   Gdr. Johs. Jensen, Ø- Abildholt, Hogager 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


28-6-1941 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Mosemateriel til tvangsauktion.
På St. Abildholt i Borbjerg holdtes i går tvangsauktion over et tørveværk med æltemaskine, elevator, pladsvogn og ca. 100 meter tipvognsspor m. m. tilhørende entreprenør E. K. Eriksen, O. Feldborg.
Hele værket blev tilslået gdr. Johs. Jensen, Ø. Abildholt, Hogager for et bud på 2160 kr.

CHR. LINDHOLT, Hogager 


UTM 32N: N 6249627, E 487868 - Ref.nr. 45.xx. 


Ejer:

1951   Chr. Lindholt, Hogager 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


24-7-1951 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits: Tilskadekommet under tørvearbejde.
Arbm. Julius Nielsen, Yllebjerg, kom forleden til skade i tørvefabrikant Chr. Lindholts mose i Hogager. Uheldet skete, da den bageste af to tipvogne løb af sporet. Julius Nielsen stod på den forreste vogn, og ved den bratte standsning, faldt han forover og slog hovedet mod sporet, hvorved han pådrog sig en flænge i panden. .... 

Siden er senest

rettet


28-3-2020 

4-4-2020