Thyholm - Diverse

THYHOLM

DIVERSE

ODGAARD TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6282184, E 467414 - Ref.nr. 30.04. 


Ejer:

18??-1832    Chresten Christensen

1832-18??    Søren Jensen Graugaard (og Christen Jensen)

183?-c1889  Jens Sørensen Graugaard

c1889-1894  Niels Sejersen (forp. af Jens Sørensen Graugaard?)

1894-1916     Niels Lyngs Nielsen


Gammelt teglværk tilhørende Odgaard nord for Lyngs. Udskibningsbro med spor i Skibsted fjord. Værk lukket 1916.


Bane anlagt før 1910, nedlagt 1916.

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest.


- - - -


29-1-1916, 7-2-1916, 13-2-1916 - JYLLANDSPOSTEN

På grund af teglværksnedlæggelse er til salg ca. 1000 fod spor (højde 1 11/12" hoved ¾" fod 1¼”) og  ca. 1000 fod spor (højde 2½" hoved 1¼" fod 1¾"), 50 jernsveller, 32" lange og 5" brede, 240 fod remme, 6" brede, forælter, elevator, stenudskillende valser, strygemaskine, stenforme, rørforme fra 1½ til 4", afskærerborde til sten og rør, remskiver fra 17 til 58", en dampkedel, 14 hk, arbejde 100 Pd.s spænding, en rørmaskine med forme til håndkraft, 3 tipvogne, 3 troljevogne til udskibning af mursten, en tryk- og sugepumpe, trilleplader, trillebøre, fyrrebrædder, alt så godt som nyt. Odgaard, Lyngs st., den 26. januar 1916. Telf. nr. 1.

SUNDDRAGETS GRUSVÆRK


UTM 32N: N 62811xx, E 4632xx - Ref.nr. 35.12. 


Ejer:

1955  ?


Spor på tidligere DSB-dæmning.


Bane anlagt 1955, nedlagt inden 1972.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


ODDESUND N ANLÆGSBRO


UTM 32N: N 6271245, E 471985 - Ref.nr. 35.1x. 


Ejer:

1937-1947?  Entr. N. Chr. Sørensen, Oddesund   

1947?-1955  A/S Stenco, Odense ?


Anlægsbro ca. 250 m nord for Oddesund Nord færgehavn.


Bane anlagt 1937, nedlagt inden 1947?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


G IX13 - 25 Oddesund N Anlægsbro


2-1941 Skitse af broen og beliggenhed. Ligger på nordsiden af tangen. Skånende dæk med et spor.


M.f.O.A. 7-4-1941 til VBDir.:

Den omhandlede bro er beliggende ca. 250 m nordvest for den tidligere færgehavn, og er en ca. 55 m lang åben pælebro, hvor pælene er forbundet med langstrøer, hvorpå er anbragt tværsveller, det bærer et tipvognsspor. Vanddybden ved den ydre del af broen er 3,5 m.

Broen er bygget, inden der blev taget bestemmelse om Oddesund Færgehavns bevarelse. Den er opført som en midlertidig foranstaltning ved udskibning af grus til Vildsundbroens opførelse, og det må derfor formodes, at den er bygget i 1937 eller i begyndelsen af 1938. Broens ejer oplyser, at der efter Vildsundbroens fuldførelse stadig var efterspørgsel efter grus fra hans grusleje.


M.f.O.A. 8-7-1941 til VBDir.:

D.d. er tilskrevet entr. N. Chr. Sørensen, Oddesund: De har søgt om tilladelse til at bibeholde en ca. 55 m lang anlægsbro, ca. 250 m nordvest for den af Søndbjerg-Odby kommune overtagne gamle færgehavn ved Oddesund nord.


M.f.O.A. 10-9-1947 til VBDir.:

D.d. er tilskrevet entr. N. Chr. Sørensen, Oddesund: Da man har modtaget oplysning om, at den Dem tilhørende bro ud for matr. nr. 3 h af Serup by, i afvigte vinter er blevet ødelagt af isen og ikke mere vil blive benyttet, skal man anmode Dem om, at broresterne fjernes.


VBV 3. distr. Lemvig 9-4-1953 til VBDir.:

Vedr. fjernelse af rester af entr. N. Chr. Sørensens bro, har han oplyst, at forpligtelsen efter hans mening påhviler A/S Stenco, der har overtaget det pågældende broanlæg.


M.f.O.A. 5-2-1955 til VBDir.:

D.D. tilskrevet entr. N. Chr. Sørensen, Oddesund: Samtlige rester af den Dem tidligere tilhørende anlægsbro ud for matr. nr. 3 h af Sørup by, Odby sogn, er nu fjernet og deklarationen er aflyst.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617891)   

ODDESUND SINGELSVÆRK


UTM 32N: N 62711xx, E 4719xx - Ref.nr. 35.11.   


Ejer:

1940-1947  Entr. Niels Sørensen, Oddesund

1947-1947  Stenco A/S, Fyns Sten- og Gruskompagni A/S, Odense


Spor fra 'Høllet' nord for DSB til læsserampe ved Oddesund st.


Bane anlagt (før) 1939, nedlagt 1947?

Sporvidde 600 mm, 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?  B bm  JWE     ?  194?   Ford 40 hk


(1)  3½ tons. Imbert gasgenerator.  Til salg december 1942.


- - - -


12-10-1937, 13-10-1937, 14-10-1937 - JYLLANDSPOSTEN

8 stk. ¾ m³ 700 mm tipvogne, brugte, ca. 300 m 9 kg spor og 2-3 skiftespor ønskes til købs. Sørensen, Oddesund N. Telf. Uglev 50.


25-10-1940, 26-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 600 mm sporvidde, 1½ - 3 tons, og 6 à 8 ¾ kubikmeter tipvogne, 600 mm, ønskes til købs. Niels Sørensen, Oddesund.


29-10-1942, 30-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

2 traktorførere til motorlokomotiver, helst smede eller mekanikere, kendt med gas, søges straks. L. Sørensen, Oddesund, tlf. Uglev 50.


20-11-1942, 22-11-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Graveskovlspil, helst Hoffmann med tilkoblet dieselmotor, ønskes til købs. Niels Sørensen, Oddesund. Tlf. Uglev 50.


21-11-1942, 23-11-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser, transportabel, med tilbygget sortéranlæg og motor ønskes til leje, evt. købs. Niels Sørensen, Oddesund. Tlf. Uglev 50.


19-12-1942, 20-12-1942, 21-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 'Ford A' med Imbert gasgenerator, 3½ tons, 600 mm, fabrikat 'Willemoes', kun brugt ca. 140 timer, sælges. Niels Sørensen, Oddesund, tlf. Uglev 50.


19-3-1943, 20-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 1000 m 7, 9 eller 12 kg's spor ønskes til købs. Niels Sørensen, Oddesund N., tlf. Uglev 50.


23-3-1943, 25-3-1943 - POLITIKEN

Tipvognsspor, 1000 m 7, 9 eller 12 kg's spor ønskes til købs. Niels Sørensen, Oddesund N., tlf. Uglev 50.

A. GADE, Hvidbjerg Thy 


UTM 32N: N 62786xx, E 4710xx - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1918  A. Gade, Hvidbjerg


Folketælling 1921: Anders Gade, købmand.

Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1918?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-4-1918, 4-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

2 gode tipvogne og ca. 150 meter spor med sveller og spiger er til salg. Skriftligt tilbud ønskes. A. Gade, Hvidbjerg station, Thy.

N. LUND, Tambohus 


UTM 32N: N 6276700, E 475100 - Ref.nr. 35.xx. 


Ejer: 1916  N. Lund, Tambohus 


Formentlig fra Jegindø-dæmningen. 


- - - -


13-1-1916 - THISTED AMTS TIDENDE
En hest, godt 11 kvt., 8 år gammel, brugt til tipvognskørsel, er til salg ved henvendelse til N. Lund, Tambohus.

Siden er senest

rettet


28-11-2015 

4-10-2019