Pindstrup - Diverse

PINDSTRUP 

DIVERSE            IKKE FÆRDIG  

ANDERSEN, Pindstrup 


UTM 32N: N 6250xxx, E 587xxx - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1917-       ? Andersen, Pindstrup  


Tørvegravning. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Håndkraft. 


- - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
21-5-1917 fra Tømmerby   til Andersen, Pindstrup - 150 m mont. spor, 1 stk. tipvogn

DJURSLANDS MERGLING, Pindstrup 


UTM 32N: N 6250xxx, E 586xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1931   A/S Djurslands Mergling, Pindstrup  


Mergelleje ved Holme (ved Skjærsø?). 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


18-1-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Formand. Som sådan kan en dygtig og energisk mand, der er vant til mergelarbejde, få entreprise i mergelleje. Henvendelse med referencer til A/S Djurslands Mergling, Pindstrup.


15-3-1931 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Et mergelselskab for Æbeltoft og omegn. * Æbeltoft, 14. marts. Et mergelselskab for Æbeltoft og Omegn er nu dannet. Man starter foreløbig på basis af en kontrakt med Aktieselskabet Djurslands Mergling, der leverer mergel for 31 kr. pr. kubikfavn med garanteret indhold af 55 pct. kulsurt kalk. Mergelen tages fra lejer i Holme.

KARL KLEMMENSEN, Pindstrup  


UTM 32N: N 6250xxx, E 586xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1919    Købmand Karl Klemmensen, Pindstrup 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


10-4-1919, 11-4-1919 - RANDERS DAGBLAD
Billig til salg. 2 nye og 2 brugte arbejdsvogne, 1 gravemaskine til at grave tørv i dyb mose, 1 jernvindmølle med pumpe og rør, 2 tipvogne. Pindstrup 9 april 1919. Karl Klemmensen.

A. CHR. JENSEN, Ringsø, Pindstrup 


UTM 32N: N 6250xxx, E 586xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1929-1937   A. Chr. Jensen, Ringsø, Pindstrup 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


6-4-1929, 7-4-1929, 9-4-1929 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Ca. 400 m brugte, men gode spor (5 eller 7 kg pr. m) ønskes til købs. A. Chr. Jensen, Ringsø pr. Pindstrup. Tlf. 33.


23-4-1930, 24-4-1930, 25-4-1930 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne af jern, kun lidt brugt (2 eller 4 stkr.), 600 mm sporvidde, 1 eller ¾ m³ størrelse, ønskes til købs. A. Chr. Jensen, Ringsø pr. Pindstrup. Tlf. 33, Pindstrup.


13-7-1937, 16-7-1937, 20-7-1937 - RANDERS DAGBLAD
Tørvemateriel - Tørvemose.
Et komplet tørveværk ønskes solgt med alt tilbehør : Motorer, tipvogne, gravvogne, gravvogns-tipspor og til dette brug 1. kl.s tipvognsspor, så godt som nyt. Formemaskine, vandsnegl m.m. Produktionsevne ca. 75,000 tørv daglig. Jeg kunne også tænke mig at gå i kompagni med en mand, som ejer en god mose med passende agermark til læggeplads. Værket kan ses i gang i denne og næste uge. Liebhavere, som ønsker at se værket, bedes ringe først til nr. 33, Pindstrup, for at jeg kan være hjemme. A. Chr. Jensen.

RYGAARD, Pindstrup  


UTM 32N: N 6250xxx, E 586xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917    Rygaard, Pindstrup ??? 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
21-5-1917 fra Tømmerby   til Rygaard, Pindstrup - 200 m spor, 2 tipvogne 

NORDISK MOSEBRUG, Pindstrup 

PINDSTRUP MOSEBRUG 


UTM 32N: N 6250000, E 587500 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

19??-    A/S 


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


- - - - 


17-3-1906, 18-3-1906, 20-3-1906 - JYLLANDSPOSTEN
6 stkr. stålskinner, dimension ca. 2 à 3" høje og 3" brede i foden, ønskes til købs. Johs. F. la Cour, Pindstrup.


2-7-1908, 17-7-1908 - DEMOKRATEN
Tørvearbejdere kan få udmærket lønnet arbejde ved tørvefabrikation, tørvelæsning og tørvekørsel på Pindstrup Tørvefabrik. Johs. F. la Cour, Pindstrup st.


7-2-1913, 9-2-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Fyrbøder med certifikat, velanbefalet og helst smed af profession, kan straks få fast plads på Pindstrup Savværk. Joh.s F. la Cour.


1-1-1914 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN
Tørv og tørvestrøelse. Uerstattelig i sin egenskab. Prima kvalitet. Dansk arbejde. Forlang tilbud. Johs. F. la Cour, Pindstrup Tørve- og Tørvestrøelsefabrik. Tlf. nr. 13.FØLGER 

Siden er senest

rettet


6-11-2019