Holstebro - Entreprenørfirmaer

HOLSTEBRO 

ENTREPRENØRFIRMAER

JENS JENSEN, Holstebro


Indehaver:

1897-19??  ??? Jensen

19??-1962  Konstruktør Jens Jensen

1962-          Jens Christian Kirketerp Jensen


Sporvidde 600 (700?) mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)  ?          B bmg  PM  13817/330  1941  Ford  40 hk  type FD

(2)  Nr. 2  B bmg  PM   9250/128  1934  Ford  55 hk  type PCM


(1)  Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor samt med GM

       generator nr. 8193 bag på lokomotivet.

(2)  Lejet 21-5-1948 - 25-4-1949 fra Ringkøbing Amts Vejvæsen 'Nr. 2'.

(*)   Maj 1946 købt en meget defekt skinnetraktor fra tyske efter-

        ladenskaber i Holstebro Politikreds.

(*)   Maj 1946 købt et meget defekt skrog af skinnetraktor fra tyske

        efterladenskaber i Holstebro Politikreds.


Anvendelse: 

1941   Ukendt

1942-1946  Bro- og vejanlæg, Herningvej, Holstebro, DSB 

1948-1949  Ukendt


- - - -


1-7-1944, 2-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Nyt skiftespor. 7 kg skinner, 700 mm sporvidde, til salg. Jens Jensen, Holstebro. Tlf. 247.


18-7-1949, 19-7-1949 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg spor, ca. 220 m købes. Konstruktør Jensen, Sportsvej, Holstebro. Tlf. 447.

Entr. LAUR. KANKELBORG, Holstebro


Indehaver: 

1932-19??  Laurids Kristian Kankelborg (født Sørensen)


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse: 

1941-1942  Værnemagtsarbejde, Vilhelmsborg flyveplads.

1943            Pansergrave, Fåre

1946            Ukendt

19??             Brunkulsgravning, leje 516, Stubkær

1951             Ukendt


- - - -


7-3-1946, 8-3-1946, 9-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. 40 stk. tipvogne, 1000 m 7-14 kg skinner, vigespor, træ- og jernsveller sælges. Ingeniør Kankelborg, Holstebro. Telf. 745.


17-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Værnemagersag mod entr. og civiling. Kankelborg, Holstebro. Arbejde bl.a. på Vilhelmsborg  flyveplads 1941-42.


27-11-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Værnemagersag mod ingeniør Kankelborg, Holstebro. Havde fra 1943 ved Fåre udført 7-8 km pansergrave og bygget bunkers.


27-4-1950, 28-4-1950, 29-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel sælges: (bl.a.) 14 stk. 1 m³ tipvogne, 10 stk. ¾ m³ undervogne, tipvognslejer, skinnespigre, .... . Civilingeniør Laur. Kankelborg, Holstebro, tlf. 745.


18-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel. 10 stk. gode ¾ m³ tipvogne 600 mm sporvidde, 1 stk. lokomotiv sporvidde 600 mm samt  1000 m 10 a 12 kg skinner købes eller lejes. Civilingeniør Laur. Kankelborg, Holstebro.

Entr. M. HAFSTRØM, Holstebro


Indehaver:

194.-195.  Magnus Krusenstjerna-Hafstrøm


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bm PM   ?  ?  Ford 52 hk

 

(1)  5 tons. Ford BB motor. Til salg 1952.


Anvendelse

194?-194?  Brunkulsgravning, Pedersminde Brunkulsleje, Fasterholt

1949-1951  Viadukt- og vejanlæg, Knarbjerg-Resen, DSB   

195?-1952  ?  , Skive


- - - -


14-5-1946 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Harpede brunkul og smuld i klasse 17 og 21 leveres i bil eller banevogn fra Pedersminde Brunkulsleje, Fasterholt. Civilingeniør M. Hafstrøm, Holstebro. Telf. 923.


8-9-1946, 9-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

Brunkulssorterer ønskes til købs. 25 m transportør, model Kjellerup,  kan indgå i handelen. Civilingeniør M. Hafstrøm, telf. Holstebro 923.


18-10-1950 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Notits med billede: 210 t cement og 30 t jern til viadukten i Knarbjerg.
I næste uge tages der fat på vejarbejdet.
Arbejdet på viadukten ved Resenvej i Knarbjerg er nu ved at være tilendebragt, og i næste uge går man i gang med det store jordarbejde, der er indbefattet i den entreprise, Krusenstjerne-Hafstrøm, Holstebro, og Bech Hald & Søn, Struer, for snart et års tid siden fik overdraget. Der skal ved gennemførelsen af den ny vej fra Knarbjerg til Resen flyttes 13,000 kubikmeter jord, og man regner ikke med at kunne tilendebringe dette arbejde før til foråret. Til transporten af jordmasserne har man lejet de store tipvogne, der har stået ubenyttet på den ny vej, siden den første del af jordarbejdet på vejen blev færdig.
Til bygningen af viadukten er medgået 30 tons jern og over 210 tons cement.


13-9-1952, 14-9-1952, 15-9-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Spormateriel. 1 stk. PM 5 t lokomotiv med Ford BB motor og 51 stk. 1 m³ jerntipvogne, 600 mm sporvidde, samt ca. 1100 lb. m. spor, sveller m.m. sælges. Civilingeniør M. Hafstrøm, Holstebro. Tlf. 923. - - - -


28-3-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine P.M. 800, årgang 1946, med Lister diesel, 21 HK, årgang 1950, ønskes solgt, kan beses i Filskov Brunkulsleje. M. Hafstrøm, Holstebro, tlf. 923. 


9-5-1953, 10-5-1953, 11-5-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. 51 stk. 1 m³ tipvogne, 34,5 t. 14–17 kg skinner, 2200 sveller, Globe 105 B med 2½ HK Lister benzinmotor, 4" centrifugalpumpe med 5 HK Bernard benzinmotor, 3" turbinepumpe med 5 HK el-motor, friktionsspil med 7½ HK el-motor, skure, værktøj m. v. sælges. Tipvognsmateriellet kan beses på arbejdspladsen i Skive. M. Hafstrøm, Holstebro. Tlf. 923.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53: M. Krusenstjerna Hafstöm

1951: Vogndele

1952: Vogndele

1953: Vogndele

Entr. H. STEEN CHRISTENSEN,  Holstebro


Indehaver:

1960  Ing., entr. H. Steen Kristensen, Holstebro


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1960: Vogndele

Siden er senest

rettet


19-10-2015 

20-12-2019