Fredericia - Teglværker

FREDERICIA   

TEGLVÆRKER 

FREDERICIA TEGLVÆRK 


UTM32: N 6157886, E 546946 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:

18??-1900  Enkefru Bjerre og Hans Nielsen 

1900-1907  Murermester Hans Nielsen 

1907-1926  Akts. 


Lå udenfor sydlige del af volden. Lukket ca. 1926?


Bane anlagt (før ) 1903, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?


- - - - 


6-3-1900 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Fredericia Teglværk. Enkefru Bjerre har ifl. 'Fred. Dgbl. solgt sine rettigheder som medejer af Fredericia Teglværk til sin medinteressent, murermester H. Nielsen for 46,000 kr.


15-3-1901 og jævnligt til 23-8-1901 - FREDERICIA DAGBLAD
Fredericia Teglværk.
Efter at have anlagt slemmeri og indlagt nyt valseværk kan jeg nu levere 1ste sort røde facadesten og formsten, almindelige røde maskinsten, flammede sten, brøndsten, 6" sten, hårdbrændte klinkere. – Billige priser. – Større partier rabat.
Hans Nielsen, murermester & teglværksejer. Kontor: Prinsessegade 66.


13-5-1903 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Et ulykkestilfælde med dødelig udfald, – Begravet under nedstyrtende lermasser.
I morges ved 6-tiden forefaldt et ulykkestilfælde ved Fredericia Teglværk. 6 arbejdere var beskæftigede med at grave ler og læsse dette på en tipvogn. Pludselig skred en lermasse på 2–3 læs ned. Det lykkedes de 5 arbejdere at komme til side i tide, medens den sjette –en 40--50-årig, ugift mand ved navn Søren Iversen Frank – blev begravet under leret. Han blev øjeblikkelig befriet og førtes til St. Josephs hospital, hvor han et øjeblik kom til bevidsthed men et par timer efter afgik han ved døden.
Den omkomne var født i Vardeegnen, hat tidligere arbejdet på Vamdrup Teglværk, men kom i foråret til Fredericia Teglværk. Han var ulykkesforsikret.
Hesten, som var forspændt tipvognen, blev således kvæstet, at den måtte dræbes.


4-7-1912 - JYLLANDSPOSTEN

En fyrbøder kan straks få plads på A/S Fredericia Teglværk. Personlig henvendelse på værket.


18-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder. En dygtig og ædruelig fyrbøder (med kontrolbog) og helst med kendskab til teglværksmaskiner kan få helårig plads på A/S Fredericia Teglværk, telf. 50. 


16-11-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Salg af diverse maskiner fra Fredericia Teglværk. Intet om tipvogne og spor.

MØLLEDALS TEGLVÆRK, Fredericia


UTM32: N 6158283, E 546412 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         ?

1907  ?


Teglværk ved Fredericia-Vejle landevej.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


25-10-1907, 26-10-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Mølledals Teglværk, beliggende ved Fredericia-Vejle hovedlandevej, i umiddelbar nærhed af Fredericia, med højovn, maskiner og motorer, er til købs straks. På ejendommen er rigeligt ler. Nærmere ved henvendelse til sagfører P. A. Gudsøe, Fredericia.


18-2-1910 - FREDERICIA DAGBLAD

Efter begæring af ejerne af Mølledals Teglværk på Fredericia Søndermark afholdes Auktion mandagen den 28. februar 1910 kl. 1 eftermiddag på teglværket over 1 vindmotor, 1,5 HK. petroleumsmotor, tømmer, brædder, lægter, tagsten, 1 tipvogn, skinner, gamle vinduer, brændsel m. m.

Petroleumsmotoren står til eftersyn på Fredericia Jernstøberi.

Mødested: Baneoverskæringen ved Fredericia-Vejle landevej.

Inkassator: Byfogedfuldmægtig Sven Wittrup giver 6 ugers kredit til solide købere.

Fredericia Byfogderi, den 18. februar 1910.

Carl Scharling.

? SKÆRBÆK TEGLVÆRK


UTM32: N 6152155, E 539640 - Ref.nr. 71.xx. 


Ejer:         ?

????-1906  Gårdejer Chr. Pagh, Skærbæk


Teglværk ved Lille Bælt.


Spor? Navn usikkert.


- - - - 


26-1-1906, 28-1-1906 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk. Mit teglværk i Skærbæk pr. Taulov ved Lillebælt med gode udskibningsforhold (1. kl.s fabrikata) kan fås i forpagtning eller til købs til 1. april på moderate vilkår. Nærmere ved henvendelse til gårdejer Chr. Pagh, Skærbæk pr. Taulov.

HAGENØR DAMPTEGLVÆRK

HAGENØR TEGLVÆRK


UTM32: N 6152306, E 541167 - Ref.nr. 76.05. 


Ejer:         ?

1903-190?  A/S

1908-19??  Konsul C.L. Schmidt, Kolding

195?-196?  Oberst Ehrenschiöld


Teglværk opført 1903 ved Hagenør i Lille Bælt øst for Skærbæk. Anløbsbro. Værk lukket 1964.

Bane anlagt (før) 1907, nedlagt 1964.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver. 


Motorlokomotiver

(1)  ?  B bm  AD?    ?    ?       192? 

(2)  ?  B bm  PM  9176/125  1934  Ford  55 hk   type PCM


(1)  Købt brugt 12-4-1952 via Spøer fra Åbenrå (Entr. Zastroczny &

       Andersen?).

(2)  Købt før 1960. Oprindeligt leveret til entr. Henrik Jensen, Århus.

        Solgt 196? til Velling Koller Eventyr Jernbane. og ombygget til

        'damplokomotiv'. 196? til Eventyrhaven, Borød, Sorø, senere til

         privatperson i Hedehusene.


Hagenør Teglværk 1964. Formentlig Pedershaab nr. 125.  Foto: Peter Andersen.


- - - - 


17-1-1907, 18-1-1907, 19-1-1907 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvogne. 4 brugte, gode tipvogne er billig til salg på Hagenør Teglværk pr. Taulov.


17-3-1908 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Kolding, 16. marts. Teglværket ‘Hagenør’ ved Lillebælt er af aktieselskabet overdraget til konsul C. C. Schmidt i Kolding for 110,000 kr.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Vogndele, div.

8-5-1939: 1 stk. brugt 0,75 m³ vogn 600 mm.

20-4-1941: 1 stk. brugt 0,75 m³ vogn 600 mm.


Spøer - Hovedbog 1941-47: Hagenør Dampteglværk

1942: Vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1947-53: tlf. Skærbæk 15

1950: Spordele

21-8-1950: 2 sporskifter af 70 mm høje skinner 5 m h/v brugte skinner 600 mm spor svære brugte brigadesveller.

15 sporlængder a 5 m 70 mm høje brugte skinner på brugte brigadesveller.

1951: Vogndele

1952: Vogndele

12-4-1952: 1 brugt lokomotiv Daimler 600 mm. Fragt Åbenrå Md. Fragt Md. Hagenør.

21-6-1952: Reparation og levering af tandhjul mm til lokomotiv.

17-10-1952: Rep. af lokomotivkæde.

22-10-1952: 3,1 m præcisionskæde SN 12295, 3 lige samleled, 2 forkrybbede do.

1953: Vogndele, spordele (600 mm)

17-2-1953: Rep. af 2 hjulsæt til lokomotiv.

19-2-1953: 4 lige samleled til SN kæde 12295.

15-4-1953: 4 bremseklodser (borede) til lokomotiv.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Spordele, vogndele, div. (600 mm)

16-2-1954: 1 brugt 3 delt 10 kg skifte 600 mm på brigadesveller.

11-3-1954: 190 meter br. 10 kg skinne m/lasker.

26-8-1954: Rep. af 2 sæt lokomotivhjul afdrejet på bane - 4 ny kuglelejer  SKF 1215 -

2 nye kædehjul 14 tds. fra C.M. 

SKÆRUP TEGLVÆRK /

RUGHOLM TEGLVÆRK


UTM32: N 6165378, E 538882 - Ref.nr. 71.01. 


Ejer:

19??-1951  Th. Sørensen


Teglværk opført 1898? 1 km sydøst for Skærup.


Bane anlagt (før) 1904, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Eksisterede 1951.


- - - -


12-3-1904 - FREDERICIA DAGBLAD

Notits: 2 fingre kvæstede. Træskomand Søren Petersen i Børkop skov er if. Vejle Flkbl. i forgårs kommen til skade på Rugholm Teglværk i Skærup; han fik to fingre kvæstede ved en tipvogn. Han kom under lægebehandling i Børkop.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931 lev. Vogndele, spordele.

LYNGS ODDE TEGLVÆRK 


UTM32: N 6153328, E 546692 - Ref.nr. 76.06.


Ejer: 

18??-1890   Heinrich Hans August Grotrian 

1890-19??   Poulsen, Snoghøj 

1922-19??

1943-1948   Th. Sørensen

196?              Lyngs Odde & Seest Teglværker A/S


Teglværk ved Lillebælt. Ca. 750 m bane og udskibningsbro i Lillebælt. Værket lukket 1964 og ombygget til ammoniaklager.

Den nye Lillebæltsbro går hen over værkets arealer. 

Også tørveproduktion (hvor?) 


Bane anlagt (før) 1890, nedlagt 1964.

Sporvidde 600 og 700 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiver

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

(2)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


(1)  Eksisterede 1952.

(2)  Eksisterede 1962.

(*)  November 1948 sælges 1 stk. motorlokomotiv.


- - - -


8-3-1890, 13-3-1890, 19-3-1890, 21-3-1890 - FLENSBORG AVIS
Teglværk til salgs. 3. avktion over den teglværksejer af Lyng Heinrich Hans August Grotrians konkursbo tilhørende ejendom, Lyngsodde Teglværk i Erritsø sogn, .....
Med det til teglværksdriften hørende materiel og inventarium, skinnevej og udskibningebro, ....
lørdagen den 29. marts d.a., formiddagen kl. 11.


13-1-1922 - JYLLANDSPOSTEN

Tvangsauktion over teglværk og avlsgård. Efter begæring af en udlægshaver afholdes der mandag den 23. ds., eftermiddag kl. 3½, tvangsauktion over Lyngsodde Teglværk, Erritsø pr. Fredericia. Til ejendommen, hvis hartkorn er godt 2 td., hører teglværk, tørvelader, bygninger til avlsgård, bestyrerbolig mm. Ejendommen ligger ud til Lillebælt og har anløbsbro. Dokumenter vedrørende salget ligger til eftersyn her på kontoret. Dommerkontoret i Fredericia, den 11. januar 1922. G. Valentiner-Branth.


11-5-1942 - FREDERICIA DAGBLAD
Notits: Tipvognen med ler væltede ned over arbejdsmanden. Ulykke på Lyngsodde Teglværk.
Under arbejdet med at køre ler ind på Lyngsodde Teglværk indtraf i formiddags kl. godt 11 et stygt uheld. Kørslen sker ved hjælp af tipvogne, og inde i teglværket ligger tipvognssporet en del højere end det sted, hvor aftipningen sker. Under dette arbejde indtraf i formiddags det uheld, at vognen faldt ned sammen med leret over arbejdsmand Jens Knudsen, Erritsø strand, som arbejder på teglværket. Da han blev befriet, viste det sig, at han navnlig havde pådraget sig hudafskrabninger på begge lår. Desuden klagede han over smerter i lændepartiet. I Falcks ambulance førtes han til by- og amtssygehuset, hvor det konstateredes, at han havde pådraget sig en ryglæsion.


19-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. .... Et mindre parti 7 og 15 kg skinner. Lyngs-Odde Teglværk pr. Fredericia. Tlf. Erritsø 3.


20-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Tørvefabrik med ælteværk, lokomobiler, brovægt, tilstrækkeligt spor, sportraktor, dyndvogne og alt materiel klar til igangsætning. Dynd til ca. 15.000 tons kultørv af meget fin kvalitet, god, tør læggeplads og gode vejforhold, ca. 3 km til station. Udbetaling ikke under 40.000 kr. Nærmere oplysninger ved henvendelse til Th. Sørensen, Lyngs-Odde Teglværk, pr. Fredericia.


14-6-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Mosemateriel til salg. 18 stk. dyndvogne, i god stand, med 600 mm sporvidde, på kuglelejer. 1 stk. 5" dyndpumpe (trykpumpe) med ca. 25 m 5" rør samt 50 m 3" rør. Sælges omgående. Th. Sørensen, Lyngs-Odde Teglværk pr. Fredericia. Telf. Erritsø 3.


5-11-1948, 6-11-1948 - JYDSKE TIDENDE
Motor sælges. 2 sportraktorer, 15 stk. tipvogne med trælad og et parti skinner, 14–16 kg, 2 ælteværker med tilbehør, en marktraktor, pumper, rørledninger, motor m. m. sælges billigt. Et ælteværk med ret til dynd og læggeplads kan evt. lejes for sommeren 1949. Lyngsodde Teglværk pr. Fredericia. Tlf. Erritsø 3.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931 lev. Vogndele, spordele. 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Spordele
1949: Vogndele 700 mm
1951: Spordele
1952: Vogndele 600 mm
21-2-1952: 2 nye 400 mm hjul på gl. lokomotivaksel.

1953: Spordele, div.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Spordele
1955: Spordele
1956: Spordele
1957: Spordele, vogndele


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele, vogndele
1960: Spordele, vogndele
1961: Spordele, vogndele (bl. a. 2900 spiger + 100 lasker)
20-3:-1961 Rep. af 13 tipvogne.
25-3-1961: Ny 450 mm hjul br. Griffin på lokomotiv.

Siden er senest

rettet


4-11-2016

12-12-2019