Holstebro - Tørvemoser

HOLSTEBRO

TØRVEMOSER

Smed A. KRISTENSEN, Holstebro 


UTM 32N: N 6245705, E 476310 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1919  Smed A. Kristensen, Helgolandsgade 7, Holstebro


Beliggenhed ukendt. Muligvis kun sælger. Stavemåde på navn ?


- - - -


25-3-1919, 26-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk med lokomobil, 1000 al. jernspor, 500 al. rør, 7 dyndvogne, ny remme, ælteværk, pumper, og andet værktøj. Et tærskeværk med halmpresser. Henvendelse til smed A. Kristensen, Helgolandsgade 7, Holstebro. Telf. 529.


11-4-1919, 12-4-1919, 14-4-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørvemaskiner til salg.
Et lokomobil, 8 H.K. et selvtransportabelt tærskeværk (Holbæk), 24 tm.s cylinder, en halmpresser, fem dyndvogne og to tørvevogne, en æltemaskine, en elevator, ny læderremme og stålvirer, pumper, ca. 500 al. rør og fittings, 400 al. jernspor, 600 al. træspor, et stort træskur og en del forskelligt værktøj, er til hurtigt salg ved henvendelse til Smed A. Kristensen, Holstebro, Helgolandsg. 7, tlf. 529, Holstebro.


16-4-1919, 17-4-1919, 20-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemaskiner til salg. Et lokomobil, 8 HK., et selvtransportabelt tærskeværk (Holbæk), 24" cylinder, en halmpresser, 5 dyndvogne, 2 tørvevogne, en æltemaskine, en elevator, nye læderremme og stålwirer, pumper, ca. 500 al. rør, fittings, ca. 400 al. jernspor, 600 alen træspor, et stort træskur og en del forskelligt værktøj er til hurtigt salg ved henvendelse til smed A. Christensen, Helgolandsgade 7, Holstebro. Telf. 529.

E. P. FREDBERG, Holstebro


UTM 32N: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1920  E. P. Fredberg, Holstebro


Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ?800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-1-1920, 1-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte. En ny tørvepresse, Hillerød fabrikat, samt to tipvogne, er til salg eller bytte med en Ford bil, helst 4-personers. E. P. Fredberg, Holstebro.


14-2-1920, 15-2-1920, 17-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse til salg. En ikke brugt tørvepresse med afskærer samt 100 tipvogne, 80 mm sporvidde, er til salg langt under dagspris eller bytte med bil, motorcykle eller andet. E. P. Fredberg, Holstebro.

H. KLAUSEN, Holstebro


UTM 32N: N 6246xx, E 4767xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945  H. Klausen, Enghavevej 21, Holstebro


Beliggenhed ukendt.

Spor?


- - - -


17-4-1945, 19-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresser og traktor. God tørvepresser med 5 m stålelevator samt Fordson traktor med gas, lige efterset overalt, og evt. trolleyvogne, sælges meget billigt. H. Klausen, Enghavevej 21, Holstebro, telefon 954.

KARL MADSEN, Holstebro


UTM 32N: N 6245107, E 476387 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1950  Karl Madsen, Mågevej 6, Holstebro


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel sælges. 7 kg spor med lasker og sveller .... , dyndvogne. Karl Madsen, Mågevej 6, Holstebro. Tlf. 767 kan benyttes.

ALFRED NYGAARD, Holstebro


UTM 32N: N 6248xxx, E 4765xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941-1952  Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm?. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-7-1941, 17-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor og tørvespor, 7 kg samt gode tørv sælges. Alfred Nygaard, Nyholm, tlf. 226, Holstebro.


18-2-1942, 21-2-1942, 25-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg, 7 og 4 kg samt tørvevogne. Alfred Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro.


15-3-1942, 18-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

7 kilo spor, tipvogne og Fordson traktor sælges. Alfred Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro, tlf. 226.


17-4-1942, 19-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti 7 kilo spor og 2000 gode kultørv samt prima brunkul sælges. Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro, tlf. 226.


26-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti 7 kilo spor og 2000 gode kultørv samt prima brunkul sælges. Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro.


27-7-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Fabrikstørv, Kl. I sælges. Alfr. Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro.


15-11-1952, 30-11-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Myremalm og okkermalm købes over hele Jylland. Alfr. Nygaard, Struervej, Holstebro. Tlf. 226.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

3-2-1945: 2 sæt hjul 300x700, 4 alm. rullelejer. (retur) 

BRDR. NYGAARD, Mejrup


UTM 32N: N 6246xxx, E 4811xx - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1920  Brdr. Nyggard, Majgaard, Mejrup


Beliggenhed og formål ukendt. Muligvis til Sandet, Stakroge?


- - - -


27-1-1919, 29-1-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Til salg. 106 alen spor med sveller (tildels jern) og trolje er til salg ved henvendelse i Granly i Mejrup. Niels og Marius Nygaard.           (samme)?


22-2-1920, 25-2-1920, 28-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Spor købes. 1500 meter gode, brugte 5- eller 7-kg spor ønskes til købs straks. Brdr. Nygaard, Majgaard, Mejrup, Holstebro.

Kammerråd H. NIELSEN, Holstebro 


UTM 32N: N 624xxxx, E 476xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1916  Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegård, Holstebro


MANGLER TEKST


- - - -


9-5-1916, 10-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Spor ønskes til købs. Brugt, transportabelt spor ønskes med opgivelse af pris, diameter og vægt. Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegaard, Holstebro. Telefon nr. 226, Holstebro central.


10-5-1916 - LICITATIONEN

Spor ønskes til købs. Brugt, transportabelt spor ønskes med opgivelse af pris, diameter og vægt. Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegaard, Holstebro. Telefon nr. 226, Holstebro central.


28-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En tørvefabrik ved Kolding. RB. Kolding, 27. maj. Proprietær N.J. Nielsen af Rolles Mølle, eksportør P. Hansen af Lunderskov, P. Jørgensen af Kildeværk, kammerråd H. Nielsen af Dyrmosegaard og kommisionær S. Espersen af København har købt den proprietær N. Brandenborg i Gejsing tilhørende ejendom Riishøj i Hejnsvig sogn uden besætning for 20.000 kr. og desuden købt 15 tdr. land tilstødende mose af gårdejer O. Chr. Sparvath af Fugdal for 10.000 kr. Det er købernes hensigt at anlægge en tørvefabrik på det købte areal, hvor findes så store mængder af udmærket tørvejord, at produktionen ventes at ville blive ca. 8 millioner tørv om året. Det er købernes hensigt at få et sidespor fra Troldhede-banen ført til fabriken.

MADS PEDERSEN, Holstebro


UTM 32N: N 6246319, E 476146 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1944  Vognmand Mads Pedersen, Skolegade 30,  Holstebro


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


16-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, sveller, lasker og spil med 80 m wire og 3 taljer til salg. Vognmand Mads Pedersen, Skolegade 30, Holstebro. Tlf. 393.

B. SVENDSEN, Holstebro


UTM 32N: N 624xxxx, E 4761xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945   B. Svendsen, Struervej 13,  Holstebro


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


27-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Spor, 1. kl., 7 kg, sælges. Da sporene er afsvellede, kan hvilken sporvidde, der ønskes, benyttes. B. Svendsen, Struervej 13, Holstebro. Telf. 347 kan benyttes.

JACOB BJERGGAARD, Mejrup


UTM 32N: N 6248750, E 482950 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1918   Jacob Berggaard, Neder Bramskov, Meirup ?


Tørveproduktion i Gammelby mose ved Meirup. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


17-7-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tørre tørv kan igen fås i Gammelby mose i Mejrup. Jacob Bjerggaard.
115 alen spor og sveller med tipvogn kan købes samme sted.


21-1-1919 - HOLSTEBRO DAGBLAD
En ko og en kvie, som skal kælve først i februar og marts måneder, er til salg i Neder Bramskov, Mejrup. Jacob Bjerggaard. NB. 115 alen skinner med sveller og trolje er til salg samme sted.

DALGAARD og CHRISTENSEN ?


UTM 32N: N 624xxxx, E 482xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1928   A. Dalgaard, Tvis og Chr. Christensen, Mejrup ?


Tørveproduktion i ukendt  mose. Spor til station. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


17-4-1928 - JYLLANDSPOSTEN
Mose til salg. Ca. 25 tdr. land mose, hvoraf en del opgravet, med tilhørende fast spor til station samt troljer og brovægt, kan købes nu på gode vilkår. En så god som ny bil kan tages som udbetal. Henvendelse til A. Dalgaard, Tvis, telf. Vejvad 8, eller Chr. Christensen, Sivegård, Mejrup pr. Holstebro. Telef. Mejrup Kirke 20.

Kroejer FIERLING, Mejrup 


UTM 32N: N 624xxxx, E 482xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

19??-13   Kroejer Fierling, Mejrup ?


Tørveproduktion i St. Gammelby mose. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


28-10-1913, 29-10-1913 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Tvangsauktion. Onsdag d. 5. novbr. d. a., em kl. 2, bortsælges ved tvangsauktion i St. Gammelby mose i Mejrup nogle hos kroejer Firling udlagte effekter, såsom:
6 tipvogne, 1 lokomobil, 500 alen skinner.
Kredit i 4 uger.
By- og Herredsfogedkontoret, Holstebro, 28. Oktbr. 1913.
                                                                                                   Bierfreund.

JENS HANSEN, Mejrup 


UTM 32N: N 624xxxx, E 482xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

18??-1900  Tørvefabrikant Jens Hansen, Mareborg, Mejrup 


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


11-4-1900 - LEMVIG FOLKEBLAD
Auktion.
Efter begæring af kuratorerne i tørvefabrikant Jens Hansens konkursbo afholdes offentlig auktion på ejendommen 'Mareborg' i Mejrup tirsdag den 17. april d. a. pr. kl. 3½ efterm. over det boet tilhørende indbo, deriblandt et pianoforte, 1 pillespejl med konsolskab, et regulatorur, sofa, borde, stole, skabe etc., samt over en del fjerkræ, deriblandt to påfugle, og over en gedebuk og to geder.
Endvidere forauktioneres:
Materialet til en tørveelevator, et transportapparat, 8 transportvogne, 1 tørvepresse, 2 kobbermundstykker, 1 universalskifter, 2 klatresporskifter og ca. 700 alen transportable spor og kurvspor.
1 selvtransportabelt lokomobil (12 hestes kraft).
Et damptærskeværk med 4½ fod tumlebredde med tilbehør.
Et damptærskeværk med lokomobil og tilbehør.
Vederhæftige, den antagne inkassator, overretssagfører A. Vium i Holstebro, bekendte købere, erholder 6 ugers kredit.
By- og Herredskontoret i Holstebro, den 10. april 1900.
                                                                                                A. Häuschell.

PEDER DALGAARD, Holstebro


UTM 32N: N 6226xxx, E 500xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

19??-53   Vognmand Peder Dalgaard, Holstebro 


Tørveproduktion i Skinderholm ved Sunds. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


1-4-1953, 4-4-1953, 7-4-1953 - HERNING FOLKEBLAD
Tørveværk til salg.
På grund af sygdom sælges et tørveværk i Skinderholm, Sunds, omgående. Værket omfatter følgende: 1 tørvepresse, 3 tipvogne og 3 rullevogne, 1 elektrisk motor og ca. 250 m 7 kg's spor. 2 barakker. Der er tørvemor til ca. 2 millioner tørv.
Henv. til vognm. Peder Dalgaard, Holstebro, tlf. 918.

P. NYGAARD, Holstebro


UTM 32N: N 6226xxx, E 500xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945-49   Fabrikant P. Nygaard, Holstebro 


Tørveproducent eller maskinfabrikant? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


7-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 Rimas presser med elevator, så gode som nye, er til salg på Ørbæk Tørveindustri ved Stakroge. Henvendelse til P. Nygaard, Istedgade 22, Holstebro. Tlf. 1110.


22-5-1946, 25-5-1946, 28-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN
300 m 7 kg spor med lasker sælges. Fabrikant P. Nygaard, Ågade 2, Holstebro.


1-4-1948, 2-4-1948, 5-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN
375 m 7 kg spor samt 4 stk. 1 m³ og 6 stk. ¾ m³ tipvogne .... sælges. P. Nygaard, Åg. 2, Holstebro.


1-3-1949, 2-3-1949, 6-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og ælteværk, 200 m 7 kg spor med sveller og lasker, samt et ælteværk sælges. P. Nygaard, Ågade 2, Holstebro. Tlf. 1110.

LAURALYST, Tvis


UTM 32N: N 6241855, E 481805 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1918    ?, Tvis 


Gård ved Tvis station. Tørveproduktion ukendt sted. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft? 


- - - -


27-6-1918, 28-6-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Trolje og spor. 100 alen spor af træ og en trolje i god stand er til salg. Henvendelse 'Lauralyst' pr. Tvis.

JOHANNELYST, Mejdal


UTM 32N: N 6244000, E 478800 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1918-21    ?, Mejdal 


Gård ved Mejdal. Tørveproduktion ukendt sted. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft? 


- - - -


28-6-1918, 2-7-1918 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Ca. 100 alen spor og tipvogn ønskes til leje straks. 'Johannelyst' i Tvis.


30-12-1921, 31-12-1921 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Spor. Spor. 100–150 meter spor samt en eller to tipvogne ønskes til leje i 4 måneder, eventuelt køb. Tilbud sendes K. E. Johansen, Johannelyst, Mejdal, Holstebro.

P. MARNING, Mejdal


UTM 32N: N 6245100, E 484200 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1920    P. Marning, Sivegaard, Mejdal 


Gård ved Storå sydøst for Mejdal. Tørveproduktion i Ausumgaards mose.  

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft? 


- - - -


23-4-1920, 24-4-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Nogle øvede tørvearbejdere antages straks i Ausumgaards mose. Jernspor og maskinplader disponible. P. Marning, Sivegaard, Mejrup.


30-6-1920, 1-7-1920 - HOLSTEBRO DAGBLAD
2 a 3 øvede tørvearbejdere antages straks til Ausumgaards mose. Jernspor og maskinplader disponible. T. Marning, Sivegaard, Mejrup.

Siden er senest

rettet


11-9-2019 

23-11-2019 

19-3-2020