Hobro - Diverse

HOBRO   

DIVERSE

HOBRO HAVNEVÆSEN

 

UTM 32N: N 6277500, E 549100 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1921-19??  Hobro Havnevæsen


Formentlig opfyldningsarbejde.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1921-1922  Ukendt


- - - -


9-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejde.

Hobro særlige Havnevæsen ønsker tilbud på opfyldning af et havneareal i henhold til betingelser, der udleveres fra Havneingeniørens kontor i Hobro daglig mellem kl. 1 og 3 eftm.

Tilbud modtages samme steds indtil lørdag d. 15. ds., kl. 4 eftm., da de indkomne tilbud åbnes.

Hobro Havneudvalg, d. 7. Jan. 1921.

P. H. V.:

Havneingeniøren. 


9-11-1921, 12-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor ønskes til købs eller leje. Skriftligt tilbud med alle nærmere oplysninger modtager Stads- og havneingeniøren, Hobro.


28-3-1923, 31-3-1923, 1-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og dyndvogne til salg. 6-700 m 5 kg brugte skinner, 11-1200 m 7½ kg næsten nye skinner, 1 sporskifte til 5 kg skinner, 1 do. til 7½ kg skinner, 8-900 stkr. gode sveller, 22 stkr. næsten nye ¾ m³ sidetipvogne og 2 stkr. næsten nye ¾ m³ endetipvogne med 600 mm sporvidde. Alt sælges samlet eller delt ved henvendelse til Havneingeniøren, Hobro.


20-7-1929 - RANDERS AMTSAVIS
Notits: – Den 11. februar i fjor var den 61-årige arbejdsmand Chr. C. T. Balle, Gasværksvej 7, Hobro, beskæftiget hos Hobro kommune. Under arbejde med at læsse fyld på tipvogne kom han til skade, og han er nu tilkendt 893 kr. i erstatning (10 pct.).


21-10-1929 - LEMVIG FOLKEBLAD
Notits: 'Det kan være nok for i dag!' – Nødhjælpsarbejderne nedlagde arbejdet.
I lørdags fandt der en ret opsigtsvækkende arbejdsnedlæggelse sted i Hobro.
Det drejer sig ifl. Jyllands-Posten om en snes mand, som var beskæftiget med nødhjælpsarbejde ved havnen, idet der her kørtes fyld ud i et større vandhul med udvidelse af havnepladsen for øje. Der arbejdes sædvanligt til kl. 5, men i lørdags ved 4½-tiden nedlagdes arbejdet med den motivering, at der var udført tilstrækkeligt arbejde den dag. Der var på dette tidspunkt udkørt 20 tipvognstog, som var det antal, der sædvanligvis udkørtes.
Arbejdsnedlæggelsen har medført, at udvalget for nødhjælpsarbejdet, der har socialdemokratisk flertal, enstemmigt besluttede at afskedige arbejdsholdet i morges og ikke antage noget nyt hold før torsdag, da et sådant nyt hold før torsdag, da et sådant nyt hold ordinært skulle i arbejde, da der arbejdes med 14 dages skifte.


6-11-1929 - RANDERS DAGBLAD
Notits: Uheld under arbejdet.
Under arbejdet med læsning af tipvognene til opfyldning ved Hobro havn fik Chr. Sørensen, Vindø, i går eftermiddags sit ene knæ slemt forslået, så han måtte køres hjem i bil, Der skete et større skred, end han havde beregnet.

VINDØ TEGLVÆRK, Hobro


UTM 32N: N 6277500, E 550100 - Ref.nr. 33.02.


Ejer:

1849-1884  Købmand Nikolaj Edinger Balle Brasch

1884-1913   Kaptajn Frederik Ferdinand Tretow-Loof (+)

1913-1918    Tretow-Loff's arvinger (udlejet til I/S Skarrehage

                      Molerværk)

1918              A/S Nordisk Bygningsmaterielkompagni og

                      Træskibsbyggeri

1918-1920   A/S Vindø Værk

1920-1935   A/S Hobro Kalk- og Teglværk (Banken for Hobro 

                      og Omegn)

1935-1944   Ing. Jens Neergaard-Møller, Tåstrup

1944-            ???

194.               ???

1946             M. Bjerregaard-Sørensen

1946-19??   Poul Rømsgaard

19??-            Jan Rømsgaard


Teglværk opført ca. 1850 på sydsiden af Mariager fjord øst for Hobro, oprindelig højovnsværk, fra ca. 1888 ringovnsværk. Tidvis desuden kalkværk, savværk og kalkværk. Driften indstillet 1920-1923?.

Fra 196? tunnelovn. Skibsbro i Mariager fjord fra 1885-. Bane i grusgrav med læsserampe til bane i lavere niveau i lergrav, hvorfra der var spor til værket. Ca. 1950-1960 lergrav med bane ved Hvornum (36.08), fra 196? lergrav uden bane ved Hammershøj.

Bane anlagt før 1889, ude af drift 1968, nedlagt 1968/72.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B   Nagbøl   ?  19??   ?   ?   type KMN

(2)   ?   B   ?              ?  19??   ?   ? 


(1)   Eksisterede 1962.

(*)   Marts 1935 søges et mindre benzinlokomotiv til leje evt. købs.


- - - -


24-11-1899 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Kalkværk ved Hobro.
Kaptajn Lohff har af gårdejer Mikael Poulsen, Fladbjerg, tilkøbt sig retten til udnyttelsen af det kridt, som måtte findes på ovennævntes ejendom.
Det er i følge 'Hobro Av.' hr. Lohffs hensigt, såfremt der endnu måtte findes kridt i betydelig masse i disse lejer, hvorfra kalken til de københavnske slotte er hentet, at anlægge et kalkværk i større stil ved Hobro.


29-3-1913, 2-4-1913, 5-4-1913, 9-4-1913, 11-4-1913, 12-4-1913, 16-4-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Vindø Tegl- og Kalkværk ved Mariagerfjord er på grund af ejerens død til salg med eller uden tilhørende jord- og skovarealer. Henvendelse: Vindø Tegl- og Kalkværk, Hobro.


3-5-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Teglværks-forpagtning. Nykøbing M., 2. maj.
Vindø Tegl- og Kalkværk ved Hobro er af ejerne, afd. kaptajn Tretow Loofs arvinger bortforpagtet til Skarrehage Molérværk på Mors for en årlig afgift af 6900 kr.


1-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindø Værk. Likvidationsudvalget for Vindø Værk har i følge ‘Himmerl.’ holdt møde i Hobro. Det blev meddelt, at konkursbegæringen var taget tilbage, og man drøftede, hvad der burde gøres. Man enedes om at forsøge en almindelig realisation. Der er flere liebhavere til værket.


29-1-1920, 31-1-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Frivillig auktion. Mandag den 9. februar d.a., middag kl. 12, afholdes efter begæring af A/S Vindø Værk i likvidation frivillig auktion på Vindø Værk ved Hobro over den nævnte aktieselskab tilhørende ejendom af Hobro købstads markjorder, matr. nr. 7 ab m. fl., ca. 80 tdr. land areal, derunder ager, eng og skov, med de på ejendommen værende bygninger og fabriksanlæg:

Teglværk, sævværk, smedie, skibsværft,

2 spanterejste nybygninger til 4-m. skonnerter, 520 tons d. w.,

6 arbejderboliger, 1 stor beboelsesbygning, kontorbygning, stalde, magasinbygning,

dampanlæg, elektricitetsanlæg, betydeligt varelager,

en del opskåret og uopskåret træ, 

maskiner og inventar,

ret til i følge tinglæste kontrakter at bryde og hjemføre kalk, ler og mergel på

a. matr. nr. 6 Katbjerg Odde,

b. matr. nr. 2 b m. fl. Fladbjerg,

c. matr. nr. 2 Strandholt,

d. matr. nr. 1 a Overgaard,

bygninger, maskinanlæg indrettet til kalkværk på førnævnte matr. nr. 2 b m. fl. Fladbjerg, ‘Bøgelund Kalkværk’, kaldet med dertil hørende broanlæg.

Auktionskonditioner ligger til eftersyn på fogdens kontor.

Oplysninger om vilkårene for auktionen over ejendomme og effekter, beskrivelse af disse, derunder navnlig på bedding stående spanterejste skibe samt varelager, kan indhentes hos medlemmer af aktieselskabets likvidationsudvalg: Sagfører Anthon Nielsen, Ny Vestergade 18,København B, og sagfører Juulsgaard Breum, Hobro.

Dommerkontoret i Hobro, den 26. januar 1920. Salling.


18-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: ‘Vindø Værk’ solgt.

Der er under navnet ‘Hobro Kalk- og Teglværk’ dannet et nyt aktieselskab, som har købt ‘Vindø Værk’ med tilhørende bygninger og maskiner. Købesummen ligger efter forlydende i ‘Himmerl.‘ omkring 525,000 kr. Om skibsbyggeriet skal fortsættes, har bladet ikke kunnet få oplyst, men det nye aktieselskabs navn tyder på, at man vil falde tilbage på den gamle form for virksomheden: først og fremmest at opretholde driften af kalk- og teglværk.

De, der står bag det nye selskab, er de tidligere prioritetshavere i ‘Vindø Værk’.


29-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindøs likvidation. Bøgelund Kalkgødningsfabrik, der blev købt til Vindø Værk i den glorværdige Johanssenske periode, er i følge 'Himmerland' ved tvangsauktion solgt til et Århus-konsortium, som nu påtænker at fuldføre den halvfærdige fabrik og udvide den betydeligt, bl. a. ved bygning af 9 nye ovne.


9-7-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindø Værk.

Som bekendt ejes det i sin tid fallerede Vindø Værk nu af Aktieselskabet Hobro Kalk- og Teglværk, der med direktør Lüthemeyer som leder driver teglværksvirksomhed derude. I øjeblikket beskæftiges der 25 mand; men det er meningen også at indrette et savskæreri i byginngerne. Sådan bliver altså sandsynligvis skibsværftets fremstidsskæbne.

På værftet står to påbegyndte skibe, der er købt af skibsreder Hans Petersen i Marstal. I næste uge sender han i følge 'Himmerl.' 12 skibstømrere til værftet for at gøre det ene skib færdig til efteråret. Om det andet skibs skæbne er der endnu ikke truffet bestemmelse.


28-3-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Et mindre benzinlokomotiv ønskes til leje, evt. til købs. 600 mm sporvidde. Vindø Teglværk, Hobro, tlf. 83.


17-10-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Teglværk til salg. Vindø Teglværk med kalkbrænderi og mørtelværk, Hobro, er grundet på min alder til salg. Produktionen i år 3 mill. gule håndstr. og maskinstrøgne sten af prima kvalitet. Værket har egen skibsbro og nær forbindelse med havnebanesporet. Produktionen er solgt bl. a. til flere større offentlige bygninger. J. Neergaard-Møller.


2-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

20 længder tipvognsspor, 2½x7, købes. Telefon Hobro 83.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1968-72:

19-1-1972:  Brugte 12 kg skinner u/lasker. 18 stk. a 5 meter = 90 meter.


- - - - 


Se også

Bøgelund Kalk- og Kridtbrud               (33.09)

Vindø Teglværks lergrav, Hvornum   (36.08) 

HOBRO KORN- OG KUL-IMPORT


UTM 32N: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1934  Hobro Korn- og Kul-Import A/S


Beliggenhed ukendt. Formentlig kun normalspor.


- - - -


28-10-1934, 30-10-1934

Maskiner: Fra ombygget mølleri tilbydes: ..... Endvidere ca. 200 meter 22 kg's skinner fra privat sidespor. Hobro Korn- og Kul-Import A/S, tlf. 67 –68.

HOSTRUPHUSE TEGLVÆRK, Hobro

HOSTRUP TEGLVÆRK, Hobro


UTM 32N: N 6278200, E 548700 - Ref.nr. 33.03. 


Ejer:

????-1904  J. Buus

1904-19??  Murermester Poulsen, Århus

19??-1918   Brdr. Carlsen

1936            Brdr. Clausen  ?

1941             Gammelgaard-Christensen og A. Richardt


Teglværk nord for Hobro st. 

Bane anlagt (før) 1934, nedlagt 19.. .


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1904 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Hobro, 20. januar. ‘Hostruphuse Teglværk’ er af ejeren J. Buus solgt til murermester Poulsen af Århus for en købesum af 15.000 kr. Overtagelsen sker 1. marts.


31-10-1918, 2-11-1918, 4-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Hostrup Teglværk, beliggende ca. 10 min. kørsel fra Hobro havn og st., er til salg. Brdr. Carlsen, Hobro. Telf. 218. 


16-5-1950 - POLITIKEN

Notits: Kørt over af løbsk tipvogn. Hobro, mandag.

En af arbejderne på Hostrup Teglværk, den 36årige Emil Pedersen, Tobberup, fik i eftermiddags begge fødder kørt af, da en løbsk tipvogn rullede over ham. 


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37

1934: Vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41

1939: Vogndele, spordele


Spøer - Hovedbog 1947-53

1951: Spordele


Spøer - Hovedbog 1958-61

1960: Spordele, div.

HOBRO SPRITFABRIK


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.01.


Ejer:

18??-19??   Spritfabrikken "Fortuna"

19??-19??  De danske Spritfabrikker A/S


Spritfabrik i Hobro by med intern bane, formentlig til kul og råvarer.

Bane anlagt ????, nedlagt 195?.

 

Sporvidde 500 mm.  Trækkraft håndkraft, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   B bm   PM   9289/129   1934  Bernard  ? hk  type B


(1)   Ny. 1,5 tons. Bernard benzinmotor type W3. 


- - - -

DSB's GRUSGRAV, Hobro


UTM32: N 6277000, E 547600 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1916  Danske Statsbaner


Grusgrav på vestsiden af Hobro st. (DSB).

Bane anlagt 19?? , nedlagt 19??.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft.


- - - - 


DSB 2. Distrikt, Banetjenesten (TTDSB-100A) - BB-725 (SA edb-nr. 8036133951)

Notat 11-3-1943:

I Hobro grusgrav anvendes: 7 stk. tipvogne, 200 m 17,5 kg spor, 150 m 7 kg spor på jernsveller, 250 m 7 kg spor på træsveller.

Udlejet til tørvemose: 150 m 7 kg spor på jernsveller, 1 stk. sporskifte.


- - - -


19-5-1949 - RANDERS DAGBLAD
Notits: Fingeren klemt mellem to tipvogne.
Arbejdsmand Anders Chr. Andersen, Solvej 6, Hobro, var i går under arbejde på Hobro banegård så uheldig at få pegefingeren i klemme mellem to tipvogne. Hobro Falck kørte ham til behandling på amtssygehuset.


6-2-1957 - KOLDING FOLKEBLAD
Notits: Gravede kammerat fri med de bare hænder. Stationsarbejder Ejnar Mikkelsen, Hobro, blev onsdag reddet fra at blive kvalt under nedstyrtende grusmasser, da en kammerat, Jens Madsen, med de bare næver gravede hans hoved så meget fri. at han kunne trække vejret. Uheldet skete i Statsbanernes grusgrav, hvor der ganske uventet indtraf et stort skred. Flere arbejdere var beskæftiget i grusgraven, og tre, der stod for enden af et tipvognstog, løb for livet, men blev indhentet af jordmasserne og blev begravet til midt på livet. Ejnar Mikkelsen, der stod midt for tipvognsrækken, kunne ikke slippe fri og blev begravet af tungt og vådt grus.

N. P. PEDERSEN, Hobro


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33xx.


Ejer:

1944-1945  Margarinefabrikant N. P. Pedersen, Hobro


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


25-2-1944, 1-3-1944 - RANDERS DAGBLAD
Sveller og skur. Til købs ønskes bane eller tipvognssveller samt træskur, evt. br. brædder. Til salg eller udleje haves 'Vejen' presser uden elevator samt fritstående 'Smith's graveelevator.
Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


14-6-1944, 16-6-1944, 18-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns-skinner. 2 stk. ¾ m 600 mm tipvogne. En del 7 kg skinner, sveller, lasker samt et ophalerspil sælges samlet. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


21-6-1944, 29-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse og vogne sælges. Pressen er en stor, original Vejen. Alt er i garanteret 1. kl. stand og kun brugt ca. 14 dage. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


1-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse og vogne sælges. Pressen er en stor, original Vejen. Alt er i garanteret 1. kl. stand og kun brugt ca. 14 dage. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


5-7-1944, 7-7-1944, 9-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne – et parti skinner samt ophalerspil og træsveller sælges under forudsætning af, at salgstilladelse kan fås. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


7-9-1944, 10-9-1944, 13-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner – tipvogne. Ophalerspil og stålwire, alt som nyt, sælges til rimelige priser. Margarinefabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


17-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose gratis. Ved køb af presse og vogne for en pris af 2500 kr. kontant fås tillige en højmose, hvor der er ca. 2 mill. 1. kl. tørv. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


21-1-1945, 24-1-1945, 25-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn - ophalerspil, stålwire og 50 m jernspor sælges samlet for 800 kr., evt. byttes med elektromotor. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Telf. 165.

H. MORTENSEN & C. F. NIELSEN, Hobro


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

191?-1913  H. Mortensen og C. F. Nielsen, Hobro


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt.


Spor? 


- - - -


12-12-1913, 16-12-1913, 20-12-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik til salg. En sådan med 20 tdr. land uopskærelig tørvejord og med udmærkede maskiner og redskaber til driften er til salg. Fabriken, hvor der gode, solide, faste kunder til hele produktionen, producerer årlig 3 à 4 mill. tørv af udmærket kvalitet. I mangel af salg kan fabriken fås i forpagtning. Henvendelse sker til H. Mortensen & C. F. Nielsen, Hobro.

??  TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

191?-19??  H. Mortensen, Hobro


Teglværk. Beliggenhed ukendt.


Spor? 


- - - -


17-3-1916, 20-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Et udmærket teglværk med tilliggende af 28 tdr. land med rigeligt og godt ler, ringovn og alt tidssvarende materiel, beliggende lige ved jernbanestation og udskibningsplads og med jernbanespor ind på pladsen, er på grund af ejerens død billigt til salg. En kapitalstærk køber eller konsortium kan her finde en absolut fordelagtig anbringelse af kapitalen. Der er fine afsætningsforhold. Nærmere oplysninger fås hos H. Mortensen, Hobro. Tlf. Nr. 26.

HODAL  TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6278xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.13.


Ejer:

191?-19??  H. Mortensen, Hobro


Teglværk. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-3-1914, 20-3-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 75 al. 55 eller 60 mm brugt tipvognsspor ønskes til købs. Hodals Teglværk, Hobro.


29-8-1920, 5-9-1920, 14-9-1920, 22-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværksanlæg til salg. På grund af forpagtningsophør er til salg: æltemaskineriet, bestående af: strygemaskine, valser og forælter med remme, skiver, lejer, aksler m. m., indstillet til en produktion af 10,000 sten om dagen; fortrinlig til drænrørs- og tagstensstrygning. 1 stk. 7 HK, dampmaskine med tilhørende dampkedel med 13 ’ m² hedeflade, forvarmer, fødepumpe, alt armatur. Det hele kan ses i drift til midten af september. Endvidere: lader, hylder, trillebører, afskærerbord, tipvogne, spor samt rørforme til fra 1½” til 5" rør.

Hodal Teglværk, Hobro. Tlf. 54.


15-3-1921, 18-3-1921, 20-3-1921, 22-3-1921, 24-3-1921, 30-3-1921, 1-4-1921,

5-4-1921, 6-4-1921, 12-4-1921, 19-4-1921, 22-4-1921, 26-4-1921, 29-4-1921,

3-5-1921, 5-5-1921, 10-5-1921, 13-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg. Ca. 100 meter 55 mm og 100 meter 60 mm spor m. lasker og spiger og 2 tipvogne er billig til salg fra Hodal Teglværk, Hobro.

ELCO-BYG, Hobro


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1971  Elco-Byg, Hobro


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

16-9-1971: 16 lgd. c 22 kg skinne h 90 - f 90 - kr 55 à 6,4 meter = 102,4 m.

20-9-1971: Spordele.

HØRBY TØRVEFABRIK, Hobro


UTM 32N: N 6278xxx, E 545xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1907  Hørby Tørvefabrik pr. Hobro


Tørvefabrik, formentlig nordvest for Hobro. Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


12-11-1907, 13-11-1907, 14-11-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Ønskes til købs 500 alen tipvognsspor og 3 stkr. tipvogne. Hørby Tørvefabrik pr. Hobro.

C. PREBENSEN, Hobro


UTM 32N: N 6279018, E 547393 - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1926  C. Prebensen, 'Rosendal', Hobro


Gård i nordlige del af Hobro ved vejen mod Døstrup. Formål ukendt.


Sporvidde ?700 mm.


- - - -


11-11-1926, 13-11-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor m. tilbehør. Godt 100 m spor med drejeskive, 700 mm sporvidde, en tipvogn, skal helst rumme 6 tdr., samt en god brugt benzinmotor, 2½ hk, ønskes til købs eller leje straks. Opgivelse af pris og stand til C. Prebensen, 'Rosendal', Hobro. telf. 60.

TH. THERKILDSENS MASKINFABRIK, Hobro


UTM 32N: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1918    Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro


Tørveværk. Beliggenhed ukendt. Muligvis kun agent.


Sporvidde 700 mm.


- - - -


29-1-1918, 31-1-1918, 2-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Komplet tørveværk, produktionsevne 60-80.000 stkr. daglig, centrifugalpumpe med ca. 50 meter 2" rørledning, 2 stkr. tipvogne med ca. 250 meter spor eller 3 stk. dyndvogne, brugte, men så gode som nye, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.


29-1-1918, 1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og ståltrådstov. 2 stkr. tipvogne, ca. 250 meter spor, hvoraf 10 meter kurvespor, 2 skiftespor, sporvidde 700 mm, højde 65 mm, 100 fod ¼’ galv. ståltrådstov, 100 fod ½’ galv. do., og 200 fod ½’ sort do., brugt, men så godt som nyt, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.


3-2-1918, 5-2-1918, 7-2-1918, 9-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 2 stkr. tipvogne, ca. 250 meter spor, hvoraf 10 meter kurvespor, 2 skiftespor, sporvidde 700 mm, højde 65 mm, brugt, men så godt som nyt, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.

ONSILD MOSEBRUG 


UTM 32N: N 6269xxx, E 545xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

19??-1918  Købmand Chr. Nørholm og overpostpakmester Rørholm 

1918-19??  Aarhus Oliefabrik 


Tørvefabrik, formentlig sydvest for Hobro. Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


2-1-1918 - RANDERS AMTSAVIS
Notits: Onsild Mosebrug er ifl. 'Hobro Av.' af købmand Chr. Nørholm og overpostpakmester Rørholm solgt til Aarhus Oliefabrik for 50,000 kr.
I købet medfølger et areal på 39 tdr. land samt alt materiel med damplokomobil, skinner, tipvogne, heste m. m. Overtagelsen sker 15de januar.


12-8-1920 - RANDERS AMTSAVIS
Notits: En skypumpe laver ravage ved Onsild. ....
Tirsdag eftermiddag ved 4-tiden, samtidig med skybruddet over Randers, passerede en skypumpe henover Onsild kær, den kom nord fra og levede slem ravage på sin vej; blandt andet beretter øjenvidner, at den væltede nogle tipvogne, der henstod på et tørvespor ude i kæret. Skypumpen passerede videre hen efter Rørbæk. ....

P. NIELSEN, Onsild 


UTM 32N: N 6271000, E 546000 - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1916    P. Nielsen, Højvang, Onsild


Formål ukendt. 


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


29-1-1916, 31-1-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne og spor. 4 stkr. så gode som nye ¾ tipvogne samt 4 à 500 meter skinner med alt tilbehør er til salg hos P. Nielsen, Højvang, Onsild st.

Siden er senest

rettet


24-1-2015 

25-10-2019 

29-11-2019 


BLAAKILDE MØLLES FABRIKER, Hobro


UTM 32N: N 6277328, E 549644 - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1895-    A/S Blaakilde Mølles Fabriker, Hobro


Kødfoderfabrik på sydsiden af Mariager fjord. Sidespor fra havnebanen.


Sporvidde ukendt.


- - - -


19-4-1895, 20-4-1895 - JYLLANDSPOSTEN
Brugte skinner. Tilbud på ca. 400 fod let spor ønskes af Blaakilde Mølles Fabriker, Hobro. .