Arden - Diverse

ARDEN - ASTRUP 

DIVERSE 

ASTRUP-STORARDEN KOMMUNE

 

UTM 32N: N 6291900, E 552700 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1952-1953  Astrup-Storarden Kommune, Arden


Formentlig vejanlæg/Beskæftigelsessarbejde.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1952-1953  Ukendt


- - - -


16-1-1952, 18-1-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Brugte tipvogne købes. 4 stk. 600 mm, ¾ m³ a 4 stk. 600 mm, ¾ m³ bremsevogne. Tilb. til Astrup-Storarden, kommunekontoret, telef. Arden 49.


23-4-1952, 24-4-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, sporvidde 600 mm, vægt 3 à 4 tons, type Kastrup Maskinfabrik eller Pedershaab, med benzin- eller dieselmotor, købes. Tilbud til Astrup-Storarden Kommunekontor. Tlf. Arden 49.


6-5-1953, 7-5-1953 - JYLLANDSPOSTEN

200 l. m 10 kg tipvognsspor købes. Skriftligt tilbud med oplysn. om sporets stand og billigste pris til Astrup-Storarden kommune pr. Arden.

BRÆNDSELSFABRIKEN 'ROLD', Arden 


UTM 32N: N 6292200, E 552600 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1918  Brændselsfabriken Rold, Arden


- - - -


4-4-1918, 8-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller til tørvespor, 1 meter lange, 4 tm. tykke er rettet på een side, pr. stk. 60 øre i banevogn, leveres fra Brændselsfabriken ‘Rold’, Arden st. Telf. 34.

ROLD SKOVS SAVVÆRK, Arden


UTM 32N: N 6291800, E 552800 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1943-1958  Rold Skovs Savværk, Arden 


Spor anlagt før 1910. Sporvidde ukendt. 


- - - -


14-12-1932 - SOCIAL-DEMOKRATEN FOR RANDERS OG OMEGN
Notits: Astrup-Storarden Sogneråd afholdt forleden møde i Astrup. ....
Rold Skov Savværk ansøgte om tilladelse til at føre et tipvognsspor over vejen ved savværket. Tillodes.


24-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. ¾ m³ brugte tipvogne, 680 mm sporvidde, ønskes til købs. Fa. Rold Skovs Savværk, Arden st. Telefon 30, 31 og 32.


Aalborg Stadsarkiv
Billede B 10030 - 1910. Lindenborg Gods; Rold Skov savværk. (Spor og fladvogn.)


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1958: Spordele, vogndele, div. 

MYLENBERG KALK- OG TEGLVÆRK, Arden


UTM 32N: N 6291400, E 551800 - Ref.nr. 29.02. 


Ejer:

19??-19??  Lindenborg Gods ?


Teglværk opført før 1910 ved hovedvej A 10. Ca. 500 m bane fra værk til grav på modsatte side af hovedvejen, som krydsedes i niveau. Værk lukket.


Bane anlagt 19?? , ude af drift 1969, nedlagt 19?? .

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?   B ?   ?   ?  ?  ?  ?


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959: Spordele

VEJRHOLT TØRVEFABRIK, Arden


UTM 32N: N 6291270, E 552620 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1911?-1917  Købmand N. L. Larsen, Søndergade 22, Ålborg

1917-19??    Fabrikant Justesen, Ålborg


Tørvefabrik opført 191? i Vejrholt mose syd for Arden st. Værk lukket.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - - 


23-1-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Et større parti af mine anerkjendte maskinæltede tørv fra Veierholt Tørvefabrik er til salg. N. L. Larsen, Søndergade 22, Ålborg.


5-11-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt tørvefabrik. Vejrholt Tørvefabrik ved Arden er af købmand N. L. Larsen i Ålborg solgt til fabrikant Justesen i Ålborg for 115,000 kr.

WILLESTRUP GODS, Astrup  


UTM 32N: N 6291550, E 558440 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1960  ? 


Formentlig til dambrug. 

Sporvidde ukendt. 


- - - -


29-9-1960, 31-10-1960 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. Ca. 1000 m brugt spor ønskes til købs. Willestrup Godskontor pr. Arden, tlf. Astrup 4 (0851).

VILLESTRUP MOSE, Astrup  


UTM 32N: N 6292220, E 557436 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1918    Villedstrup Gods ? 


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


21-8-1918 - AALBORG AMTSTIDENDE
Notits: Et sørgeligt ulykkestilfælde indtraf i lørdags i Villestrup mose, da Edel Jensens børn fra Møldrup legede derude. Tipvognene, som har været brugt til tørvefabrikationen, står endnu i mosen. Dem kørte børnene med, og derved fik en lille dreng sit ene ben i klemme, så benet brækkede. Der blev telefoneret efter lægen, som kom til stede og satte benet sammen. Men der venter den lille kvikke dreng et længere sygeleje.

Vognmand AGNER LARSEN, Arden    


UTM 32N: N 62919xx, E 5525xx - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1957   Vognmand Agner Larsen, Arden  (tlf. 103)  


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 


- - - -


7-7-1957 - JYLLANDSPOSTEN
400 løb. meter 22 kg skinner, 216 skinnebolte, 31 stk. 22 kg lasker, 800 stk. spiger, ønskes til købs. Vognmand Agner Larsen, Arden – tlf. 103.

MARTINUS ANDREASEN, Nysum    


UTM 32N: N 62919xx, E 5525xx - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1940   Martinus Andreasen, Nysum pr. Arden 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 


- - - -


18-4-1940, 20-4-1940 - AALBORG AMTSTIDENDE
Tipvognsspor. 70 meter spor og en tipvogn til salg. Martinus Andreasen, Nysum pr. Arden.

ERIK ERIKSEN, Marienborg 


UTM 32N: N 6290346, E 547445 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1942   Erik Eriksen, Marienborg pr. Arden   (tlf. Rostrup 49 y) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil. 


- - - -


27-3-1942, 29-3-1942 - AALBORG AMTSTIDENDE
Til salg. Et ælteværk med tilbehør, dyndvogne, spil med stålvire, tipvogne, centrifugalpumpe, umonterede spor og en 8–10 HK motor med friktionskobling og skiver, passende til gengas. Erik Eriksen, Marienborg pr. Arden. Telefon 49 y Rostrup.

HARRY THYGESEN, Borup    


UTM 32N: N 62906xx, E 5600xx - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1950   Harry Thygesen, Borup pr. Arden   (tlf. Astrup 41)


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 


- - - -


1-12-1950 - AALBORG AMTSTIDENDE
Tipvognsskinner ønskes til leje. Ca. 200 meter tipvognsskinner og en ¾ meter tipvogn ønskes til leje i ca. 2 mdr. Telefon 41 Astrup. Harry Thygesen, Borup, Arden.

N. SØNDERGAARD, Ravnkilde  


UTM 32N: N 62902xx, E 5463xx - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1941   N. Søndergaard, Ravnkilde pr. Arden  


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


30-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN
140 meter tipvognsskinner, 4,5 eller 6,75 kg, samt 6 par tipvognshjul på aksler, brugte, ønskes til købs. N. Søndergaard, Ravnkilde pr. Arden.

LILLE RØRBÆK TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6288880, E 544280 - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

18??-1896   Christen Christensen, True  


Teglværk mellem Lille Rørbæk og Bisgårde. 

Spor ? 


- - - -


24-3-1896, 25-3-1896, 26-3-1896 - JYLLANDSPOSTEN
Teglværk. Lille Rørbæk Teglværk, 1½ mil fra Døstrup og Arden stationer, med rigelig tørvejord og leer samt 25 à 40 tdr. land agermark, kan straks fås i forpagtning eller til kjøbs på billige vilkår ved henvendelse til ejeren, Christen Christensen i True eller sagfører Schibbye i Hobro.

P. P. FREDERIKSEN, Arden 


UTM 32N: N 62919xx, E 5525xx - Ref.nr. 29.xx. 


Ejer:

1928     P. P. Pedersen, Arden  


Tørvefabrikationukendt sted.  

Sporvidde ukendt. 


- - - -


2-4-1928 - AALBORG AMTSTIDENDE
Tørveælteværk til salg. Komplet tørveælteværk til salg hos undertegnede. 60 m spor, tipvogn, dyndvogn, forme og hestegang. Har været brugt. Motor til trækkraft. P. P. Pedersen, Arden st. 

Siden er senest

rettet


8-8-2019 

21-10-2019 

26-10-2019 

14-10-2019 

16-11-2019 

22-12-2019 

20-1-2020