Lolland - Teglværker

LOLLAND

TEGLVÆRKER

GRÆNGEGÅRDENS TEGLVÆRK


UTM32: N 6074072, E 677620 - Ref.nr. 130.05.


Ejer:

1867-1898  Justitsråd Alstrup / Ålholm Gods

1898-19??  Grængegaardens Teglværk A/S


Teglværk opført 1867, fra 1885 med smalsporbane til Grænge st. på Lollandsbanen.  Nyt værk anlagt 1893-94 nord for Grænge st. (N 6073200, E 677912), senere nedrevet og erstattet af nyt, som blev lukket ca. 1963 og nedrevet 1969.

Fra 1935 bane til lergrav ved Krungerup. I alt ca. 2 km bane til forskellige grave. Oprindelig heste. 

Værket var også ejer af Taaderup Teglværkpå Falster fra 1954. 


Bane anlagt 18??, nedlagt 196?.

Sporvidde 600 mm.

Trækkraft oprindelig heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?      B bm  JMV  151x  1919  JMV  15 hk  type ML15 ?

(2)  ?      B        JWE  ?   ?   ?   ?

(3)  T-2  B bm  OK  ?  ?  ?  ? 

(4)  ?      B  ?  ?  ?  ?  ?


(1)  Leveret nyt.

       Ombygget med Fordson-motor (?) af Brdr. Clausen, Thoreby

       430/1934.


1968 havde man 4 lokomotiver: 2 med Ford A-motor og 2 med Fordson-motor. Det ene havde da lige fået ny Ford A-motor.


- - - -


11-5-1898 - INGENIØREN
Notits: Teglværk på aktier. Avlsgården 'Grængegaard' ved Nykøbing på Falster, tilhørende justitsråd Alstrup, er med et tilliggende af 200 tdr. land og et derpå værende teglværk, indrettet til en produktion af 5 mill. sten, overdraget til et aktieselskab for en købesum af 240,000 kr. Aktieskapitalen udgør 130,000 kr. Selskabets bestyrelse er direktør for Lollands Sparebank i Nakskov, Reimer, fabriksbestyrer Nielsen, agent Quade, købmand Fritz Rasmussen og forpagter Sonne; leder af forretningen er forpagter M. Løstrup.


13-5-1911, 16-5-1911 - BERLINGSKE TIDENDE

Ca. 250 løb. meter brugt banespor, 600 m/m sporvidde, 6 ell. 7 kilo skinner, ønskes tilkøbs straks. Tilbud med pris pr. meter tilsendes Grængegaardens Teglværk.


2-8-1928 - LOLLAND_FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: To fingre læderet. –
Arbejdsmand Jørgen Christensen, Grængegaardens Teglværk, arbejdede i formiddags på teglværket med nogle tipvogne. Under rangering fik han to fingre på højre hånd i klemme. De blev stærkt læderet, og efter en foreløbig forbinding førtes den tilskadekomne til læge Mørkeberg, Nykøbing.


2-6-1930 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Notits: En tipvogn over benet. –
Arbm. Michael A. Sørensen kom i juni måned sidste år til skade på Grængegaardens Teglværk, idet en tipvogn væltede ned over hans ene ben. Han har nu gennem Arbejderforsikringsrådet fået en erstatning på 714 kr.


9-12-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner købes. 4000 løb. meter 7 kilo 65 mm høje skinner med tilhørende fladlasker ønskes til købs til levering inden 1. april 1942. Tilbud på hele partiet eller dele deraf tilsendes A/S Grængegaardens Teglværk, telefon Grænge 7, Grænge.


4-4-1941 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Hesten arbejdede sig fast i leret.
En hest for en af Grængegaardens Teglværks tipvogne skred i formiddags og faldt ned i en af de store lergrave. Heldigvis gik skaglerne i stykker, så tipvognen blev stående.
Det skræmte dyr arbejde som rasende for at komme op, hvorved det sank dybere i. Falck måtte tilkaldes for at få hesten op.


19-5-1947 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Grængegårdens Teglværk. 3 lok. 5 km bane til grav i Krogerup.


10-10-1951 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Artikel om Grængegaardens Teglværk.


23-6-1954 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Artikel: Taaderup Teglværk.
Overtaget af Grængegardens Teglværk. Lokomotiv.


1-9-1956 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Tipvognsspor. 400 m brugt spor, 7 eller 10 kg, købes. A/S Grængegaardens Teglværk. Telefon Grænge 7.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72 

1969: Spordele

3-10-1969: Brugte 27 kg skinner H 114 Kr 58 F 100 - 42 stk. a 15 meter = 630 meter.

1970: Spordele, div.

HELLENÆS TEGLVÆRK

HELGENÆS TEGLVÆRK 


UTM32: N 6079420, E 635916 - Ref.nr. 129.07.


Ejer: 

1923-1941  J.P. Petersen jun.

1948-19??  Petersen


Teglværk 2 km nordvest for Nakskov. Lukket.

 

Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

HANEMOSEGÅRD TEGLVÆRK 

HANEMOSE TEGLVÆRK 


UTM32: N 6074180, E 677390 - Ref.nr. 130.04. 


Ejer:

18??-188?  Jensen

188?-1923  H. A. Jensen (& C. A. Jensen?) 

1923-19??   Charles Aarslew Jensen


Teglværk 1 km nord for Grænge st. (LJ).


Bane anlagt 19?? , nedlagt 19?? .


Sporvidde 500 mm. Trækkraft heste. 


- - - - 


5-11-1885, 12-11-1885 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Nogle dygtige jordarbejdere kunne strax få beskjæftigelse (akkord) på Hanemose Dampteglvarefabrik.


28-8-1918 - LOLLAND-FALSTERS STIFTSTIDENDE
Notits: Kommen til skade.
Da arbejdsmand Peter Christensen, Grænge, forleden dag på Hanemose Taglværk var beskæftiget med at aflæsse tipvogne, sprang en sten op og læderede hans højre øje i den grad, at han straks måtte søge læge. der foretog en operation.
Sandsynligheden taler for, at han vil miste øjets sekraft.


13-8-1941 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Artikel: Hanemosegaard Teglværk.


24-7-1954 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Fik en tipvogn over sine ben. Uheld i middags på Hanemose Teglværk.
På Hanemose Teglværk skete der i middags et uheld, hvorved en af teglværkets kvindelige arbejdere, fru Agnes Hansen, Grænge, fik nogle slemme kvæstelser på sine ben. Hun kørte med en tipvogn, som transporterer sten, og hun skulle bremse, da tipvognen nærmede sig enden af sporene. Hendes gummisål gled imidlertid af på de fedtede tipvognshjul, da hun ville bremse med foden, og fru Hansen faldt af vognen og ned i renden, der løber ved siden af tipvognssporet, hvor det ender. Tipvognens hjul gik over fru Hansens ben, og det så ud til, at hun havde lidt en slem overlast, men en tilkaldt læge kunne dog konstatere, at der ikke var sket noget brud. I Falcks ambulance blev hun ført til Nykøbing Sygehus, hvor sårene blev behandlet.

KLOKKEMOSE TEGLVÆRK


UTM32: N 6064500, E 675980 - Ref.nr. 132.03. 


Ejer:

1935  Rasmussen

1950  J. Rasmussen  (Jul. Rasmussen?)


Teglværk opført 1912. Lukket ca. 1952.


Bane anlagt (før) 1935, nedlagt 19??.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


14-6-1947 - LANDBRUGERNES DAGBLAD
Notits: Arbejdsmand ramt af løbsk tipvogn. Fik alvorlige kvæstelser bl. a. lårbensbrud.
I aftes ved 18-tiden skete der på Klokkemosegaard Teglværk ved Kettinge en styg ulykke, idet en tipvogn i et tipvognstog skred ud og styrtede ned i en grusgrav, hvor den ramte den 60-årige arbejdsmand Niels P. Clausen, Kettinge. Tipvognen kom til at ligge over Clausen, og tililende arbejdskammearter fik ham befriet. Han havde pådraget sig alvorlige kvæstelser, bl. a. et lårbensbrud, og i Zonens ambulance blev han kørt til Nykøbing F. Sygehus og indlagt.

IDALUND TEGLVÆRK


UTM32: N 6075290, E 675840 - Ref.nr. 130.03. 


Ejer:

19??-19??  Krenkerup Gods

19??-19??  Idalund Teglværk A/S


Teglværk 1,5 km nord for Krungerup hpl. (LJ).


Bane anlagt (før) 1938, nedlagt 1968/69.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  Nagbøl  ?  1951  Austin  40


(1)  Købt nyt via Spøer 18-6-1951. Solgt til ? 


- - - - 


28-10-1948 - LOLLAND-FALSTERS STIFTS-TIDENDE
Notits: Perssons ambulance blev i går kaldt ud til to ulykkestilfælde. Det første var ved 16-tiden, da arbejdsmand H. Petersen, Radsted, under arbejde på Idalund Teglværk ved at skubbe nogle tipvogne hjem til teglværket fra marken, kom i klemme i en af tipvognene, der pludselig tippede, hvorved han brækkede højre skinneben. ....

BURSØ TEGLVÆRK


UTM32: N 607xxxx, E 675xxx - Ref.nr. 130.xx. 


Ejer:

19??-19??  ? 


Teglværk ved Maribo-Rødby banen. 


Bane ? 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


4-6-1912, 7-6-1912 - LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE
Til salg. På grund af anden bestemmelse er noget aldeles nyt spormateriale, ca. 450 meter roespor (skinneafstand 700 mm), 2 stk. skiftespor, 4 stk. meget svære 1,3 meters tipvogne med rullelejer billig til salg ved henvendelse til teglværksbestyrer Munch-Clausen, Bursø Teglværk. Telef. Bursø 13.

Siden er senest rettet


25-7-2019