Malling-Mårslet - Diverse

MALLING - MÅRSLET   

DIVERSE 

MALLING DAMPBØDKERI

OG SAVVÆRK

 

UTM 32N: N 6210900, E 574300 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

19??-1917  ??

1917-1966  Fr. Aabye Madsen


Savværk og bødkeri i Bredgade. Lukket 1966 og nedrevet 1974.


Litteratur

En egn - et spor gennem tiden (Odder LHA 2009)


- - - -


5-11-1931, 6-11-1931, 7-11-1931 - JYLLANDSPOSTEN

1500 m brugte jernbaneskinner med tilhørende lasker og bolte søges til købs til transportspor. Desuden købes ca. 200 m ribberør. Malling Dampbødkeri og Savværk ved Fr. Aabye Madsen.

MADSEN, Mårslet


UTM 32N: N 6213xxx, E 572xxx - Ref.nr. 59.03.


Ejer:

1943-1950   ? Madsen, 'Virkelyst', Mårslet


Formentlig kun handelsmand?


Sporvidde 600 mm.


- - - -


5-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemaskiner sælges. Et ælteværk med ophalingsspil, 2 troljer, 1 dyndvogn, dyndbeholder, skæretromle, 70 m spor og 50 m 1½" rør sælges billigt samlet. 1 ælteværk, komplet med elevatorer og vogne, dyndbeholder osv. 1 Pedershaab presser med 10 m udlæggerbånd, 80 m spor. 1 Vejen presser med vogne kr. 900. Nogle æltevogne. Madsen Virkelyst, Mårslet, telf. 40.


18-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværker-spor.

Ælteværk, kap. 60,000 dgl., med dyndbeholder, dyndvogn på fin gummi, skæretromle, 50 m 1½" pumperør, ophalingsspil med wire, 2 troljer og 70 m 7 kg spor sælges. Evt. kan 10 HK elektromotor med kabel medfølge. Ligeledes kan rest af statslån overføres til ny køber.

Ælteværk med dynd- og gravelevator, dyndbeholder, 3 dyndvogne på bilundervogne, forme, kap. 35,000, sælges billigt. Om ønskes, kan 8 HK motor med trægas medfølge. Solid køber delvis kredit.

Madsen Virkelyst, Mårslet. Telf. 40.


17-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværk med 75 m spor, ophalespil, wirer, grav- og dyndvogne, silo, skæretromle, rør, fladvogn etc. sælges for 2500 kr. Ælteværk med kuglelejer og dyndelevator, dyndsilo til 2000 tørv og skæretromle sælges for 1500 kr., event. afbetaling. Madsen, Virkelyst, Mårslet, Tlf. 40.


9-4-1944, 11-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ælteværk med 75 m spor, spil, silo, 1 dyndvogn til 7–800 tørv, 1 fladvogn og 50 m rør sælges for 2500 kr. Kap. 50,000 stk. dagl. Solid køber afbetaling. Flere andre ælte- og presseværker med motorer sælges til tilsvarende priser. Evt. udlejes, Madsen, Virkelyst, Mårslet. Tlf. 40.


27-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Vejen tørvepresse med 100 m spor, spil, wirer og 3 gravvogne sælges mod Varedirektoratets tilladelse. Madsen Virkelyst, Mårslet, tlf. 40.


3-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel af forskellig art, såsom elektr. ledninger og spor med tilbehør, sælges. Madsen Virkelyst, Mårslet.


4-2-1947, 5-2-1947, 6-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN

7 tipvogne, 600 mm sporvidde, samt 80-100 m 7 kg spor sælges eller byttes med andre kurante varer, Madsen, Virkelyst, Mårslet. Tlf. 40.


23-3-1947, 24-3-1947, 25-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns-spor. 7 tipvogne med ca. 100 m spor sælges. Madsen, Virkelyst, Mårslet. Tlf. 40.


24-5-1947, 25-5-1947, 27-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

7 stk. tipvogne og 2 stk. 10–15 HK petroleumsmotorer sælges. Madsen Virkelyst, Mårslet. Tlf. 40.

Siden er senest

rettet


20-1-2015 

1-10-2019 

20-10-2019 
J. MOGENSEN, Lillenoer


UTM 32N: N 6210500, E 577000 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1948  Gårdejer J. Mogensen, Lillenoer


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


3-4-1948, 5-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

1 lille tipvogn m.ca. 50 m let spor ønskes til købs. Gårdejer J. Mogensen, Lillenoer, tlf. 30 Ajstrup.

MALLING TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6210400, E 574175 - Ref.nr. 59.xx. 


Ejer:

1896-19??  Smedegården


Teglværk syd for Malling st. (Bækvej). Opført 1896, nedlagt i 1930'erne. Uvist om der var spor. 


Litteratur

En egn - et spor gennem tiden (Odder LHA 2009)


- - - -


27-4-1915, 30-4-1915, 4-5-1915, 7-5-1915, 11-5-1915, 13-5-1915, 18-5-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Tilbud af tørv til brænding af mursten mod kontant betaling ønskes af Malling Teglværk.


12-8-1917, 13-8-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Nedbrydning. Af Malling Teglværk sælges 40,000 mursten (½ sten 1 kr. 50 øre læsset), 4000 tagsten, brænde, spær, lægter, smede- og støbejern. Tlf. Malling 29.

TESTRUP TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6214300, E 570050 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

1931  Th. Skovgaard 


Teglværk i udkanten af Testrup. Nedlagt 196?

 

Sporvidde 500 mm.  Trækkraft ukendt. 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32

1931: Spordele, vogndele.
26-6-1931: 1 sporskifte 65 x 550 mm.


Spøer - Hovedbog 1932-37

1934: Spordele, vogndele. 500 mm.
1935: Vogndele.
8-2-1936: 1 stk. højre skifte 7 kg 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1937-41

1938: Spordele, vogndele, div. 520 mm.
1939: Spordele, div.

AJSTRUP STRAND TØRVEVÆRK


UTM 32N: N 6210xxx, E 578xxx - Ref.nr. 59.06. 


Ejer:

194?-195?  ?


Tørveindustri under 2. verdenskrig ved Ajstrup strand.

Bane anlagt 194. , nedlagt 195.?


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste/spil.


- - - - 

AJSTRUP MERGELLEJER /

NINGS HERREDS MERGELSELSKAB


UTM 32N: N 6210xxx, E 577xxx - Ref.nr. 59.16.


Ejer:

1924-1925  Nings Herreds Mergelselskab

Entreprenør:

1924-1925  Wright, Thomsen & Kier, Ålborg


Mergelbane med flytbare spor i årene 1924-1925 fra mergellejerne Lillenor, Storenor og Norslund ved Ajstrup. 


Sporvidde 750 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)   ?  B t  Hagans   ?    1894 

(2)   ?  B t  Jung   2187  1914

(3)   ?  B t  Jung   2254  1914

(4)   ?  B t  KrS     4998  1904

(5)   ?  B t  O&K   4091  1910  50 hk 


(1)   Kedel nr. 375.

(2)   

(3)   

(4)   Leveret ny til  entr. Madsen, Winkel & Werner, København.

(5)   

TULLE, GRETHE, SAMSON 


- - - - 


15-3-1924 - LICITATIONEN

Ning Herreds Mergelselskab ønsker tilbud på udkørsel af 35.000 m³ mergel. Længste køreafstand 17 km. Betingelser og planer ligger til eftersyn hos gdr. O. Laursen, Mårslet og hos Hedeselskabets Mergelafdeling, hvortil tilbud indsendes inden fredag den 21. ds. kl. 2. 


25-9-1924 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Arbejdsulykke forleden ved gravemaskine i Beder Mergelleje. (Odder Dagblad)


14-6-1925 - AARHUS AMTSTIDENDE
Notits: Ulykkestilfælde.
Ved mergellejet i Ajstrup blev en gift arbejder i fredags aftes klemt mellem to tipvogne. – Lægen, der straks efter kom til stede, beordrede den tilskadekomne indlagt på amtssygehuset i Odder. Særlig det ene ben var slemt medtaget; men det menes dog ikke, at der er nogen som helst fare for mandens liv.

PETER DAMGAARD, Hørret 


UTM 32N: N 6215900, E 573300 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

1950     Peter Damgaard, Hørret 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


21-2-1950 - AARHUS AMTSTIDENDE
Hest købes, stærk, ældre arbejdshest, egnet til tipvognskørsel. Peter Damgaard, Hørret, tlf. 20, eller Skåde, tlf. 454.

NORSLUND GRUSGRAV, Synnedrup 


UTM 32N: N 6208500, E 576500 - Ref.nr. 59.xx.


Ejer:

192?-194?  Vognmand Jens Jensen, Skåbling, Malling  

194?-196?  Grusgravejer Holger Jensen, 


Grusgrav åbnet 192? på nordsiden af Kysing fjord, lukket 1969. 

Bane anlagt 193?, nedlagt  før 1952. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


6-6-1941 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Notits: Århus-drenge i telt lavede hærværk. Malling.
Vognmand Jens Jensen, Skåbling, opdagede for nogen tid siden, at der var øvet hærværk mod hans materialeskur, som står i en grusgrav. Der var bl. a. knust mange ruder, ligesom der var kørt med tipvognene. Vognmand Jensen meldte sagen til politiet, som har opklaret, at hærværket er forøvet af tre 14-årige Århusdrenge, som på dette tidspunkt lå i telt ved Kysing strand. Sagen vil sikkert blive ret alvorlig for drengene og kan måske tjene som advarsel til alle, som færdes på fremmed grund, hvad enten det er ved stranden eller i skoven. ....