Ebeltoft - Diverse

EBELTOFT

DIVERSE 

SKÆRSØ SKOV- OG MOSEBRUG


UTM 32N: N 6233908, E 606159 - Ref.nr. 53.xx.


Ejer:

1903  J. la Cour, Skjærsø pr. Ebeltoft


Samme værk?

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


27-2-1903, 28-2-1903, 1-3-1903, 3-3-1903 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvearbejdere. Nogle, yngre, gifte, dygtige og ædruelige arbejdere kunne til foråret få plads med hus og jord ved henvendelse til J. la Cour, Skjærsø pr. Ebeltoft.


22-3-1904, 25-3-1904, 29-3-1904 - RANDERS AMTSAVIS
Husmænd. 2 dygtige og ædruelige husmænd kan få godt lønnede pladser på Skjærsø pr. Ebeltoft. Den ene til 1ste april, den anden til 1ste maj. Tørvearbejde på akkord gives for en del af sommeren. Konen må helst kunne deltage i markarbejde eller malkning.
Sammesteds er plads ledig for 1 tjenestekarl og 1 konfirmeret dreng til 1ste april eller senest 15de april. Drengen skal i sommer køre tipvogne i en tørvemose.      J. la Cour.


3-6-1911 - AARHUS STIFTSTIDENDE

Notits: Lemlæstet under en tipvogn.

En 12-årig søn af Peter Hansen, Brunmose ved Skærsø, ville ifl. 'Gr. Folkebl.' onsdag eftermiddag ved 5–6 tiden springe op på en af tørvefabrikens tipvogne, mens den var i fart. Han forfejlede imidlertid springet og faldt ind under vognen, der gik over ham. Hans ene arm blev afrevet og det ene ben knust. I lidende tilstand blev drengen ført til Ebeltoft sygehus. Hans tilstand er betænkelig.


14-9-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Nogle vognladninger gode tørv haves til salg. Skærsø Skov- og Mosebrug, Ebeltoft st.

ØERHAGE STENLEJE


UTM 32N: N 6223900, E 605289 - Ref.nr. 53.01.


Ejer:

Ejer:  1934-19??  Aarhus Sten- og Gruskompagni A/S


Ca. 1,5 km spor mellem grave langs stranden og stenværket. 700 m lang udskibningsbro, som blev erstatte af  600 m lang tovbane til udskibningssilo på brohoved. Værk lukket 197?.


Bane anlagt 1933?, nedlagt 197?.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)    ?  ? d    ?     ?   ?  ?  ?

(2)    ?  ? b   ?      ?   ?  ?  ?

(3)    ?  B     PM  ?   ?  ?  ?

(4)    ?  B     PM  ?   ?  ?  ?


(1)  Til salg september 1945. 4 tons.

(2)  Til salg september 1945. Ca. 3 tons.

(*)  April 1951 sælges et brugt diesellokomotiv.


Aarhus Sten- og Gruskompagni A/S, som så vidt vides kun har haft denne ene bane med 700 mm sporvidde (men andre med 600 mm sporvidde), vides at have haft følgende 700 mm lokomotiver:


(11)   ?   B dm   Deutz        7282  1927  Deutz  10

(12)   ?   B dm   Deutz        7709  1927  Deutz  10

(13)   ?   B bm   PM     9715/146  1935  Ford  55   3 tons, opr. 600 mm

(14)   ?   B bm   PM  13850/335  1941  Ford  40   5 tons, opr. 600 mm

(15)   ?   B bm   PM  14067/350  1942  Ford  40   5 tons, opr. 600 mm

(16)   ?   B bm   PM  14536/378  1943  Ford  40   5 tons


- - - -


28-6-1913, 2-7-1913, 12-7-1913, 23-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Ral. Den A/S Norsminde Skærvefabrik i følge lejekontrakt tilkommende ret til at udnytte arealer på ralstensøerne ved Ebeltoft udbydes herved til salg. Oplysninger fåes ved henvendelse til bogholder Bøtcher, Lille Torv 6 A, Århus, samt til overretssagfører Sally, Pilestræde 36, København, med hvem kontrakt afsluttes. 


4-2-1935 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Notits: Sten-transport gennem luften, Ad en 700 meter lang tovbane.
Århus Sten- og Gruskompagnis store nyanlæg ved Ebeltoft.
Efterhånden som Århus Sten- og Gruskompagnis store leje ved Sletterhage er ved at tømmes, tages firmaets nye leje ved 'Øerne' ca. seks kilometer syd for Ebeltoft i brug. Det nye leje er betydeligt større end det gamle, men transporten af sten har her samme vanskelighed, at der er så lavvandet inde ved kysten, at skibene ikke kan gå helt ind.
Ved Sletterhage har firmaet udskibet stenmaterialerne ad en bådebro ved hjælp af tipvogne, men ved åbningen af de nye lejervil man tage et moderne transportanlæg i brug, som der næppe findes magen til andet sted.
.
Store besparelser.
Anlæget kommer til at bestå af en kæmpemæssig silo, der bygges ude i vandet ca. 600 meter fra land. Den opføres af jernbeton og vil komme til at rumme særskilte afdelinger for de forskellige stensorteringer, firmaet fører. De enkelte rum vil få så stor en kapacitet, at selv firmaets største skibe vil kunne få fuld last uden ventetid.
Det mest bemærkelsesværdige ved anlæget er dog, at stenmaterialerne skal føres ud til siloerne med en moderne tovbane, der vil blive ca. 700 meter lang, og som vil blive anbragt så højt oppe, at stenene vil kunne hældes ned i siloerne uden omladning. Denne ordning betyder en stor besparelse. Hidtil har firmaet kørt stenene ud til skibene ved hjælp af tipvogne på bådebroen ved Sletterhage. Dette betød, at skibene fik en meget lang ventetid. I fremtiden vil skibene blive fortøjet ved siloen, og i løbet af få minutter vil de være fuldt lastede, medens tovbanen uafbrudt kan fylde siloerne, efterhånden som der er brug for de forskellige sorteringer.
.
Færdig til foråret.
Arbejdet med at opføre anlæget er allerede godt i gang, og dersom vejrforholdene ikke lægger hindringer i vejen, vil anlæget være færdig til at tage i brug til foråret.
Endvidere vil der blive anlagt en bådebro med skinner som ved Sletterhage til brug som supplement til siloen og som reserve, hvis anlæget skulle svigte.
Efterhånden som det nye leje bliver taget i brug, vil arbejderne ved Sletterhage ophøre, og det er meningen efterhånden at føre materiellet fra Sletterhage over til Øerne, hvor der i sommerens løb vil rejse sig en lille by på samme måde, som da det gamle leje blev åbnet.
Århus Sten- og Gruskompagni er et af de største firmaer i landet indenfor sin branche, og dets skibe er ikke alene velkendt i Århus havn, men også i de øvrige havne ved Kattegat.


6-12-1936 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Artikel: Øerne - 


4-9-1938 - POLITIKEN
Artikel: Styrtet i siloen og dræbt. Kendt århusianer omkommet under udflugt.
Øerhage. Man kørte på tipvogne ud til siloerne, der ligger 600 meter ude i havet.


16-8-1939 + 17-8-1939 + 18-8-1939 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Artikel: Øerhage.


16-8-1939 - RANDERS AMTSAVIS
Notits: Lokomotivfører druknet ved Ebeltoft i morges. Tipvognslokomotivet styrtede i vandet med føreren.
Ved 8,30 tiden i morges er der ved Aarhus Sten- og Gruskompagnis anlæg ved Ørhage ved Ebeltoft sket en ulykke, idet et tipvogns lokomotiv, der kører på en lang bro ud over vandet, løb af skinnerne og styrtede i vandet.
Føreren, den 30-årige Jens Erik Christiansen, Ebeltoft, druknede. Han efterlader hustru og et lille barn. Ulykken skyldtes, at en af pillerne, der bar broen, knækkede, hvorved lokomotivet styrtede i vandet.


18-8-1939 - RANDERS DAGBLAD
Notits: Ebeltoft. Skinnebroens pæle var friske.
De undersøgelser, som er foretaget i anledning af ulykken ved Ørhagen, hvor et tipvognstog styrtede fra en skinnebro i havet, og hvorved lokomotivets fører, den 31-årige arbejdsmand Jens Christiansen, Ebeltoft, mistede livet, har godtgjort at alle broens pæle og træstivere var ganske friske. Alt peger derfor imod, at lokomotivet under kørslen ad skinnebroen er hoppet af skinnerne, og broen har da har givet efter i sammenføjningerne, hvorved toget er styrtet i vandet.


2-8-1945, 4-8-1945 - JYLLANDSPOSTEN

50 br. tipvogne, ¾ m³. 700 mm sporvidde, alle defekte, sælges. Øerhage Stenleje, tlf. Ebeltoft 27. 


30-9-1945 - JYLLANDSPOSTEN

50 stk. brugte ¾ kubikmeter tipvogne, alle defekte, samt et stk. brugt diesellokomotiv, 4 tons og 1 stk. benzinlokomotiv, ca. 3 tons, alt for 700 mm sporvidde, sælges. Ørhage Stenleje pr. Ebeltoft. Telf. 27.


15-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv. Et brugt diesellokomotiv i køreklar stand, 700 mm sporvidde, billigt til salg. Øerhage Stenleje pr. Ebeltoft.

EBELTOFT TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6228713, E 603790 - Ref.nr. 53.xx.


Ejer:

1900  M. P. Jensen, Ebeltoft


Ved kysten syd for Ebeltoft.

Uvist om det havde Spor? 


- - - -


5-1-1898, 7-1-1898 - JYLLANDSPOSTEN

Et brugt lokomobil (4-6 hestes kraft) i god, brugbar stand, ønskes enten til leje eller til købs. Billigste pris bedes opgivet. Ebeltoft Teglværk.


25-1-1900, 29-1-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk. Det mig tilhørende, i god drift værende tegl og kalkværk i Ebeltoft, nær havn og bane, kan erholdes til købs. I mangel af salg overgå til et aktieselskab. M. P. Jensen.

J. CHRISTENSEN, Ebeltoft 

HAVMØLLENS KALKVÆRK 


UTM 32N: N 6234648, E 610408 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

18??-1892  Kalkværksforpagter J. Christensen, Æbeltoft


Kalkværk ved Havmøllegård ved Kattegatkysten øst for Holme? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft antagelig hest. 


- - - -


2-11-1891, 3-11-1891, 4-11-1891 - VIBORG STIFTS TIDENDE
En kalkbrænder og 4 kalkgravere samt 2 lergravere kan få stadig arbejde såvel ved bør som tipvogn. Hus kan fås billig på pladsen. J. Christensen, Havnmøllens Kalkværk, Ebeltoft.


4-10-1892, 5-10-1892, 6-10-1892 - JYLLANDSPOSTEN

Tirsdag den 11. oktober 1892, eftermiddag kl. 2, bortsælges ved offentlig auktion ved Havmøllen pr. Æbeltoft en del kalkværksforpagter J. Christensens konkursbo tilhørende løsøreeffekter, hvoraf fremhæves:

84 par stålskinner, dels med, dels uden fastgjorte sveller, og en del samlingsled med bolte, 1 drejeskive og 4 tipvogne samt 1 udskibningsbro, 2 pramme, ca. 2 favne kalksten, ca. 80,000 stk. vindtørrede mursten, 1 pumpe med et stk. kobberrør, 1 jernkjætting, 36 stk. forskallingsbrædder, 1384 alen lægter, 1 parti tagpap m. m.

Af inkassator kendte, vederhæftige købere gives 6 ugers kredit.

Herredskontoret i Æbeltoft, den 30. september 1892.

Lange.

GODTHAAB, Ebeltoft


UTM 32N: N 6234330, E 603850 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1944  Entr. S. A. Pedersen, Lem st. ?


Tørveproduktion på 'Godthaab' syd for Stubbe sø.

Producentnavn usikker.


- - - -


3-8-1944, 4-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværker til salg. 3 stk. presseværker med tilh. materiel, best. af 15 stk. dyndvogne m. rullelejer, 1 stk. 4 H. P. motor m. pumpe (de 2 værker er sammenbygget med lokomobiler og transporteres på spor), i alt 3 stk. lokomobiler, de 2 trykprøvet i år. 1 stk. ophalespil. Værkerne kan ses i brug på gården 'Godthåb' pr. Ebeltoft. S. A. Pedersen, entreprenør, Lem st.

Sagfører NIELSEN, Ebeltoft


UTM 32N: N 6229000, E 603950 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1905  ?  Sagfører Nielsen, Ebeltoft


Formål ukendt.


- - - -


15-9-1905, 16-9-1905 - JYLLANDSPOSTEN

2 à 3 tipvogne samt ca. 400 al. spor, alt i brugbar stand, ønskes til købs eller leje snarest. Sagfører Nielsen, Ebeltoft.

BOESLUM STENBRUD pr. Ebeltoft


UTM 32N: N 6230400, E 605900 ? - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1905  ?  Ingeniør Svendsen, Erritsø


Flintbrud ved Boeslum øst for Ebeltoft. 

Driften indstillet omkring 1928. Sporvidde og trækkraft ukendt. 


- - - -


27-4-1935 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Notits: To anholdt for at have stjålet tipvogne! Fra Boeslum Stenbrud ved Ebeltoft.
Og politiet venter flere anholdelser.
Overbetjent Christoffersen fra Grenå anholdt i forgårs i Århus en mand, som straks efter anholdelsen førtes til Ebeltoft, hvor han i går eftermiddag fremstilledes i et lukket grundlovsforhør. Han sigtes for at have stjålet jernbanespor og tipvogne fra det forlængst nedlagte Boeslum Stenbrud ved Ebeltoft og have transporteret de stjålne materialer til Århus, hvor han har solgt det som gammelt jern til en handlende, som ikke anede noget om, at det var stjålne sager.
Endvidere blev der i aftes – ligeledes i Århus – anholdt endnu en mand, sigtet for tyverierne. Han blev sent i aftes ført til Ebeltoft, hvor han i eftermiddag fremstilledes i grundlovsforhør, ligeledes for lukkede døre.
.
Det nedlagte stenbrud.
Boeslum Stenbrud blev nedlagt for 7–8 år siden. Det ejedes af ingeniør Svendsen, Erritsø, og blev benyttet i en årrække. Da arbejdet standsede, lod ejeren 10--20 tipvogne og ca. 500 meter jernbanespor blive liggende og siden ikke ladet det afhente.
Kort før nytår blev det imidlertid opdaget, at såvel jernbaneskinner som tipvogne var forsvundet, og sagen blev anmeldt til statspolitiet i Grenå, som siden har arbejdet med sagen. Det blev oplyst, at en mand på egnen havde set en lastbil holde i stenbrudet, medens nogle mænd var i færd med at læsse skinner og tipvogne på bilen. Da denne var fuldt lastet, kørte den bort. Manden gjorde den gang intet ved sagen, idet han mente, at det var stenbrudets ejer, der lod de gamle materialerr afhente.


12-6-1935 - DEMOKRATEN
Notits: Tyvene, der stjal tipvognsskinner dømt.
Der er faldet dom i tyverisagen fra Boeslum strand, hvor to århusianere havde stjålet tipvognsskinner og andet materiel og solgt det til en produkthandler i Århus. Den ene af tyvene, Frandsen, er blevet idømt 1 års fængsel med fradrag af 30 dage for udstået varetægtsarrest; desuden mister han de borgerlige rettigheder i 10 år. Hovedmanden for tyverierne er blevet erklæret for sindssyg.


Der kan findes mange flere artikler om sagen i aviserne. 

JOHAN RAGHNER, Ebeltoft


UTM 32N: N 6229000, E 603950 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1949  ?  Johan Raghner, Ebeltoft  (tlf. 46) 


Formål ukendt. Tørveproduktion? 


- - - -


25-6-1949, 27-6-1949 - AARHUS AMTSTIDENDE
En lille pumpe-vindmotor, 2½ m vindfang, 9 m stativ samt en tipvogn og 80 m spor billig til salg.   Johan Raghner, Ebeltoft. Telf. 46.

JØRGEN NIELSEN, Fuglslev


UTM 32N: N 6239176, E 606134 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1919    Jørgen Nielsen, Møllegården, Fuglslev pr. Hyllested 


Formål ukendt. Tørveproduktion? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


23-4-1919, 25-4-1919, 27-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveæltemaskine med hestegang, 2 stkr. dyndvogne til spor, 150 alen spor, stor tørveform, sælges samlet eller delt. Jørgen Nielsen, Møllegaarden, Fuglslev pr. Hyllested.

GÅSEHAGE BRO, Øerhage 


UTM 32N: N 6223200, E 604900 ? - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1914    M. Egholm & Co., Århus A/S.

             (Agentur og kommissionsforretning.  (tlf. 3592)  


Projekteret udskibningsbro syd for Ebeltoft. 

Sporvidde 600 mm. Uvist om broen m.m. blev anlagt. 


- - - - 


Vandbygningsdir. Afl. 28/1/1975-239 (SA edb-nr. 8004617911) - Gaasehage bro 


M.f.o.A. 10-9-1915: Til VBDir..
Aktieselskabet M. Egholm & Co., Århus, har ansøgt om tilladelse til at opføre en lossebro på et lejet areal ved Øerhage i Ebeltoft landsogn. Efter brevveksling med (div. min.) gives tilladelsen på følgende vilkår. ....

Tegning viser enkeltsporet bro, der deler sig i to spor yderst. 600 mm.

Intet om hvorvidt broen blev anlagt.  


Nedenfor har muligvis noget at gøre med projektet? 


28-6-1913, 2-7-1913, 12-7-1913, 23-7-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Ral. Den A/S Norsminde Skærvefabrik i følge lejekontrakt tilkommende ret til at udnytte arealer på ralstensøerne ved Ebeltoft udbydes herved til salg. Oplysninger fåes ved henvendelse til bogholder Bøtcher, Lille Torv 6 A, Århus, samt til overretssagfører Sally, Pilestræde 36, København, med hvem kontrakt afsluttes. 


2-5-1914, 6-5-1914 - POLITIKEN
Til købs søges, 12 tipvogne, ca. 1000 meter spor, 1 motorslæbebåd, 15 á 20 HK, 6 pramme à ca. 70 til 100 tons, 2 transportable motorer, 6 à 8 HK, 2 losseelevatorer til singels, 1 roterende grusharpe. M. Egholm & Co., telf. 3592. Århus.

R. HVITVED, Ebeltoft 


UTM 32N: N 6229000, E 603950 - Ref.nr. 53.xx. 


Ejer:

1918    R. Hvitved, Ebeltoft   (tlf. 72)  


Købmand i Ebeltoft. Ukendt kalkbud ved Rosmus. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


10-2-1918, 12-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Kalk. Mit kalkbrud ved Rosmus st. kan fås til købs eller leje. R. Hvitved, Ebeltoft. Telefon 72. 


7-9-1918, 8-9-1918, 9-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. Nogle tipvogne 1 m³ ønskes til købs. Et parti tipvognsskinner sælges. R. Hvitved, Ebeltoft. Telefon nr. 72. 

Siden er senest

rettet


18-1-2016 

1-9-2019