Vejen-Askov - Tørvemoser

VEJEN - ASKOV

TØRVEMOSER                    UTM  skal rettes

GAMMELBY MOSE TØRVEVÆRK


UTM32: N 6151xxx, E 505xxx - Ref.nr. 75.04.


Ejer:

1940-1945  Johansen, Rebelsig Teglværk


Tørveværk i Gammelby mose med ca. 700 m spor.


Bane anlagt 19??, nedlagt ca. 1945.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv  

(1)  ?  B?   SM   ?  ?  ?  ? 


(1)  1-cyl. luftkølet motor. Ca. 1940 overført fra Rebelsig Teglværk

       (75.02). Solgt ca. 1942.

N. P. HANSEN, Vejen


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1948   N. P. Hansen, Rosengade 49, Vejen


Tørvemose? Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B ?  ?  ?  ? ?  ? 


- - - -


23-10-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 stk. skinnetraktor, 475 m 7 kg spor, 1 stk. skiftespor, 700 mm sporvidde, 4 stk. undervogne, 700 mm sporvidde, 1 stk. 10 HK Bukh dieselmotor 45, 1 stk. 10 HK elektromotor, vekselstr., 1 stk. Chevrolet lastvogn, 2½ tons, 1 stk. vandpumpe, stor, m. 5" slange, 1 stk. målerskab, 2 nedføringer, samt 120 m gummikabel, 1 opholdsskur 4X6 al. N. P. Hansen, Roseng. 49, tlf. 379, Vejen. 

MARGARINEFABRIKEN ALFA, Vejen


UTM32: N 61477xx, E 5084xx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1918-19??  Margarinefabrken 'ALFA' A/S


Tørvemose i Hallundbæk ved Filskov (19??-1929?)

Tørvemose i Nebel ved Vorbasse (194?-194?) 

Se også Margarinefabriken ALFA, Nykøbing F. 


- - - -


19-6-1929, 20-6-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriale og tørvejord. En del tømmer, nogle arbejdsvogne, ca. 60 meter 10 kg spor, ca. 500 meter 7 kg spor, 2 tipvogne, 1 m³, en del troljer, hvoraf 5 stykker med kuglelejer, sælges fra Margarinefabriken 'Alfa's mose i Hallundbæk pr. Filskov st. mandag den 24. ds. fra kl. 2 eftermiddag. Samtidig bortlejes eller bortsælges nogle parceller tørvejord.


25-4-1942, 29-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tvangsauktion 2. maj kl. 13 efter begæring af finansministeriet over 1) 1 tørvepresse med elevator, 2) 3 stk. rullevogne, 3) et eventuelt overskud i en tørvestak og 4) 1 stiv H.K.B.L.A. motor i Margarinefabriken Alfas mose i Nebel ved Vorbasse.


9-3-1943, 10-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 500 m 7 eller 10 kg's tipvognsspor ønskes til købs omgående. Margarinefabriken 'Alfa' A/S, Vejen.   


11-3-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsspor. ca. 500 m 7 eller 10 kgs tipvognsspor ønskes til købs omgående. Margarinefabrikken ‘Alfa’ A/S, Vejen. 


12-3-1943 - POLITIKEN

Tipvognsspor. Ca. 500 m 7 eller 10 kg's tipvognsspor ønskes til købs omgående. Margarinefabriken 'Alfa' A/S, Vejen.


30-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til ælteværk. Slæbesveller, 2X4", til 600 mm slæbespor og svelleblik, 1½–2", samt bræddebolte, 7Z70, købes omgående. Margarinefabrikken 'Alfa' A/S, Vejen.

J. H. BIRK, Vejen


UTM32: N 6147xxx, E 508xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1918  Smedemester J. H. Birk, Vejen


Formentlig tørvemose. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


7-2-1918, 8-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

10 à 12 tipvognshjul ønskes til købs. Opgiv pris, vægt og størrelse til J. H. Birk, Vejen.


7-2-1918, 8-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et lokomobil, 3 à 4 H. K., ønskes til leje i tørvesæsonen. Opgiv pris til J. H. Birk, Vejen. 

A. FALK, Vejen


UTM32: N 6149xxx, E 507xxx - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1947  A. Falk, Vejen Vestermark


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1947?, nedlagt 19??.


- - - -


28-5-1947, 29-5-1947, 30-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørv – tipvognsspor. Ca. 250 m spor til mose lejes omgående. Tørv kan evt. gives i leje. A. Falk, Vejen Vestermark, Vejen.

EJNAR GREVE, Askov


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1950  Ejnar Greve, Askov


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-5-1950, 23-5-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Spor 7 og 12 kg samt 3 store dyndvogne 600 mm .... sælges. Ejnar Greve, Askov pr. Vejen. Tlf. 83.


5-9-1950 - JYLLANDSPOSTEN

3 store troljevogne, 600 mm sporvidde, samt 7 og 10 kg spor sælges. Ejnar Greve, Askov pr. Vejen. Tlf.  Askov 83.

H. HANSEN, Askov


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1951  H. Hansen, Askov  (tlf. 39) 


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


2-7-1951, 3-7-1951, 4-7-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 20 m transportør med nyt 45 cm bånd, kun brugt i få måneder, sælges for 5000 kr. 2 dyndvogne, 1 tipvogn, 600 mm spor, 2 bøjninger, 1 skiftespor, 1 Pedershaab spil med wire, meget billigt. Tlf. 39, Askov. H. Hansen.

JOHN THOMSEN, Askov


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1942-1946  Tørvefabrikant, entreprenør John Thomsen, Askov


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv ?


- - - -


24-1-1942 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Annonce: Jeg har i 1941 produceret 140.000 tørv om dagen med 2 Vejen-pressere ‘Ideal’ .... . Tørvefabrikant J. Thomsen, Vejen.


30-1-1942 - JYLLANDSPOSTEN

En i en del år veldreven tørvefabrik med en årlig produktion på ca. 3000 tons er til salg. Henv. til tørvefabrikant J. Thomsen, Askov pr. Vejen, tlf. Askov 67.


4-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Traktor med generator ønskes til leje eller købs for tørvesæsonen 1944. Vægt ca. 3 tons, sporvidde 600 mm. Entreprenør John Thomsen, Askov pr. Vejen. Tlf. Askov nr. 67.


20-2-1946, 21-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Mosebrug med gode forhold er meget billigt til afståelse med alt tilhørende materiel. Entreprenør J. Thomsen, Askov pr. Vejen. Telefon Askov 67.

ALFRED THOMSEN, Askov


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1941-1950  Alfred Thomsen


Tørveværk i Gammelby mose.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


1-4-1940 - VESTKYSTEN - ESBJERG
Alfred Thomsen, Askov tlf. 47, fremstiller Tørvepresseren 'Rix*.


3-7-1941 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Fra Gammelby mose, Brørup st. kan straks leveres 150 tons skæretørv .... . Alfred Thomsen, tlf. Askov  47.


20-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Spor 200 meter, ca. 7 kg, købes omg. kontant. A. Thomsen, Askov, tlf. 47.


25-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 170 m 7 kg spor m. sveller m.m., 1 spil med 220 m ny 7 mm wire samt 700 mm skiftespor til salg. Alfred Thomsen, telf. Askov 47.   


21-11-1949, 22-11-1949, 25-11-1949 - JYLLANDSPOSTEN

270 m 7 kg spor og 50 m 9 kg, 1 stk. 9 kg sporskifte, realiseres til rimelig pris. A. Thomsen, Askov pr. Vejen, tlf. Askov 47.


27-4-1950, 29-4-1950, 1-5-1950 - JYLLANDSPOSTEN

200 m 7 kg spor og 60 m 9 kg samt 1 stk. 9 kg skiftespor sælges. A. Thomsen, Askov, tlf. 47.


9-7-1950 - JYLLANDSPOSTEN

10 kg spor ca. 250 db. meter og ca. 150 dobb. m 7 kg spor til omgående salg. A. Thomsen, Askov pr. Vejen. Tlf. Askov 47.


11-8-1950, 13-8-1950 - JYLLANDSPOSTEN

7 og 10 kg skinner, ca. 400 meter af hvert i god stand, sælges. A. Thomsen, Askov-Vejen, tlf. Askov 47 bedst 9-12.

N. BERG, Esbjerg


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946   N. Berg, Østergade 33, Esbjerg


Tørveproduktion på Vejen Vestermark.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-3-1946 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Mose – Vejen vestre mark med 2000 tons tørv, dynd til 7 a 800 tons, elektrisk strøm, tipvogne, kabel, spor og fortrinlig vej sælges på grund af bortrejse straks meget billigt. N. Berg, Østergade 33, Esbjerg.

VEJEN ELEKTRICITETSVÆRK 


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1910-    Vejen kommune? 


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt Trækkraft ukendt.


- - - -


18-9-1910, 20-9-1910, 22-9-1910 - JYLLANDSPOSTEN
Nogle tipvogne med et par tusinde alen spor ønskes til købs. Tilbud bedes indsendt til Elektricitetsværket, Vejen.

VEJEN SOGNERÅD 


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1917-    Vejen kommune? 


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt Trækkraft ukendt.


- - - -


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
10-5-1917 fra Vorbasse: til Vejen Sogneråd - 130 m mont. spor, 4 stk. tipvogne

VEJEN TØRVEFABRIK 


UTM32: N 6147xxx, E 506xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

19??-1921?   A/S 

1921-19??    Vejen Andels-Tørvefabrik ?


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt Trækkraft ukendt.


- - - -


26-4-1919, 29-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Brovægt. Vejen Tørvefabrik pr. Vejen ønsker tilbud på ny eller brugt brovægt. 


9-3-1921 - KOLDING FOLKEBLAD
Artikel. Vejen Andels-Tørvefabrik.
Som bekendt har interesserede lodsejere i Vejen mose i den senere tid arbejdet for tilslutning til tanken om køb af tørvefabrikken, som ejedes af et aktieselskab. Udvalget, der har forhandlet med aktieselskabet, havde til i går indvarslet til generalforsamling.
Som formand for udvalget aflagde sognefoged E. Lauesen beretning om arbejdet og gav oplysning om, på hvilke betingelser, værk og arealer kunne overtages. Købesummen var 48,000 kr.
Udvalgets indstilling om køb vedtoges enstemmigt.
Til medlemmer af bestyrelsen genvalgtes E. Lauesen og Anton Kristensen.
Ved et senere afholdt bestyrelsesmøde valgtes forstander Madsen, Baungaard, til formand og E. Lauesen til næstformand.
I handelen medfølger alt materiale, således 1100 meter spor og 12–14 tipvogne.
Man har en læggeplads på 22 tdr. land, og det er meningen at kultivere arealerne efterhånden som mosen afgraves.

Siden er senest

rettet


27-10-2019 delt 

02-11-2019