Mors - Entreprenørfirmaer

MORS 

ENTREPRENØRFIRMAER

LOKALE ENTREPRENØRFIRMAER

MED TIPVOGNE


Flere af de lokale entreprenører havde tipvognsmateriel, men der kendes ikke meget til brugen af det. Man arbejdede meget rundt om på Mors (men også i det øvrige land), ligesom udenbys firmaer arbejdede her.


VENDELBO & SØRENSEN,

Nykøbing Mors 


Indehaver: 

194?-195?  Jens Vendelbo og Vagner B. Sørensen


I 1950'erne omlagde firmaet vejen gennem Havbakken ved Slettestrand. Her anvendtes tipvogne og to motorlokomotiver.


Ingen andre oplysninger kendes om firmaet.

Sporvidde ukendt.


Motorlokomotiver

(1)  ?  B ?  PM?  ?  19??  ?  ?

(2)  ?  B ?  ?        ?  19??  ?  ?


Anvendelse

195?-195?  Omlægning af Havbakken, Slettestrand

Entr. JENS VENDELBO,

Nykøbing Mors 


Indehaver: 

194?-19??  Jens Vendelbo, Nykøbing Mors (tlf. 149) 


Anvendelse 

?


- - - - 


16-11-1959 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 1 rambuk. 1 'Globe' blandemaskine. 1 stavvibrator. 4 tipvogne.
Entreprenør Jens Vendelbo, Nykøbing Mors, tlf. 149.

Siden er sidst

rettet


18-5-2016 

29-7-2019