Bjerre Herred - Diverse

BJERRE HERRED

DIVERSE 

SNAPTUN LADEPLADS


UTM 32N: N 6186710, E 565854 - Ref.nr. 63.14. 


Ejer: 

18??-1891?  L. W. Lauridsen, Odder


Ladeplads på Horsens fjords sydside. Spor mellem pakhus og skibsbro. 


Bane anlagt formentlig ca. 1860, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft? 


- - - - 


5-5-1891, 20-5-1891 - JYLLANDSPOSTEN
Handels-Etablissementet 'Snaptun', beliggende ved Hjarnø sund, tæt ved havet (Kattegat), 2 mil fra Horsens, er til udleje eller salgs. .... Pakhuset, hvorfra en jærnbane ved en stensat bro fører ud til ladestadet, rummer rigelig 6000 tdr. korn og er opført af solid grundmur.
Reflekterende behage at henvende sig til ejeren, forretningsfører L. W. Lauritzen, 

Andels Svineslagteriet i Odder, som derefter strax vil meddele enhver forønsket oplysning.

HJARNØ BRO


UTM 32N: N 6186917, E 566764 - Ref.nr. 63.17.


Ejer: 

1887-19??  Glud-Hjarnø Kommune


Anlægsbro i Hjarnø sund på Hjarnøs sydvestside. Ca. 300 m spor.

Nyt brohoved anlagt 1943/44 efter at være ødelagt af is.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19?? .

Sporvidde ca. 750 mm. Håndkraft?


- - - - 


28-11-1887 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Notits: Vejle Amtsråd (sluttet). ....
Amtsvejinspektøren meddeler, at han har udbetalt Hjarnø-Glud sogneråd kr. 774,70 i anledning af anbringelsen af et skinnespor på langangsbroen ved Hjarnø og at sporet var overtaget af sognerådet til vedligeholdelse. – Til efterretning.

HJALMAR NIELSEN, Snaptun


UTM32: N 6186xxx, E 565xxx - Ref.nr. 63xx. 


Ejer:

1955  Hjalmar Nielsen, Snaptun


Formål og nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1955, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

21-9-1955: 1 brugt tipvogn m/kasse.

ROHDEN AVLSGÅRD


UTM 32N: N 6173200, E 546300 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1942?  Ukendt                  (tlf. Bille 23) 


Formål og beliggenhed ukendt; sandsynligvis savværk. (1942).


Bane anlagt (før) 1942, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47: Overforvalter Ludvigsen 

15-4-1942: 2 transportvogne for staver. 1 drejeskive af br. plade 600 mm.

21-5-1942: 1 transportvogn for staver.

BESKÆFTIGELSESLEJREN  MØGELKÆR


 UTM 32N: N 6183395, E 557200 - Ref.nr. 76.xx. 


Ejer:

1943-45  Arbejdsministeriet, Statens Beskæftigelseforanstaltning 


Ungdomsarbejdslejr vest for Skjold, senere benyttet som statsfængsel. 

Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 1945?. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-6-1945, 15-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresser (Vejen) med transportør og 4 vogne til salg. Beskæftigelseslejren Møgelkær, Skjold pr. Horsens, telefon Skjold 59.

SIGURD STENHØJ, Barrit


UTM 32N: N 6174xxx, E 557xxx - Ref.nr. 68.xx. 


Ejer:

1941-    Sigurd Stenhøj, Barrit  (tlf. 4) 


Beliggenhed og formål ukendt. Maskinfabrik, der fremstillede bl.a. tørveværker og gasgeneratorer.


- - - -


27-2-1941 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. tipvognslokomotiv med Ford eller Chevrolet motor, sporvidde 700 mm, ny eller brugt, ønskes til købs. Sigurd Stenhøj, Barrit, telefon 4.


1-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 50 m jernbaneskinner, 16-24 kg pr. m. ønskes til købs. Sigurd Stenhøj, Barrit, tlf. 4.


9-5-1941 - JYLLANDSPOSTEN

6 stk. brugte lokomotivaksler el. lign. ønskes til købs. Sigurd Stenhøj - Barrit - telef. 4.

GOSVIGS? GRUSGRAV, Barrit 


UTM 32N: N 6175xxx, E 555xxx - Ref.nr. 86.xx. 


Ejer:

1950-1952?  Poul Gosvig, Barrit    (tlf. 115) 


Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


28-11-1950, 1-12-1950 - JYLLANDSPOSTEN 

Grussorterer med 8 meters elevator og 5 sorteringer samt en 12 meters sandtransportør sælges med eller uden elektromotorer. Entreprenør Poul Gosvig, Barrit, tlf. 115.


20-5-1951, 23-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer, rundsorterer, 5 sorteringer, 9 m elevator, sælges eller byttes med tipvogne eller tipvognsspor. Poul Gosvig, Barrit. Tlf. 115.


23-2-1952, 24-2-1952, 27-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

¾ m³ tipvogn med 80 m 7 kg spor sælges. Endvidere sælges 1 stk. Pedershaab tipvognsspil. Poul Gosvig, Barrit. Telefon 115.


23-2-1952, 24-2-1952, 27-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Grusgrav med elektr. kraft sælges. Stor leveringsmulighed. Poul Gosvig, Barrit. Telefon 115.


27-2-1952, 29-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Stenleje med store lettilgængelige forekomster af ral og sten, beliggende på stenfattig egn, ubegrænsede salgsmuligheder, komplet besat med nye, moderne maskiner, sælges til kapitalstærk køber. Evt. kompagniskab. Poul Gosvig, Barrit, tlf. 115.


28-3-1952, 30-3-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Grussorterer. Stor Buchtrup vibrationsharpe med svingbar elevator sælges. Kun brugt få gange. Poul Gosvig, Barrit. tlf. 115.

URLEVS GRUSGRAV, Nebel


UTM 32N: N 6182xxx, E 5577xx - Ref.nr. 68.xx.


Ejer:

1947  Vognmand Jens Urlev, Nebel pr. Rårup   (tlf. 112x) 


Beliggenhed og formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 195?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-3-1955 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 5½ m læssetransportør med kopper og på gummehjul, omtrent ny Brønderslev rysteharpe til fire sorteringer, 3 stk. ¾ m tipvogne, 600 mm sporvidde, ca. 60 m spor, 600 mm sporvidde. J. Urlev, Åstrup pr. Rårup. Tlf. Rårup 112 x.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

7-10-1947: 

9 m br. monteret 9 kg spor. (Den beregnede pris svarer til 99 mm!)

3 br. vogne ¾x600. 

CHR. H. JØRGENSEN, Juelsminde


UTM 32N: N 6174xxx, E 563xxx - Ref.nr. 68.xx. 


Ejer:

1951-1952  Chr. H. Jørgensen, Juelsminde   (tlf. 83) 


Beliggenhed og formål ukendt. Entreprenør / Tørveproducent?


- - - -


6-7-1951, 7-7-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, ca. 3½ tons, 6 tipvogne og ca. 100 m spor ønskes til leje. Chr. Jørgensen, tlf. Juelsminde 83. 


5-4-1952, 6-4-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Motor lokomotiv 3-4 tons samt tipvogne og spor ønskes til leje. C. H. Jørgensen, Juelsminde. Tlf. 83.


13-11-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Støbemateriale (søral) sælges i større og mindre partier i de forskellige sorteringer. NB. Gravemaskine, helst med dybdeske, søges til leje. Chr. Jørgensen, Juelsminde tlf. 83.

JENS BRIXEN, Bjerre


UTM 32N: N 6182xxx, E 553xxx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1930  Gårdejer Jens Brixen, Bjerre   (tlf. 34) 


Formål ukendt. 


- - - -


31-10-1930, 1-11-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn samt 40 meter spor ønskes til købs. Gdr. Jens Brixen, Bjerre pr. Bråskov st. Tlf. 34, Bjerre.

STOUENBJERGGAARD, Bråskov


UTM32: N 6179950, E 548200 - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1913  Proprietær Rasmus Ingwersen, Stouenbjerg


Formål ukendt.


- - - -


13-11-1913, 14-11-1913 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne og 200 à 300 alen spor købes. Proprietær Ingwersen, Stouenbjerggaard pr. Bråskov st.


15-11-1913, 19-11-1913, 22-11-1913 - LICITATIONEN

2 tipvogne og 200 à 300 alen spor købes. Proprietær Ingwersen, Stouenbjerggaard pr. Bråskov.

F. LÜDERS, Bobæk pr. Stouby


UTM32: N 6172290, E 551740 - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1920-1924  F. Lüders, Bobæk


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


7-7-1920, 9-7-1920, 11-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

4 tipvognsaksler købes, brugte med lejer og helst dobbeltflangede hjul, til 750 mm sporvidde, 40 mm skinnehøjde, hurtigt mod kontant. F. Lüders, Bobæk, Stouby.


30-10-1920, 2-11-1920, 4-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN

8 tipvognshjul, helst dobbeltflangede, eventuelt m. aksel, købes kontant. F. Lüders, Bobæk, Stouby. 


10-2-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Ramslaglod 175-200 kg, samt 400 m 5, 7 eller 10 kg stålsporskinner købes. Gode, brugte eller nye. F. Lüders, Bobæk pr. Stouby.

J. NYBORG, Bjerre


UTM 32N: N 6182936, E 553673 - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

19??-1928  J. Nyborg, Annexgården, Bjerre


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


24-4-1928, 27-4-1928, 1-5-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne med spor, ca. 150 meter, er til salg. Egner sig til privat mergelleje eller grusgrav. Nyborg, 'Annexgaarden', Bjerge. Tlf. nr. 4.


4-6-1928, 6-6-1928, 8-6-1928 - HORSENS FOLKEBLAD

150 meter tipvognsspor samt en tipvogn er til salg på Annexgården, Bjerre, J. Nyborg. .... 

VILLY NIELSEN, Skjold


UTM 32N: N 6182936, E 553673 - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1945  Villy Nielsen, Skjold Vestermark


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


27-11-1945 - HORSENS FOLKEBLAD

Tipvogn med ca. 200 m spor ønskes til leje. Villy Nielsen, Skjold Vestermark.

PALSGAARDS BYGNINGSKONTOR  PALSGAARD AVLSGÅRD, Juelsminde


UTM 32N: N 6178510, E 564343 - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1918-1944  Ukendt


Formål ukendt. Evt. 2 firmaer.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-6-1915 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Smalsporbaner til grustransport i skoven ved Sandbjergvig (Juelsminde). Gadeanlæg for Palsgaard.


17-1-1918, 18-1-1918, 19-1-1918 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne, ¾ m³, 600 mm sporvidde, rullelejer, den ene med bremseindretning, købes. Tilbud med billigste pris sendes til Palsgaards Bygningskontor, Juelsminde. 


17-1-1918, 18-1-1918, 19-1-1918 - BERLINGSKE TIDENDE

2 tipvogne, ¾ m³, 600 mm sporvidde, rullelejer, den ene med bremseindretning, købes. Tilbud med billigste pris adrs. til Palsgaards Bygningskontor, Juelsminde.


6-7-1919, 9-7-1919, 11-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognmateriel. 1500 meter spor, 4½ à 6 kg skinner, nyt eller brugt, uden sveller eller mont. på jernsveller, 600 mm sporvidde, 2 stk. 5 m vigespor, 4 stkr. ¾ m³ tipvogne med rullelejer og 600 mm sporvidde, 1800 stkr. gransveller, 1 m X 0,10 X 0,15. Tilbud med laveste pris, leveret nærmeste station i banevogn, indsendes til Palsgaard Bygningskontor, Juelsminde.


29-10-1919, 1-11-1919, 4-11-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognmateriel. 600 m skinner, 5 à 6 kg, med lasker og bolte, 2 stkr. 5 m vigespor à 600 mm, 6 stkr. ¾ m³ tipvogne med rullelejer, deraf 2 med bremse, sporvidde 600 mm, købes. Tilbud modtager Palsgaard Bygningskontor, Juelsminde.


24-2-1944, 26-2-1944, 28-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognshjul. 2 par hjul med aksler, sporvidde 600 mm, hjuldiameter 300 mm, købes. Palsgaard Avlsbrug. Juelsminde, telefon As 50.

THERKEL PEDERSEN, Møgelkær


UTM 32N: N 6183xxx, E 558xxx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1944  Therkel Pedersen, Møgelkær


Formål ukendt, formentlig tørvegravning.


- - - -


9-1-1944, 10-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

To tipvogne samt 100 m spor ønskes til købs eller leje. Therkel Pedersen, Møgelkær pr. Rårup v. Horsens.

FAKKEGRAV BRO


UTM 32N: N 6170820, E 546920 - Ref.nr. 67.16. 


Ejer:

1914-19??  Købmand og hotelejer Elisius Petersen 


Anlægsbro på nordsiden af Vejle fjord med ca. 100 m spor.

Bane anlagt 1914?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Håndkraft.


- - - - 


G IX 10 - 5 Fakkegrav bro


VBV Ing. Ishøy 21-4-1914: Til VBDir.:

Vedr. andragende fra købmand og hotelejer Elisius Petersen af Fakkegrav om tilladelse til ud for matr. 64 a af Stouby sogn at lade foretage en ca. 300 m² stor opfyldning ud i søen:

.... det omhandlede terræn støder med sin østlige begrænsningslinie op til den eksisterende, 94 m lange lossebro, ved hvis yderende findes 2,8 m vand. Nævnte bro tænkes forstærket, så den kan benyttes til transport ad troljespor af varer, der midlertidig skulle oplægges på det opfyldte terræn.

Imod den ansøgte tilladelse haves intet at erindre, forudsat den omtalte ældre lossebro ikke forlænges uden i forvejen indhentet tilladelse. 

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617811)

- - - - 


9-4-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogn. En brugt tipvogn ønskes til købs. Nærmere ved købmand E. Petersen, Fakkegrav pr. Daugård. 


14-4-1915 - LICITATIONEN
En brugt tipvogn ønskes til købs. Nærmere ved købmand E. Petersen, Fakkegrav pr. Daugård.

VEJLEFJORD SANATORIUM


UTM 32N: N 6170830, E 547739 - Ref.nr. 67.17. 


Ejer: 

189?-19??  A/S Sanatorie for Brystsyge


Sanatorium opført 1897-1900 på nordsiden af Vejle fjord med spor til anlægsbrofor levering af bl. a. kul.


Bane anlagt 1897?, nedlagt 19.. .

Sporvidde 700 mm. Trækkraft heste. 


- - - - 


8-9-1897, 11-9-1897, 15-9-1897 - INGENIØREN
Skinnespor og tipvogne.
Til Stouby Skovs Sanatorium ønskes leveret ca. 1200 l. fod nyt eller brugt skinnespor samt nogle nye eller brugte tipvogne af jern eller stål. Skinnerne behøver kun veje ca. 5 pd. pr. l. fod. Vognene skulle rumme 16 à 25 cub. fod, sporvidden 23 à 27 tommer. Tilbud på leveringen af disse med nøjagtige oplysninger bedes indsendt til Slotsholmsgade nr. 18, København, inden den 21. september d. a. kl. 12 middag.
Aktieselskabet Sanatorier for Brystsyge.


14-9-1899, 15-9-1899, 16-9-1899, 17-9-1899 - JYLLANDSPOSTEN
Kulleverance. Vejlefjord Sanatorium ønsker tilbud på 500 tdr. bedste dampkul, at levere inden den 1. november d. a. Prisen ønskes opgivet på kullene læssede i sanatoriets tipvogne på dets anlægsbro i Vejle fjord, hvor der er 8 à 9' vand. Tilbud kunne indtil den 18. ds. inkl. indsendes til Direktionen for Vejlefjord Sanatorium, adr. overlæge Saugmann, Horsens. 


14-8-1900, 15-8-100, 16-8-1900 - HORSENS AVIS/SKANDERBORG AMTSTIDENDE
Kulleverance.
Tilbud ønskes på 9000 centner prima røgfrie dampkul og 500 centner antracit nøddekul samt 700 centner kokes til husholdningsbrug. Alt at levere på en eller flere gange i løbet af september måned d. a. frit oplossede i tipvogne på sanatoriets landgangsbro i Vejle fjord. Skriftlige tilbud bedes indsendt inden den 25, ds. til Vejlefjord Sanatorium pr. Daugård.


JUELSMINDE BAADEBYGGERI


UTM 32N: N 61747xx, E 5638xx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1944  Aage Andersen


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


2-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Spor. 15 stk. 7 kg skinner à 6 m, let rustbelagt, sælges billigt. Juelsminde Baadebyggeri v. Aage Andersen, Juelsminde.

BOLLER NEDERSKOV BRO 


UTM 32N: N 6188874, E 555980 - Ref.nr. 63.04. 


Ejer:

19??-19?? Statsskovvæsenet


Udskibningsbro i Boller Nederskov på sydsiden af Horsens fjord med flytbart spor.


Bane anlagt (før) 1930, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


G IX 10 - 30 Boller Nederskov bro


Statsskovvæsenets udskibningsbro i Boller Nederskov ved Horsens fjord. Boller distrikt (1932). Ingen oplysninger.


1930 ønsker Horsens Dampskibsselskab A/S at anlægge en 100 bro ud for Statsskovvæsenets dæmning, men frastår senere anlægget på grund af de givne betingelser fra Statskovvæsenet, som bl.a. omfatter ret til at udlægge sit spor på broen mm.


Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617811)


Udover denne bro har Statsskovvæsenet haft 6-7 broer på nordsiden af Vejle fjord, men der vides intet om sporbrug på disse.

Siden er senest

rettet


24-9-2019 

27-3-2020 


Købmand MADSEN, Boller


UTM 32N: N 6188xxx, E 555xxx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1944  Købmand Madsen, Boller


Muligvis kun formidler. Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


23-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Grus- og ralleje ved Juelsminde til salg med maskiner og redskaber. For kapitalstærk køber er her meget store penge at tjene. Købmand Madsen, Boller. Tlf. Sejet 20 pr. Horsens.

KLOKKEDAL MERGELLEJE


UTM 32N: N 6187xxx, E 5549xx - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1933-1934  Klokkedal Mergelselskab

Entreprenør: 

1933-1934  Entr. Knud Lind, Horsens


Mergelleje med spor til lastbilrampe i statsskoven ved Klokkedal. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft damplokomotiv.


Damplokomotiver:

(1)  ?  B t  OK  ?  ?  25 hk 

Fisker OLE OLSEN, Juelsminde


UTM 32N: N 61747xx, E 5638xx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1921  Fisker Ole Olsen, Juelsminde


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-5-1921, 5-5-1921, 7-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på spor, ca. 70 meter, 60 à 70 mm, med lasker og spiger, ønskes. Fisker Ole Olsen, Juelsminde. Tlf. 20.

BISHOLT MOSE, Glud


UTM 32N: N 6185xxx, E 561xxx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

19??  ?


Mergelleje. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft hest. 


- - - -


9-1-1945 - HORSENS FOLKEBLAD
Notits: Bisholt mose - et kalkmergelleje. tipvognsbane med hest.

ROSENVOLD GRUSGRAV, Stouby 


UTM 32N: N 6169xxx, E 551xxx - Ref.nr. xx.xx. 


Ejer:

1950  Chr. Ottesen, Søby


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -

 

24-11-1950, 26-11-1950, 28-11-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Grussortererværk. Tromletriøre, diameter 1,0 m, længde 5,0 m, fødetragt og fødeanordning for pålæsning med gravemaskine, 5 stk. siloer for udtømning i tipvogne, skinnemadresser, sugerør, afløbsrender m.m. sælges omg. Værket henstår, Rosenvold ved Stouby, Vejle. Chr. Ottesen, Ingeniør og entreprenør, Søby pr. Fasterholt, tlf. Kølkjær 40.