Christiansfeld - Diverse

CHRISTIANSFELD

DIVERSE 

AA. BRANDORFF, Stubbom


UTM 32N: N 6133xxx, E 535xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1943-1944  Gdr. Aa. Brandorff, Stubbom, Christiansfeld  (tlf. 245y)


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt. 


- - - -


15-6-1943, 16-6-1943 - JYLLANDSPOSTEN

En tipvogn. En god 1 m tipvogn samt et parti ¾" galv. jernrør til salg. Aa Brandorff, Stubbom, Christiansfeld. Tlf. 245 Y.


1-4-1944, 2-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn. En god 1 m tipvogn, sporvidde 73 cm, er til salg. Aa. Brandorff, Stubbom, Christiansfeldt, telefon 245 Y.

ØRBYHAGE GRUSGRAV, Ørby


UTM 32N: N 6127170, E 541028 - Ref.nr. 81.01. 


Ejer:

195?  I/S Ørbyhage Formsandselskab, Dippe og Lohfert


Grusgrav til udvinding af støbesand på nordsiden af Haderslev fjord med bane til skibsbro. 


Bane anlagt før 189?, ude af drift fra ca. 1964.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver 600 mm

(1)   ?  B bm  Deutz?                 192?  Deutz  ?    

(2)   ?  B bm  PM 10696/174  1936  Ford  55  type PM-F

(3)   ?  B         PM   ?                  19??  ?          ? 

(4)   -  B bm  Hjl?                       ?       ?          ? 


(1)   Eksisterede sidst i 1930'erne.

(2)  Købt 19?? fra ??.  2,5 tons. Oprindelig leveret til Entr.

        J. P. Hansen, Sønderborg.

(3)   Købt brugt 13-4-1963 fra Spøer af Fru L. Lohfert, Haderslev.

        Ca. 4 tons. Evt. brugt andet steds?  Samme som (2)? 

        11-3-1964 har smed Rasmus Juhl fået lev./skiftet hjul mm. på

        PM-lok.

(4)  Lokomotiv tilsyneladende hjemmebygget. Hensat da banen

        indstilledes, men fandtes stadig på stedet i 1996.

        Eventuelt aldrig brugt her/anden ejer? 


- - - -


4-10-1949 - JYDSKE TIDENDE
Notits: I klemme mellem skinne-traktor og en mur. Hans tilstand alvorlig. Haderslev.
Den 30-årige mekaniker Frimodt Rasmussen, Automobilfirmaet Svend Wæver, Haderslev, er kommet alvorligt til skade ved en ulykke i sandstensværket i Ørbyhage.
Den unge mand stod på trinbrættet af en skinnetraktor, der var på vej ind i grusgraven. Da chaufføren råbte, lænede mekanikeren sig over mod ham for bedre at høre, men i det samme kørte traktoren ind langs gravmuren, og Rasmussens hofte og ben kom i klemme. Foruden et brud på bækkenpartiet pådrog han sig alvorlige læsioner af knæet og et par store pulsårer sprængtes.
Stærkt lidende blev mekanikeren i privatbil kørt til Haderslev Amtssygehus, hvor han straks kom på operationsbordet. Hans tilstand er alvorlig.

BRUHN & LANGFELDT, Christiansfeld


UTM 32N: N 6134xxx, E 530xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1919-20  Bruhn & Langfeldt, Christiansfeld 


Ingeniørkontor og maskinværksted, anlægger bl.a. vandværker. 


- - - -


23-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN

45,000 kg jernbanespor, 600 mm vidde, og 15,500 kg ausschuss-gasrør, ½”, haves billig til salg. Bruhn & Langfeldt, Christiansfeld.

HAGEDORN & JESSEN, Fjelstrup 


UTM 32N: N 61303xx, E 5357xx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1949  Niels Hagedorn & Jessen, Fjelstrup  (tlf. 19)


Murerfirma? Formål ukendt. 


- - - -


14-3-1949, 15-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 100 l. m. lette tipvognsspor samt et understel til tipvogn købes. Hagedorn og Jessen, Fjelstrup, tlf. 19.

S. J. KLING, Tapsøre


UTM 32N: N 6138xxx, E 528xxx - Ref.nr. 85.xx.


Ejer:

1947    Drænsmester S. J. Kling, Tapsøre pr. Taps


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


21-4-1947, 24-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor, 250-300 m, 7 eller 10 kilos spor ønskes til købs eller leje. Mindre parti har også interesse. Henvendelse til S. J. Kling, Tapsøre pr. Taps.

JENS CHRISTIANSEN, Tapsøre 


UTM 32N: N 6138xxxx, E 528xxx - Ref.nr. 66.xx. 


Ejer:

1948   Jens Christiansen, Tapsøre pr. Taps


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.


- - - -


16-9-1948, 17-9-1948, 18-9-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel, hvoraf fremhæves 2 dieselmotorer, en 12--13HK Bukh, en 25 HK Junkers, en banevogn i god stand 2½x7 m, nogle 5/4 tom.s og nogle 2 tom.s rør, skinner og sveller m. m. Jens Christiansen, Tapsøre pr. Taps.

???   , Taps


UTM 32N: N 6138xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer:

1948  Ukendt ?  (tlf. Taps 32)


Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft spil?


- - - -


5-3-1948, 6-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

4 gravvogne, sporvidde 70 cm, 1 stærkt spil med trosse .... er til salg. Tlf. 32 Taps.

HEJLSMINDE KALKSANDSTENSFABRIK 


UTM 32N: N 6134700, E 537800 - Ref.nr. 85.xx. 


Ejer: 

1919-19??  Chr. Hansen 

1942           A/S De jydske Skærvefabrikker 


Kalksandstensfabrik syd for slusen i Hejlsminde. Ca. 300 m lang jorddæmning med 64 m brohoved i Lillebælt anlagt 1920. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


Vandbygningsdirektoratet - aflev. 28-1-1975 - Anlægsbroer - 

Sønderjyllands amt  - Pakke 228 (EDB 8004617781)

G IX 8 - 231 Hejlsminde Kalksandstensfabriks bro. 

Anlagt 1920 med tysk tillladelse fra Wasserbau i Flensborg.

Hejlsminde Kalksandstensfabrik havde 4 interessenter. Tilsyneladende blev broen ikke brugt i ret mange år. Intet angivet om der var spor.
Et brev 1942 om fjernelse af rester af broen er fra De jydske Skærvefabrikker.


- - - -


29-2-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg udbydes de Hejlsminde Kalksandstensfabrik tilhørende bygninger – uden maskiner – og areal ca. 8,6 ha, smukt beliggende ud til fjorden med udsigt til Lillebælt, velegnet til udstykning. Besigtigelse kan finde sted ved henvendelse til dir. Chr. Hansen, tlf. Hejls 64.
Alle nærmere oplysninger ved A/S De jydske Skærvefabriker, tlf. Århus 10700.

Siden er senest

rettet


30-9-2019 

10-4-2020 

 

TYRSTRUP MERGELLEJE, Christiansfeld     RETTES/FLYTTES


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 81.02. 


Ejer:   Tyrstrup og Omegns Mergelselskab 

Entreprenør:  

1929-30   Østergaard & Dalgas, Åbenrå 

1930-34   Carl Nielsen, Fruens Bøge 


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damp- og motorlokomotiver. 


 

- - - - 


12-4-1930 - JYDSKE TIDENDE
Notits: Mergellejet ved Tyrstrup. På tirsdag begynder gravemaskinen på gravningen. Tyrstrup.
Man er nu nået så vidt med forberedelserne ved mergellejet på gårdejer Dahls jorder, at man på tirsdag kan sætte gravemaskinen i arbejde.
Firmaet Østergaard & Dalgas, der har arbejdet i entreprice, har lagt 6 km spor i retning af Frørup, men der skal lægges ialt 13 km. Firmaet har fra Tyskland modtaget et lokomotiv, der skal trække tipvognene. Lokomotivet vil i dag ad amtsbanen blive transporteret herud fra Haderslev. Lokomotivet har været på vej herud, men det løb af sporet.
– Hvornår begynder De på selve udkørslen af mergelen, spurgte vi i går ingeniør Dalgas.
– Lige efter påske, lød svaret.
– Hvor meget er der tegnet?
– Ca. 90.000 kubikmeter, men man håber, at flere landmænd endnu vil tegne sig. Thi der er mergel nok i lejet. Th.


9-9-1930 - JYLLANDSPOSTEN

To fyrbødere søges (med certifikat) til Tyrstrup Mergelleje, Christiansfeld.


8-11-1930 - JYLLANDSPOSTEN

Hermed udliciteres udkørslen af ca. 100.000 m³ mergel fra lejet ved Christiansfeld. Det nødvendige materiel på nær ca. 2 km spor findes på pladsen og stilles til rådighed for entreprenøren. Nærmere betingelser fremsendes i begrænset antal ved henvendelse til ingeniør Dalgas, Højskolehjemmet, Haderslev; samme sted er fremlagt øvrige planer arbejdet vedrørende. Tilbud indgives inden 15. november kl. 2 til ingeniør Dalgas, Haderslev.


26-8-1931 - HEJMDAL
Notits: Tyrstrup, tirsdag. Mergeludkørslen ligger stille.
Jorden er så mættet med vand, at sporene ikke kan bære mergeltoget.
Arbejdet med udkørslen af mergel fra lejet i Tyrstrup er sommeren igennem gået godt og uden standsninger. Først i de sidste dage er der indtruffet en standsning forårsaget af den megen regn, der har gjort jorden så blød, at man ikke kan risikere at køre med læssede tipvogne på sporene, da disse synker i jorden.
– Hvor megen mergel er der kørt ud i år, spørger vi mergelselskabets formand, gdr. Paulsen, Højskovgaard?
– Vi er nået op på omkring 38,000 kubikmeter, men nu hæmmes arbejdet jo lidt af den megen væde, vi i den sidste tid har fået. Men så udnyttes tiden på en anden måde. Vi skal nemlig levere en del mergel til egnen omkring Taps og Fovslet.
Vi vil vel snart kunne begynde udkørslen igen, da de sidste dages vejrlig heldigvis har artet sig nogenlunde.


14-11-1933 - FYENS STIFTSTIDENDE
Notits: Odenseansk entreprenørmateriel til Finland.
Entreprenør Carl Nielsen sender en skibsladning afsted. – Dels udlejet, dels solgt.
Entreprenør Carl Nielsen, Dalum, foretager i denne tid omfattende forsendelser af entreprenørmateriel til Københavns Frihavn.
I dette efterår sluttede han et stort mergelarbejde i Tyrstrup ved Haderslev, og i disse dage lader firmaet mergelbanens materialer: Lokomotiver, tipvogne, skinner og sveller, sende til Frihavnen, hvorfra det skal indskibes til Finland. At det drejer sig om store materialemængder vil man forstå når man hører, at det hele fylder ni jernbanevogne.