Tønder-Løgumkloster - Diverse

TØNDER - LØGUMKLOSTER 

DIVERSE             Ikke færdig

MØGELTØNDER

KALKSANDSTENS-FABRIK /

MØGELTØNDER TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6088988, E 487234 - Ref.nr. 92.06.   


Ejer:

1924-19??  J. Vilhelm Boysen jr.


Kalksandstensfabrik anlagt før 1920 med spor til Møgeltønder st. (KPEV/DSB).

To firmaer med samme bane ? eller samme firma ?


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

TØNDER STEN- OG GRUSFORRETNING, Abild


UTM 32N: N 6092xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1955-19??  Tønder Sten- og Grusforretning, Abild 


Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1955.

Sporvidde 600 mm. Spilbane?


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

14-5-1955: 1 slæbeskovlsanlæg. 6 brugte vogne ¾ x 600.

2 brugte skifter 5 meters 7 kg 600 mm. 200 m brugt 7 kg skinne.

 HØJER FODERMELSFABRIK


UTM 32N: N 6089851, E 480248 - Ref.nr. 92.xx. 


Ejer:

1920-1921  Ukendt?


Fodermelsfabrik ved Højer sluse. Navn ukendt. 


Bane anlagt 192?, nedlagt 192?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-2-1921, 18-2-1921, 22-2-1921, 25-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Gunstigt, aldrig tilbagevendende tilbud. Salg af en fabrik med anlæg. Den ved havnen Højer Sluse (Sønderjyllland) beliggende nyindrettede fodermelsfabrik bortsælger den 1. marts d. a., kl. 10. form., ved frivillig auktion alt til fabriken hørende inventar, såsom: .... .

Maskiner og anlæg er for en stor del ubrugte og derfor så gode som nye. Frit forhåndssalg forbeholdes. Endvidere sælges: 4 motorbåde à 60 m længde, 1 sejlbåd, 20 drejebænke og fræsemaskiner, 600 m skinner, sporvidde 60 cm, 350 m normalspor, div. ståltrådsreb, indtil 250 m længde. Forhånds-forespørgsler henvendes til A. T. Mattiesen, kåginspektør, Højer.

ALFRED HALDAN, St. Emmerske


UTM 32N: N 609xxx, E 495xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1948  Alfred Haldan, St. Emmerske


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

350 m 10 el. 12 kg spor m. alt tilbehør og skiftespor samt 8 tipvogne ønskes til leje i 4 mdr. fra 1/4. Mulige tilbud m. pris. Alfred Haldan, St. Emmerske pr. Tønder.

HØJER HAVNEUDVALG


UTM 32N: N 6090030, E 479720 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1946- 19??  Højer kommune


Formål ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-7-1946: Højer Borgmesterkontor, Havneudvalget, Højer, har købt 

300 kg patentspor (fra Rømø) kr. 82,50

1 stk. ½ m³ tipvogn      do.        kr.  125,-


Direktoratet for Vareforsyning - SA edb-nr. ??

JES DELA, Tønder


UTM 32N: N 6087xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1926  Jes Dela, Tønder  (Tlf. 340)


Formentlig resterne af Sølsted Tørveværk ved Dela & Co. 

Se under Tørveværker.   


- - - -


28-2-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor prisbilligt til salg. 530 l.m. à 60 cm og 337 l.m. à 70 cm sporvidde. Jes Dela, Tønder. Telefon nr. 340. 


21-4-1926 - JYLLANDSPOSTEN

300 l.m. 60 ctm. tipvognsspor og 170 l.mtr. 70 cm. tipvognsspor, kun lidt brugt, er prisbilligt til salg. Jes Delo, Tønder. Tlf. 340.

EDUARD HORST, Tønder


UTM 32N: N 6087xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1919  Eduard Horst, Tønder


Handelsfa. ?

Sporvidde ukendt. 


- - - -


24-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Meget gunstigt tilbud! Billig til salg: 16,750 kg søm. En waggon jerntøj som skovle, kartoffelhyppere, river, roegafler, gravegaller, stegepander, hamre, stenforke, forzinkede spande osv. 2 kørefærdige, nyeste benzol-lokomobiler, 10 og 12 HK. 2500 kg zinkblik. 800 stkr. jernbanesveller. Flere waggoner brædder og bjælker. Alt ny, ulastelig vare og på lager i Tønder. Søger event. kapitalist som parthaver. Eduard Horst, Tønder. 

JOHANNES LAURITSEN, Sølgård


UTM 32N: N 6101566, E 494460 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1919-1924  Landmand Johannes Lauritsen, Sølgård pr. Løgumkloster


Grusgrav?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft Håndkraft? 


- - - - 


27-7-1919, 1-8-1919 - FLENSBORG AVIS

Tipspor til salgs. Omtrent 130 mtr. langt spor og 2 vogne. Sporvidden er 60 centimeter, 1 hejseværk, passende til mergel eller andet brug ved motor- eller dampkraft, 1 centrifugal pumpe, som præsterer 1000 l. i minuttet og 30 læs fladtørv. Joh. Lauritsen, Sølgaard pr. Løgumkloster.


20-6-1924, 21-6-1924, 22-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. En 8 hestes transportabel benzinmotor med påbygget stærkt hejseværk og et 5 meter højt jernstativ med optrækskasse (selvtipper), der kan rumme ⅓ m³, der er forlængelsesspor til 10 m i dybden; en tipvogn og 60 m spor. Materiellet egner sig til mergel-, sand eller grusgrav; der kan tages ca. 15 m³ i timen. Henv. Johannes Lauritsen, Sølgaard pr. Løgumkloster.

WILH. NEVEN, Tønder


UTM 32N: N 6087xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1920  Gårdejer Wilh. Neven, Tønder


Formål ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


10-1920, 20-10-1920 JYLLANDSPOSTEN

En meget stærkt bygget og lidt brugt markbane på ca. 60 cm. sporvidde og 260 m længde med to drejeskiver, et venstre- og et højre-vigespor, samt 6 stkr. dertil hørende vogne er billigt til salg. Wilh. Neven, gårdejer, Tønder.

CARL NIELSEN, Løgumkloster


UTM 32N: N 6100784, E 496724 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1942  Carl Nielsen, Jernbanevej, Løgumkloster


Formål ukendt, formentlig tørvegravning.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


1-4-1942, 2-4-1942, 5-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 400 løb.m. 7 kg spor med lasker, bolte og spiger ønskes tilleje. Pris bedes opgivet for hele sommeren. Carl Nielsen, Jernbanevej, Løgumkloster.

HOLGER NIELSEN, Løgumkloster


UTM 32N: N 6100785, E 496724 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1942  Holger Nielsen, Jernbanevej, Løgumkloster


Formål ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


16-5-1942, 18-5-1942 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. troljer 700 mm, .... til salg. Holger Nielsen, Jernbanevej, Løgumkloster.

L. NIELSEN-JEPSEN, Bredebro


UTM 32N: N 6101175, E 488700 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1922  Bygmester Nielsen-Jepsen, Bredebro


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


18-5-1922 - VESTSLESVIGS TIDENDE
Notits: Bredebro, onsdag. Et tipvognsspor.
Bygmester Nielsen Jepsen fra Brede har af Statsbanerne fået tilladelse til at lægge et tipvognsspor fra sin nye tømmer- og lagerplads ind til jernbanens spor, så at han her nemt og hurtigt kan aflæsse tømmer og andre byggematerialer.


1921-22 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: L. Nielsen-Jepsen, anlæg af tipvognsspor, Bredebro.

STEEN, Tønder


UTM 32N: N 6087xxx, E 491xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1923  Steen, Skibbroen 3, Tønder


Folketælling 1921:

Skibbro 3, John Steen, redaktionssekretør, Tonder. Zeitung.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


30-9-1923, 3-10-1923 - JYLLANDSPOSTEN 

Ca. 150 ts (7500 m) svært 60 cm tipvognsspor, rammer à 5 m à 10 stålsveller, vægt ca. 210-220 kg pr. ramme, lidt brugt, i fin stand, omg. levering. Henv. til Steen, Tønder, Skibbroen 3, telf. 359.

M. A. EHMSEN, Hjerpsted 


UTM 32N: N 60970xx, E 4782xx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1920  M. H. Ehmsen, Hjerpsted 


Formål ukendt. 

- - - -


27-6-1920 - FLENSBORG AVIS
Avktion. Onsdag den 30. juni afholdes Avktion i Hjerpsted over gammelt bygningsmateriel, såsom lægter, spor, bjælker, ca. 30 traver afbundet istag, 2 brugte komfurer, nogle glaserede svinetruge, jerngittere, hestebøsninger, et møddinghus, 18X14 alen paptag.
Hjerpsted, 24 juni 1920. M. A. Ehmsen,

TØNDER GASVÆRK 


UTM 32N: N 6087228, E 491426 - Ref.nr. 92.xx.


Ejer: 

1939  Tønder kommune ? 


Sporvidde mv. ukendt. 


- - - -


22-11-1939 - FLENSBORG AVIS
Notits: Byrådsmedlem, gasværksarbejder Nic. Andresen, Tønder, har under arbejdet været så uheldig at få en finger klemt i en tipvogn. Han måtte søge lægehjælp og vil være arbejdsudygtig i nogen tid.

M. BUNDGAARD, Løgumkloster 


UTM 32N: N 6101xxx, E 497xxx- Ref.nr. 92.xx.


Ejer: 

1921-1922  M. Bundgaard, Løgomkloster 


Maskinhandler?  Samme person? 


- - - -


20-1-1921, 30-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Maskine og kedel til salg, 6 à 8 HK. (kedlen 100 pd.s tryk), 4 store mejeri- og bryggerikar, 4 stkr. akselledninger med lejer og skiver, længde fra 14̊ til 4̊, tykkelse 1¾”, 1½” og 5/4", 1 stk. sigte eller sorterer, 3̊ 6", og en 7̊ 4" elevator (ny), en så god som ny tørvepresse, 4 stkr. nye 1½” pumper, den ene metalmælkepumpe, en del rør i alle mål og fittings, 5 stkr. tipvogne og 100 meter spor samt dyndbeholder, elevator og ælter. M. Bundgaard, Arden st.


9-6-1921, 12-6-1921, 16-6-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveværk til leje. Godt ælteværk med dampkraft, spor og tipvogne til leje for 2 kr. pr. 1000 tørv ved Arden st. Produktion 35,000 pr. døgn. Sorte tørv. M. Bundgaard, Hotel ‘Royal’, Løgumkloster.


24-5-1922, 2-6-1922 - JYLLANDSPOSTEN
En 6 à 8 hk dampmaskine og kedel, 100 pd.s tryk (Arden st.), samt komplet tørveælteværk, tipvogne, beholder og en ny Cyclone tørvepresse sælges meget billigt eller byttes med en bil eller tørv. M. Bundgaard, Løgumkloster.


22-4-1925, 29-4-1925, 6-5-1925 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Kommissionsforretningen for brugte maskiner, Nørrebrogade 2 (Fords gård), Århus, . ........
Telefon 6707. M. Bundgaard.

FR. HOLT, Ellum


UTM 32N: N 6099xxx, E 493xxx - Ref.nr. 92.xx.


Ejer:

1917  Fr. Holt, Ellum pr. Løgumkloster


Formål ukendt. 


- - - -


27-1-1917, 3-2-1917 - FLENSBORG AVIS
8 tipvogne og omtrent 2000 meter tipspor søges til købs eller til leje også mindre partier kan antages. Opgivelsen af pris og sporvidde bedes sendt til undertegnede. Fr. Holt, Ellum pr. Løgumkloster.

Siden er senest 

rettet


10-10-2015 

23-9-2019 

19-10-2019