Vejle - Tørvemoser

VEJLE   

TØRVEMOSER                     UTM skal rettes

HARALD SØNCKSEN , Vejle


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

194?-194?  Direktør Harald Søncksen,  Vejle (tlf. 2403 / 1015)


Havde moser både i Billund, Blåhøj og Bække (1940-43).


Bane anlagt (før) 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-4-1940, 15-4-1940, 16-4-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti spor sælges kontant. Omg. tilbud til Harald Søncksen, tlf. 2403, Østerg., Vejle.


20-7-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Odense kommune har købt 6000 tons tørv af en vejlenser, direktør H. Søncksen, 'Premier Bar', der har lejet en stor tørvemose i Blåhøj samt en mindre mose i Billund. Han har i den anledning ikke mindre end 100 mand i arbejde. ....


14-1-1941, 15-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Spor købes 5-7 kg, samt troljer. Harald Søncksen, Beriderbakken, Vejle, tlf. 2403.


5-4-1942, 7-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel til salg. 1 ophalerspil med ca. 125 m wire, 6 stk. troljer, 600 mm, 9 stkr. tipvogne ¾ m³. Alt i fin-fin stand. Harald Søncksen, Vejle, tlf. 1015. Henv. kl. 12-14.


8-4-1942, 9-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Troljer købes. Ca. 12 troljer, 6 eller 700 mm sporvidde, købes evt. byttes med 9 ¾ m³ tipvogne, 500 mm sporvidde. Harald Søncksen, Vejle, tlf. 2503. Henv. kl. 11-14.


15-4-1942, 17-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne til salg. 5 troljer, 600 mm, samlet 500 kr. En del tipvogne ¾ m³, fin-fin stand. 4 hjulsæt med 8 lejer, 280 kr. 1 prima spil m/u 125 m wire. Harald Søncksen, Vejle, tlf. 1015. Henv. kl. 11-14.


25-4-1942, 27-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

150 m spor sælges. 150-200 m træspor m. rundjern og sveller samt 2 troljer sælges. Harald Søncksen, tlf. 1015, Vejle.


18-2-1943, 20-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

8 stk. dyndvogne, anvendt 1 sæson i mose, sælges. 600 mm sporvidde .... Harald Søncksen, Vejle. Træffes kl. 12-15. Pr. tlf. 1015.


9-4-1947, 10-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Mose i Bække udlejes for sæsonen. 2000 kr. Elektricitet på stedet. H. Søncksen, tlf. 1015, Vejle.

N. MIKKELSEN, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1941  N. Mikkelsen, Vejle (tlf. 1943)

Formål ukendt, men formentlig tørveværk.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1941, 22-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

200 m tipvognsspor ønskes til købs eller leje, helst 7 kg spor. N. Mikkelsen, Nyboesvej 27, Vejle, tlf. 1943.


22-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk til salg .... . N. Mikkelsen, Nyboesvej 27, Vejle, tlf. 1943.

? .  MIKKELSEN, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1918  Landbrugskandidat Mikkelsen, Vejle (tlf. 1101)


Folketælling 1921 på adressen siger Mikkel Just Mikkelsen, ejendomsmægler.


- - - -


27-3-1918, 28-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Avlsgård og tørvefabrik. En præsentabel gård, som ligger ved hovedlandevej, med et areal af 235 tdr. land delvis let lermuldet og muldrig sandmuldet jord med overvældende lerundergrund samt lidt eng, plantage og en fortrinlig tørvemose, er straks til salg. På mosen, som indeholder enestående god tørv, er anlagt en stor tørvefabrik med lokomobil, tørvepressere, tipvogne og spor for over 40,000 kr. Gården med komplet besætning af alt kan købes for 210,000 kr. Den kan også købes foruden fabriken med 4-5 tdr. land mose for 150,000 kr. Nærmere oplysninger ved landbrugscand. Mikkelsen, Dæmningen 14, telf. 1101, Vejle.

SV. AAGE THOMSEN, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr.67.xx. 


Ejer:

1949  Sv. Aage Thomsen, Vejle (tlf. 1705)


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


8-4-1949, 12-4-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Komplet ælteværk med .... 6 gravvogne, 50 m 7 kg spor, 200 sveller .... . Sv. Aage Thomsen, Vedelsgade 83, Vejle, tlf. 1705.

A. ANDERSSON, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1946  Tørvefabrikant A. Andersson, Vejle  (= A. Andersen?)


Tørvefabrikation ved Hedegård ved Give.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-2-1946, 16-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Offentlig auktion. Onsdag den 20. februar d. a. kl. 14 afholdes på begæring af tørvefabrikant A. Andersson, Vejle, offentlig auktion på gårdejer Niels Iversens ejendom, Hedegård pr. Give, hvor der bl.a. bortsælges: 800 meter spor (7 kg), 7-800 sveller, søm, bolte og lasker, 1 sporskifte, 2 pressere, 1 centrifugalpumpe (3"), 1 turbinepumpe (2½"), 5 tipvogne med trækasser, spil med gearkasse, ca. 10 tromlevogne og og nogle troljevogne, .... . Solide købere, der er incassator bekendt, eller som fremlægger soliditetsbevis kan opnå 5 ugers kredit. Brande, den 8. februar 1946. Sagfører Midtgaard, auktionsleder.


15-2-1946, 18-2-1946 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Offentlig auktion. Onsdag den 20. februar d. a. kl. 14 afholdes på begæring af tørvefabrikant A. Andersson, Vejle, offentlig auktion på gårdejer Niels Iversens ejendom, Hedegård pr. Give, hvor der bl.a. bortsælges:
800 meter spor (7 kg), 7-800 sveller, søm, bolte og lasker,
1 sporskifte,
2 pressere, 1 centrifugalpumpe (3"),
1 turbinepumpe (2½"),
5 tipvogne med trækasser,
spil med gearkasse,
ca. 10 tromlevogne og og nogle troljevogne,
(div. motorer, barak, værktøj m.m.) .
Solide købere, der er incassator bekendt, eller som fremlægger soliditetsbevis kan opnå 6 ugers kredit. Brande, den 8. februar 1946.
Sagfører Midtgaard, auktionsleder.

A. ANDERSEN, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1945  Tørvefabrikant A. Andersen, Svendsgade 6, Vejle


Mose i Hedegård ved Give, solgt 1944?. 1945 ?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


11-3-1944, 12-3-1944, 15-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl.s mose til salg i Hedegård pr. Give, ca. 5 mill., 4 pct aske, 12 tdr. land høj læggeplads, elektricitet i mosen, 3 elektromotorer, 11 rullevogne, 400 m nyt jernspor, 5 tipvogne, 1 Vejen og 1 Esbjerg presse samt et elektrisk spil, 400 m ny stålwirer samt en stor barak. Henv. A. Andersen, Svendsgade 6, Vejle. Tlf. 2901.


18-2-1945, 21-2-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 stk. 1 m vogne, 600 m/m sporvidde, ønskes til leje i tørvesæsonen samt 100 m spor, helst 7 kg. Tørv kan fås som betaling. Henv. tørvefabr. A. Andersen, Svendsgade 6, Vejle. Tlf. 2901.

DE DANSKE BOMULDSSPINDERIER, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1916  Akts. De danske Bomuldsspinderier.


Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


1-2-1919, 3-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til tørvetransport. Ca. 3 km spor ønskes til købs eller til leje snarest. Tilbud bedes sendt til A/S De danske Bomuldsspinderier, Vejle.


4-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner ønskes. Tilbud ønskes på 600 løbende meter nye eller brugte stålskinner, ca. 65 mm høje, vægt 7 kg, med tilhørende lasker og bolte. Aktieselskabet De danske Bomuldsspinderier, Vejle.


26-8-1919 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Notits: Vejle Byråd. ...
Et par gade-sager.
Politimesteren fremsendte til byrådets erklæring en besværing fra beboere i Ågade over, at bomuldsspinderiernes tipvognsspor er anlagt over fortovet. Gade- og vejudvalget mener ikke, at den anlagte bane kan bibeholdes udover gadearealet mod grundejernes protest, selv om færdselen på gaden er meget ringe.
Poulsen: Ågade er en privat gade, så vi kan hverken forbyde eller tillade det, men der ingen tvivl om, at det er ulovligt. Spinderierne må forhandle med beboerne derom. ....

C. M. HESS' FABRIKER A/S, Vejle


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1945-1947  A/S ?


Tørveproduktion 35 km fra Vejle. Mose og værk til salg 1947.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


22-4-1945, 23-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. 10 kg (evt. 7 kg) tipvognsskinner, ca. 800 m, i store eller små partier, ønskes til købs eller leje omgående. Der kan evt. også byttes med andre materialer. C. M. Hess Fabriker A/S, Vejle, tlf. 1268, lokal 80.


30-1-1947, 1-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose til salg med ælteværk (80.000 tørv pr. dag), sporanlæg, tipvogne og dyndvogn. Beliggende 35 km fra Vejle. C. M. Hess' Fabrikker A/S, Vejle.

S. T. OLUFSEN, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1941-1943  Tørvefabrikant S. T. (S.F.?) Olufsen, Grejsdals Landevej 21, Vejle 


Nærmere  beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?


- - - -


3-4-1941, 4-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Vogne og skinner søges til tørveproduktion, skal bruge ca. 500 m spor, dimensioner underordnet, samt 4 stk. ¾ m³, 6 stk. 1 m³ tipvogne. Enkelte vogne såvel som mindre partier skinner har interesse. Tilbud ønskes omg. Afregning straks kontant. Tørvefabrikant S. F. Olufsen, Grejsdals Landevej 21, tlf. 2466, Vejle.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

16-3-1943: 20 sæt hjul 350x600 returneret.

13-4-1943: 20 rullelejer.

14-7-1943: Ruller til lejer.

A. SKOV, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1945  A. Skov, Dæmningen 30, Vejle 


Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

En 10 rk. tørveskæretromle, ny eller brugt, ønskes til købs kontant samt 100 m 5 eller 7 kg spor. A. Skov, Dæmningen 30, tlf. 1370 Vejle, kl. 9–10.

J. ØSTERGAARD, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1940-1945  J. Østergaard, Fredericiagade 33, Vejle 


Tørveværk ved Kølkær.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


10-3-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Vandælteværk komplet, købes. Et godt brugt har også interersse samt 3 tipvogne og 100 m spor. J. Østergaard, Langelinie 14, Vejle. Tlf. 189.


20-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel til salg. Ælteværk, kapacitet 60.000 daglig, 300 m nye 7 kg skinner, 100 m 2" rør, 2 elektromotorer, 2 pumper, nyt Pedershaab spil, skæretromle, dyndvogne, tipvogne, sveller m. m. sælges for fast pris 7500,00. Henvendelse J. Østergaard, Fredericiagade 33, Vejle. Tlf. 189 eller tlf. Kølkjær 25 x, hvor værket står.

VILHELM AABYE, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1920  Vilhelm Aabye, Vejle 


Beliggenhed ukendt. Sælger også landbrugsmaskiner og traktorer. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


12-5-1919, 13-5-1919 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
150 a 200 meter tørve-jernspor ønskes til leje i 2½ måned. Vilhelm Aabye, Vejle.


27-2-1920, 29-2-1920, 2-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 mtr. jernspor til tørvetransport ønskes til leje i tørvesæsonen. Vilhelm Aabye, Vejle. Tlf. 377.


24-3-1920, 26-3-1920, 28-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

En tørvepresser, kun brugt i 2 sæsoner, med tilbehør og 3-etagevogne, sælges billigt. Vilhelm Aabye, Vejle. Tlf. 377.

TH. MIKKELSEN, Trædballe


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1944-1945  Th. Mikkelsen, Bøgelund, Trædballe


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


22-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriale til salg. Et parti træspor, deraf en del med jernbeslag, 2 troljer og 2 tromlevogne sælges billigt. Th. Mikkelsen, Bøgelund, Trædballe pr. Vejle.


15-3-1945, 16-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel til salg. 200 m træspor med halvrundjernbeslag, 2 troljer og 2 tromlevogne sælges. Th. Mikkelsen, Bøgelund, Trædballe, Vejle.

CHR. LINDHOLDT, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1941     Chr. Lindholdt, Vejle


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresseværk med 350 l.m. spor (14 kg), 1 stk. tørvepresser (Schlusser), 3 rullevogne, 1 stk. 5 hk petroleumsmotor samt 350 l.m. spor omgående til salg (3500 kr.). Chr. Lindholdt, tlf. 2191, Vejle.


23-3-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne til salg. 2 stk. tipvogne, den ene bremsevogn, 1 kbm, 70 cm sporvidde. Chr. Lindholdt, tlf. 2191, Vejle.

H. STEENSENS MARGARINEFABRIK, Vejle


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1920     ?


Filskov - nærmere beliggenhed ukendt.

Spor?


- - - -


24-8-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Egen tørveproduktion. * Esbjerg, 23. august.

H. Steensens Margarinefabrik i Vejle har købt Niels Larsens ejendom i Filskov for 30,000 kr. Det er meningen at udnytte ejendommens mose til rationel tørveproduktion for fabriken. 

O. SØGAARD HANSEN, Grejsdal


UTM 32N: N 6175328, E 533398 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1945-1946  O. Søgaard Hansen, Åkjærsvej 5, Grejsdalen


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-6-1945, 21-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Halvpart i igangværende tørvemose sælges. Ælteværk, traktor, tipvogne og spor og ca. 150 tons tørv af 1. klasse. Beliggende nær Vejle. O. Hansen, Åkjærsvej 5, Grejsdalen, telf. Vejle 863. 


15-2-1946, 16-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN
500 m tipvognsskinner (7 og 10 kg) samt 7 tipvogne, ælteværk, presse, 4 dyndvogne m.m. sælges for bedste bud inden 8 dage. Telf. Vejle 863. Søgaard Hansen, Aakjærsvej 5, Grejsdal.

LANGAGER JENSEN, Trædballe


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1944     Langager Jensen, Vinkelvej 14, Trædballe


Nærmere beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


24-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk bestående af 230 m træspor, deraf 170 m med jern, 2 troljer og 2 thomlevogne, sælges. Langager Jensen, Vinkelvej 14, Trædballe, Vejle.

ANDREAS NIELSEN, Vinding 


UTM 32N: N 6169835, E 535260 - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1913     Andreas Nielsen, Nygård, Vinding

 

Formentlig mose bag gården.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


14-7-1913, 15-7-1913, 23-7-1913 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
Tørv til salg. Gode, maskinæltede tørv kr. 4,75 pr. 1000 i mosen. Kr. 6,00 leveret i Vejle. Andreas Nielsen, Nygård, Vinding. NB. Samme sted står en brugt tipvogn med 100 alen spor til salg.

CHR. JENSEN, Vinding 


UTM 32N: N 6169xxx, E 535xxx - Ref.nr. 67.xx. 


Ejer:

1922     Chr. Jensen, Vinding

 

Beliggenhed  ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-4-1922 - VEJLE AMTS FOLKEBLAD
2 tørveæltegig'e, tipvogn med spor, bør med former, 15 traver tækkerør, 50 tdr. kartofler til salg. Chr. Jensen, Vinding.

Siden er senest

rettet


24-11-2014 

30-7-2019 

15-10-2019