Odsherred - Entreprenørarbejder

ODSHERRED

ENTREPRENØRARBEJDER         Foreløbig

Vejanlæg


Tudselåge-vejen 

Vejanlæg Holbæk-Herrestrup? 1933-1938 -


Allerup-Mårsø, ca. 2 km, 1936. 

Jordarbejde Entr. Krogh, Otterup. Motorlokomotiv og tipvogne. 

Betonbelægning Wright, Thomsen & Kier. Motorlokomotiv (PM) og tipvogne. 


Vig by, ny nord-syd vej mm., 1937-38. 

Betonbelægning Entr.fa.Wright, Thomsen & Kier. Motorlokomotiv og tipvogne. 


Audebo-dæmningen

Vejanlæg over dæmningen - 1941 - Entr. Alex. I. Hansen, Hørsholm.Jernbaneanlæg


DSB 


Odherreds Jernbane OHJ 

Holbæk-Allerup - 1898 - Brdr. Wätzold. 

Asnæs Nykøbing Sjælland - 1897-1899 - Brdr. Wätzold.

Damplokomotiver og tipvogne.


Hørve-Værslev Jernbane HVJ

Hørve-Værslev -1916-1917 - Petri & Haugsted. 

Damplokomotiver og tipvogne.

Broanlæg


Jernbanebro for Odsherredsbanen over forlagt landevej syd for Vig - ca. 1935 - Entr.fa. Stürup & Prosch-Jensen.

Damplokomotiv og tipvogne.

Havneanlæg


Nykøbing havn


Udvidelse 1919-20 af entr. N. C. Monberg. 


Rørvig havn Odden havn 


Oprindelig anlægsbro.

Havn anlagt forår 1907-nytår 1909 af entr. Bent Andersen, Gåbense.  (formentlig Bengt Andersson?).  Tipvogne og heste ses på foto.

Reparation efter stormflod udført 1921-forår 1923 af entr. Ellekilde, Ålsgårde. 

Reparation efter stormflod udført jan. 1929-juni 1930 af entr. Ellekilde, Ålsgårde.

Forhavn anlagt 1938-19?? af entr. Storm & Nielsen (Nielsen & Storm?), Køge og Alfred Andersen, Hundested. 

Dæmninger og tørlægninger


Lammefjordsdæmningen

Dæmningen er ca. 2300 m fra Avdebo til Gundestrup og blev anlagt 1873-1874 af


Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning


Damplokomotiv og hestetrukne tipvogne. 

Krauss 398/1874. Senere solgt til Skånska Cement, Limhamn. 


http://billeder.bibod.dk/main.php?g2_itemId=5016


Lammefjordsdæmningen 1938 
Sidinge fjord-dæmningen


Anlagt 1841-184?. Ringholm-dæmningen


Anlagt 1869. Klintsøs udtørring Andre arbejder


Sindssygehospitalet - Nykøbing Sjælland

Større bygningskompleks anlagt 191x-191x ved Isefjorden syd for Nykøbing Sjælland. Tipvognsspor til materialetransport mellem anlægsbro og byggepladser.

 

25-3-1914 - M.f.O.A.: Tilladelse er givet af M.f.o.A. til, at en af byggeudvalget for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sj. anlagt bro må blive liggende. Broen formentlig anlagt 1913.

Udateret skitse af broen. Ca. 250 m lang, et spor på broen med to spor på brohovedet samt en vigeplads midtvejs på broen. 


(Statens arkiver - EDB 8004617441 - VBV - G IX 4-14  Nykøbing Sj. )

-


Torpedostationen Kongsøre

- 1939-1940 - Entreprenør ukendt.  Tipvogne ses på billede.


http://billeder.bibod.dk/main.php?g2_itemId=32397

-


Idrætspark i Højby 

- 1930 - Frivilligt arbejde. 

Udjævning af bakke på ca. 7000 kubikmeter ved hjælp af tipvognsmateriel, som blev lejet fra entreprenørfirma i København.

-


Befæstningsanlæg på Odden

- 1945 - Gottlieb Tesch.

To motorlokomotiver fra dette firma var strandet på Højby station i maj 1945. Solgt 1946 til entreprenør i Holbæk.

Siden er senest

rettet


22-11-2016 

13-7-2019