Hvalsø-Tølløse - Diverse

HVALSØ - TØLLØSE 

DIVERSE 

MADELUNGS GRUSGRAV, Hvalsø 


UTM 32N: N 6163990, E 680977 - Ref.nr. 106.03. 


Ejer:

1923-1942  ? Madelung

1942-1973  Holger Madelung

1973-2007  A/S


Grusgrav vest for Hvalsø på sydsiden af DSB.


Bane anlagt 1923?, nedlagt 196?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft? 


- - - -


17-3-1946 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvogne, 2, søges, sporv. 60 cm. Madelungs Grusgrav, Hvalsø 29.


3-1-1952, 6-1-1952, 8-1-1952 - BERLINGSKE TIDENDE
Svære tipvognsskinner købes. Madelung, Hvalsø 29.


4-2-1954, 5-2-1954 - BERLINGSKE TIDENDE
(Ønskes) Snorspil og 2 store tipvogne. Telefon Hvalsø 29.

MOGENSTRUP CEMENTVARE-FABRIK OG GRUSGRAV


UTM 32N: N 6166xxx, E 666xxx - Ref.nr. 109.01.


Ejer:

1947  Poul Andersen


Grusgrav syd for Mogenstrup. Nærmere beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1947, nedlagt 19??.

Sporvidde ?600 mm.


- - - -


15-4-1947, 16-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel. Tilbud ønskes på ca. 20 tipvogne og 200 l/m spor. Poul Andersen, Mogenstrup Cementvarefabrik og Grusgrav pr. Tølløse.


15-12-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 200 m 7 kg tipvognsskinner samt 1 drejeskive, 600 mm sporvidde. Mogenstrup Cementvarefabrik og Grusgrav pr.Tølløse.


29-7-1954 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Til salg. En grustriør med elevator, en el-motor samt et ophalerspil med 3 hk el-motor, evt. med spor og tipvogne. Maskinerne kan ses i drift. Mogenstrup Grus- og Mørtelværk. Sdr. Jernløse 26 u.

SOFIEHOLM GRUSGRAV OG STENVÆRK


UTM 32N: N 4167200, E 669600 - Ref.nr. 112.13.


Ejer:

19??-19??  Entr. Anders Jensen, Tølløse


Ca. 1 km bane fra grusgrav ved Hyldebjerg til sortérværk ved Flødebjerg.


Bane anlagt ca. 1950,  nedlagt ca. 1960. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 


- - - -


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Spordele 

H. NIELSEN, Skov Vallenderød


UTM 32N: N 6164000, E 671200 - Ref.nr. 109.xx.


Ejer:

1941  H. Nielsen, Skov Vallenderød


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1941?

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


16-9-1941 - SORØ AMTSTIDENDE

To troljevogne sælges, sporvidde 700 mm, med nye kuglelejer og egetræsramme. H. Nielsen, Skov Vallenderød, Tølløse.

P. HANSENS MOSE, Igelsø 

HENRIK JENSEN, Tjørnede / Igelsø


UTM 32N: N 6169100, E 667925 - Ref.nr. 106.07. 


Ejer:

1942  Henrik Jensen, Kanehøjgaard, Tjørnede 

1945  Henrik Jensen, Pilevang, Igelsø


Nærmere beliggenhed ukendt.

KTAS telefonbog 1946 siger:

Sdr. Jernløse 56 er lig 'Igelsø, Sten-, Grus og Mørtelfabrik'.


Bane anlagt 194?, nedlagt 1945.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


19-5-1942 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Et mærkeligt tørveværk er i gang ved Igelsø.
Da mosen er bundløs, fiskes tørvemassen op ved hjælp af en skovl og bringes til tørt land på en tipvognsbane.
Tørveproduktionen byder sine steder på vanskeligheder, der kan sætte opfindsomheden på prøve. Således i gdr. P. Hansens mose ved Igelsø, hvor Henrik Jensen, Kanehøjgaard, Tjørnede, driver produktionen. Her begyndte man i fjor med det resultat, at da det første lag af tørvejorden var fjernet, viste resten, – og den bedste tørvejord! – sig utilgængelig på normal vis, fordi både mennesker og dyr sank i den tilsyneladende bundløse mose. Så var gode råd dyre, men de blev dog fundet!
På fast land lige ved mosekanten anbragtes et elektrisk spil og ved siden af en ca. 20 meter høj mast. Fra spillet førtes en wire op i masten, og fra dens top de ca. 100 meter over mosen til en fortøjning på fast land og således, at wiren fra mastens top til fortøjningsstedet danner en skrå linje, der kan bruges som løbebane for en skovl på et hjul. Skovlen er ophængt i en taljeblok og løber ned i mosen, hvor den fyldes med tørvejord, hvorefter den ved hjælp af en anden wire, som føres til spillet, hales op igen til toppen af masten. Derfra dykker den ned over et kombineret ælteværk og dyndbeholder, og her tømmes dens indhold ud. Det går gennem ælteværket ind i beholderen, og tipvogne, der trækkes af et spil ca. 250 meter borte, transporterer derefter tørvemassen op i et ca. 6 meter højt tårn, hvori er anbragt en stor dyndbeholder, der modtager tørvemassen og hælder den videre ud i store vogne, der kører den ud på fast grund på marken til en såkaldt 'bjørn' (en tromle med en rund form uden om), og som giver tørvene ganske ens tykkelse uanset, hvor ujævn marken så er. Det er naturligvis en stor fordel, når tørvene skal stakkes, men også derved, at de bliver mere ens tørrre. 'Bjørnen' trækkes af en hest.
Det er ganske morsomt at se dette ejendommelige tørveværk i funktion, og når sommer-cykelturene nu om føje tid går ad Brorfælde, Igelsø og Grøntved bakker til, bliver det ligefrem en ekstra turistattraktion!


6-1-1945, 8-1-1945, 10-1-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørvemateriel. Slæbeskovlsanlæg, som v. 6 mands betjening producerer 12–15.000 tørv pr. time, egner sig særlig for dybe og vanskelige moser, 20 – 15 – 3 og 2 HK elektromotorer, tørvepresser, 3 ælteværker, 20–30 HK, Wallis traktor m. generator, desuden kabler, stålwire, taljeblokke, tipvognsspor, gummivogne, punper, rør, udlæggertromle, slæbeforme, forme samt ponyvogn m. m. sælg. Henrik Jensen, Pilevang, Igelsø pr. Holbæk. Tlf. Sdr. Jernløse 56.

IGELSØ MØRTELVÆRK


UTM 32N: N 6168920, E 669577 - Ref.nr. 112.16. 


Ejer:

19??-19??  Henrik Jensen

19??-197?  Superfos?


Kort bane ved mørtelværk.


Bane anlagt (før) 1954, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil/håndkraft. 


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1953-58: 

1954: 23-7: 1 alm. drejeskive 600 mm c 92 mm høje skinnehjørner 8 arme.

1957: 10-4: 3 brugt ¾ m³ x 600 mm vogne.

AASTRUP KALKVÆRK 


UTM 32N: N 6168000, E 675938 - Ref.nr. 112.05. 


Ejer:

1929-197?  Ukendt


Kalkværk anlagt 1929 ved hovedvej A4. Værk lukket 1968.

Ca. 300 m spor mellem grav og værk.


Bane anlagt ca. 1929, nedlagt 1971.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  ?  ?  ? ?  ?  ?   


- - - - 


12-5-1930 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Artikel: Kildekalklejet i Åstrup. 

TØLLØSE TEGLVÆRK 


UTM 32N: N 6166765, E 674600 - Ref.nr. 112.09. 


Ejer:

1896-1911   A/S Ny Kalkbrænderi

1911-194?   Frederiksholms Tegl- og Kalkværker A/S

194?-19??  A.H. Jensen, Allindemagle og J.C. Jensen, Vandløse

1950           Tølløse Teglværk A/S


Teglværk øst for Tølløse st. (DSB). Lukket 19??.

Fra 1934 år lergrav ved Nr. Eskildstrup 2 km sydvest for Tølløse (112.xx) .


Bane anlagt 19??, nedlagt 196?.

Sporvidde 800 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  LNM  ?  ?  ?  ? 


- - - - 


Holbæk-Arkiverne / Tølløse Lokalarkiv
Billede B 879 - 1934-xx. Arbejdere i lergrav, formentlig ved Nr. Eskilstrup. Siddende på tipvognen t.h.: Valdemar Nielsen. Tølløse Teglværk gravede ler ved Nr. Eskilstrup fra 1934. (Hundested-lokomotiv.)


- - - - 


28-10-1896 - INGENIØREN
Notits: Teglværket ved Tølløse. De forenede Teglværker ved Bloustrød har købt gårdejer Hans Knudsens gård i Kvarmløse for der at anlægge et større teglværk. Efter forlydende vil værket, som kommer til at ligge nord for stationsbyen, komme til at beskæftige 80 arbejdere. Samtidig har gårdejer Peter Olsen i Kvarmløse solgt 4 tdr. land, som indeholder teglværksler, til samme selskab.


8-6-1909 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Uheld.
På Tølløse Teglværk blev en arbejder, Johs. Hansen, i lørdags begravet under en tipvogn, der var belæsset med ler. Hans kammerater fik ham i en fart gravet ud. Mærkværdigvis havde Hansen ingen videre skade taget.


8-8-1934 - ROSKILDE DAGBLAD
Notits: Tipvognen slog tilbage. Traktorfører, arbm. Vald. Olsen, Nr. Eskildstrup, havde i mandags sat ryggen til en af tipvognene i Tølløse Teglværks lergrav for at tippe den. Skubbet var ikke kraftigt nok, vognen slog iflg. 'Holbæk Amts Venstreblad' tilbage og ramte Olsen, således at højre hånd blev stærkt læderet og det ene knæ noget forslået.


28-8-1934 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Farlig situation i Nr. Eskilstrup.
En tipvogn rev sig løs og var lige ved at forårsage en alvorlig ulykke.
På den mark i Nr. Eskilstrup, hvor der for tiden tages ler til Tølløse Teglværk, kunne der i går eftermiddag let være sket en ulykke. Leret køres til offentlig vej på tipvogne, og da man var ved at rangere vognene ved graven, slap en fuldt belæsset vogn løs fra traktoren, idet en ring hoppede af en krog. Vognen løb tilbage på sporet med god fart, idet det gik nedad bakke. Længere henne var man ved at køre 3 tomme vogne ned i graven, og på disse var der en mand på hver, så situationen så meget faretruende ud.
Traktorføreren fik imidlertid opdaget faren og slog alarm, så de 3 mand i sidste øjeblik slap ned fra vognene, lige før sammenstødet skete. Påkørslen var ret kraftig, og der sket derved en del skade på vognene, men godt var det, at ingen mennesker kom noget til.


26-6-1953 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Teglværksarbejder fra Tølløse blev klemt under tipvognslad.
Læsset svingede til den forkerte side. – Ulykke i formiddag i Nr. Eskildstrup.
Ladet på en fyldt tipvogn svingede i formiddag ved godt 10,30-tiden ned over teglværksarbejderVilly Villadsen, Tølløse, der arbejdede i en lergrav i Nr. Eskildstrup, tilhørende Tølløse Teglværk. Han kom i klemme under tipvognen og har fået læderet ryggen.
Ulykken blev opdaget af en vognmand, der skulle have haft tipvognens lerladning ned i sin vogn. Arbejdskammerater befriede Villadsen, som efter at have fået en smertestillende indsprøjtning af dr. Poulsen, Tølløse, i Zonens ambulance blev ført til Centralsygehuset i Holbæk.
Tipvognssporet ligger 3-4 meter hævet over jorden, og fra det væltes tipvognenes indhold ned i biler, der går i fast rutefart mellem graven og teglværket. Villadsen havde til opgave at køre og losse de tunge vogne, men denne ladning har åbenbart ligget skævt, for da han slog sikringen fra og satte skulderen til for at vædre ladet, svingede det ned imod ham selv og trykkede ham ind imod sporet.
Ved middagstid oplyser Centralsygehuset, at Villadsen er til observation for brud i ryggen, men iøvrigt er sluppet med skrammer.


1-2-1954 - JYLLANDSPOSTEN
Skinner købes, 12 kg, 80 mm høje. Tølløse Teglværk, Tølløse st.


21-11-1958, 23-11-1958 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsskinner, 12 og 7 kg, ønskes Tilbud til Tølløse Teglværk, Tølløse st.


- - - - 


Leverancer fra V. Spøer, Middelfart :


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1951: Vogndele

1952: Vogndele
21-5-1952: 1 hjul 450 mm.

3-3-1953:   1 hjul 400x90.
10-3-1953: 4 hjul 400x90. Vogndele.


Spøer - Hovedbog 1953-58:

1954: Vogndele
10-3-1954: 306 stk. træsveller m/gl. spiger - een gang spigret.
13-3-1954: 303 m br. 12 kg skinner m/lasker = 42 stk. 5,5 meter - 12 stk. 6 meter.

7-3-1956:   4 - 400 mm hjul model 35.

1957: Vogndele, spordele

1958: Vogndele, spordele, div.
17-4-1958: 4 hjul 400/90 model 35.


Spøer - Hovedbog 1958-61:

1959:  Spordele, vogndele, div.

1960:  Spordele, div.
29-6-1960: 4 brugte 1,5 m³ tipvogne - Hedeselskabets ombygget til 800 mm og

400 mm hjul.

ONDLØSE TEGLVÆRK

UNDLØSE TEGLVÆRK


UTM 32N: N 6164650, E 663220 - Ref.nr. 112.02. 


Ejer:

ca 1865-????  Rasmus Andersen

????-1918  Valdemar Andersen

1918-1947  Frederik Larsen

1947-19??  H. Schmidt, Hjælmstyregården  / Hartmann ??

1949  Theodor Freyvald (best.)

19??  Urban Freyvald (best.)


Teglværk opført ca. 1865 ved Ugerløsevejen. Oprindelig højovnsværk, fra ca. 1918 ringovnsværk. Lukket 19??. Senere år lergrav ved Søndersted.


Bane anlagt før 1934, nedlagt ca. 1967.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. ?


- - - -


29-7-1930 - HOLBÆK AMTS VENSTREBLAD
Notits: Ikke så slemt som antaget.
Arbmd. Otto Christensen, Østrup, der blev ramt i underlivet af tipvognen i lergraven på Ondløse Teglværk i går eftermiddags, er sluppet meget lettere fra uheldet, end man i går turde antage. På sygehuset oplyser man, at han vil kunne udskrives en af de første dage.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Spordele, div.

19-7-1934: 1 stk. 600 mm klatreskive.

1936: Vogndele, div.


Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Vogndele, spordele, div. (600 mm) 


Spøer - Hovedbog 1947-53:

30-8-1949: 1 skinneretter.

1952: Vogndele

UNDLØSE SKÆRVEFABRIK 


UTM 32N: N 6168000, E 675938 - Ref.nr. 112.05. 


Ejer:

1929-197?  Filial af Niels Hansens Sønner, Vig Skærvefabrik 


Skærvefabrik anlagt 19xx 2 km N for Undløse. 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B bm  ?  ?  ? ?  ?  ?   


- - - - 


Siden er senest

rettet


22-7-2019 

29-3-2020