Stenvad - Diverse

STENVAD 

DIVERSE                          Mangler Pindstrup, Stenvad

'STRØMLUND', Stenvad 


UTM 32N: N 6258100, E 598800 - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1911     Rasmus Bredgaard, 'Strømlund',  


Gård ved Dystrup Mose på Ulstruphede. Tørvegravning. 

Sporvidde ukendt. Håndkraft. 


- - -


Nørre Djurs Egnsarkiv
Billede B 1122 - 1911. Postkort med foto af åben tørvegrav på ejendommen "Strømlund".
På mosebunden ses daværende ejer af "Strømlund", Hovlinen 10, Rasmus Bredgaard.

GRENÅ KOMMUNES TØRVEMOSE, Stenvad 


UTM 32N: N 6259xxx, E 600xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1945    Grenå kommune  


Tørveproduktion under anden verdenskrig. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


8-7-1945 - DEMOKRATEN
Notits: Grenå. Ulykke i kommunens tørvemose.
I går skete der i kommunens tørvemose i Stenvad en mindre ulykke, idet en arbejdsmand Sv. Aa. Rasmussen, Mellemstræde, under arbejdet blev kørt over af en tipvogn nede i graven. Han fik det ene ben kvæstet, men blev straks forbundet af holdets samarit og blev derefter kørt til Grenå, hvor han fik en indsprøjtning mod stivkrampe.

HORSEMOSEGAARD, Stenvad 


UTM 32N: N 6268xxx, E 598xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1944     Ukendt          (tlf. Stenvad 15) 


Formål ukendt. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


19-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN
En ny halmblæser .... . Et parti skinner. 2 tipvogne, ¾ meter, 600 mm sporvidde. Horsemosegaard, tlf. Stenvad 15.

L. K. HANSEN, 'Vennely', Stenvad 


UTM 32N: N 62594xx, E 6021xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1941   L. K. Hansen, 'Vennely', Stenvad  (tlf. 36) 


Tørveproduktion. Beliggenhed 1 km fra Stenvad st.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv?


- - - - 


30-4-1941, 2-5-1941 - JYLLANDSPOSTEN
.... 125 m dobbeltspor, 1 trolje og drejeskive. 2 mill. skæretørv. Mosen ligger 100 m fra kommunevej. 1 km til st. L. K. Hansen, 'Vennely' pr. Stenvad st. Tlf. Stenvad 36, 12-1 og 6½-8.

SØREN BØDKER, Ørum 


UTM 32N: N 62577xx, E 6022xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1917-1918  Søren Bødker, (Dystrup Krogård,)  Ørum  (tlf. 13) 


Tørveproduktion. Muligvis ved Stenvad.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


9-4-1918, 10-4-1918, 11-4-1918, 12-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 3 à 6 tipvogne ønskes til leje for tørveproduktion, helst med lille sporvidde. Søren Bødker, Ørum.


15-10-1918, 17-10-1918, 19-10-1918 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne og spor. 300 meter svært spor, en tørveæltemaskine, dyndbeholder, 2 elevatorer samt en 6 hestes motor på vogn er til salg ved henvendelse til Søren Bødker, Ørum. Telefon 13.


21-10-1918 - HOLSTEBRO AVIS
Tipvogne og spor. 300 meter svært spor, en tørveæltemaskine, dyndbeholder, 2 elevatorer samt en 6 hestes motor på vogn er til salg ved henvendelse til Søren Bødker, Ørum. Telefon 18.


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA ebd 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
1-6-1917 fra Kjeldbjerg      til S. Bødker, Stenvad - 300 m spor
27-7-1917 fra Gratehede   til S. Bødker, Stenvad - 2 stk. tipvogne

SVEND KRUSE, Ramten 


UTM 32N: N 6256xxx, E 600xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1947-1948  Svend Kruse, Ramten  (tlf. Ørum 23) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


21-3-1947, 22-3-1947 - RANDERS DAGBLAD
Tipvognsspor, ca. 300 m, samt 2 tipvogne lejes eller købes. Svend Kruse, Ramten. Tlf. Ørum 23 ved Grenå.


12-3-1948, 13-3-1948, 15-3-1948 - RANDERS DAGBLAD
Materiel. 2 ælteværker med trosser, former og vogne, 1 fladvogn, 100 m 7 kg spor, 1 tipvogn, 1 formbrændselspresser sælges. Svend Kruse, Ramten. Tlf. 23 Ørum (v. Grenå).

FUGLSØ MOSE, Stenvad 


UTM 32N: N 6256xxx, E 600xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer: 

19??-1915  A/S Fuglsø Mose 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


5-4-1907 - RANDERS DAGBLAD
Notits: Grenå.
Fuglsø Mose, 400 tdr. ld. stor, agtes købt af et aktieselskab med en aktiekapital af 50,000 kr. Mosen agtes benyttet til et storslået elektrisk anlæg. Redaktør Skjødsholm står i spidsen for det store projekt, hvis fremtid naturnødvendig endnu er indhyllet i tåge.


26-11-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Fuglsø Mose solgt. Randers, 25. november. Aktieselskabet Fuglsø Mose har i dag solgt mosen til fabrikant la Cour i Pindstrup for 30.000 kr. Hr. la Cour påtænker i mosen at opføre to tørvefabriker og en fabrik for tørvestrøelse.

Tørvebane, Fjerupgårde 


UTM 32N: N 6268xxx, E 595xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer: 

19??-19??  Ukendt 


Tørveproduktion ved Fjerupgårde. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


Resterne af et hjemmebygget motorlokomotiv fandtes ved Mosebrugsmuseet i 199? 


- - - - 


Grosserer KJØLHEDE, Grenå 


UTM 32N: N 6258xxx, E 595xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer: 

1941-194?  Grosserer Kjølhede, Grenå 


Tørveproduktion i Horsemose. 

Sporvidde 600 mm? Trækkraft heste. 


Lejet spor fra bl. a. Entr.fa. Kjæhr & Trillingsgaard. 


- - - - 

PINDSTRUP MOSEBRUG, Stenvad 


UTM 32N: N 6258785, E 600590 - Ref.nr. 43.05. 


Ejer: 

1915-1917  Nordisk Mosebrug (Johs. la Cour) 

1917-1931  A/S Nordisk Mosebrug

1932-19??  A/S Pindstrup Mosebrug 


Tørveproduktion i Fuglsømose og Hersemose. 

Sporvidde 600 mm, 850 mm. Trækkraft motorlokomotiver. 


- - - -  


FØLGER 


Siden er senest

rettet


4-11-2019 

6-2-2020