Auning - Diverse

AUNING 

DIVERSE     IKKE FÆRDIG  

AUNING SAVVÆRK & TØMMERHANDEL 


UTM 32N: N 6254500, E 585000 - Ref.nr. 49.xx  


Ejer:

1948     A/S 


Savværk ved Auning st. Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - -


30-6-1948, 2-7-1948, 4-7-1948 - JYLLANDSPOSTEN
1200 løb.m 7 kg skinner, nye el. brugte, ønskes til købs omg. A/S Auning Savværk & Tømmerhandel, Auning. Tlf. 6 og 106.

AUNING MØBEL- OG MADRASFABRIK 


UTM 32N: N 62545xx, E 585xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1940-    ?  


Produktion af generatortræ under anden verdenskrig. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Usikker om der var spor. 


- - - - 


19-10-1940 - RANDERS AMTSAVIS
Notits: Forøget beskæftigelse.
Auning Møbel- og Madrasfabrik har udvidet sin virksomhed til at omfatte fabrikation af generatortræ i stor stil, hvilket særlig betinges af fabrikkens store moderne tørreanlæg.
I fabrikkens savværk hviner 4 rundsave, som skærer træet ud i skiver i en tykkelse, svarende til generatortræets længde. Disse skiver glider fra saven ad en slidsk ned på et transportbånd, som fører dem til tipvogne, der ad en cementbane kører dem til huggeriet. Her er døgndrift. I 3 skift arbejdes der. 4 mand ved de automatiske huggemaskiner. De små brændestykker kastes på transportbånd, der går til kasser med meget åbne sider og bund. 1000 sådanne kasser er i brug. Hver kan rumme ca. 1½ hl, der vejer ca. 80 kg. Når kasserne er fyldt, går de til en af de 3 tørrestuer, der hver kan rumme ca. 300 hl. Lukker man portene op til en tørrestue i virksomhed står en meget varm, vammelsød, fugtig luft ind i ansigtet og tager næsten åndedrættet fra en. I løbet af et døgn er en kasse træ svundet ca. ⅓ til 54 kg.
Fabrikken kan fremstille 50 rm generatortræ daglig. Indtil 1. maj skal der behandles ca. 10.000 rm. Dette arbejde betyder beskæftigelse til ca. 30 mand, hvilket har stor betydning for arbejdsproblemet i Auning.

AUNING MOSEBRUG 


UTM 32N: N 6252080, E 593955 - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1928-1929   Niels M. Christensen, Auning   (tlf. 21)  


Tørveproduktion. Nærmere beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Skulle have købt 3 lokomotiver fra Vemb Automobilværksted, iflg. denne.  


- - - - 


8-4-1928, 10-4-1928 - JYLLANDSPOSTEN
200 meter tipvognsspor med skifter og helst på sveller ønskes til leje, event. til købs. Niels M. Christensen, Telefon 21, Auning.


21-4-1929 - JYLLANDSPOSTEN
Annonce fra Niels M. Christensen, Auning Mosebrug.

FAUSING-AUNING KOMMUNE 


UTM 32N: N 6255xxx, E 584xxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1942   Fausing-Auning kommune, Auning  


Formål ukendt. 

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


4-12-1942, 6-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN
Fausing-Auning kommune ønsker at leje 2 gode tipvogne med tilhørende 200 m spor. Mulige tilbud med pris tilstilles Kæmnerkontoret i Auning senest lørdag den 12. december 1942.

R. HENNINGSEN, Brunmose 


UTM 32N: N 62540xx, E 5902xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1944   R. Henningsen, Brunmose pr. Auning 


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Formentlig håndkraft. 


- - - - 


17-6-1920, 18-6-1920 - RANDERS DAGBLAD
Tørvearbejdere søges. 3 øvede tørvearbejdere kan få arbejde straks i 5 a 6 uger. Rasmus Henningsen, Brunmose pr. Auning.


27-4-1944, 28-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN
Spor købes. 50 til 100 m 5 eller 7 kg brugte spor samt 2 tipvogne m. trækasse købes. Tilbud om billigste pris til R. Henningsen, Brunmose pr. Auning.

A. CHR. JENSEN, Ring 


UTM 32N: N 62519xx, E 5839xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1919   A. Chr. Jensen, Ring pr. Auning 


Tørveproduktion? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


13-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og vogne. Ca. 200 à1000 meter 5 kg spor samt 8 à 10 tipvogne ønskes til købs. Tilbud med opgivelse af pris bedes sendt til undertegnede. A. Chr. Jensen, Ring pr. Auning.


19-3-1919, 20-3-1919, 21-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og vogne. 300 à1000 meter 5 kg spor samt 4 à 8 tipvogne ønskes til købs. Tilbud med opgivelse af billigste pris bedes tilsendt A. Chr. Jensen, Ring pr. Auning.

P. POULSEN m. fl., Auning 


UTM 32N: N 625xxxx, E 58xxxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1920   Konsortium (fabr. P. Poulsen m. fl.)  


Tørveproduktion i Pindstrup? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


17-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: En ny tørvefabrik. * Randers, 16. november.
Tørvefabrikant J. M. Rygaard af Pindstrup har solgt sin gård til et konsortium, repræsenteret ved fabrikant P. Poulsen af Auning, for 75,000 kr. Det er hensigten at drive tørvefabrikation i stor stil på den til gården hørende mose på 25 tdr. land.

STADSBORG MOSEBRUG, Auning 


UTM 32N: N 625xxxx, E 58xxxx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

1916-1928  'Stadsborg' pr. Auning  


Tørveproduktion i Stadsborg mose.  

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 


10-2-1916 - HOLSTEBRO AVIS
Notits: Ejendomshandel.
Lars Rønn, 'Poulsenseje' ved Hadsund, tidligere 'Houmaae' i Houe, har købt 'Stadsborg' ved Ryomgård for 100,000 kr. Til ejendommen hørr ca. 488 tdr. land; deraf 175 tdr. agerland, 200 tdr. skov og resten kjær og tørvemose. Avl og besætning medfulgte. Overtagelsen er sket. Rønn har på ejendommen begyndt anlæget af en tørvefabrik.


26-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvearealer til leje.
På Stadsborg pr. Auning kan en entreprenør leje ret til tørveskær eller eventuelt drive fabrikationen sammen med ejeren.
Komplette moderne tørvemaskiner med tipvogne, spor og lokomobil forefindes.
Mosearealerne ligger tæt ud til Grenå–Randers-landevejen, ca. 7 km til Auning og Nimtofte st.
Nærmere oplysninger fåes ved henvendelse til Inspektør Lund, Stadsborg pr. Auning st.


20-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN
Tørveentreprenør. Som sådan søges en erfaren tørvemand til ‘Stadsborg’ Mosebrug. Nyt, stationært ælteværk med lokomobil og alt tilbehør i komplet stand. Fabrikationen ønskes bortforpagtet for rimelig afgift pr. 1000 stkr. Samme sted står et udmærket, transportabelt ælteværk (produktion 40,000 daglig) til salg. Henvendelse til ‘Stadsborg’ pr. Auning eller Hedeselskabet, Viborg.


25-2-1928 - RANDERS DAGBLAD
Auktion på Stadsborg pr. Auning.
Tirsdag den 28. februar form. kl. 11 bortsælges:
(div. besætning), tørveværk med stor dobb. pumpe, dyndelevator m. m., (div. avlsredskaber m. m.
Endvidere sælges 300 m tipvognsskinner, nogle store graner samt jernrør og 5 kalkuner.
Kredit i 5 måneder. Det er forbudt personer fra mund- og klovsygesmittede ejendomme at besøge auktionen. Randers ,den 23. februar 1928.
Juhl og Larsen, dommerfuldmægtige.

DALSGAARDS MOSE, Auning 


UTM 32N: N 62493xx, E 5928xx - Ref.nr. 49.xx. 


Ejer:

19??            Dalsgaard, Auning ? 


Tørveproduktion. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv. 


- - - - 


Sønderhald Egnsarkiv
Billede B 3137 - 1920-1940. Dalsgårds mose,tørvearbejdere. Dalsgårdsvej 7, 8963 Auning. (Billede viser generatorlokomotiv, hjemmelavet?)

Siden er senest

rettet


4-11-2019 

11-12-2019 

29-2-2020