Års-Hornum-Gatten - Diverse

ÅRS - HORNUM - GATTEN 

DIVERSE 

ÅRS KOMMUNE 


UTM 32N: N 6295500, E 531600 - Ref.nr. 28.xx  


Ejer:

1941-43   Års Kommune 


Udgravningarbejde for Nationalmuseet af Cimbrer-fæstningen i Borremose. (N 6294500 E 535000). Materiel og mandskab stillet til rådighed af kommunen.

Uvist om kommunen har brugt materiellet tidligere.  

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft. 


- - - -


13-6-1941 - POLITIKEN
Notits: Udgravningen af Kimbrer-fæstningen i Borremose er nu i fuld gang. Arbejdet ledes af museumsinspektør magister Glob samt en stab af unge studerende. På tirsdag kommer prof. Brøndsted til Års, for at deltage i undersøgelserne. Man har fået overladt et tipvognsanlæg af kommunen og anvender det nu ved store jordudgravninger. Der er afdækket en del hustomter, uden at man dog er stødt på noget af særlig interesse.


22-3-1942 - AALBORG AMTSTIDENDE
Notits: Udgravningen i Borremose fortsættes i maj måned. Og vil vare et par måneder.
Nationalmuseet agter i den kommende sommer under professor Brøndsteds ledelse at fortsætte udgravningsarbejdet på oldtidsfæstningen i Borremose. Det er hensigten at påbegynde arbejdet først i maj måned og fortsætte et par måneder.
Fra Nationalmuseet har Års sogneråd fået anmodning om også i sommer at stille to tipvogne og skinner til rådighed for Nationalmuseets folk, og sognerådet stiller sig som tidligere velvillig overfor dette ønske.


20-4-1943 - AALBORG AMTSTIDENDE
Notits: Udgravningerne begynder i Borremose.
I 'Ålborg Amtstidende's kronik for 11. april skriver inspektør, magister P. V. Glob om cimbrerfæstningen i Borremose. Tirsdag 27. ds. kommer hr. Glob til Års for at lede det fortsatte udgravningsarbejde i mosen. Det faste mandskab fra Års – fem mand – begynder de forberedende arbejder på lørdag. Kommunen stiller som sædvanlig sine tipvogne og spor til rådighed.

LARS ROLD, Års 


UTM 32N: N 6295xxx, E 531xxx - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer:

1949-50    Lars Rold, Års  (tlf. 314) 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - - 


27-3-1949, 29-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN
Byttehandel. 2 stk. Vejen tørvepressere med 4-hjulede vogne og håndværktøj ønskes solgt billigt eller byttet med 7 eller 10 kg skinner og tipvogne. Lars Rold, Års. Tlf. 314.


21-3-1950, 22-3-1950, 23-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 500 løbende meter 10 kg spor, 1 stk. ¾ m³ tipvogn samt et ophalerspil til salg samlet eller delt. Lars Rold, Års, tlf. 314.

CHR. CHRISTENSEN GLERUP, Års 


UTM 32N: N 6250xxx, E 586xxx - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer:

1917   Chr. Christensen Glerup, Års 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - - 


12-1-1917, 16-1-1917, 20-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Brugt tipvognsmateriel. Pris m. m. ønskes opg. på ca. 3 à 400 løb. m. spor, 55 mm, 2 à 3 sæt hjul til 18" spor, aksel ca. 25" samt ca. ¼ H. benzinmotor med magnet, i god stand, med 2 lige store svinghjul. Chr. Christensen Glerup, Års st.


8-5-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvespor. Ca. 140 alen spor haves til udleje med og uden vogne à 2 kr. pr. dag snarest. Chr. Christensen Glerup, Års st.

N. JENSEN, Års 


UTM 32N: N 6295600, E 531370 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1943   N. Jensen, Himmerlandsgade 107, Års 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Spor? Trækkraft ukendt.   


- - - -  


24-3-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresser, helst Vejen samt 4 rullevogne ønskes til leje evt. til købs. N. Jensen, Himmerlandsgade 107, tlf. 177, Års.

SJØSTRUP TØRVEFABRIK, Års 


UTM 32N: N 6294500, E 534500 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1919-20   Sjøstrup Tørvefabrik pr. Års   (M. Petersen?)


Tørvefabrik ved Sjøstrup Østergård ved Borremose.  

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


5-2-1919, 6-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Spor og tipvogne købes. 450 meter spor, 6 kg, 100 meter spor, 8 kg, samt 4 tipvogne, passende til udkørsel på pladsen. Laveste pris bedes opgivet til Sjøstrup Tørvefabrik pr. Års. Tlf. 147, Års.


14-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Til salg. 4 dyndvogne, så gode som nye, samt 250 meter stålskinner med lasker og bolte, brugte, men fuldtud sporduelige, er billig til salg på Sjøstrup Tørvefabrik pr. Års. Telefon nr. 147 Års.

CARL F. SØRENSEN, L.-Binderup 


UTM 32N: N 6295600, E 531370 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1917   Carl F. Sørensen, Lille Binderup, Års 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


29-11-1917 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomobil søges. 1 stk. lokomobil, 6-7 H. K., nyt eller lidt brugt, samt 100 meter almindeligt tipvognsspor med eller uden sveller ønskes til købs mod kontant. Nærmere ved Carl F. Sørensen, L.-Binderup, Års.

BRDR. CARØE NIELSEN,

Vester Hornum 


UTM 32N: N 6298970, E 520530 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1945   Brdr. Carøe Nielsen, Risegaard, Vester Hornum pr. Års 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


1-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 stk. tørvepresser ønskes til købs mod kontant, evt. med rullevogne og elektromotorer. Brdr. Carøe Nielsen, 'Risegaard' pr. Års. Tlf. 12 V. Hornum.


19-4-1945, 21-4-1945, 23-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvemateriale ønskes til leje eller købs. 300 m løbende spor, 4 stk. tipvogne, 1 stk. hejsespil, 150 m stålwire. Carøe Nielsen, Risegaard pr. Års st., tlf. Vester Hornum 12.

C. SVENDSEN, Hornum 


UTM 32N: N 6299600, E 526000 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1909   Karetmager  C. Svendsen, Hornum 


Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


23-2-1909 - JYLLANDSPOSTEN
En brugt petroleums-motor, 4 à 6 H. K., men absolut driftssikker, ønskes til købs straks, samt 130 alen tipvognsspor. C. Svendsen, Karethmager, Hornum st.

HOLGER NIELSEN, Gatten 


UTM 32N: N 6302350, E 521750 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1947-48   Holger Nielsen, Svendstrupgaard, Gatten 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil, senere motorlokomotiv?.   


- - - -  


4-1-1947, 7-1-1947 - JYLLANDSPOSTEN
Spormateriel ønskes til leje. Ca. 300 m spor og 10 a 12 tipvogne eller troljevogne ønskes til leje. Holger Nielsen, Svendstrupgaard pr. Gatten, telefon 30 Flejsborg.


18-2-1948, 19-2-1948, 21-2-1948, 22-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN
Et friktionsspil til salg .... er i tørvesæsonen benyttet som ophalespil N.3. En skinnetraktor søges til leje, 600 mm. Holger Nielsen, Svendstrupgaard, Gatten.

TORBEN PEDERSEN, Gatten 


UTM 32N: N 6305630, E 525000 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1919  Torben Pedersen, Gatten Hovedgaard, Gatten (tlf. Bjørnstrup 15)


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


14-5-1919, 15-5-1919, 16-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN
Til leje eller købs ønskes omgående en del spor og tipvogne samt 3 dyndvogne til tørveproduktion. Torb. Pedersen, Gatten Hovedgård, Gatten station. Telefon nr. 15 Bjørnstrup.

NORRES TØRVEFABRIK, Gatten 


UTM 32N: N 6303xxx, E 524xxx - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1946   Norres Tørvefabrik, Gatten st. 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


29-1-1946, 31-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Spor. 150 meter 7 kilo spor og et 500 mm skiftespor ønskes til købs. Norres Tørvefabrik, Gatten st.


29-1-1946, 31-1-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvepresse ønskes til købs med en 6-9 m transportør, som skal bruges til læggepladsen og en 10 hk elektromotor til vekselstrøm med en del kabel. Norres Tørvefabrik, Gatten st.

GATTEN TØRVEFABRIK 


UTM 32N: N 6304100, E 524800 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1908?-11   Marius Jensen, Sondrupgård, Gatten 


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil, senere motorlokomotiv?.   


- - - -  


21-5-1911 - AARHUS STIFTSTIDENDE
Notits: Konkurs. Husejer af Sondrupgaard i Ulstrup sogn, ejer af Gatten Tørvefabrik, Marius Jensen.


16-8-1916, 18-8-1916, 20-8-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Tørvefabrik til salg. Gatten Tørvefabrik ved Gatten st. er billig til salg. Alt er i komplet stand. Rigelig og god tørvejord. Gode afsætningsforhold. Kreditforeningslån haves. Tørv kan tages i flere år for en del af købesummen. Henvendelse til A. Jensen, Nibe. Tlf. nr. 21.


22-1-1921, 25-1-1921 - AALBORG AMTSTIDENDE
Til salg straks.
Gatten Tørvefabrik med nyt beboelseshus, stald og lade, 26 tdr. land, hvoraf 17 tdr. land agermark, resten mose og læggeplads. Der medfølger 2 lokomobiler, 2 æltemaskiner med elevator, 3 vogne, seletøj til 8 heste, dyndvogne, tipvogne og spor, alt i god stand. Indflytning kan ske til 1. april. Prisen er 20,000 kr., hvoraf det meste kan blive indestående.
Henvendelse til fotograf A. Jensen, Nibe.


27-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN
Auktion på Gatten Tørvefabrik .

GUNDESTRUP TEGLVÆRK 

AARS DAMPTEGLVÆRK 


UTM 32N: N 629650, E 534550 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1907-   De forenede (nord)jydske Teglværker 


Teglværk 3 km nordøst for Års st. 

Sporvidde 700 mm (600 mm). Trækkraft ukendt.   


- - - -  


16-2-1907 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: De jydske teglværker. Ålborg, 15. februar.
De forenede jydske Teglværker har i løbet af de sidste dage købt og overtaget driften af Ny Kasted Teglværk, Godthaab Teglværk og Nørre Uttrup Kalkværk. Selskabets produktion af mursten andrager herefter ca. 20 mill. sten årlig. Det af et Ålborg-konsortium købte Gundestrup Teglværk skal udvides med 60,000 kr. til produktion af ca. 3 mill. mursten årlig. Chr. Jensen, hidtil direktør for Ny Kasted Teglværk, skal være direktør for dette.


8-1-1913, 9-1-1913, 10-1-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 6 stkr. ½ kbm. tipvogne, brugte, men i god, brugbar stand, er til salg. C. Jensen. Års. Tlf. 29.


23-4-1918, 24-4-1918 - AALBORG AMTSTIDENDE
5 mand, som sammen kan påtage sig udtrilning af skæretørv søges straks til vellønnet akkord. Spor, troljer og hest haves. Henvendelse til Anders Krogh, Aars Dampteglværk.


23-7-1931 - AALBORG STIFTSTIDENDE
Notits: En ulykke i Års.
I formiddags ved 11-tiden var arbejdsmand Anton Olsen sammen med 3 kammerater beskæftiget i Aars Teglværks lergrav. Med et skred graven sammen med så stor kraft, at Olsen blev slynget mod en tipvogn og begravet i jordmasserne, så kun hovedet var fri. Han blev hurtigt befriet, læge Bjørnshave, Års, tilkaldtes, og Farsø sygebil alarmeredes, men døden var indtrådt, forinden sygebilen kom.
Olsen efterlader sig hustru og tre børn og var ca. 40 år gammel.


24-12-1943, 25-12-1943, 27-12-1943 - JYLLANDSPOSTEN
Brugte tipvogne købes. 700 mm spor. Aars Teglværk, C. Refshammer, tlf. 29.


5-1-1945, 6-1-1945, 7-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Elektromotor – tipvogne til salg. 1 stk. 10 HK 380 V 960 omdr., kun lidt brugt. Eventuelt bytte med tipvogne, 700 mm sporvidde. Aars Teglværk, tlf. Års 29.


12-1-1945, 14-1-1945, 15-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN
2 stk. ¾ cbm. tipvogne til 700 mm spor købes. Aars Teglværk.


20-5-1945, 22-5-1945, 23-5-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 2 stk. gode tipvogne, 1 kbm., til 700 mm spor, sælges. Aars Teglværk, telf. Års 29.


14-6-1945, 15-6-1945, 16-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 2 stk. gode brugte tipvogne, 1 kbm., til 700 mm spor, sælges. Aars Teglværk, telefon Års 29.


11-5-1946, 12-5-1946, 13-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvognsspor. 6-7 - eller 8 kgs spor søges. Aars Teglværk, Års.


30-5-1946, 1-&-1946, 2-6-1946 - JYLLANDSPOSTEN
Tipvogne. 1 stk. vogn til 600 mm spor m. fladbundet firkantet kasse, jern eller træ, købes. Aars Teglværk, Års.

M. KROGH, Østrup 


UTM 32N: N 6288660, E 526000 - Ref.nr. 28.xx. 


Ejer: 

1941  M. Krog, Vester Aarupgaard pr. Østrup  (tlf. Vognsild 9)


Tørveproduktion?  Beliggenhed ukendt.   

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.   


- - - -  


13-6-1941, 15-6-1941, 17-6-1941 - JYLLANDSPOSTEN
Ca. 225 m brugt tipvognsspor købes samlet eller i mindre partier. Pris og kvantum bedes opgivet. M. Krog, Vester Aarupgaard pr. Østrup. Tlf. 9 Vognsild.

Siden er senest

rettet


23-3-2020 

31-3-2020 

9-4-2020