Vemb - Mergelarbejde

VEMB 

MERGELARBEJDER        Ikke Færdig - RETTES

HØRUPSIG MERGELLEJE, Møborg  


UTM32: N 6247200, E 458800 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1901-19??   Christian Pedersen, Ø. Skræddergaard 

190?-19??   I/S Hørdumsig Mergelleje 


Entr.: 

1906             B. Bredgaard  


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


7-4-1901, 10-4-1901 - LEMVIG FOLKEBLAD
Læs! Læs! Læs!
Da jeg har forpagtet mergellejerne ved Hørupsig i Møborg i en længere årrække, er jeg i stand til nu efter påske at kunne forsyne enhver, som vil tage mergel hos mig, såvel med større som mindre partier. Bestillinger modtages på pladsen og hos undertegnede. Christian Pedersen, Ø. Skræddergaard, Møborg pr. Bækmarksbro.


24-6-1906, 29-6-1906 - LEMVIG FOLKEBLAD
6 mand, dygtig og ædruelige mærgelarbejdere, kan fra dato få stadigt arbejde hele sommeren ved Hørupsig Mærgelleje i Møborg pr. Bækmarksbro st. Timeløn 35 øre. B Bredgaard, entreprenør.


3-8-1906, 4-8-1906 - LEMVIG FOLKEBLAD
Bekendtgørelse. Fin Kalkmergel kan fra dato og fremdeles fås i Hørupsig i Møborg. B. Bredgaard.


14-2-1910, 16-2-1910, 18-2-1910 - LEMVIG FOLKEBLAD
Interessentskabet 'Hørupsig Mergelleje' afholder generalforsamlingi Bækmarksbro Højskolehjem onsdag den 23. ds. eftermd. kl. 2 pr.
1. Regnskabet fremlægges.
2. Mulig salg af motoren, 6 tipvogne, ca. 250 al. spor, 1 pumpe, drejeskiver m. m.
Bestyrelsen.

NEES OG OMEGNS MERGELSELSKAB, Nees      RETTES


UTM32: N 6247200, E 458800 - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1901-19??   Christian Pedersen, Ø. Skræddergaard 

190?-19??   I/S Hørdumsig Mergelleje 


Entr.: 

1906             B. Bredgaard  


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


4-12-1913 - VIBORG STIFTS FOLKEBLAD
Notits: Nees Mergelselskab.
Det i sommer nystiftede 'Nees og Omegns Mergelselskab' har iflg. 'Jyllp.' sikret sig mergellejet i Hørupsig. Dette er blevet opmålt og nivelleret af distriktsbest. Olsen fra Hedeselskabet, og i sidste måned foretoges licitation over afrømning af overjord af et så stort areal, som var nødvendigt for anlæg af spor og mergeludkørsel. Arbejdet skal være færdigt til 1. april 1914 og er begyndt i disse dage.
Selskabet har fået løfte om at benytte Hedeselskabets spor med tipvogne, der for tiden benyttes i Over Feldborg. 


28-7-1914 - HERNING AVIS
Notits: Feldborg Mergelbane har ifl. 'Vib. St. Flkbl.' i disse dage afsluttet kørselen, sporet er taget op af graven og hele linien ført ud til Grove, hvor det hele samles for at efterses og optælles, inden det afleveres på Karup station for derfra at sendes til Nees Mergelinteressentskabs grav ved Vemb station. Der er i løbet af 5 år udkørt 1200 kubikfavne mergel.


19-6-1916 - HOLSTEBRO SOCIALDEMOKRAT
Artikel: Dræbt ved ulykkestilfælde. Lokomotivfører Smidt fra Holstebro får hovedet knust under et lokomotiv.
I dag er der ved Nees Mergelleje ved Vemb sket et beklageligt ulykkestilfælde, der har kostet en mand, lokomotivfører Smidt livet.
Smidt var i færd med at sætte forhjulene under et lokomotiv, som var lettet i vejret med en dunkraft, og lå inde under lokomotivet for bedre at kunne anbringe hjulene på deres plads. Han kunne dog ikke rigtigt få dem anbragt i deres leje og lod derfor en mand give lokomotivet et lille skub. Det gjorde manden også, men herved væltede dunkraften, og forenden af lokomotivet faldt med hele sin vægt ned på Smidt, som fik hovedet fuldstændigt knust. Han døde omtrent øjeblikkelig.
Den afdøde, der efterlader sig hustru og børn, boede på Skivevej i Holstebro, hvor han i sin tid var maskinpasser på sukkerfabriken.


6-9-1916, 7-9-1916, 8-9-1916 - JYLLANDSPOSTEN
En lokomotivfører søges straks til at køre et af vore 10 hestes lokomotiver. Ugeløn 25 kr. + 15 øre for hver udkørt fv. mergel. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til arbejdsformand Ejler Jensen, Vemb stationsby, hvortil ansøgning med afskrift af anbefalinger og certifikat også sendes. For Nees og Omegns Mergelselskab pr. Vemb: Joh. Henriksen, fmd.


21-9-1916, 22-9-1916, 23-9-1916 - JYLLANDSPOSTEN
Nees og Omegns Mergelselskab søger en eksamineret kedelpasser til at køre et af selskabets lokomotiver, enten straks eller til 1. oktober. Man bedes henvende sig til arbejdsformand Ejler Jensen, Vemb.


- - - - 


Det danske Hedeselskab, Mergelafdelingen (SA edb 042231281)
1911-1923 m. m. Kontobog for spor - 138
Journal for indkøb af spor. Salg af spor og vogne til tørveproduktion under første verdenskrig.
16-11-1917 fra Nees  Nees Mergelspor - 56 m bortkommet, 20 m do. (skrot)
30-11-1917 fra Nees  ? 6 m mont. spor ?

DAMHUSÅ MERGELLEJE, Vemb 


UTM32: N 6264xxx, E 453xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1917-19??  Vestjyllends Mergelforsyning 


Mergelleje ved Damhuså øst for VLTJ. 

Sporvidde 1435 mm. Trækkraft damplokomotiver og motorlokomotiver.


- - - -


BUR-NAUR MERGELSELSKAB


UTM32: N 6264xxx, E 453xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer:

1917-19??  Vestjyllands Mergelforsyning 


Mergelleje ved Bur station. 

Sporvidde 700 mm. 


Damplokomotiver: 
- - - -


8-5-1912 - LICITATIONEN
Bur-Naur Mergelselskab bortliciterer 10. maj kl. 1 jævning af banespor samt udlægning af skinner fra Bur til Lindtorp i Asp. 


28-2-1912 - HOLSTEBRO DAGBLAD
Artikel: Bur-Naur Mergelselskab.


22-10-1913 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Mergelselskaberne. Holstebro, 21. oktober.
Bur Mergelselskab, der kun har arbejdet med mergelbjærgning i lidt over et år, kan allerede opvise smukke resultater af sin virksomhed. der i enhver henseende svarer til forventningerne. Man begyndte sidste efterår, da der udkørtes ca. 600 kbfv. mergel, og i år er der udkørt næsten det femdobbelte kvantum; man er nået helt ud til Hestbæk i Gudum, Sortemose i Naur samt Holmgaards store mose i Møborg.


3-2-1914 - JYLLANDSPOSTEN
Notits:Mergelselskaberne. * Vemb, 2. februar.
Bur-Naur Mergelselskab har siden dets oprettelse for 3 år siden udbragt 3300 favne mergel. Der er nu sket en sammenslutning mellem en række af egnens mergelselskaber.


2-7-1914 - KOLDING SOCIAL-DEMOKRAT
Notits: Ildebrand.
Bur Mergelselskabs motorbygning ved Bur station er i aftes totalt nedbrændt. Under branden aksploderede motoren, uden at mennesker dog kom til skade. 2 lokomotiver formenes beskadiget.


3-7-1914 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Et uheldigt mergel-selskab. * Holstebro, 2. juli.
Naur-Buur Mergelselskab har i denne tid lidt store tab. En vandåre har sprængt bunden af Buur mergelgrav, så man ikke har kunnet arbejde; og dette uheld har tillige medført, at alle brøndene i Buur stationsby er løbne tørre.
I aftes indtraf yderligere det uheld, at maskinhuset gik op i luer, hvorved en motor og to små lokomotiver ødelagdes. Huset og maskinerne var forsikrede for 13,000 kr. Under branden eksploderede en stor petroleumstank, som slyngedes langt bort. Ingen mennesker kom til skade.


27-6-1915 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Nyt mergelselskab. Struer, 26. juni. Der er stiftet et mergelselskab for Naur og Omegn. Man vil forsøge at få mergel fra nogle lejer i Naur, hvilket vil være billigere end fra Bur Mergelleje.


18-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Fyrbøder, helst en, som er vant til at køre lokomotiv, søges af Idom-Raasted Mergelselskab. Arbejdsfmd. S. Vandborg, Bur st.


22-7-1921 - JYLLANDSPOSTEN
Notits: Brande: RB. Holstebro, 21. juli.
En voldsom brand har i formiddags hærget hederne i den nordøstlige del af Råsted sogn. Ilden opstod tidligt i morges og menes at stamme fra et mergelbane-lokomotiv. Der brændte ca. 4 tdr. land plantage, flere hundrede tdr. land hede og en rugmark. Ved middagstid mente man, hvis ikke vinden drejer sig, at have fået ilden nogenlunde begrænset.


5-3-1922, 7-3-1922, 8-3-1922 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomotiv til salg, 10 hk, mrk. Jung; kan ses i arbejde i denne uge ved henvendelse til S. Vandborg, Bur st. Idom-Raasted Mergelselskab pr. Vemb.


28-2-1923, 1-3-1923, 2-3-1923 - JYLLANDSPOSTEN
Lokomotiv billigt til salg. På grund af selskabets ophør er et Arn. Jungs-lokomotiv, 10 hk, årgang 1914, 70 cm sporvidde, i brugbar stand, trykprøvet siden det er brugt, til salg. Henvendelse til sporformand S. Vandborg, Bur Mergelleje.


18-3-1925, 21-3-1925, 25-3-1925 - JYLLANDSPOSTEN
2 stk. lokomotiver ønskes solgt. Mærke Arn. Jung, Jungenthal. 10 hk, sporvidde 700 mm, årgang 1912 nr. 1818 og 1817, Lokomotiverne står ved Bur st. Entreprenør Niels P. Thomsen, telefon nr. 17, Bur.


7-3-1927 - LEMVIG FOLKEBLAD
Artikel: Af Bur-Naur Mergelselskabs historie.


LAURIDS LAURIDSEN LYHR, Bur 


UTM32: N 6264xxx, E 453xxx - Ref.nr. 34.xx. 


Ejer/Entreprenør? :

1913   Laurids Lauridsen Lyhr. 


- - - -


23-8-1913, 25-8-1913, 26-8-1913, 27-8-1913, 28-8-1913, 29-8-1913 - HOLSTEBRO DAGBLAD
To dygtige arbejdere kan straks få arbejde ved læsning af tipvogne i mergelgraven ved Burgaard i Bur. Laurids Lauridsen Lyhr.

Siden er senest rettet


31-7-2019 

2-8-2019