Vordingborg - Diverse

VORDINGBORG

DIVERSE

VORDINGBORG KOMMUNE


UTM32: N 609xxxx, E 6959xx - Ref.nr. 125.01. 


Ejer: 

1912  Vordingborg Kommune


Formål ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste?.


- - - -


11-12-1912, 14-12-1912 - LICITATIONEN

Vordingborg Kommune ønsker indtil 400 m spor og 6 à 8 stk. tipvogne til leje for nogle måneder. Ing. Møllgaard, Strandvejen 128, Hellerup.

VORDINGBORG TEGLVÆRK


UTM32: N 6099247, E 686459 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1915-192?  ?


Teglværk sydøst for Gåsetårnet.


Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


1917 - DEN DANSKE HAVNELODS

Vordingborg havn. Ca. 87 m E for havnen en pælebro til udskibning for teglværket.

VORDINGBORG TØRVEFABRIK


UTM32: N 6099330, E 686505 - Ref.nr. 125.08.


Ejer:

1916   Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe


Beliggenhed ukendt. Spor ?


- - - -


8-6-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

Firma-anmeldelse. Fabrikant Einar Løwe, boende Østervej pr. Vordingborg i Vordingborg Landsogn, driver som eneste og ansvarlig indehaver fabrikation med forretningskontor på sin ovennævnte bopæl under firma 'Vordingborg Tørvefabrik ved Einar Løwe'.

H. P. HANSEN, Vordingborg


UTM32: N 609xxxx, E 7690xx - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer: 

1949    Autoforhandler H. P. Hansen, Vordingborg  (Tlf. 344)


Formentlig til reparationsarbejde.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

26-8-1949: Leveret brugte hjul: 2 kronhjul 38 tds. – 1 spidshjul 7 tds.

Entr. CARL NIELSEN, Vordingborg


UTM32: N 6098730, E 685020 - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer:

1943  Entr. Carl Nielsen, Orevej 1, Vordingborg (tlf. 587)


Vordingborg tlf. 587 = Entreprenørerne for Jord- og Vejarbejderne ved Storstrømsbroen.


- - - -


8-7-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Nogle 1 m³ jerntipvogne for sporvidde 785 mm sælges. Carl Nielsen, entreprenør, Orevej 1, Vordingborg. Telf. 587.

ØRNEBJERG TØRVEFABRIK


UTM32: N 6102400, E 687190 - Ref.nr. 125.xx. 


Ejer: 

1916    Ørnebjerg Tørvefabrik pr. Vordingbjerg


Skal formentlig være Ornebjerg Tørvefabrik i Ørslev mose. 


Sporvidde 600 mm? Trækkraft ukendt.


- - - -


3-6-1916, 4-6-1916, 5-6-1916 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipvognsskinner, 150 meter, 7 kg, 600 mm sporvidde, samlet på stålsveller, købes på Ørnebjerg Tørvefabrik pr. Vordingborg.

NYRAAD TEGLVÆRK


UTM32: N 6099814, E 690610 - Ref.nr. 124.02. 


Ejer:

19??-c1920   Kronshage

c1920-1935  H. Kronshage

1935-19??     Herman Kronshage

1947-1948     A/S Vordingborg Trælasthandel og teglværksejer 

                        Petersen, Helgenæs (forpagtet)

1948-19??     A. Hansen, A. Jacobsen og John Larsen (forpagtet)


Teglværk 1 km øst for Nyråd. Værk lukket og nedrevet.

Ca. 500 m bane til grav, senere 1 km til ny grav.


Bane anlagt 1896?, nedlagt 193?.

Sporvidde 785 mm. Trækkraft oprindeligt damplokomotiv, senere  motorlokomotiver.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bm   ?      ?  1925  ?  ?   +

(2)   ?  B bm  SM  ?  1939   ?  ?  +

(3)   ?  B         PM  ?  ?   ?  ?    type PCM


(1)   Kaldet 'Græshoppen'. Ophugget 1954.

(2)   Nyt. 2 tons. Leveret 16-4-1938 gennem Spøer.

        Eksisterede 1944 og 1948.

(3)   Eksisterede 1958.


- - - -


16-4-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Br. tipvognsskinner. Ca. 200 meter 7 kg skinner tilsalg. Henv. Nyraad Teglværk, tlf. Nymark 2, mellem 12-13.

STUBY STENVASKERI


UTM32: N 6103328, E 683180 - Ref.nr. 124.04. 


Ejer:

195?  A/S


Grusgrav syd for Stuby ved Næstved-Vordingborg landevej.


Bane anlagt 19??, nedlagt før 1959.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953 leveret vogndele. 

STUBY GRUS- & STENVÆRK


UTM32: N 6103328, E 683180 - Ref.nr. 124.xx. 


Ejer:

1949  Carlsson & Larsen, Stuby  (tlf. Klarskov 120)


Grusgrav ved Stuby.


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


28-6-1949, 30-6-1949, 2-7-1949 - NÆSTVED TIDENDE

1 turbinepumpe, 1 5 HK vekselstrømsmotor, 1 motortipvogn og ca. 50 meter 2" rør er til salg. Tlf. Klarskov 120. 


KTAS Tlf.bog 1949: Klarskov 120 er Stuby Grus- og Stenværk (Carlsson & Larsen), Stuby.

H. ANDERSEN, Køng


UTM32: N 6092800, E 706145 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1940  H. Andersen, Køng pr. Lundby  (tlf. Kostræde nr. 55).


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt. 


Bane anlagt 1940, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft heste.


- - - -


22-6-1940, 23-6-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

12-1400 meter tipvognsspor (roespor) og 8 à 10 vogne ønskes tilleje til sydsjællandsk mose. Tilbagelevering inden roe-sæsonen og god leje gives. H. Andersen, Køng pr. Lundby, tlf. Kostræde 55.

CARL JENSEN, Klarskov


UTM32: N 6106200, E 683240 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1923  Villaejer Carl Jensen, Klarskov st.


Formål ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1923?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-5-1923, 14-5-1923 - NÆSTVED TIDENDE

4 tipvogne og 200 m spor er billig til salg; egner sig for sukkerroedyrkere. Villaejer Carl Jensen, Klarskov.


23-5-1923, 26-5-1923 - NÆSTVED TIDENDE

2 tipvogne med ca. 180 meter spor er til salg, egner sig for grusgravejere. Carl Jensen, Klarskov st.

KLARSKOV MELASSEFABRIK


UTM32: N 6106200, E 683240 - Ref.nr. 124.XX. 


Ejer:

1908  ? 


Melassefabrik. Nærmere beliggenhed ukendt, evt. tidligere teglværk? 


Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-8-1908 - NÆSTVED TIDENDE

Notits: Vordingborg. Brækket benet på 2 steder. Fhv. skomager H. Petersen, Vordingborg, der arbejdede ved Klarskov Melassefabrik og var beskæftiget ved kørsel med tipvogne, var torsdag så uheldig at falde ned fra en af disse vogne. Han fik derved brækket sit højre ben to steder på skinnebenet. Den tilskadekomne blev ført til Vordingborg sygehus, hvor han straks kom under behandling.

Siden er senest rettet


22-2-2016

1-3-2016

8-4-2016

17-7-2016