Struer - Diverse

STRUER

DIVERSE UTM skal rettes

OVERHOVED TEGLVÆRK OG TAGSTENSFABRIK, Struer

 

UTM32: N 608xxxx, E 557xxx - Ref.nr. 35.08.

 

Ejer:

1881-1919 A/S (Konsul Dige m.fl., Skive)

1919-1929 Harald Jensen, Michael Nielsen, Kielgast, Poul Larsen,

Skive

1929-1950 Harald B. Jensen

ca 1949-1965 Karl Jensen

 

Dampteglværk opført 1881 ved Struer havn. Værk lukket 1965 og nedrevet. Ca. 700 m bane.

 

Bane anlagt (før) 1902, nedlagt 1965.

Sporvidde 500, 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? ? ? ? 1946? ? ?

 

(1) Anskaffet 1946.

 

- - - -

STRUER TEGLVÆRK

 

UTM32: N 608xxxx, E 549xxx - Ref.nr. 35.23.

 

Ejer:

1862-186? Konsul M. Schou, godsejer Eyber og møller A. F. Schou

186?-1894 A. F. Schou og T. Windfeldt Jensen

1894-1936 Windfeldt Jensen

 

Teglværk i Struer by. Lukket og nedrevet 1936.

 

Bane anlagt (før) 1907, nedlagt 1936.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft formentlig hest.

 

- - - -

 

10-3-1907, 12-3-1907, 13-3-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Sveller til smalsporet bane, ca. 33"–6"×4", ønskes til købs. Struer Teglværk.

 

28-5-1916, 30-5-1916, 31-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Til levering straks ønskes tilbud på 2 stkr. nye eller brugte ½ eller ¾ m³ vogne, 500 mm sporvidde, forsynede med spindelbremse. Struer Teglværk.

 

31-5-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne. Til levering straks ønskes tilbud på 2 stkr. nye eller brugte ½ eller ¾ kbm. vogne, 500 mm sporvidde, forsynede med spindelbremse. Struer Teglværk.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele (500 mm)

CARL JENSEN, Struer

 

UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx.

 

Ejer:

1946 Købmand Carl Jensen, Struer (Tlf. 282)

 

Formål og beliggenhed ukendt. Evt. tørv.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

- - - -

 

7-10-1946, 9-10-1946, 11-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Benzin skinnetraktor, 600 mm, 4 stk. vigespor, 600 mm, samt 6 stk. tipvogne, ¾ m³, 600 mm, ønskes til købs. Købmand Carl Jensen, Struer, telf. 282.

A. PILGAARD, Struer

 

UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1952 A. Pilgaard, Voldgade 6, Struer (Tlf. 90)

 

Formentlig tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 19??.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

- - - -

 

8-2-1952, 10-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

En let og driftssikker skinnebus ønskes til købs eller leje i tørvesæsonen. Sporvidde 500 millimeter. A. Pilgaard, Voldgade 6, Struer, tlf. 90.

BENDIX TØMMERHANDEL, Struer

 

UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1961 O. Bendix Tømmerhandel, Struer

1963 A/S Bendix Tømmerhandel, Struer

 

Filial af tømmerfirma i Holstebro, som var ejer af Fladmose Teglværk ved Idom?

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1958-61: O. Bendix Tømmerhandel, Struer

1-8-1961: 14 - 5 meters br. 7 kg skinner m/lasker.

1 højre 500 mm 5 meters skifte 7 kg på nye stålsveller 128 mm.

 

Spøer - Hovedbog 1961-64: A/S Bendix Tømmerhandel, Struer

21-5-1963: Br. 7 kg skinner = 10 a 5 meter m/lasker = 50 meter. Spordele.

25-6-1963: 8 hjul 225 - 65/70.

I. A. HUNDERUP, Struer

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1944 I. A. Hunderup, Struer

 

Handelsfirma.

 

- - - -

 

12-8-1944, 16-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør, se her. Vi kan straks levere dem nye eller brugte gravemaskiner, 2 nye blandemaskiner, 350 l., tipvogne, skinner, motorlokomotiv, motortromler, betonkasser osv. Indhent tilbud, reel behandling. Vor ingeniør vil fremvise de forskellige maskiner. I. A. Hunderup, Agentur og kommission, Struer.

T. W. JENSENS SØNNER, Struer

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx.

 

Ejer:

1917-1945? T. W. Jensens Sønner, Struer

 

Tømmerhandel? Formentlig til grusgrav. Beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt (før) 1917, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

15-6-1917, 16-6-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne til salg. 6 stkr. gode, brugte ¾ kubikmeters tipvogne, 600 mm sporvidde, 1 stk. do. trolje samt 10 længder 12 kg spor sælges billigt. T. W. Jensens Sønner, Struer.

 

17-12-1944, 19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og skinner til grusgrav købes. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.

 

19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Grussortererværk købes. Rundsorterer eller vibration. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.

 

19-12-1944, 21-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Ophalespil, elektrisk, købes, med eller uden motor. Oplysninger til T. W. Jensens Sønner A/S, Struer. Telf. 8 & 9.

 

12-11-1945, 13-11-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 2 tipvogne, ¾ m³ samt 100 m spor, 7 kg, ønskes til købs. T. W. Jensens Sønner A/S, Struer, telf. 8 og 9.

J. ØREGAARD, Struer

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1947 Vognmand J. Øregaard, Struer (Tlf. 163)

 

Formål og beliggenhed ukendt. Tørv? Grusgrav?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

3-4-1947, 5-4-1947, 6-4-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 100 lb. m 7 kg spor med jernsveller, 600 mm bredde, i fin stand, sælges. Vognmand J. Øregaard, telf. 163, Struer, pers.

Vognmand VIUM JENSEN, Struer

 

UTM32: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1946 Vognmand Vium Jensen

 

Grusgrav. Beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 1946?

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

15-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Buchtrups vibrationsgrusharper på blokvogn med elevator og 2½ hk petroleumsmotor, fin stand overalt. Kan ses i drift. 165 m spor med jernsveller, 2 drejeskiver og 1 tipvogn sælges. Vognmand Vium Jensen, telf. 307, Struer.

STRUER MØRTELVÆRK

 

UTM32: N 6148145, E 531005 - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1954 Struer Mørtelværk (Tlf. Ølby 41)

 

Mørtelværk (Grusgrav). Formentlig ved Ølby.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 1954?

Sporvidde ukendt. Trækkraft spil/håndkraft?

 

- - - -

 

21-11-1954, 23-11-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 2 stk. brugte tipvogne, 1 meter, ca.. 200 meter spor,1 stk. elektr. ophalespil med stålwire, sælges billigt. Struer Mørtelværk, tlf. Ølby 41.

BREJNHOLT TEGLVÆRK

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1903 C. Olesen

1917-191? Gæstgiver Rokkjær, Humlum

 

Teglværk ved Venøsund, 5 km nord for Struer. Udskibningsbro.

 

Bane?

 

- - - -

 

1-1-1903, 3-1-1903, 7-1-1903, 8-1-1903 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk pr. Struer, telefon nr. 28, beliggende ved Limfjorden, med udskibningsbro, ønskes bortforpagtet. Fineste stenfri rødler. Lønnende fabrikation af ler-fals-teglsten (patent). Henvendelse til ejeren, C. Olesen.

 

6-1-1917, 7-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk, beliggende ved Limfjorden nord for Struer, med tilhørende 21 tdr. ld., hvoraf ca. halvdelen ager, halvdelen græsningsjord og strand; der er desuden maskinhus med motor, lader med hylder og øvrige til et teglværk hørende maskiner og tilbehør, samt beboelse til en bestyrer og arbejderne, er billigt til salg. Kan mulig magelægges med anden ejendom. Nærmere ved Markus Madsen, Struer.

 

2-2-1919, 4-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk ved Struer kan fås i forpagtning. Til teglværket er der gode bygninger, lader og højovn med maskiner og forme. Der er 1. kl.s ler til fabrikation af tagsten og rør samt almindelige mursten. 5 tdr. land kan medfølge og evt. ret til 5 tdr. land til. Forkøbsret kan, om ønskes, fås. Der er godt opland samt gode udskibningsforhold. Nærmere ved Rokkjær, Humlum eller Markus Madsen, Struer.

 

26-2-1919, 27-2-1919, 28-2-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Breinholt Teglværk, beliggende mellem Humlum og Struer, er at få billigt til købs eller i forpagtning. Til teglværket hører der flere lader, maskinhus, 2 beboelseshuse, 5-10 tdr. land med fortrinlig ler til tagsten og rør. Der er et godt opland, ligesom der er bro til udskibning. Nærmere ved ejeren, gæstgiver Rokkjær, Humlum.

 

3-2-1919, 4-2-1919 - BERLINGSKE TIDENDE

Brejnholt Teglværk ved Struer kan fås i forpagtning. Til teglværket er der gode bygninger, lader og højovn, maskiner og former, der er 1. kl. ler til fabrikation af tagsten og rør samt almindelige mursten. 5 tdr. land kan medfølge samt eventuelt ret til 5 tdr. land til. Forkøbsret kan om ønskes fås. Der er godt opland samt gode udskibningsforhold. Nærmere ved Rakjær, Humlum eller Markus Madsen, Struer.

 

24-2-1943, 27-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Brejnholt Teglværk sælges til salg eller nedrivning. Tlf. 64 Aulum. (Intet materiel nævnes).

Mejeribestyrer C. LARSEN, Humlum

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1918-1919 Mejeribestyrer C. Larsen, Humlum

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt 1918?, nedlagt 19??.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

14-5-1918, 15-5-1918, 16-5-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne købes. To à tre stk. tipvogne, sporvidde 500 mm, ønskes til købs pr. omg. C. Larsen, Mejeriet, Humlum station.

 

14-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Byttehandel. To stkr, tipvogne, ca. 1¼ kbm. rumindhold, 500 mm sporvidde, ønskes byttet med to stkr. ¾ kbm. rumindhold, 500 mm sporvidde. Mejeribestyrer Larsen, Humlum st.

KR. HVIDBJERG, Kvistrup

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 35.xx.

 

Ejer:

1929 Kr. Hvidbjerg, Qvistrup Mølle

 

Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ?heste.

 

- - - -

 

28-4-1929, 30-4-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Troljer til tørv. 4 stk. heste-troljer, sporvidde 700 mm, hjulflange ca. 65 mm, købes. Kr. Hvidbjerg, Qvistrup Mølle, Struer.

Siden er senest rettet

 

23-9-2014

14-11-2014

10-1-2015

9-10-2015