Fredericia - Entreprenører

FREDERICIA

ENTREPRENØRFIRMAER - Ikke færdig

Entr. JENS P. BECH, Fredericia

 

Indehaver:

193?-193? Jens P. Bech, Fredericia

194?-1943 Jens P. Bech, Hyrup (død 1943)

 

Se Jens P. Bech

Ing.fa. OVE CHRISTENSEN & SØN, Fredericia

 

Indehaver:

1929 Ove Christensen

1939 A/S

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv? 600 mm

(1) ? ? ? ? ? ? ?

 

(1) Eksisterede 1950.

 

Anvendelse:

194?-1948 Jordarbejde, 2. spor Lunderskov-Vamdrup

1949 Vejanlæg?, Skærbæk, Sdrj.

 

- - - -

 

8-7-1949, 9-7-1949, 10-7-1949, 17-7-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller ca. 1000 stk., længde 120 cm, mindste tykkelse 12 cm, købes, lev. Skærbæk, Sdr.jyll. Ove Christensen & Søn A/S, Fredericia. Tlf. 723.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1929-32:

1929: Div.

1931: Div. (til Hornum, Århus, Snoghøj).

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1932: Div.

1933: Div. (lev. til Århus).

1936: Div. (afs. til Odense).

 

Spøer - Hovedbog 1937-41: A/S Ove Christensen, Fællevej, Fredericia

1939: Div.

1940: Div.

 

Spøer - Hovedbog 1947-53: Ove Christensen & Søn

1949: Spordele (600 mm)

1950: Vogndele

27-5-1950: Rep. af 2 sæt lokomotivhjul.

1952: Vogndele

12-4-1952: 27 3-ledede koblinger til ¾ m³ vogne.

1953: Vogndele

18-4-1953: Rep. af vogne.

Entr. J. F. NIELSEN, Fredericia / Vorup

 

Indehaver:

1928-1929 J. F. Nielsen, Fredericia

1929-1940 J. F. Nielsen, Vorup pr. Randers

 

Sporvidde 600 mm.

 

Motorlokomotiver

 

 

Anvendelse:

 

?

Brdr. E. & V. NIELSEN, Fredericia

 

Indehaver:

1915-1924? Edvard Nielsen og Vilhelm Nielsen, Fredericia

 

Sporvidde 600 mm, 785 mm.

 

Damplokomotiv? 785 mm

(1) ? ? t ? 192? 70 hk ?

 

(1) Til salg 1924.

 

Anvendelse:

 

1915-191? Havneanlæg, Kastelhavnen, Fredericia

1924 ?

 

- - - -

 

15-1-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Fredericia 14. januar. Fredericia havn. Man har vedtaget at søge et lån fra den kommunale lånekasse til den projekterede havn ved Kastellet. Arbejdet er overdraget de ved licitationen i december lavestbydende, Fredericia-firmaerne E. & V. Nielsen (389.400 kr.) og Albert Jensen & Jens Christensen (399.400 kr.). Havnen skal være færdig til at tage i brug 1. oktober 1916.

 

10-4-1915 - LICITATIONEN

Fredericia havneudvalg har antaget tilbud fra Brdr. Nielsen, Alb. Jensen & Jens Christensen, Fredericia.

 

21-7-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Dagens ulykker. RB. Fredericia, 20. juli. Arbejder Frits Dinesen blev for nogle dage siden overkørt af en tipvogn under jordarbejdet ved den nye havn og er i dag efter en amputation af det ene ben afgået ved døden.

 

19-12-1915, 21-12-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Undertegnede ønsker at købe 8 stk. ¾ eller 1 kbm. tipvogne. Tilbud indgives snarest til tømrermestrene Alb. Jensen og V. Nielsen, det nye havneanlæg, Fredericia.

 

22-12-1915, 5-1-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne. Undertegnede ønsker at købe 8 stk. ¾ eller 1 kbm. tipvogne. Tilbud indgives snarest til tømrermestrene Alb. Jensen og V. Nielsen, det nye havneanlæg, Fredericia.

 

24-10-1916, 25-10-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, ¾ kubikmeter, 600 mm sporvidde, ønskes til købs. Brødrene Nielsen, Fredericia.

 

6-4-1924, 8-4-1924, 11-4-1924, 15-4-1924,17-4-1924, 23-4-1924, 2-5-1924, 11-5-1924, 18-5-1924, 1-6-1924, 8-6-1924, 15-6-1924, 22-6-1924, 29-6-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel til salg. Et kun lidt brugt, nyt lokomotiv, 70 hk, 85 (!) cm sporvidde, tipvogne .... . Brdr. E. & V. Nielsen, Fredericia.

 

13-7-1924, 20-7-1924, 10-8-1924, 14-8-1924, 31-8-1924, 7-9-1924, 14-9-1924, 5-10-1924, 12-10-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-Materiel til salg. Et kun lidt brugt, nyt lokomotiv, 70 hk, 785 mm sporvidde, tipvogne, .... .

Brødr. E. og V. Nielsen, Fredericia.

 

Entr.fa.

J. STÜRUP & V. PROSCH-JENSEN, Ribe / København / Fredericia

 

Indehaver:

1917-19?? J. Stürup & Viggo Emil Prosch-Jensen

19??-19?? A/S

 

Sporvidde 600 mm, 700 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.

 

- - - -

 

 

Entr.fa. TOLSTRUP & JENSEN, Fredericia

 

Indehaver:

191?-192? Tømrermester Chr. Tolstrup og entr. Henrik Jensen

 

Sporvidde 600 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.

 

- - - -

 

 

Entr. HENRIK JENSEN,

Strib / Århus / Snoghøj

 

Indehaver:

1911?-1931 Entr. Henrik Jensen, Strib

1931?-193? Entr. Henrik Jesen, Århus

193?-194? Entr. Henrik Jensen, Snoghøj

 

Sporvidde 600 mm, 785 mm.

Trækkraft damplokomotiver, motorlokomotiver.

 

- - - -

 

 

Entr. E. A. KJÆR, Taulov

 

Indehaver:

1946-196? Civil.ing. E. A. Kjær, Taulov

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? B JWE ? 194? ? ?

(2) ? B JWE ? ? ? ?

(3) ? B JWE ? ? ? ?

 

(1) Til salg september 1946. 3,5 tons, næsten ubrugt.

(2) Til salg august 1951. 3 tons.

(3) Til salg august 1951. 3 tons.

 

Anvendelse:

 

?

 

- - - -

 

29-9-1946, 3-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Motortraktor til salg. En næsten ubrugt 3½ tons skinne-traktor i fin stand er til salg. Sp.v. 600 mm. Fabrikat Willemoes. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.

 

6-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

3½ tons motorlokomotiv til salg, er næsten ubrugt, i fin stand. Sporv. 600 mm. Fabrikat: Willemoes. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.

 

15-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognssveller købes. 3-400 stk., længde ca. 125 cm, tykkelse ca. 15 cm og med 2 flader. Civilingeniør E. A. Kjær, Taulov.

 

16-8-1950 - JYLLANDSPOSTEN

1 cbm bremsevogne købes, svære, sporvidde 600 mm. Civiling. E. A. Kjær, Taulov tlf. 79.

 

20-6-1951, 23-6-1951, 26-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Sælges billigt, 2 stk. 3 tons motorlokomotiver, 10 stk. ¾ cbm tipvogne, alt til 600 mm sporvidde. E. A. Kjær, Taulov, tlf. Taulov 79.

 

9-8-1951 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. 3 tons Willemoes-lok 600 mm sælges. ¾ m³ tipvogne byttes med 1 m³ eller sælges. E. A. Kjær, Taulov.

 

H. ECKHARDT, Fredericia

 

Indehaver:

1942-1947 Murermester, entr. H. Eckhardt, Fredericia

 

Tørveproducent i Egelund mose, Karup ?

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.

 

- - - -

 

18-1-1942 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 200 tons vinterstakkede skæretørv sælges .... . Tørvene henstår i Egelund mose pr. Karup .... . Murermester H. Eckardt, Frederica.

 

8-9-1946, 9-9-1946, 10-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN

3-4 t motorlokomotiv sælges. H. Eckhardt, Fredericia. Telf. 887.

 

23-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

1. kl.s mose med en Esbjerg- og Vejen-presser samt spor og dyndvogne sælges samlet el. delt. H. Echhardt, Fredericia. Tlf. 887.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

1945 lev. vogndele

 

Entr. HENNING NIELSEN, Fredericia

 

Indehaver:

1957 Entr. Henning, Nielsen, Fredericia

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

12-4-1957: Leje af 35 m spor i 6 uger. 3 - 7 meter og 5 - 5 m.

INTERNATIONAL BRO- OG STAALKONSTRUKTIONER, Snoghøj

 

Ejer:

1933 A/S

 

Jernkonstruktioner til Lillebæltsbroen.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

28-10-1933: 32 stk. 300 mm hjul.

 

Entr. C. WESTERGAARD, Børkop

 

Indehaver:

1918 Entr. C. Westergaard, Børkop

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

16-3-1918, 17-3-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 10 à 12 ¾ eller 1 m³ tipvogne ønskes til købs eller til leje straks. C. Westergaard, entreprenør, Børkop.

 

Entr. J. LUND, Børkop

 

Indehaver:

1919 Entr. J. Lund, Børkop

 

Uvist om han brugte spor?

 

- - - -

 

5-6-1919, 8-6-1919 - JYLLANDSPOSTEN

20 mand kan få stadigt arbejde ved dræning og andet jordarbejde. Entreprenør J. Lund, St.-Velling pr. Børkop. Telefon nr. 21 St.-Velling.

 

Entr. L. N. JEPPESEN, Taulov

 

Indehaver:

1918 Entr. L. N. Jeppesen, Taulov

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

30-8-1918, 31-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

1200 meter spor samt nogle 1 m³ tipvogne, 600 millimeters sporvidde, ønskes til leje eller til købs. L. N. Jeppesen, Taulov st.

 

22-12-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Struer stations udvidelse. * Fredericia, 21 december. Entreprenørerne Tolstrup & Henr. Jensen i Fredericia samt Jeppesen i Taulov har fået overdraget arbejdet med omforandring af Struer jernbanestation. Deres tilbudssum, der var den næstlaveste, var på 874,000 kr.

 

Siden er sidst rettet

 

4-9-2014

10-1-2015

 

Entr. TH. ANDERSEN & E. WILS, Klattrup / Sandal / Jelling

 

Indehaver:

1934-193? Th. Andersen og E. Wils, Klattrup pr. Børkop

1940-19?? Th.. Andersen og E. Wils, Sandal pr. Fredericia

1946-196? Th. Andersen og E. Wils, Jelling

 

Sporvidde 600 mm, 700 mm, 785 mm.

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm? ? 1934? Chev ? ?

 

(1) Købt 11-6-1934 fra Spøer.

(*) Maj 1935 sælges 1 stk. motorlokomotiv.

(*) August 1935 sælges Chevrolet motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv 700 mm

(11) ? ? ? ? ? Chev ? ?

 

Damp/Motorlokomotiv 785 mm

(21) ? ? ? ? ? ? ? ?

 

(*) September 1940 søges et damp- eller motorlokomotiv, 785 mm,

til købs eller leje.

(*) Oktober 1940 søges et damp- eller motorlokomotiv, 750 mm,

til købs eller leje.

 

Anvendelse:

 

1934- ? , ? : (1)

1936- Mergelgravning, Gauerslund mergelleje

194?-194? Brunkulsgravning, Videbæk : (11), (21)

 

- - - -

 

1-5-1935, 2-5-1935, 3-5-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel. 1 stk. motorlokomotiv, 10 stk. ¾ m³ tipvogne og 350 m 10 kg skinner, alt som nyt, sælges billigt. Andersen & Wils, Klattrup pr. Børkop.

 

4-8-1935, 5-8-1935, 6-8-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine. 1 stk. spande-kædemaskine m. damp, 1 Chevrolet motorlokomotiv, 600 mm sporvidde, 150 meter 10 kg skinner, sælges billigt. Andersen & Wils, Klattrup pr. Børkop.

 

8-9-1936, 10-9-1936, 11-9-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Sandsuger. En god, brugt sandsuger ønskes til købs eller leje. Andersen & Wils, Egum Kalkleje, pr. Fredericia.

 

22-9-1936 - JYLLANDSPOSTEN

Mergelkørsel. Gode lastvogne søges straks til Gauerslund Mergelleje pr. Børkop. Andersen & Wils.

 

5-6-1940, 7-6-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine på larvefod, med slæbeskovl og dieselmotor, mrkt. 'Pedershaab Maskinfabrik' er til salg. ....

Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal, Fredericia. Tlf. Erritsø 78.

 

11-9-1940, 13-9-1940, 15-9-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et godt damplokomotiv, sporvidde 785 mm, ønskes til leje straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.

 

19-9-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, helst diesel, sporvidde 785 mm, ønskes til købs eller leje straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.

 

29-9-1940, 1-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Et godt damp- eller motorlokomotiv, sporvidde 750 mm, ønskes til leje eller købs. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia, tlf. Erritsø 78.

 

10-10-1940, 13-10-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører, dygtig og pålidelig, søges straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal, Fredericia, tlf. Erritsø 78.

 

4-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Fra vort brunkulsleje i Fiskbæk tilbyder vi 1000 tons vellagret brunkulsafharpning til levering straks. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.

 

22-1-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Til vort brunkulsleje i Fiskbæk søges en dygtig lokomotivfører. Uden kendskab til damplokomotiv er henvendelse unødvendig. Th. Andersen & E. Wils, entreprenører, Sandal - Fredericia. Tlf. Erritsø 78.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

1934: Klattrup pr. Brørup - tlf. Tiufkjær 12

6-11-1934: 1 stk. Chevrolet motorlokomotiv 600 mm. 9 stk. alm. br. 0,75 m³ 600 mm vogne, 1 m. bremse.

29-3-1936: Leje af 3 vogne fra 29-3 -- 29-4.

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

1944: Videbæk

14-4-1944: 2 sæt hjul 400x700 model 36, aksel 65 mm. 5 alm. rullelejer.

13-1-1944: 2 sæt hjul som ovennævnte. 4 alm. rullelejer.