Kolding - Entreprenører

KOLDING

ENTREPRENØRFIRMAER Ikke færdig

Entr. J. BONDESEN, Kolding

Entr.fa. J. BONDESENS EFTF., Kolding

 

Indehaver:

1937-1939? J. Bondesen (+ 1942)

1940-1949 C. V. Hennebjerre

1949-1951 C. V. Hennebjerre og Orla Holger Schubert Gerdil

1951-1953 Orla Holger Schubert Gerdil

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm PM 13126 / 272 1940 Ford ?55 hk type FD

(1) Købt senest 13-12-1949. Oprindelig leveret til entr. Niels Hansen,

Århus, med Ford BB benzinmotor, 4,5 tons.

 

Oktober 1949 søges 1 stk. 5 tons lokomotiv til købs.

Maj 1951 sælges 4,5-5 tons PM-Ford lokomotiv.

 

Anvendelse

1949-1951 Ukendt arbejde.

 

- - - -

 

27-10-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel købes. 1 stk. 5 tons lokomotiv, 40 stk. 1 m³ tipvogne, sveller etc. søges omgående. 1-2 km spor, 14-17 kg, købes eller lejes. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.

 

2-12-1949, 4-12-1949, 6-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

3 stk. 1 m³ bremsevogne, 600 mm sporvidde, købes eller lejes. J. Bondesens Eftf., Gerdil og Hennebjerge, tlf. Kolding 898.

 

22-4-1951, 23-4-1951, 24-4-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. Ca. 20 stk. gode 1 m³ jerntipvogne, sporvidde 600 mm, sælges omgående. Kan beses i drift. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.

 

6-5-1951, 8-5-1951, 10-5-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel - 600 mm sporvidde. 1 stk. 4½ til 5 tons lokomotiv (Pedershaab-Ford), 51 stk. 1 kubikmeter tipvogne, ca. 1 km 12-16 kg spor samt diverse tilbehør er til salg. J. Bondesens Eftf., Kolding. Tlf. 898.

Entr. C. P. CLAUSEN'S SØNNER, Kolding

 

Indehaver:

19??-19?? Otto Clausen og Hans Tage Clausen

 

Indehaverne var medejere af A/S Kommissionsfirmaet "Alterno", Kolding, der under 2. verdenskrig solgte og udlejede bl.a tipvognsmateriel.

 

Motorlokomotiv

Marts 1938 søges et motorlokomotiv til købs eller leje.

 

Anvendelse

1938 ?

194? Brunkulsgravning, Studsgaard :

194? Værnemagtsarbejder, Kolding :

1943 Stianlæg, Kolding :

 

- - - -

 

30-5-1937, 31-5-1937 - JYLLANDSPOSTEN

3 brugte tipvogne, sporvidde 600 mm, ønskes til købs. C. P. Clausens Sønner, Kolding.

 

22-3-1938, 23-3-1938 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og motorlokomotiv søges til købs eller leje omg. Tilbud bedes sendt til C. P. Clausens Sønner, Entr., Kolding.

 

31-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Stenknuser med sorterer, Simson, ønskes solgt ell. byttet med tipvogne og spor. C. P. Clausens Sønner, Kolding.

 

21-11-1943, 22-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbanesveller. Tilbud ønskes på et parti sveller til baneanlæg. Nye eller gode brugte, fyr eller gran. C. P. Clausens Sønner, Kolding.

nærmere aftale. C. P. Clausens Sønner, entrepren., Kolding.

 

16-3-1944, 17-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

7 kg skinner købes. Ca. 700 lb. m. 7 kg spor ønskes til købs. Et mindre parti 5 kg spor kan gives i bytte. C. P. Clausens Sønner, Kolding.

 

24-3-1944 - KOLDING FOLKEBLAD

Et parti tipvogne, ¾ m³, nye med trækasser omgående til salg. C. P. Clausens Sønner, Entr. Kolding.

 

28-4-1944, 29-4-1944, 30-4-1944, 1-5-1944, 2-5-1944, 3-5-1944, 4-5-1944, 5-5-1944, 6-5-1944, 7-5-1944, 8-5-1944, 10-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

¾ m³ nye tipvogne sælges. Sporvidde 600 mm, betaling ⅓ kontant. Rest efter nærmere aftale. C. P. Clausens Sønner, entrepren., Kolding.

 

4-7-1944, 5-7-1944, 6-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. Et parti ¾ m³ nye tipvogne med spidse trækasser til normal tipning, sporvidde 600 mm, sælges for kr. 420,- pr. stk. ab jydsk station. C. P. Clausens Sønner, Kolding, tlf. 1869.

 

2-9-1944, 3-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel og værktøj sælges. 1 parti 4 kg spidshakker, 1 parti hakkeskafter, ask, nogle stk. biggerter, nogle stk. nye, støbte trillebørhjul, 1 stk. 5 HK elektromotor, 380 V. vekselstr. 1 stk. elektrisk boremaskine, indtil 23 mm. Enkelte skinnelængder af 5 og 12 kg spor, ¾ m³ nye tipvogne med trækasser, nogle stk. 1 stk. 3 tons brugt patenttalje. 1 stk. 6–7 tons motortromle m. generator. Skriftlig eller personlig henvendelse til C. P. Clausens Sønner, Rendebanen 14, Kolding.

 

2-9-1944, 3-9-1944, 4-9-1944, 5-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

¾ m³ tipvogne. Et parti ½ m³ nye tipvogne med spidse trækasser til normal tipning realiseres billigt ved omgående handel. C. P. Clausens Sønner, Rendebanen 14, Kolding.

Entr. C. ERVALD, Kolding

 

Indehaver:

1940-1945 Christian Ervald (født Christian Evald Rasmussen)

1945-1946 Christian Ervald og Halvor Carl Ervald

 

Tidligere firmaer:

Entr. RASMUSSEN & THOMSEN, Ribe, Odense, Slagelse

Entr. C. EVALD RASMUSSEN, Ribe

 

Efterfølgende firma:

Entr.fa. ERVALD & KIHLSTRØM, Kolding

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm PM 10429/171 1936 Ford 55 hk type PM-F

 

(1) Oprindelig leveret til entr. C. Evald Rasmussen, Ribe, med Ford

BB benzinmotor. 4,0 tons.

 

Anvendelse

1941 Viaduktanlæg, DSB, Gredstedbro

Entr.fa. ERVALD & KIHLSTRØM, Kolding

 

Indehaver:

1946-1954 Halvor Carl Ervald og Niels Alfred Jacob Kihlström

 

Tidligere firma:

Entr. C. ERVALD, Kolding

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B ? PM ? ? ? ?

 

Anvendelse

1950-1952 Kolding havn, slamudkørsel fra Kolding Saftstation : (1)

Entr. S. MADSEN, Kolding

 

Indehaver: 192?-1938 Søren Madsen

1938 flyttet fra Sønderborg til Kolding. Død 1938.

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? B bm PM 8511/95 1932 Ford 40 hk type PCM

(2) ? B bm PM 9078/121 1934 Ford 55 hk type PCM

(3) ? B bm PM 11524/203 1938 Ford 55 hk type PM-F

 

(1) Ny. 5,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

Solgt til PM og videresolgt 15-7-1938 til Aarhus Omegns

Grusgrave.

(2) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

November 1938 tilhørende entr. Karl Hansen, Munkebo.

(3) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

Senere tilhørende entr. Nørgaard, Haderslev.

 

Damplokomotiv 600 mm

(11) ? B t O&K 10954 1925

 

(11) Købt nyt. Udlejet til bl.a. Stenderup-Jensen.

194? solgt til Wright, Thomsen & Kier (Bodal Tørvefabrik) .

 

Anvendelse

1926-1927 Vejanlæg, Gråsten

1929 Vejanlæg, Glenstrup

19?? Vejanlæg, Rødding-Øster Lindet

19?? Vejanlæg, Nustrup

1931 Vejanlæg, Kirkebakken, Broager

1932 Vejanlæg, Østkystvejen, Tandslet?

1932- Jernbaneanlæg, Spang-Paradisgård (Hørup)

1932- Jernbaneanlæg, Skærtofte (Majbøl)-Tandslet

1933 Vejanlæg, Holbøl kommune

1934 Vejanlæg, Flensborg Fjordvej

1935 Vejanlæg, Agerskov-Brenderup

1935-1937 Vejanlæg, Glenstrup sø

1937 Vejanlæg, Haderslev næs

Entr. CARL JENSEN, Kolding

(skal rettes)

 

Indehaver:

c1900-1935 Carl Jensen sen. (+ 1935)

1935-c1953 Carl (Charles) Jensen jun.

Ca. 1955 blev resterne af firmaet overtaget/slået sammen med Carl Nielsen, Fruens Bøge.

 

Sporvidde 785 og 1435 mm.

Trækkraft damplokomotiver og motorlokomotiver.

 

Damplokomotiver 1435 mm

FØLGER

 

Damplokomotiver 785 mm

FØLGER

 

 

Motorlokomotiver 785 mm

(1) ? B bm CJ (1) c1937 ? ?

(2) ? B bm CJ (2) c1938 ? ?

(3) ? B bm CJ ? 194? ? ?

(4) ? B bm CJ ? 194? ? ?

(5) ? B bm CJ ? 194? ? ?

(6) ? B bm CJ ? 194? ? ?

(7) 7 B bmg CJ ? 194? ? ?

(8) 8 B bmg CJ ? 194? ? ?

(9) 9 B bmg CJ ? 194? ? ?

(10) ? B ? ? ? ? ? ?

(21) ? ? KM ? ? ? ? ?

 

(1) Ombygget fra tipvogn.

(10) Kobbelstangslokomotiv.

(21) Lejet 1947(?) fra entr. Max J. Madsen, København.

(*) Lunde flyveplads.

(*) Allesø flyveplads.

 

Firmaets maskinværksted i Grimstrup ved Næstved (hed egentlig Mark Jensens Maskinfabrik) har foruden lokomotiver til Carl Jensens eget brug også leveret motorlokomotiver direkte til andre entreprenørfirmaer mm., så det har ikke været muligt at spore Carl Jensens lokomotiver videre.

 

Anvendelse

191. RGB, Jernbaneanlæg, Ryomgård-Gjerrild

1914 ? , Grindsted

1915-1916 TKVJ, Jernbaneanlæg, Troldhede-?

1916- DSB, 2. spor, Kolding-Taulov

1916-191? Åregulering og vejanlæg, Kolding

1918-19?? DSB, Jernbaneanlæg, Skjern-Videbæk

1921 DSB, 2. spor, Daugård-Hasselager stk. I

1923 SVJ, Jernbaneanlæg, Skive-Spøttrup

1923-1924 Vandkraftanlæg, Vestbirk

1924 Anlæg af bilfærgelejer, Sallingsund

1926-1928 DSB, Jordarbejde, Rødekro-Løgumkloster

1927-1928 HV, Sporlægning, Tørring-Thyregod

1927-1931 Afvanding, Tønder marsken

1931 DSB, Jordarbejder, Fredericia ny st.

1937-1938 Vejanlæg, og åoverdækning, Næstved

1938-1939 Vejanlæg (og broanlæg), Ølby Lyng

1939 Jordarbejde, Gardehusarkasernen, Næstved

1939-1940 Jordarbejde, Høvelte-lejren, Birkerød

1940 ?, Midtjylland ??

1940 Martørvsgravning, Hulsig ? ?

1940 Brunkulsgravning, Søby, Statens Brunkulslejer

1940-194? Brunkulsgravning, Statens leje, Ahler (+ CN)

1941 Anlægsarbejde, Værløse flyveplads

1941-194? Brunkulsgravning, Viumkrog (+ CN) ?

1941-194? Kanalanlæg, Karlsgaardeværkets udvidelse, Hodde

(Entreprenørerne ved Karlsgaarde)

194?-194? Befæstningsarbejder, Nymindegab og Blåvand

(Fa. Carl Jensen & Kaj Hauer)

194?-194? Brunkulsgravning, Statens Leje, Ahler (med Carl

Nielsen):

194?-194? Brunkulsgravning, Statens Leje, Grarup (med Carl

Nielsen):

1946-1952 Brunkulsgravning, Lindvig Brunkulsleje, leje 506

1950-1953 Brunkulsgravning, Fasterholt ?

 

Entr. KJÆHR & TRILLINGSGAARD, Bramdrupdam (skal rettes )

 

Indtil ca. 1928 to selvstændige, samarbejdende firmaer: G. KJÆHR, Thisted og L. TRILLINGSGAARD, Lemvig.

Tidligere Frederikshavn, Århus 1934-194? Bramdrupdam 195?-

 

Indehaver:

192?-19?? Gerhard P. Kjæhr og Laurids Trillingsgaard

19??-1938 ?

1938-1956 Axel Regnar Trillingsgaard og ?

1956- A/S

 

Damplokomotiv 600 mm

(11) ? B t O&K 12820? 1936

 

(11) Købt 1949 ?

Oprindelig leveret til H. Klammt, Königsberg, Tyskland.

1945 fundet i godstog på Århus Rbg. (Forkert?? )

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? C bm Deutz ?1869 ?1916 Deutz ?17 hk

(2) ? B bm PM 10582/172 1936 Ford 55 hk type PM-F

(3) ? B dm Deutz 21401 1938 Deutz ? hk type A3M222F

(4) ? B dm O&K ?21231 ?1937 ? ? hk type 2D

 

(1) Til salg februar 1943. Stod da ved Thorsminde sluse.

Formentlig identisk med Deutz 1869/1916, som L. Trillingsgaard

købte 1919.

(2) Ny. 3,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret i

Lemvig.

(3) Købt 11-1946 fra Entr. Bendt U. Ramsings konkursbo i Søby.

Oprindelig leveret til Christiani & Nielsen, Hamburg, Tyskland.

5-1945 beslaglagt i transport i Århus. Udlånt 1945 til entr.

Ramsing.

(4) Købt 11-1946 fra Entr. B.U. Ramsings konkursbo i Søby.

Oprindelig leveret til H. Köhler, Strassenbau, Berlin, Tyskland.

5-1945 i Tjæreborg. Udlånt 1945 til entr. Ramsing.

 

Anvendelse

1926 Færgehavneanlæg, AHB, Hvalpsund og Sundsøre :

193?-193? Oddesundbroen (DSB) :

19?? Esbjerg havn :

1935-1936 Vejanlæg, Tejn-Helligdommen (Dynddalen) : ?

1943? Thorsminde sluse : (1)

1947 Sønderjyllands Højspændingsværk, Åbenrå :

1964-1966 Havneanlæg, DSB, Fynshav færgehavn :

 

- - - -

 

26-2-1943, 27-2-1943, 28-2-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv 17 hk Deutz, sporvidde 600 mm, til salg, kan beses ved Thorsminde sluse pr. Ulfborg. Kjæhr & Trillingsgaard, Strandvej 52, Århus, tlf. 10614.

 

Afvklingsudvalget for tyske efterladenskaber - Åbenrå Politikreds

16-10-1945 solgt til Kjæhr & Trillingsgaard, Århus: 1 damplokomotiv og 56 tipvogne fra Klammt's lager i Rødekro.

 

5-9-1946, 6-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor til salg. 10 à 15 stk. ¾ m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, og 800 lb. m spor på stålsveller, 10 kg skinner. Kjæhr & Trillingsgaard, Århus. Telf. 10614.

 

- - - -

 

Entr. V. BRÆNDEKILDE, Kolding

 

Indehaver:

19??-1921 V. Brændekilde, Kolding

 

Senere rutebilejer i Jels.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

Anvendelse

ca. 1920 Mergelgravning

 

- - - -

 

6-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Petroleumsmotor, 6–8 HK, brugt, men garanteret driftssikker, ønskes (gerne transportabel). Tilbud og udførlig oplysning udbedes. En elektromotor kan fås i bytte, er ualmindelig god, 110 volt, ½ HK, igangsætter (Titan). V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.

 

11-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spil, ståltov og en petroelumsmotor, 6–8 HK, transp., liggende, 4 takts. Et stærkt spil, helst løs og fast remskive, 2 ståltove à ca. 50 og 65 meter, alt brugt eller nyt, ønskes. Giv tilbud. V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.

 

13-3-1919, 14-3-1919, 15-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tre tipvogne. Ca. 125 meter spor m. sveller ønskes til leje eller købs. V. Brændekilde, Entreprenør. Kolding.

 

3-12-1919, 4-12-1919, 5-12-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Spor, 100 meter med skiftespor, komplet med lasker, bolte, spiger og sveller, sælges straks billigt. eventuelt kan byttes med en moderne motorcykle. Entreprenør V. Brændekilde, Sdr.-Felding.

 

28-1-1921. 29-1-1921, 30-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Formand. – Entreprenør. En god fremtidsstilling tilbydes Dem ved mergelgravning mod overtagelse af materialet. Motor, spil og tipvogne anvendes. Ca. 3000 kr. nødvendig. Entreprenør Brændekilde, Kolding.

 

22-2-1921, 24-2-1921, 26-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Min transportable, 7 HK Tangyes petroleumsmotor, 2 ophalingsspil og stålwire (1½”, 6 X 12) sælges samlet eller delt. Egner sig til mergel- og tørvearbejde. Entreprenør Brændekilde, Kolding. Telefon nr. 591.

Ing. KNUD BREEDE, Kolding

 

Indehaver:

19??-19?? Ingeniør Knud Breede

 

?

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

Anvendelse

194?-1946 Tørvegravning, (hvor?)

 

- - - -

 

24-4-1946, 25-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel sælges. 1 stk. lille Vejen-presser med elevator, 7 stk. rullevogne samt vandpumpe sælges for bedste bud samlet eller delt. Ingeniør K. Breede, Kolding. Tlf. 604.

 

24-4-1946, 25-4-1946, 26-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 6 stk. 1 m³ tipvogne, meget svær model, sælges. Ingeniør K. Breede, Kolding. Tlf. 604.

 

13-8-1946, 14-8-1946, 15-8-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 stk. 1 m³ tipvogne, heraf 2 med bremse, 600 mm sporvidde, meget svær udførelse og i fin stand, sælges eller byttes med ¾ m³ vogne eller 8-12 kg spor. Ingeniør Knud Breede, Kolding, tlf. 604.

 

- - - -

 

April 1947 købes fra afviklingsudvalget i Vejle 400 m spor à 23 kg (fra Johan Andersens tørveplads i Give).

Ingeniør A. AGGE, Kolding

 

Indehaver:

191?-192? Axel Agge, Kolding (død 1923)

 

Medindehaver 1910-1917 af firmaet Brøchner-Larsen & Agge sammen med Aage Brøchner-Larsen, bl.a. ved anlæg af Rødkærsbro-Kjellerup Banen, Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane, Hammel-Thorsø samt en del af Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane.

 

Entreprenør.

 

- - - -

 

2-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion. Efter begæring af hr. ingeniør Agge, Kolding, bortsælges ved frivillig auktion onsdag den 7. juli 1920, eftm. kl. 4, ved Troldhedebanen bag Castenskjoldsvej i Kolding en del brugt entreprenørmateriel, hvoraf fremhæves:

1 Ransom - blandemaskine med benzinmotor (5 HK.), hjulsæt, tipvogne, pumpe, rør, bolte, skruer, smedeværktøj, 1 sporjack, koblinger, kæder, lanterner, 1 tegnebord, 1 stort skur, egnet til smedie m. m. Nærmere specifikation ved henvendelse til undertegnede, der indrømmer vederhæftige købere kredit til 1. oktober d. å.

J. Hansen og H. Jastrup, dommerfuldmægtige, Kolding.

Entr. ARNE JENSEN, Århus

(CHR. POULSEN, Kolding)

 

Indehaver:

192?-194? Arne Jensen, Århus

Filial i Kolding ved Chr. Poulsen.

 

- - - -

 

17-10-1945, 18-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv. Pedershaab til salg i køreklar stand, 5 tons, 600 mm sporvidde. Henv. Poulsen, Munkegade 3, I., Kolding.

 

19-10-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognslokomotiv. Pedershaab til salg i køreklar stand, 5 tons, 600 mm sporvidde. Pris 6700 kr. Henv. Poulsen, Munkegade 3, I., Kolding.

 

20-10-1946, 22-10-1946, 24-10-1946 - JYLLANDSPOSTEN

5 og 7 tons diesel lokomotiv udlejes, 600 mm sporvidde, samt 10 t dieseltromle. Henvendelse tlf. Århus 3193. Kolding 2786.

 

28-12-1946, 30-12-1946, 31-12-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv, 600 mm sporvidde, ønskes solgt omgående. Chr. Poulsen, Munkegade 3, Kolding.

 

25-4-1947, 27-4-1947, 29-4-1947, 1-5-1947, 3-5-1947, 5-5-1947, 7-5-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns lokomotiv, 7 tons diesel, ønskes solgt omgående. Chr. Poulsen, Munkegade 3, Kolding.

 

1-12-1949, 2-12-1949, 4-12-1949, 7-12-1949, 9-12-1949, 11-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner og diesellokomotiv. Lokomotiv ca. 5½ tons, med undervogn 600 mm, lige hovedrepareret, ca. 1400 løbende meter 17,5 kg spor + lasker og bolte, sælges billigt omgående. Entreprenør C. A. Poulsen, Fynsvej 91, Kolding. Tlf. 2786.

Entr. H. OTZEN, Gentofte (Dalby)

 

Indehaver:

192?-194? H. Otzen, Gentofte

 

Filial i Dalby.

 

Anvendelse

ca. 1949-1951 DSB, 2. spor, Lunderskov-Vamdrup

 

- - - -

 

1-7-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Diesellokomotiv udlejes. 5–6 tons 'Pedershaab' diesellokomotiv, sporvidde 600 mm, udlejes straks til maksimalpris. Entreprenørfirmaet H. Otzen, Jydske afdeling, Dalby pr. Kolding, tlf. Dalby 36.

Murermester S. L. GYNTHER, Kolding

 

Indehaver:

192?-194? Murermester S. L. Gynther, Kolding

 

Anvendelse

1908? Ukendt

 

- - - -

 

8-1-1908 - KOLDING FOLKEBLAD

8 tipvogne, 1850 fod spor, 3 skiftespor, 2 stkr. dobb. døre, 6 fag 4-R. vinduer, vinduesrammer, 500 tagsten, skorstenskran, spil og toug, betonstødere, 1 asfaltgryde m. m. er til salg hos S. L. Gynther.

Siden er sidst rettet

 

29-8-2014

22-3-2015

19-4-2016

5-5-2016