Vejle - Diverse

VEJLE

DIVERSE UTM skal rettes

VEJLE MØRTELFABRIK

 

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1908 ?

 

Mørtelværk på Vardevej (Olgasvej). Smalspor og kassevogne 1908.

Fotos i Vejle Stadsarkiv nr. B-600497, B-600648.

http://www.vejlestadsarkiv.dk/

 

Bane anlagt (før) 1908, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?

VEJLE MØRTELFABRIK

 

UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

19?? ?

 

Mørtelværk på Vejle havns nordside.

 

Bane anlagt (før) 1952, nedlagt 19.. .

Sporvidde 600 mm.

V. ANDERSEN, Vejle

 

UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1949-1951 V. Andersen, Vejle (tlf. 3141)

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 198?.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) ? ? ? ? ? ? ?

(2) ? ? ? ? ? ? ?

 

(1) Til salg marts 1954.

(2) Til salg marts 1954.

 

- - - -

 

10-2-1949, 12-2-1949, 13-2-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, pumpe, elektromotor. 4 ¾ m tipvogne, 1 stk. dobbeltvirkende stempelpumpe, .... . V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle.Tlf. 3141 efter 18.

 

2-3-1949, 3-3-1949, 5-3-1949, 7-3-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 6 stk. ¾ m tipvogne, 600 mm sporvidde, sælges billigt eller byttes med 2 stk. ½ m³ vogne. A. Andersen, Svendsgade 12, Vejle.Tlf. 3141.

 

2-2-1952, 3-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør til god grusgrav søges. Alt i maskiner forefindes. V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle, tlf. 3141.

 

2-2-1952, 3-2-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør til god grusgrav søges. Alt i maskiner forefindes. V. Andersen, Svendsgade 12, Vejle, tlf. 3141.

 

11-3-1954 - JYLLANDSPOSTEN

12 tons brovægt sælges meget billigt. Samtidig sælges 2 stk. sportraktorer, 10 stk. 1 m³ tipvogne samt 800 løbende meter12 kg spor og 1200 m 25 kvadrat kobberledning. V. Andersen, Mindegade 23, Vejle. Tlf. 3141. Tr. eft. kl. 19.

Maskinhandler RINGMACHER, Vindingland

 

UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1945 Maskinhandler Ringmacher, Vindingland

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

10-1-1945, 11-1-1945, 12-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 12 stk. 1 m³ billigt til salg. K. Ringmacher, Vindingland pr. Vejle. Telf. 879.

 

24-1-1945, 27-1-1945, 30-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognstog. 3½ tons lokomotiv med gengas, nogle ¾ m³ tipvogne ønskes til købs eller leje. Ringmacher, Vindingland pr. Vejle.

GRUNDETHUS, Vejle

 

UTM32: N 614, E 526 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

194?-194? (Driftsleder J. C. Pedersen)

 

Formål og beliggenhed ukendt. (1941-1944).

Bane anlagt (før) 1941, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

1941: Spordele

 

Spøer - Hovedbog 1941-47:

1942: Vogndele, spordele (600 mm)

21-4-1942: 1 skifte 7 kg 5 m. til spigring på træsveller 600 mm venstre.

1943: Vogndele, spordele (600 mm)

1944: Vogndele (600 mm)

E. DYBDAL, Uhrhøj

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1940 E. Dybdahl, Urhøj, Vejle (tlf. 1705)

 

Beliggenhed og formål ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

10-4-1940: 15 m spor + 1 sporskifte, alt 7 kg.

STADSINGENIØREN I VEJLE

 

UTM32: N 615, E 53 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1936-1938 Vejle Kommune

 

Formål og beliggenhed ukendt. Evt. Vejle Gasværk.

 

Bane anlagt (før) 1936, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

Vejle Kommune

1936: lev. til Smedemester M. Madsen, Vardevej 140: 8 hjulsæt 300 x 600, 54 rullelejer, 1 bremsespindel.

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

Stadsingeniøren i Vejle

1-12-1937: afs. til Smedemester Madsen, Vejle: 8 sæt hjul 300x600.

1938: Vogndele

P. HOLM NYLAND, Vejle

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1955-1957 Fa. P. Holm Nyland, Vejle (tlf. 463)

 

Højenkær Fiskeri. Nærmere beliggenhed ukendt. (1931).

Sandsynligvis flere dambrug.

 

Bane anlagt (før) 1931, nedlagt 19?? .

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

25-8-1931, 26-8-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor. Ca. 600 m tipspor ønskes til købs. Opgivelse af billigste pris samt mål til P. Holm Nyland, Højenkær Fiskeri, Vejle. Telefon 463.

 

30-12-1952, 31-12-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Tipspor og tipvogn. 100 a 200 meter tipspor, 600 mm sporvidde, købes. Ligeledes ønskes en tipvogn, samme sporvidde. Tilbud til P. Holm Nyland, Nederbro, Vejle. Tlf. Vejle 463.

 

3-7-1953 - JYLLANDSPOSTEN

Op til 500 spormeter tipvognsspor købes. Opgiv vægt og billigste pris til P. Holm Nyland, Nederbro pr. Vejle. Tlf. Vejle 463.

DANSK KIVERN, Vingsted

 

UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1935 Dansk Kivern A/S, København

 

Fabrik ved Vingsted Mølle st. Formål ukendt.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1932-37:

25-5-1935: afs. til Vingsted: 2 stk. traversvogne.

18-7-1935: 16 stk. troljer.

JERLEVGAARD

 

UTM32: N 614, E 528 - Ref.nr. 71.xx.

 

Ejer:

1937 (Th.?) Thellesen

 

Beliggenhed og formål ukendt. (1937). Muligvis Sdr. Omme Teglværk.

Sporvidde 700 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

9-4-1937 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 150 meter 7 kg tipvognsspor, 700 mm sporvidde, med jernsveller og lasker. Thellesen, Jerslevgaard, Vejle. (= Tell, Jerlevgaard ?)

 

2-4-1940 m.fl. - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. Sdr. Omme Teglværk med et tilliggende på ca. 30 tdr. land, hvor der er rigeligt med ler, såvel til røde som flammede sten. Gode teglværksbygninger og maskiner, tipvogne og spor mm. 17 tdr. land god tørvejord medfølger. Th. Tell, Jerslevgaard pr. Vejle. Tlf. Jerslev 9.

(byen hedder Jerlev!)

ALBRECHTSEN, Østengård /

ØSTENGAARD KISELGURVÆRK

 

UTM32: N 615, E 527 - Ref.nr. 67.01.

 

Ejer:

1932-19?? Chr. Albrechtsen, Østengård

 

Kiselgurværk opført 1932 ved Østengaard i Skibet. Lukket.

 

Bane anlagt 1932?, nedlagt 196?

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

13-8-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn, ¾ el. 1 m³ – 700 mm sporvidde, købes. Østengaards Kiselgurværk. Vejle.

 

22-6-1951, 23-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, 50 m spor a 5-7 kg, købes. Albrechtsen, Østengaard pr. Vejle.

THOMAS BUHL, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1949-1950 Thomas Buhl, Horsensvej 7, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

14-12-1949, 15-12-1949, 16-12-1949 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. ¾ m³ tipvogne samt 40 m 7 kg spor med lasker og bolte købes. Thomas Buhl, tlf. Vejle 1050.

 

18-4-1950, 19-4-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 120 lb. meter 7 kg skinner med lasker, bolte og sveller og 1 stk. ¾ m³ tipvogn, alt brugt. Thomas Buhl, Horsensvej 7, Vejle, tlf. 1050.

Ingeniør H. DARØ, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1941 Ingeniør H. Darø, Orla Lehmannsgade, Vejle (tlf. 2465)

 

Handelsfirma. Nogen forbindelse med H. Kierulff-Hansen?

 

Entreprenørernes Materiel Service I/S ??

S. BRANDT, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1932 Lrs. S. Brandt, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

6-10-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 3 à 4 brugte tipvogne samt ca. 35 m spor. Henv. landsretssagfører S. Brandt, Vejle.

 

7-10-1932, 8-10-1932, 9-10-1932 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Tilbud ønskes på 3 à 4 brugte tipvogne samt ca. 350 m spor. Henv. landsretssagfører S. Brandt, Vejle.

HOLGER CHRISTENSEN, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1940 Holger Christensen, Vestergade 6, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

1-1-1940, 4-1-1940 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 100 løbende meter let spor (vægt 7-12 kg pr. meter) købes. Holger Christensen, Vestergade 6, Vejle. Tlf. 1915 - 1955.

? . GRØNNING, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1943 Grønning, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

9-1-1943, 10-1-1943, 11-1-1943- JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. Nogle brugte ¾ og 1 m³ tipvogne, 600 mm sporvidde, sælges. Grønning. Tlf. 2465, Vejle.

E. GREDSTED, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1918 E. Gredsted, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ?700 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

16-4-1918, 17-4-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, 6 tom., 8 kg pr. meter, længde ca. ¾ km, hjulafstand 700 mm, samt 12 stkr. tipvogne med jernkasse kan leveres omgående. Henvendelse til E. Gredsted, Vejle. Tlf. 195.

C. PETERSEN-HJORTH, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1946-1948 C. Petersen-Hjorth, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

29-4-1946, 1-5-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns damplokomotiv og 45 m kordel kabel sælges eller byttes med drejebænk, elektrisk svejseanlæg, person- eller varevogn. C. Pedersen-Hjorth, Vejle. Telf. 979.

 

14-2-1948, 15-2-1948, 16-2-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Damplokomotiv sælges eller byttes. 12 kg. Fabr. Orenstein & Koppel. C. Petersen Hjorth, tlf. Vejle 979.

I. LIND-CHRISTENSEN,

Neder Krabberup

 

UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1934 I. Lind-Christensen, Neder Krabberup

 

Grusgrav vest for Vejle. Åbnet 19??, nedlagt19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motorlokomotiv.

 

Motorlokomotiv

(1) ? B bm ? ? >1934 Ford ?

 

(1) Til salg 1934.

 

- - - -

 

14-9-1934, 15-9-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsmateriel, 500 m spor, lasker, stiger, bolte, 1 stk. drejeskive, 1 stk. Ford skinne-traktor, 3 stk. 3 kubikmeter tipvogne, 2 stk. benzinmotorer, Bernard, 1 stk. Brinkers grussorterer, transportbånd m.m. realiseres billigt. I. Lind-Christensen, Neder Krabberup pr. Vejle.

NISSEN, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1941 Nissen, Vejle (tlf. 213).

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft håndkraft?

 

- - - -

 

24-4-1941, 26-4-1941, 27-4-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor 2-300 meter samt 4 troljer købes omg. kontant. Henv. Nissen. Tlf. Vejle 213.

AAGE SØRENSEN, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1943 Aage Sørensen, Dæmningen, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

18-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti gode, brugte ¾ m³ tipvogne for 600 mm sporvidde, sælges til rimelig pris. Aage Sørensen, Benzinstationen, Dæmningen, Vejle, tlf. 804.

A/S P. HANSENS STAVFABRIK, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1947 A/S

 

Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

14-6-1947, 16-6-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner. Ca. 300 m, 7–8 kg’s skinner købes. A/S A. P. Hansens Stavfabrik, Vejle.

??, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer: (Vejle tlf. 1670)

1946 ?

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

17-3-1946, 18-3-1946, 19-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

10 stk. tipvogne, ¾ m³, 600 mm sporvidde, til salg. Tlf. Vejle 1670.

TH. RICH. HANSEN, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer: (Vejle tlf. 1302)

1944 ?

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

16-5-1944, 18-4-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner sælges. 20 kg skinner ønskes byttet med 12 kg do. og en drejeskive, event. købes 12 kg skinner ved byttehandel med andre varer. Th. Rich. Hansen, Vejle. Tlf. 1302.

N. JUUL HANSEN, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1946 N. Juul Hansen, Vejle

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

1946 købt 200 m tipvognsspor, 1 sporskifte og 4 tipvogne af Afviklingsudvalget i Vejle fra Vandel Flyveplads.

SKIBET KOMMUNE, Skibet

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1946- Skibet kommunes vejudvalg

 

Grusgrav, beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

12-10-1949, 13-10-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 10 stk. tipvogne med ca. 300 m spor egnet til grusgrav. Tilbud med oplysninger om størrelse af vogne og sporvidde samt skinnernes vægt pr. m indgives inden 24. oktober til Skibet kommunes vejudvalg v. Marius Møller, Slelde pr. Skibet.

S. JENSENS ENKE, 'Lundbakken', Højen

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1931- S. Jensens enke, Højen

 

Formål ukendt. Beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

1-3-1931, 4-3-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner købes, ca. 120 meter. Evt. tilbud med billigste pris bedes sendt til S. Jensens enke, 'Lundbakken', Højen pr. Vejle.

FUNDERS REBSLAGERI, Vejle

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1946 ?

 

Formål og beliggenhed ukendt.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt

 

- - - -

 

 

N. O. LARSEN, Daugård

 

UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 67.xx.

 

Ejer:

1923 N. O. Larsen, Daugård mark

 

Formål og beliggenhed ukendt.

 

- - - -

 

22-8-1923, 23-8-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs eller leje ønskes 100 meter 7 à 9 kg tipvognsspor. Tilbud snarest sendes til N. O. Larsen, Daugård mark, Daugård st.

Siden er senest rettet

 

31-8-2014

2-11-2014

23-11-2014

10-1-2015