Ringkøbing - Entreprenørfirmaer

RINGKØBING

ENTREPRENØRFIRMAER SKAL RETTES

RINGKØBING AMTS VEJVÆSEN

 

Indehaver:

19??-19?? Ringkøbing Amt

 

Amtsvejsvæsenet anvendte tipvognsmateriel ved mange større og mindre vejanlæg. I løbet af 1950'erne gik man dog bort fra dette og solgte materiellet.

 

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.

 

Motorlokomotiver

(1) Nr.1 B bm PM 8947/115 1933 Ford 40 hk type PCM

(2) No.2 B bm PM 9250/128 1934 Ford 55 hk type PCM

(3) No.3 B bm PM 10048/155 1935 Ford 55 hk type PM-F

(4) No.4 B bm PM 10095/157 1935 Ford 55 hk type PM-F

(5) Nr.5? B bm PM 19193/222 1939 Ford 55 hk type FD

(6) Nr.6? B bm PM 19383/230 1939 Ford 55 hk type FD

 

(1) Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor. Ombygget med

generator under 2. verdenskrig.

Solgt 195?.

(2) Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret på

Vemb st. Ombygget med generator under 2. verdenskrig.

Udlejet 21-5-1948 - 25-4-1949 til konstruktør Jens Jensen,

Holstebro.

Solgt 195?.

(3) Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

generator under 2. verdenskrig.

Solgt 195?.

(4) Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Oktober 1940 af

PM forsynet med Ford-generator nr. 980 på trolje.

Solgt 19??. Fra 1950 tilhørende Lynghøjs Teglværk, Stilling

(59.02) med 500 mm sporvidde. Ophugget 1974.

(5) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

generator under 2. verdenskrig.

Solgt 195?.

(6) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

generator under 2. verdenskrig.

Solgt 195?.

(*) 2 lokomotiver (?) solgt til Dansk Dammann Asfalt.

 

Anvendelse:

1935-1936 Vejanlæg, Herning-Lund :

1937-193? Vejanlæg, Humlum stationsby :

1944 Vejanlæg, Aulum : Nr.5

1945 Vejanlæg, Hou-Vandborg : Nr.1

1949 Vejanlæg, landevej nr. 5 ved Præstbjerg bro : Nr.6

1949 Vejanlæg, Resen : Nr.1

1949 Vejanlæg, Neder Feldborg : Nr.3 (10035?)

? Vejanlæg, Arnborg-Skarrild :

1948-1949 Udlejet til konstruktør Jens Jensen, Holstebro : Nr.2

 

- - - -

 

Med Lemvigbanen gennem 100 år (Dansk Jernbane Klub)

Hove: Værnemagten .... indrettede en betjent krydsningsstation .... . Krydsningen bestod dog kun i et slæbespor til tipvogne .... .

Men historien gentog sig i maj 1949, da amtsvejvæsenet fik oprettet den samme indretning, dog kun for en kortere tid. Krydsningsstationen var beliggende ved præstegården; her er i dag bomanlæg for Vandborgvejen.

 

15-1-1935, 17-1-1935, 19-1-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner. Ringkøbing Amts Vejvæsen ønsker at købe ca. 15 tons brugte skinner af vægt 32 kg eller 22½ kg pr. m. J.A. Jensen.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele

Entr. AUG. NIELSEN, Ringkøbing

 

Indehaver:

19??-19?? Augustinus Nielsen, Ringkøbing

 

Sporvidde ?900, 785, 700 mm. Trækkraft damplokomotiver.

 

Damplokomotiver ?900 mm

(1) ? B t Hagans 54 1876 45 hk

 

(1) Købt 19?? fra ???. Leveret ny til Leo Schulte, Gohlis-Leipzig.

1886? solgt til entr. Madsen & Michelsen, København, 1888 solgt

til entr. L. Petersen & Wätzold, København. (Kedelnr.?)

 

Damplokomotiver 785 mm

(11) ? B t Jung 2029 1913

(12) ? B t Hanomag 5880 1910

(15) ? B t Hanomag 5858 1910

 

(11) Ny.

Solgt 1920? til entr. Sørensen & Bach, København. Senere

tilhørende entr. Fibiger & Villefrance, København, entr. H.

Hoffmann & Sønner, 1924-26 entr. Wright, Thomsen & Kier,

Ålborg, 1926 entr. Sørensen & Bach, København, entr. Kastrup-

Nielsen, København, 1939-40 entr. Brøchner-Larsen, Køben-

havn, 1940-47 entr. Rasmussen & Schiøtz, København.

Ophugget 1949.

(12) Købt 19?? fra entr. Rasmussen & Schiøtz, København, hvortil det

leveredes ny. Solgt 19?? til J.T. Fenger, solgt 1930 til entr. Fibiger

& Villefrance, København, solgt c1934 til entr. Carl Jensen,

Kolding. Udrangeret 1953, ophugget 1955.

(15) Lejet 1913-1? fra Vandbygningsvæsenet, Hvide Sande.

(*) Februar 1921 sælges 1 stk. 60 hk og 1 stk. 70 hk lokomotiver.

 

Damplokomotiver 750 mm

(21) ? B t O&K 6283 1913 65 hk

(22) ? B t Maffei 3680 1912 70 hk

(24) ? B t Maffei 3611 1912 70 hk

 

(21) Købt 192? fra ??? . Oprindelig bestilt af entr. Jürgen Brandt,

Rendsburg, Tyskland, og leveret til entr. Østergaard & Dalgas,

Apenrade/Åbenrå ?

(22) Tilhørte entr. H. Theut, Viborg. Købt 1920 fra entr. J. Høyer &

Co., Gramm, Slesvig, hvortil det leveredes ny via F. Eins,

Hamburg.

(24) ??? Ny til entr. J. Høyer & Co., Gramm, Slesvig via F. Eins,

Hamburg. 1920? solgt til entr. H. Theut, Viborg. Solgt 193? til

entr. Højgaard & Schultz, København. Ophugget 1956.

Evt. også tilhørt entr. Augustinus Nielsen og entr. Henriksen &

Kähler ???

 

Anvendelse:

1913-1918 Mergeludkørsel, Hanning m.fl. Sognes Mergelselskab,

Bækbo mergelleje (56.03)

1920-1923 Mergeludkørsel, Sydsalling Mergelselskab, Lundholm

mergelleje (35.20)

1923-192? Mergeludkørsel, Østsalling Mergelselskab, Marienlyst

mergelleje (35.21)

 

- - - -

 

30-8-1911 - LICITATIONEN

Betonarb. mm. ved ombygning af to broer Århus-Ryomgård. Antaget tilbud fra Ing. J. Brinch og entr. Aug. Nielsen, Ringkøbing.

 

27-9-1913, 28-9-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat antages straks til mergellejet ved Lem st. Henvendelse til entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.

 

1914-15 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Entreprenør Aug. Nielsen, anlæg af midlertidigt sidespor, Lem.

 

20-2-1915, 21-2-1915, 23-2-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs haves et brugt lokomotiv, sporvidde 785 mm. Mindst 50 hk. Til salg haves 4 à 500 m brugt spor (7 kg skinner). Entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.

 

6-3-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ringkøbing fjords udløb. Det nye udløb fra Ringkøbing fjord er nu udstukket 1 km nord for dæmningen ved Nymindegab. Entreprenør Augustinus Nielsen i Ringkøbing skal afgrave sandet ned til vandlinien. Dette arbejde påbegyndes en af de første dage i næste uge.

 

13-4-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tyskernes kobber-hunger. Entreprenør Augustinus Nielsen af Ringkøbing skulle have et nyt lokomotiv til mergellejet ved Lem. Maskinen var bestilt hos et firma i Tyskland, og forleden kom der besked om, at hvis Augustinus Nielsen kunne levere fabriken 3 à 4000 pd. kobber, kunne han få lokomotivet, ellers ikke. Da Augustinus Nielsen selvfølgelig ikke kunne levere kobberet, fik tyskerne iflg. ‘Vestjyll. Socialdemokrat’ lov til at beholde deres maskine.

 

16-2-1921, 20-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 lokomotiv à 70 HK med ny kobberfyrboks, 1 lokomotiv à 60 HK, 70 stkr. 1,6 m³ tipvogne, jernkasser og træunderstel, alt sporvidde 785 mm, 400 m 7 kg spor, monteret på jernsveller, 600 mm sporvidde, samt ca. 8 tons 12 kg skinner med lasker og bolte, sælges billigt samlet eller delt. Augustinus Nielsen, Ringkøbing.

 

31-8-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vestre Landsret.

– Landsretten har pådømt en sag, hvorunder handelsfimaet Carsten Petersen & Co. i Odense har søgt entreprenør Augustinus Nielsen i Rindum til betaling af 4315 kr. 20 øre for brunkul, leveret i august og september måneder f. a. til brug i Alkjærsig Teglværk. I følge sagens oplysninger ejedes teglværket, da brunkullene leveredes, af en trediemand, medens Nielsen kun som panthaver var interesseret i det; men da han, der tilligemed en anden prioritetshaver måtte overtage teglværket i løbet af efteråret, må anses at have påtaget sig betalingen, er han til pligtet at betale beløbet samt at godtgøre handelsfirmaet sagens omkostninger med 350 kr.

 

1923-24 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Augustinus Nielsen, midlertidigt tipvognsspor over Skive-Glyngøre banen.

 

11-9-1925, 16-9-1925, 20-9-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til salg. 4 lokomotiver, ca. 80 hk. 1 spandekædemaskine (ydeevne ca. 200 m³ pr. time). Ca. 100 stk. 2½ m³ tipvogne. Sporvidde 750 mm. 800 tons skinner fra 15-22 kg pr. mtr. Ca. 15.000 sveller. 30 stk. skinnetrollier. Ca. 100.000 spiger. Alt i god stand, er til salg. Augustinus Nielsen, Viborg.

Siden er senest rettet

 

18-12-2014