Ringkøbing - Entreprenørfirmaer

RINGKØBING

ENTREPRENØRFIRMAER                SKAL RETTES

RINGKØBING AMTS VEJVÆSEN


Indehaver:

19??-19??  Ringkøbing Amt


Amtsvejsvæsenet anvendte tipvognsmateriel ved mange større og mindre vejanlæg. I løbet af 1950'erne gik man dog bort fra dette og solgte materiellet. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  Nr.1   B bm  PM     8947/115   1933  Ford  40 hk  type PCM

(2)  No.2  B bm  PM    9250/128  1934  Ford  55 hk  type PCM

(3)  No.3  B bm  PM   10048/155  1935  Ford  55 hk  type PM-F

(4)  No.4  B bm  PM   10095/157  1935  Ford  55 hk  type PM-F

(5)  Nr.5? B bm  PM   19193/222  1939  Ford  55 hk  type FD

(6)  Nr.6? B bm  PM  19383/230  1939  Ford  55 hk  type FD


(1)   Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor. Ombygget med

        generator under 2. verdenskrig.

        Solgt 195?.

(2)   Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Leveret på

        Vemb st. Ombygget med generator under 2. verdenskrig.

        Udlejet 21-5-1948 - 25-4-1949 til konstruktør Jens Jensen,

        Holstebro.

        Solgt 195?.

(3)   Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

        generator under 2. verdenskrig.

        Solgt 195?.

(4)   Ny. 3,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Oktober 1940 af

        PM forsynet med Ford-generator nr. 980 på trolje.

        Solgt 19??. Fra 1950 tilhørende Lynghøjs Teglværk, Stilling

        (59.02) med 500 mm sporvidde. Ophugget 1974.

(5)   Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

        generator under 2. verdenskrig.

        Solgt 195?.

(6)   Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Ombygget med

        generator under 2. verdenskrig.

        Solgt 195?.

(*)   2 lokomotiver (?) solgt til Dansk Dammann Asfalt.


Anvendelse: 

1935-1936  Vejanlæg, Herning-Lund :

1937-193?   Vejanlæg, Humlum stationsby :

1944            Vejanlæg, Aulum : Nr.5

1945             Vejanlæg, Hou-Vandborg : Nr.1

1949             Vejanlæg, landevej nr. 5 ved Præstbjerg bro : Nr.6

1949             Vejanlæg, Resen : Nr.1

1949             Vejanlæg, Neder Feldborg : Nr.3 (10035?)

?                    Vejanlæg, Arnborg-Skarrild :

1948-1949   Udlejet til konstruktør Jens Jensen, Holstebro : Nr.2


- - - -


Med Lemvigbanen gennem 100 år (Dansk Jernbane Klub)

Hove: Værnemagten .... indrettede en betjent krydsningsstation .... . Krydsningen bestod dog kun i et slæbespor til tipvogne .... .

Men historien gentog sig i maj 1949, da amtsvejvæsenet fik oprettet den samme indretning, dog kun for en kortere tid. Krydsningsstationen var beliggende ved præstegården; her er i dag bomanlæg for Vandborgvejen.


15-1-1935, 17-1-1935, 19-1-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Jernbaneskinner. Ringkøbing Amts Vejvæsen ønsker at købe ca. 15 tons brugte skinner af vægt 32 kg eller 22½ kg pr. m. J.A. Jensen.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1953: Vogndele

Entr. AUG. NIELSEN, Ringkøbing 


Indehaver:

19??-19??  Augustinus Nielsen, Ringkøbing


Sporvidde ?900, 785, 700 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver ?900 mm

(1)   ?  B t  Hagans  54  1876  45 hk


(1)   Købt 19?? fra ???. Leveret ny til Leo Schulte, Gohlis-Leipzig. 

        1886? solgt til entr. Madsen & Michelsen, København, 1888 solgt

        til entr. L. Petersen & Wätzold, København.    (Kedelnr.?)


Damplokomotiver 785 mm

(11)  ?   B t   Jung   2029   1913 

(12)  ?   B t   Hanomag  5880  1910 

(15)  ?   B t   Hanomag  5858   1910 


(11)  Ny.

         Solgt 1920? til entr. Sørensen & Bach, København. Senere

         tilhørende entr. Fibiger & Villefrance, København, entr. H.

         Hoffmann & Sønner, 1924-26 entr. Wright, Thomsen & Kier,

         Ålborg, 1926 entr. Sørensen & Bach, København, entr. Kastrup-

         Nielsen, København, 1939-40 entr. Brøchner-Larsen, Køben-

         havn, 1940-47 entr. Rasmussen & Schiøtz, København.

         Ophugget 1949.

(12)  Købt 19?? fra entr. Rasmussen & Schiøtz, København, hvortil det

         leveredes ny. Solgt 19?? til J.T. Fenger, solgt 1930 til entr. Fibiger

         & Villefrance, København, solgt c1934 til entr. Carl Jensen,

         Kolding. Udrangeret 1953, ophugget 1955.

(15)  Lejet 1913-1? fra Vandbygningsvæsenet, Hvide Sande.

(*)    Februar 1921 sælges 1 stk. 60 hk og 1 stk. 70 hk lokomotiver.


Damplokomotiver 750 mm

(21)  ?   B t   O&K     6283  1913  65 hk

(22)  ?   B t  Maffei   3680  1912  70 hk

(24)  ?   B t  Maffei    3611   1912  70 hk


(21)  Købt 192? fra ??? . Oprindelig bestilt af entr. Jürgen Brandt,

         Rendsburg, Tyskland, og leveret til entr. Østergaard & Dalgas,

         Apenrade/Åbenrå ?

(22) Tilhørte entr. H. Theut, Viborg. Købt 1920 fra entr. J. Høyer &

         Co., Gramm, Slesvig, hvortil det leveredes ny via F. Eins,

         Hamburg.

(24)  ???  Ny til entr. J. Høyer & Co., Gramm, Slesvig via F. Eins,

         Hamburg. 1920? solgt til entr. H. Theut, Viborg. Solgt 193? til

         entr. Højgaard & Schultz, København. Ophugget 1956.

         Evt. også tilhørt entr. Augustinus Nielsen og entr. Henriksen &

         Kähler ???


Anvendelse: 

1913-1918  Mergeludkørsel, Hanning m.fl. Sognes Mergelselskab,

                     Bækbo mergelleje (56.03)

1920-1923  Mergeludkørsel, Sydsalling Mergelselskab, Lundholm

                     mergelleje (35.20)

1923-192?  Mergeludkørsel, Østsalling Mergelselskab, Marienlyst

                     mergelleje (35.21)


- - - - 


30-8-1911 - LICITATIONEN

Betonarb. mm. ved ombygning af to broer Århus-Ryomgård. Antaget tilbud fra Ing. J. Brinch og entr. Aug. Nielsen, Ringkøbing.


27-9-1913, 28-9-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat antages straks til mergellejet ved Lem st. Henvendelse til entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.


1914-15 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Entreprenør Aug. Nielsen, anlæg af midlertidigt sidespor, Lem.


20-2-1915, 21-2-1915, 23-2-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs haves et brugt lokomotiv, sporvidde 785 mm. Mindst 50 hk. Til salg haves 4 à 500 m brugt spor (7 kg skinner). Entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.


6-3-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ringkøbing fjords udløb. Det nye udløb fra Ringkøbing fjord er nu udstukket 1 km nord for dæmningen ved Nymindegab. Entreprenør Augustinus Nielsen i Ringkøbing skal afgrave sandet ned til vandlinien. Dette arbejde påbegyndes en af de første dage i næste uge.


13-4-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tyskernes kobber-hunger. Entreprenør Augustinus Nielsen af Ringkøbing skulle have et nyt lokomotiv til mergellejet ved Lem. Maskinen var bestilt hos et firma i Tyskland, og forleden kom der besked om, at hvis Augustinus Nielsen kunne levere fabriken 3 à 4000 pd. kobber, kunne han få lokomotivet, ellers ikke. Da Augustinus Nielsen selvfølgelig ikke kunne levere kobberet, fik tyskerne iflg. ‘Vestjyll. Socialdemokrat’ lov til at beholde deres maskine.


16-2-1921, 20-2-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 1 lokomotiv à 70 HK med ny kobberfyrboks, 1 lokomotiv à 60 HK, 70 stkr. 1,6 m³ tipvogne, jernkasser og træunderstel, alt sporvidde 785 mm, 400 m 7 kg spor, monteret på jernsveller, 600 mm sporvidde, samt ca. 8 tons 12 kg skinner med lasker og bolte, sælges billigt samlet eller delt. Augustinus Nielsen, Ringkøbing.


31-8-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vestre Landsret.

– Landsretten har pådømt en sag, hvorunder handelsfimaet Carsten Petersen & Co. i Odense har søgt entreprenør Augustinus Nielsen i Rindum til betaling af 4315 kr. 20 øre for brunkul, leveret i august og september måneder f. a. til brug i Alkjærsig Teglværk. I følge sagens oplysninger ejedes teglværket, da brunkullene leveredes, af en trediemand, medens Nielsen kun som panthaver var interesseret i det; men da han, der tilligemed en anden prioritetshaver måtte overtage teglværket i løbet af efteråret, må anses at have påtaget sig betalingen, er han til pligtet at betale beløbet samt at godtgøre handelsfirmaet sagens omkostninger med 350 kr.


1923-24 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Augustinus Nielsen, midlertidigt tipvognsspor over Skive-Glyngøre banen.


11-9-1925, 16-9-1925, 20-9-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Materiel til salg. 4 lokomotiver, ca. 80 hk. 1 spandekædemaskine (ydeevne ca. 200 m³ pr. time). Ca. 100 stk. 2½ m³ tipvogne. Sporvidde 750 mm. 800 tons skinner fra 15-22 kg pr. mtr. Ca. 15.000 sveller. 30 stk. skinnetrollier. Ca. 100.000 spiger. Alt i god stand, er til salg. Augustinus Nielsen, Viborg.

Siden er senest rettet


18-12-2014