Hobro - Diverse

HOBRO   

DIVERSE

HOBRO HAVNEVÆSEN

 

UTM32: N 6277500, E 549100 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1921-19??  Hobro Havnevæsen


Formentlig opfyldningsarbejde.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1921-1922  Ukendt


- - - -


9-1-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejde.

Hobro særlige Havnevæsen ønsker tilbud på opfyldning af et havneareal i henhold til betingelser, der udleveres fra Havneingeniørens kontor i Hobro daglig mellem kl. 1 og 3 eftm.

Tilbud modtages samme steds indtil lørdag d. 15. ds., kl. 4 eftm., da de indkomne tilbud åbnes.

Hobro Havneudvalg, d. 7. Jan. 1921.

P. H. V.:

Havneingeniøren. 


9-11-1921, 12-11-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor ønskes til købs eller leje. Skriftligt tilbud med alle nærmere oplysninger modtager Stads- og havneingeniøren, Hobro.


28-3-1923, 31-3-1923, 1-4-1923 - JYLLANDSPOSTEN

Spor og dyndvogne til salg. 6-700 m 5 kg brugte skinner, 11-1200 m 7½ kg næsten nye skinner, 1 sporskifte til 5 kg skinner, 1 do. til 7½ kg skinner, 8-900 stkr. gode sveller, 22 stkr. næsten nye ¾ m³ sidetipvogne og 2 stkr. næsten nye ¾ m³ endetipvogne med 600 mm sporvidde. Alt sælges samlet eller delt ved henvendelse til Havneingeniøren, Hobro.

HOBRO KORN- OG KUL-IMPORT


UTM32: N 6277000, E 549000 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1934  Hobro Korn- og Kul-Import A/S


Beliggenhed ukendt. Formentlig kun normalspor.


- - - -


28-10-1934, 30-10-1934

Maskiner: Fra ombygget mølleri tilbydes: ..... Endvidere ca. 200 meter 22 kg's skinner fra privat sidespor. Hobro Korn- og Kul-Import A/S, tlf. 67 –68.

VINDØ TEGLVÆRK, Hobro


UTM32: N 6277500, E 550100 - Ref.nr. 33.02.


Ejer:

1849-1884  Købmand Nikolaj Edinger Balle Brasch

1884-1913   Kaptajn Frederik Ferdinand Tretow-Loof (+)

1913-1918    Tretow-Loff's arvinger (udlejet til I/S Skarrehage

                      Molerværk)

1918              A/S Nordisk Bygningsmaterielkompagni og

                      Træskibsbyggeri

1918-1920   A/S Vindø Værk

1920-1935   A/S Hobro Kalk- og Teglværk (Banken for Hobro 

                      og Omegn)

1935-1944   Ing. Jens Neergaard-Møller, Tåstrup

1944-            ???

194.               ???

1946             M. Bjerregaard-Sørensen

1946-19??   Poul Rømsgaard

19??-            Jan Rømsgaard


Teglværk opført ca. 1850 på sydsiden af Mariager fjord øst for Hobro, oprindelig højovnsværk, fra ca. 1888 ringovnsværk. Tidvis desuden kalkværk, savværk og kalkværk. Driften indstillet 1920-1923?.

Fra 196? tunnelovn. Skibsbro i Mariager fjord fra 1885-. Bane i grusgrav med læsserampe til bane i lavere niveau i lergrav, hvorfra der var spor til værket. Ca. 1950-1960 lergrav med bane ved Hvornum (36.08), fra 196? lergrav uden bane ved Hammershøj.

Bane anlagt før 1889, ude af drift 1968, nedlagt 1968/72.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft heste, senere motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)   ?   B   Nagbøl   ?  19??   ?   ?   type KMN

(2)   ?   B   ?              ?  19??   ?   ? 


(1)   Eksisterede 1962.

(*)   Marts 1935 søges et mindre benzinlokomotiv til leje evt. købs.


- - - -


1-10-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindø Værk. Likvidationsudvalget for Vindø Værk har i følge ‘Himmerl.’ holdt møde i Hobro. Det blev meddelt, at konkursbegæringen var taget tilbage, og man drøftede, hvad der burde gøres. Man enedes om at forsøge en almindelig realisation. Der er flere liebhavere til værket.


29-1-1920, 31-1-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Frivillig auktion. Mandag den 9. februar d.a., middag kl. 12, afholdes efter begæring af A/S Vindø Værk i likvidation frivillig auktion på Vindø Værk ved Hobro over den nævnte aktieselskab tilhørende ejendom af Hobro købstads markjorder, matr. nr. 7 ab m. fl., ca. 80 tdr. land areal, derunder ager, eng og skov, med de på ejendommen værende bygninger og fabriksanlæg:

Teglværk, sævværk, smedie, skibsværft,

2 spanterejste nybygninger til 4-m. skonnerter, 520 tons d. w.,

6 arbejderboliger, 1 stor beboelsesbygning, kontorbygning, stalde, magasinbygning,

dampanlæg, elektricitetsanlæg, betydeligt varelager,

en del opskåret og uopskåret træ, 

maskiner og inventar,

ret til i følge tinglæste kontrakter at bryde og hjemføre kalk, ler og mergel på

a. matr. nr. 6 Katbjerg Odde,

b. matr. nr. 2 b m. fl. Fladbjerg,

c. matr. nr. 2 Strandholt,

d. matr. nr. 1 a Overgaard,

bygninger, maskinanlæg indrettet til kalkværk på førnævnte matr. nr. 2 b m. fl. Fladbjerg, ‘Bøgelund Kalkværk’, kaldet med dertil hørende broanlæg.

Auktionskonditioner ligger til eftersyn på fogdens kontor.

Oplysninger om vilkårene for auktionen over ejendomme og effekter, beskrivelse af disse, derunder navnlig på bedding stående spanterejste skibe samt varelager, kan indhentes hos medlemmer af aktieselskabets likvidationsudvalg: Sagfører Anthon Nielsen, Ny Vestergade 18,København B, og sagfører Juulsgaard Breum, Hobro.

Dommerkontoret i Hobro, den 26. januar 1920. Salling.


18-3-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: ‘Vindø Værk’ solgt.

Der er under navnet ‘Hobro Kalk- og Teglværk’ dannet et nyt aktieselskab, som har købt ‘Vindø Værk’ med tilhørende bygninger og maskiner. Købesummen ligger efter forlydende i ‘Himmerl.‘ omkring 525,000 kr. Om skibsbyggeriet skal fortsættes, har bladet ikke kunnet få oplyst, men det nye aktieselskabs navn tyder på, at man vil falde tilbage på den gamle form for virksomheden: først og fremmest at opretholde driften af kalk- og teglværk.

De, der står bag det nye selskab, er de tidligere prioritetshavere i ‘Vindø Værk’.


29-7-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindøs likvidation. Bøgelund Kalkgødningsfabrik, der blev købt til Vindø Værk i den glorværdige Johanssenske periode, er i følge 'Himmerland' ved tvangsauktion solgt til et Århus-konsortium, som nu påtænker at fuldføre den halvfærdige fabrik og udvide den betydeligt, bl. a. ved bygning af 9 nye ovne.


9-7-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Vindø Værk.

Som bekendt ejes det i sin tid fallerede Vindø Værk nu af Aktieselskabet Hobro Kalk- og Teglværk, der med direktør Lüthemeyer som leder driver teglværksvirksomhed derude. I øjeblikket beskæftiges der 25 mand; men det er meningen også at indrette et savskæreri i byginngerne. Sådan bliver altså sandsynligvis skibsværftets fremstidsskæbne.

På værftet står to påbegyndte skibe, der er købt af skibsreder Hans Petersen i Marstal. I næste uge sender han i følge 'Himmerl.' 12 skibstømrere til værftet for at gøre det ene skib færdig til efteråret. Om det andet skibs skæbne er der endnu ikke truffet bestemmelse.


28-3-1935 - JYLLANDSPOSTEN

Et mindre benzinlokomotiv ønskes til leje, evt. til købs. 600 mm sporvidde. Vindø Teglværk, Hobro, tlf. 83.


17-10-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Teglværk til salg. Vindø Teglværk med kalkbrænderi og mørtelværk, Hobro, er grundet på min alder til salg. Produktionen i år 3 mill. gule håndstr. og maskinstrøgne sten af prima kvalitet. Værket har egen skibsbro og nær forbindelse med havnebanesporet. Produktionen er solgt bl. a. til flere større offentlige bygninger. J. Neergaard-Møller.


2-6-1945 - JYLLANDSPOSTEN

20 længder tipvognsspor, 2½x7, købes. Telefon Hobro 83.


- - - - 


Spøer - Hovedbog 1968-72:

19-1-1972:  Brugte 12 kg skinner u/lasker. 18 stk. a 5 meter = 90 meter.


- - - - 


Se også

Bøgelund Kalk- og Kridtbrud               (33.09)

Vindø Teglværks lergrav, Hvornum   (36.08) 

HOSTRUPHUSE TEGLVÆRK, Hobro

HOSTRUP TEGLVÆRK, Hobro


UTM32: N 6278xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.03. 


Ejer:

????-1904  J. Buus

1904-19??  Murermester Poulsen, Århus

19??-1918   Brdr. Carlsen

1936            Brdr. Clausen  ?

1941             Gammelgaard-Christensen og A. Richardt


Teglværk nord for Hobro st. 

Bane anlagt (før) 1934, nedlagt 19.. .


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-1-1904 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Solgt teglværk. Hobro, 20. januar. ‘Hostruphuse Teglværk’ er af ejeren J. Buus solgt til murermester Poulsen af Århus for en købesum af 15.000 kr. Overtagelsen sker 1. marts.


31-10-1918, 2-11-1918, 4-11-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Hostrup Teglværk, beliggende ca. 10 min. kørsel fra Hobro havn og st., er til salg. Brdr. Carlsen, Hobro. Telf. 218. 


16-5-1950 - POLITIKEN

Notits: Kørt over af løbsk tipvogn. Hobro, mandag.

En af arbejderne på Hostrup Teglværk, den 36årige Emil Pedersen, Tobberup, fik i eftermiddags begge fødder kørt af, da en løbsk tipvogn rullede over ham. 

- - - - 


Spøer - Hovedbog 1932-37

1934: Vogndele (600 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41

1939: Vogndele, spordele


Spøer - Hovedbog 1947-53

1951: Spordele


Spøer - Hovedbog 1958-61

1960: Spordele, div.

HOBRO SPRITFABRIK


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.01.


Ejer:

18??-19??   Spritfabrikken "Fortuna"

19??-19??  De danske Spritfabrikker A/S


Spritfabrik i Hobro by med intern bane, formentlig til kul og råvarer.

Bane anlagt ????, nedlagt 195?.

 

Sporvidde 500 mm.  Trækkraft håndkraft, senere motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?   B bm   PM   9289/129   1934  Bernard  ? hk  type B


(1)   Ny. 1,5 tons. Bernard benzinmotor type W3.


- - - -

DSB's GRUSGRAV, Hobro


UTM32: N 6277000, E 547600 - Ref.nr. 33.xx. 


Ejer:

1916  Danske Statsbaner


Grusgrav på vestsiden af Hobro st. (DSB).

Bane anlagt 19?? , nedlagt 19??.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft håndkraft.


- - - - 


DSB 2. Distrikt, Banetjenesten (TTDSB-100A) - BB-725 (SA edb-nr. 8036133951)

Notat 11-3-1943:

I Hobro grusgrav anvendes: 7 stk. tipvogne, 200 m 17,5 kg spor, 150 m 7 kg spor på jernsveller, 250 m 7 kg spor på træsveller.

Udlejet til tørvemose: 150 m 7 kg spor på jernsveller, 1 stk. sporskifte.


6-2-1958 - POLITIKEN

Notits: Ulykke i Statsbanernes grusgrav i Hobro.

N. P. PEDERSEN, Hobro


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33xx.


Ejer:

1944-1945  Margarinefabrikant N. P. Pedersen, Hobro


Tørveproduktion. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


14-6-1944, 16-6-1944, 18-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogns-skinner. 2 stk. ¾ m 600 mm tipvogne. En del 7 kg skinner, sveller, lasker samt et ophalerspil sælges samlet. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


21-6-1944, 29-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse og vogne sælges. Pressen er en stor, original Vejen. Alt er i garanteret 1. kl. stand og kun brugt ca. 14 dage. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


1-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse og vogne sælges. Pressen er en stor, original Vejen. Alt er i garanteret 1. kl. stand og kun brugt ca. 14 dage. N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


5-7-1944, 7-7-1944, 9-7-1944 - JYLLANDSPOSTEN

2 tipvogne – et parti skinner samt ophalerspil og træsveller sælges under forudsætning af, at salgstilladelse kan fås. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


7-9-1944, 10-9-1944, 13-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Skinner – tipvogne. Ophalerspil og stålwire, alt som nyt, sælges til rimelige priser. Margarinefabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


17-9-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemose gratis. Ved køb af presse og vogne for en pris af 2500 kr. kontant fås tillige en højmose, hvor der er ca. 2 mill. 1. kl. tørv. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Tlf. 165.


21-1-1945, 24-1-1945, 25-1-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogn - ophalerspil, stålwire og 50 m jernspor sælges samlet for 800 kr., evt. byttes med elektromotor. Fabrikant N. P. Pedersen, Hobro. Telf. 165.

H. MORTENSEN & C. F. NIELSEN, Hobro


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

191?-1913  H. Mortensen og C. F. Nielsen, Hobro


Tørvefabrikation. Beliggenhed ukendt.


Spor?


- - - -


12-12-1913, 16-12-1913, 20-12-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvefabrik til salg. En sådan med 20 tdr. land uopskærelig tørvejord og med udmærkede maskiner og redskaber til driften er til salg. Fabriken, hvor der gode, solide, faste kunder til hele produktionen, producerer årlig 3 à 4 mill. tørv af udmærket kvalitet. I mangel af salg kan fabriken fås i forpagtning. Henvendelse sker til H. Mortensen & C. F. Nielsen, Hobro.

??  TEGLVÆRK 


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

191?-19??  H. Mortensen, Hobro


Teglværk. Beliggenhed ukendt.


Spor?


- - - -


17-3-1916, 20-3-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværk til salg. Et udmærket teglværk med tilliggende af 28 tdr. land med rigeligt og godt ler, ringovn og alt tidssvarende materiel, beliggende lige ved jernbanestation og udskibningsplads og med jernbanespor ind på pladsen, er på grund af ejerens død billigt til salg. En kapitalstærk køber eller konsortium kan her finde en absolut fordelagtig anbringelse af kapitalen. Der er fine afsætningsforhold. Nærmere oplysninger fås hos H. Mortensen, Hobro. Tlf. Nr. 26.

HODAL  TEGLVÆRK 


UTM32: N 6278xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.13.


Ejer:

191?-19??  H. Mortensen, Hobro


Teglværk. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


18-3-1914, 20-3-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 75 al. 55 eller 60 mm brugt tipvognsspor ønskes til købs. Hodals Teglværk, Hobro.


29-8-1920, 5-9-1920, 14-9-1920, 22-9-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværksanlæg til salg. På grund af forpagtningsophør er til salg: æltemaskineriet, bestående af: strygemaskine, valser og forælter med remme, skiver, lejer, aksler m. m., indstillet til en produktion af 10,000 sten om dagen; fortrinlig til drænrørs- og tagstensstrygning. 1 stk. 7 HK, dampmaskine med tilhørende dampkedel med 13 ’ m² hedeflade, forvarmer, fødepumpe, alt armatur. Det hele kan ses i drift til midten af september. Endvidere: lader, hylder, trillebører, afskærerbord, tipvogne, spor samt rørforme til fra 1½” til 5" rør.

Hodal Teglværk, Hobro. Tlf. 54.


15-3-1921, 18-3-1921, 20-3-1921, 22-3-1921, 24-3-1921, 30-3-1921, 1-4-1921, 5-4-1921, 6-4-1921, 12-4-1921, 19-4-1921, 22-4-1921, 26-4-1921, 29-4-1921, 3-5-1921, 5-5-1921, 10-5-1921, 13-5-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg. Ca. 100 meter 55 mm og 100 meter 60 mm spor m. lasker og spiger og 2 tipvogne er billig til salg fra Hodal Teglværk, Hobro.

ELCO-BYG, Hobro


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1971  Elco-Byg, Hobro


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1968-72:

16-9-1971: 16 lgd. c 22 kg skinne h 90 - f 90 - kr 55 à 6,4 meter = 102,4 m.

20-9-1971: Spordele.

HØRBY TØRVEFABRIK, Hobro


UTM32: N 6278xxx, E 545xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1907  Hørby Tørvefabrik pr. Hobro


Tørvefabrik, formentlig nordvest for Hobro. Nærmere beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.


- - - -


12-11-1907, 13-11-1907, 14-11-1907 - JYLLANDSPOSTEN

Ønskes til købs 500 alen tipvognsspor og 3 stkr. tipvogne. Hørby Tørvefabrik pr. Hobro.

C. PREBENSEN, Hobro


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1926  C. Prebensen, 'Rosendal', Hobro


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ?700 mm.


- - - -


11-11-1926, 13-11-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor m. tilbehør. Godt 100 m spor med drejeskive, 700 mm sporvidde, en tipvogn, skal helst rumme 6 tdr., samt en god brugt benzinmotor, 2½ hk, ønskes til købs eller leje straks. Opgivelse af pris og stand til C. Prebensen, 'Rosendal', Hobro. telf. 60.

TH. THERKILDSENS MASKINFABRIK, Hobro


UTM32: N 6277xxx, E 548xxx - Ref.nr. 33.xx.


Ejer:

1918  Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro


Tørveværk. Beliggenhed ukendt. Muligvis kun agent.


Sporvidde 700 mm.


- - - -


29-1-1918, 31-1-1918, 2-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Komplet tørveværk, produktionsevne 60-80.000 stkr. daglig, centrifugalpumpe med ca. 50 meter 2" rørledning, 2 stkr. tipvogne med ca. 250 meter spor eller 3 stk. dyndvogne, brugte, men så gode som nye, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.


29-1-1918, 1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne, spor og ståltrådstov. 2 stkr. tipvogne, ca. 250 meter spor, hvoraf 10 meter kurvespor, 2 skiftespor, sporvidde 700 mm, højde 65 mm, 100 fod ¼’ galv. ståltrådstov, 100 fod ½’ galv. do., og 200 fod ½’ sort do., brugt, men så godt som nyt, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.


3-2-1918, 5-2-1918, 7-2-1918, 9-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. 2 stkr. tipvogne, ca. 250 meter spor, hvoraf 10 meter kurvespor, 2 skiftespor, sporvidde 700 mm, højde 65 mm, brugt, men så godt som nyt, er til salg. Th. Therkildsens Maskinfabrik, Hobro.

Siden er senest rettet


24-1-2015