Bramminge - Diverse

BRAMMINGE 

DIVERSE             UTM skal rettes

BRAMMINGE TEGLVÆRK 


UTM32: N 608, E 557 - Ref.nr. 75.01. 


Ejer:

1918-1921  De forenede Teglværker i Esbjerg og Bramminge

1921-1941   Lütchemeier

1941-19??   Grosserer Mærsk Brodersen, Esbjerg

1944            Vindfeldt Skak


Teglværk umiddelbart syd for Bramminge st. (DSB). Brændt 1944. Lukket 196?.


Bane anlagt (før) 1934, nedlagt 19??.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

10-7-1934: 1 stk. 600 mm klatreskive.


Spøer - Hovedbog 1947-53:

1950: Spordele, div. (600 mm)

1951: Vogndele, spordele (600 mm)

5-3-1951: 2 brugte vogne ¾x600.

20-3-1951: 2 brugte vogne ¾x600.

10-5-1951: 2 brugte vogne.

1952: Vogndele, spordele, div.

29-1-1952: 1 br. svær vogn ¾x600.

26-4-1952: 3 svære brugte vogne ¾x600.

1953: Vogndele.

K. BECK, Bramminge


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1943  K. Beck, Bramminge (Autoreparation - tlf. 107)


Beliggenhed og formål ukendt. Evt. lokomotivfabrikant?

Et tipvognslokomotiv i Finland opgives som værende af fabrikat Bramminge! Beck fremstillede dog også gasgeneratorer.


Bane ?

Sporvidde 600 mm.


Motorlokomotiv

(1)  ?  B b?   ?  1943?  Ford  40 hk


(1)  Til salg juli 1943. Angives som nyt, 2 tons, Ford AA motor,

       generator.


- - - -


8-7-1943 - JYLLANDSPOSTEN

1 stk. ny 2 tons 600 mm sportraktor med generator og hovedrepareret Ford AA motor er billig til salg ved hurtig handel. Henvendelse til K. Beck, Bramminge. Tlf. 107.

P. JENSEN, Bramminge


UTM32: N 618, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1929  Vejassistent P. Jensen


Formål og beliggenhed ukendt. Samme som  Bramminge kommune?

Evt. grusgrav.


Bane anlagt 1929?, nedlagt 19??. 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - -


3-7-1929, 4-7-1929 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud på tipvogne. 4 stkr. ¾ m³, nye eller brugte, ønskes, sporvidde 600 eller 700 mm, hjuldiameter 350 mm. Vejassistent P. Jensen, telefon 200, Bramminge.

BRAMMINGE KOMMUNE 


UTM32: N 608, E 549 - Ref.nr. 75.xx.


Ejer:

1951  Bramminge Sogneråd (P. Jensen)


Formål ukendt. Evt. grusgrav.

Samme som den foregående P. Jensen?


Bane anlagt 19??, nedlagt 1951?.

Sporvidde ukendt.  Håndkraft?


- - - -


29-6-1951 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor til salg. 2 stk. ¾ m³ tipvogne og 204 m løb. spor, bestående af 28 stk. 6 m lange 6 kg, - 45 stk. 5 m lange 7 kg og 4 stk. 4 m lange 7 kg skinner, delvis med lasker samt 1 skiftespor. Anvises af amtsvejass. P. Jensen, tlf. 200 Bramminge. Bramminge Sogneråd.

BRAMMINGE FISKERI


UTM32: N 618xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1975?   N. Jøker


Dambrug ved Holsted å nær Bramming kirke. Lukket 2006?


Bane anlagt (før) 1951, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft motortrolje.


Motortrolje

(1)  ?  B bh  Grim  -  1975  B&S  16 hk

(1)  Ny, leveret 25-10-1975. Motoriseret fladvogn? med beholder

       (Frilund nr. 1111).

O. SKJÆRBÆK, Bramminge


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946  O. Skjærbæk, Plantagevej 18, Bramminge


Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 19??, nedlagt 1946? 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


21-2-1946, 23-2-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. 1 ny og 1 brugt presse, mrkt. Vejen, 5 rullevogne, 1 sporvogn, sælges billigt ved omgående handel. O. Skjærbæk, Plantagevej 18, Bramminge.

A. RIIS, Bramminge


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  A. Riis, Nørregade 3, Bramminge


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt (før) 1943, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


9-11-1943 - JYLLANDSPOSTEN

100 m spor, 9 eller 11 kg, købes, samt 4 stk. troljer eller 8 sæt tipvognshjul. A. Riis, Nørregade 39, Bramminge, tlf. 155 Bramminge.

JENS J. JENSEN, St. Darum


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

194?-1950  Jens J. Jensen, St. Darum


Tørveproduktion 1948-1949 i Hønning mose i Sønderjylland.


Bane anlagt 1948, nedlagt 1949.

Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)  -  B dm  Hjemmelavet?  -  194?  BLA  16 hk 


(1)  Stående betjening, beskrives som motor monteret på 4 hjul.

       Til salg februar 1950.


- - - -


26-2-1950, 27-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor 600 mm diesel, 16 hk Asaa, samt et som nyt ælteværk .... sælges. Jens J. Jensen. Tlf. St. Darum 53 pr. Bramminge.

HANS DAVIDSEN, Darum 


UTM32: N 614, E 529 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1946  Hans Davidsen, Darum


Tørveproducent. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1946, nedlagt 1946.

Sporvidde 600 mm?. Trækkraft håndkraft.


- - - - 


Fra Afviklingsselskabet i Esbjerg lejet 7/12-31/12:  57 m spor og

1 stk. ¾ m³ tipvogn.

KNUD LARSEN, Vong


UTM32: N 614, E 530 - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1943  Knud Larsen, Vong


Tørveproducent. Beliggenhed ukendt. 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt. 


Motorlokomotiv

(1)  ?  ?   ?  ?


- - - -


3-3-1948, 5-3-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Skinnetraktor, 600 mm, med bevægelige lejer. Vejen-presser, dieselmotor 12 hk, rullevogne, 200 m 10-12 kg spor samt skinnehjul købes. Knud Larsen, Vong pr. Bramminge. Tlf. Ålbæk E. 22.

TOBIAS RASMUSSEN, Gummesmark


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1916  Tobias Rasmussen, Gummesmark


Formål og beliggenhed ukendt. Tørv?


Bane anlagt 1916?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


11-4-1916, 12-4-1916, 13-4-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne og spor. Tilbud på 300 meter brugt tipspor samt 3 brugte tipvogne ønskes snarest. Tobias Rasmussen, Gummesmark pr. Bramminge.


15-4-1916 - LICITATIONEN

Tipvogne og spor. Tilbud på 300 meter brugt tipspor samt 3 brugte tipvogne ønskes snarest. Tobias Rasmussen, Gummesmark pr. Bramming.

T. TONNESSEN, Bramminge


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer:

1941-1946  Bygmester T. Tonnesen, Bramminge


Formål og beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 1916?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


17-4-1941, 19-4-1941, 22-4-1941 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tipvognsspor købes. Opgiv parti og pris pr. kontant. T. Tonnesen, Bramminge. Telf. 41.


6-5-1942, 7-5-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

100–150 meter tipvognsspor ønskes til købs eller leje. Tonnesen, telefon 41 Bramminge.

NIELS JENSEN, Bramminge 


UTM32: N 614xxxx , E 530xxx - Ref.nr. 75.xx. 


Ejer: 

1947-1948  Niels Jensen, Bramminge


Mosebrug. Beliggenhed ukendt.


Bane anlagt 194?, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


Hedeselskabets sporbøger (SA nr. 8042231281):

Materiel uden nærmere angivelse lejet fra Hedeselskabets Mergelafdeling 1947-1948.  

Siden er senest rettet


7-9-2014

3-11-2014

21-2-2015

8-10-2015