Lolland - Entreprenørfirmaer

LOLLAND

ENTREPRENØRFIRMAER          Ikke færdig   

Entr. P. JØRGENSEN, Lindet 

Entr. P. JØRGENSEN & SØN, Lindet


Sporvidde 600 mm


Indehaver: 

19??-19??  P. Jørgensen

19??-19??  P. Jørgensen og ?  Jørgensen 


Samarbejdede med entr. Carl Schultz ved inddæmning af Strandpromenaden i Nykøbing Falster 1938-1941.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ? 


Anvendelse

1950       Anlægsbro, Vejrø : (1) ?


- - - -


13-4-1938 - MIDDELFART VENSTREBLAD

Notits: Landvindingen ved Nykøbing F. Nykøbing F. (R.B.). Nykøbing F. byråd har i dag overdraget arbejdet med opfyldning af Ejegodbugten nord for den nye havneplads til entreprenør Carl Schultz, Nykøbing F., og P. Jørgensen, Lindet på Vestlolland, for 690.000 kr.

Ing. KNUD HEY, Rødby


Sporvidde 600 mm?


Indehaver:  1907-1911  Knud Bendt Seidelin Hay


Anvendelse 

1909-1911  Havneanlæg, Rødby havn


- - - -


19-8-1909, 20-8-1909, 21-8-1909 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT

Arbejdere antages straks ved havneanlæget ved Rødby ved henvendelse på arbejdspladsen. Samme sted antages nogle tømrersvende, som er kendt med bolværksarbejde. Entreprenøren.


12-5-1910 - LICITATIONEN

1400 løbende alen små skinner (som til roebaner) ønskes snarest til købs eller leje for et par måneder.  Ingeniør Hey, Rødby.


25-7-1910 - LOLLAND-FALSTERS SOCIAL-DEMOKRAT

Notits: Tipvognene gik i havnen. Forleden dag var man ved at køre kantsten op fra havnen ved Syltholm pr. tipvogn. To vogne blev trukket henad skinnerne, medens en tredie stod læsset nede ved havnen. Sporet skråner noget opad over dæmningen og hestene magtede ikke læsset, så det så et øjeblik ud som om de skulle blive trukket med tilbage. Kusken slog da resolut hestene fra og de to vogne snurrede i en fart tilbage, tagende den ved havnen stående med ud i dybet.


25-10-1911, 26-10-1911, 27-10-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenør-materiel. Stenflåder, tipvogne m. spor, rambukke m. maskiner etc., der er anvendt ved bygningen af Rødby havn, er til salg ved henvendelse til ingeniør Hey, Rødby.

Entr. A. STOLTZE MØLLER, Nakskov


Sporvidde 600 mm


Indehaver: 

19??-19??  Landinspektør A. Stoltze Møller


Samarbejdede med entr. Niels Lund ved vejanlæg på Lolland 1930.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  ?  ?  ?  ?  19??  ?  ?


(1)  Søges til købs marts 1940.


Anvendelse

1930           

1942-1943  Tørveproduktion, ? 


- - - -


30-3-1940 - BERLINGSKE TIDENDE

Motorlokomotiv, sporvidde 600 mm, brugt, men i god stand, ønskes til købs. Opl. og pris til landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


4-3-1942 - BERLINGSKE TIDENDE

Tørveværk. Pedershaab ælteværk, kapacitet ca. 50.000 stk. pr. 8 timer, silo, skæretromle for hestekraft, 3 tørvekærrer på gummihjul, 15 hk elektromotor, 440 volt jævnstrøm, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov. Tlf. Nakskov 213.


7-9-1943 - BERLINGSKE TIDENDE

Parti tipvognsspor, 6,75 kg, fabriksnyt, der iflg. Varedirektoratets tilladelse må anvendes ved brydning af brunkul eller ved tørvefabrikation, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


8-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti tipvognsspor 675 kg, der ifølge Varedirektoratets tilladelse må anvendes til brydning af brunkul eller tørvefabrikation, til salg. Landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov. ?

Entr. NIELS LUND, Nakskov


Sporvidde 600 mm


Indehaver: 

1915-19??  Niels Marinus Lund


Samarbejdede med landinspektør A. Stoltze Mølle ved vejanlæg på Lolland 1930.


Damplokomotiv 600 mm

(1)  ?  B t   OK  6630  1913  50 hk


(1)  Købt 19?? fra ???. Leveret nyt til Libauer Hafen, Rusland.

       Solgt 19?? til entr. Chr. Olsen & Co., København.


Anvendelse

1915       Kajanlæg, Færgelandet, Nakskov: (1) ? 


- - - -


30-6-1915 - LICITATIONEN

Nakskov, kajanlæg på Færgelandet. Til jordarbejdet er antaget Niels Lund, Nakskov. Til øvrigt arbejde er antaget Lundgren m.fl., Nakskov.

Entr. NIELS LUND & A. STOLTZE MØLLER, Nakskov


Sporvidde 600 mm


Indehaver: 

1930-193?  Niels Lund og A. Stoltze Møller


Formentlig et samarbejde mellem entr. Niels Lund, Nakskov, og landinspektør A. Stoltze Møller, Nakskov.


Motorlokomotiv 600 mm

(1)  -  B bm  PM  7871/65  1930  Ford  40 hk  type PCM


(1)  Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.


Anvendelse

1930       Vejanlæg, Lolland: (1) 


- - - -

Entr. N. C. LUNDGREN, Nakskov


Sporvidde ukendt


Indehaver: 

19??-19??  N. C. Lundgren


Anvendelse


1915             Kajanlæg, Færgelandet, Nakskov

19??-1920  Tørveproduktion. 

1931             Ombygning af DSB færgeleje, Korsør 


- - - -


30-6-1915 - LICITATIONEN

Nakskov, kajanlæg på Færgelandet. Til jordarbejdet er antaget Niels Lund, Nakskov. Til øvrigt arbejde er antaget Lundgren m.fl., Nakskov.


9-3-1921, 10-3-1921 - JYLLANDSPOSTEN

Et første klasses tørveværk, bestående af elevator, presser, centifugalpumpe og 14 stk. etagevogne, er til salg. Kan også byttes med en ung, god hest på ca. 10 kv, 3 tm. ved henvendelse til entreprenør Lundgreen, Nakskov.


23-8-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Ombygningen af færgelejet i Korsør. Nakskov, 22. august. Statsbanerne har overdraget Tømmermester N.C. Lundgreen, Nakskov, ombygningen af Statsbanernes 2. færgeleje i Korsør for et beløb af 398.175 kr. Der var indkommet 13 tilbud ved licitationen.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1932-37:

28-8-1935: 8 dobbeltflancede hjul.

Siden er sidst rettet


26-8-2014 delt

12-9-2014