Horsens - Teglværker

HORSENS   

TEGLVÆRKER                     UTM mm. skal rettes

BYGHOLM TEGLVÆRK, Horsens   


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 63.01. 


Ejer:

1903  ?

1917-19??  Bygholm Teglværk Ltd., H.A. Jeppesen & A. Collstrup

19??-19??  Godsejer Schütte

1936-19??  De forenede Teglværker ved Århus

1941-Sven Nymark


Teglværk opført 1853 på nordssiden af Bygholm sø. Ca. 500 m bane til grave nord for værket.

1912-1946 kabelbane fra graven til værket.


Bane anlagt (før) 1934, nedlagt 1960/61.

Sporvidde 600, 700 mm. Trækkraft Motorlokomotiver.


Motorlokomotiver

(1)  ?   B bm    Vemb    ?  c1946   Chev  ? 

(2)  ?   B          Nagbøl  ?  19??  ?  ? 

(3)  ?   B dm   Nagbøl  552  1955  MB  ?   type KMN 2,5


(1)  Ny. 

(2)  Købt brugt 1-10-1949 fra Spøer.

(3)  Ny. 2,5 tons. Karl Møller opgiver fabr.nr. 551 (se 62.02).


- - - - 


30-12-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En luftbane ved Bygholm. Ved Bygholm er man i denne tid i færd med at anlægge en enskinnet tovbane, som skal føre fra Bygholm Teglværk til Nørhuleskoven og bruges til transport af ler. Banen, der føres i en højde af 7 meter, anlægges af et tysk firma og vil koste 26,000 kr.; den skal gøres færdig i foråret.


8-3-1917, 10-3-1917, 12-3-1917 - JYLLANDSPOSTEN

En tipvogn, så god som ny, med patentaksler, lukkede lejer, vognkassen er ca. 1½ meter lang, ca. 1½ meter lang, ca. 1 meter dyb, sporvidden 73 cm, er til salg for højeste bud. Bygholm Teglværk, Horsens.


5-1-1941, 6-1-1941, 18-1-1941, 19-1-1941 - BERLINGSKE TIDENDE 

Tovbane til salg med tilhørende vogne og troljer, egnet til transpor af ler, grus, sten, kalk, brunkul eller lign. over vanskeligt terræn. Længde 500 m. Er i fin stand. Bygholm Teglværk, Horsens. Telf. 134.


31-7-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Tovbane til salg. En i god stand værende hængebane til salg, længde ca. 500 m, egnet til transport af ler, grus, sten, brunkul o. l. over  vanskeligt terræn, eventuelt udskibning. Banen består af: ca. 500 m 28 mm, 500 m 18 mm og ca. 1000 m 12 mm stålwire, 6 bæretårne af vinkeljern og jernbjælker 8-10 tons, desuden medfølger vogne, troljer, kasser, forlagstøj og andet tilbehør. Bygholm Teglværk, Horsens.


31-10-1941 - BERLINGSKE TIDENDE

Tovbane til salg. Længde ca. 500 m, egner sig for transport af ler, grus, brunkul og lign. over  vanskeligt terræn. Banen består af 6 tårne af vinkeljern, ca. 6 m høje, 500 m ståltov, 28 mm, 500 m ståltov, 18 mm, ca. 1000 m ståltov, 12 mm, 2 store snorskiver og forlagstøj. Desuden vogne og troljer og en del støbegods. Ståltovene kan evt. købes særskilt. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


8-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel sælges. 6 stk. drejeskiver, diameter 1070 mm, 7 tovbanevogne med kasser ca. 0,4 m³, 6 troljer med kasser ca. 0,4 m³, kan let forandres til små tipvogne, 600 mm sporvidde .... .

Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


28-2-1942, 1-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

.... 6 troljer med løse jernkasser à 0,4 m³, kan let forandres til tipvogne, 6 drejeskiver til 600 mm sporvidde, til salg. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


19-4-1942, 20-4-1942, 21-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN 

Ca. 600 m 12 mm kun lidt brugt wire, 100 m 18 mm meget blød wire, 6 troljer med jernkasser, 0,4 m³ 600 mm sporvidde, kan let laves om til tipvogne, og 4 drejeskiver til 600 mm sporvidde sælges. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


11-11-1944, 12-11-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes. Ca. 200 m 10–12 kg skinner købes. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


22-9-1946 - JYLLANDSPOSTEN 

Materiel sælges. 6 stk. tipvogne, 700 mm, 6 stk. do., 600 mm, troljer til spor, 600 mm, 2 svære arbejdsfjedervogne. Bygholm Teglværk, Horsens, tlf. 134.


2-12-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsskinner købes. Ca. 200–250 l. m. tipvognsspor, 10 eller 12 kg, købes. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


8-2-1947, 9-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN 

Tipvognsskinner købes, ca. 1000 l. m, helst 5 kg, må gerne være brugte. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


15-2-1947, 16-2-1947, 17-2-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor købes, ca. 400 m brugt 5 eller 7 kg spor købes. Bygholm Teglværk, Horsens. Tlf. 134.


7-3-1947, 8-3-1947, 9-3-1947 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne sælges. 6 stk. brugte tipvogne, sporvidde 700 mm, sælges for 100 kr. pr. stk. Bygholm Teglværk, Horsens, tlf. 134.

HESSELLUND TEGLVÆRK, Stensballe?


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 63.02. 


Ejer:

1902   I/S

1906-19??  M.C.W. Meyer

1916   Maltha Meyer

1950   Carl Johan Meyer


Teglværk på østsiden af Stensballesund, opført omkring 1860. Ringovn 1905 og lergrave på begge sider af sundet med svævebane over sundet. Værket lukket 1948.


Bane anlagt (før) 1918, nedlagt 1948?.

Sporvidde 500 mm. Trækkraft ukendt.


- - - - 


15-8-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: RB. Horsens, 14. august. Ved Hessellund Teglværk ved Stensballe Sund løb i middags en tipvogn af sporet og styrtede i vandet tillige med en arbejder ved navn Dinesen, som druknede. Han efterlader sig hustru og tre konfirmerede børn.


27-1-1949, 28-1-1949 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne. 3 stk. ½ cbm. tipvogne, 500 mm sporvidde, samt 3 drejeskiver er til salg. Hessellund Teglværk, Horsens.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1929-32:

1931: Vogndele (500 mm)


Spøer - Hovedbog 1932-37:

1935: Vogndele, div. (500 mm)


Spøer - Hovedbog 1937-41:

3-5-1939: 1 stk. ny tipvogn 0,5 m³ 500 mm.


Spøer - Hovedbog 1941-47:

1944: Vogndele (500 mm)

EGEBJERG TEGLVÆRK


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

18??-1866   Jørgen Andersen Holst

1866-1880  Sørensen Thygesen

1880-1883  Rasmus Pedersen

1883-1902  Caroline Sørensen

1902-190?  Rasmus Møller Rasmussen

190?-1911   Rasmus Møller Rasmussens enke

1911-1920   Ole Pedersen

1921-1922   P. Hansen

1922-1923  Ejnar Kronshage

1923-192?  Ingvard Isbov

1950            Carl Johan Meyer


Højovnsteglværk syd for Neder Egebjerg, opført før 1860, hørende til Egebjerg Teglværksgaard. Værket lukket 192? og nedrevet 1933.


Bane anlagt ? , nedlagt 193. .

Sporvidde ukendt.


- - - - 


2-4-1908 - HORSENS FOLKEBLAD

Teglværk med gård til salg, begrundet på ejerens død, ½ mil fra købsted, areal 42 tdr. ld. ager, 5 tdr. ld. eng, 3 tdr. ld. tørvejord. Hartkort 3½ td. 3 heste, 12 malkekøer, 6 ungkreaturer. Maskiner og avlsredskaber tidssvarende. Udmærkede grundmurede bygninger. Teglværk med 1. kl.s materialer; alt kan sælges fra pladsen. Sidste års produktion 600.000 mursten. 2 ovnfulde sten af dem, der skal brændes i sommer, er allerede solgte. 12 a 15.000 kr. nødvendig. Nærmere ved J. C. Israelsen, Sønderbrogade 6.


7-7-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Enkefru Rasmussen af Egebjerg Skovgård har i følge ‘Hors. Av.’ solgt gård og teglværk til gårdejer O. Petersen af Thorsted for 43,000 kr. Overtagelsen er sket.


21-2-1919 - LERINDUSTRIEN

Egebjerg Teglværk er iflg. 'Skanderborg Amtsavis' af Haagensen & Aaen bortforpagtet til Skipper, Stilling, som også for en snes år siden havde teglværket i forpagtning. Afgiften er 1500 kr. årlig. Overtagelsen sker 1. marts.


19-3-1920 - LERINDUSTRIEN

Egebjerg Teglværk 3 km fra Horsens kan fås i forpagtning straks af en dygtig fagmand. Højovn til 60 tusinde sten. Tørv på gården. Henvendelse på Egebjerg Teglværksgård, pr. Horsens.

EGEBJERG NORDRE TEGLVÆRK


UTM32: N 614xxxx, E 530xxx - Ref.nr. 63.xx. 


Ejer:

1880  Laust Christeen Christensen (forp.) 

1890  Laust Christeen Christensen og Simon Henrik Laus (forp.)

1889  Jens V. Jensen

1892-1906?   Jens V. Jensens enke


Højovnsteglværk øst for Neder Egebjerg, 200 m fra Egebjerg Teglværk, opført før 1879, hørende til gården Hjøjvang. Værket lukket 19??.

Bane anlagt ????, nedlagt 19??.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt. 


- - - - 

Siden er senest rettet


9-12-2014

18-8-2015