Varde - Entreprenørfirmaer

VARDE

ENTREPRENØRFIRMAER

Entr. O. OHLSEN, Varde


Indehaver:

1911-1912  O. Ohlsen


Sporvidde ?700 mm. Trækkraft damplokomotiv.


Anvendelse: 

1911-1912   Mergeludkørsel, Årre Mergelselskab


- - - -


10-3-1911, 13-3-1911, 16-3-1911 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat kan få en vellønnet stilling ved Aarre Mergelselskab. Helst maskinarbejder. Skriftlig eller mundtlig henvendelse til entreprenør O. Ohlsen, Varde, senest den 25. marts.


20-7-1912, 21-7-1912 - JYLLANDSPOSTEN

Fyrbøder søges. En dygtig fyrbøder kan straks få plads ved Årre Mergelleje. Man henvender sig til entreprenør Olsen, Årre pr. Varde.

Entr. KNUD LIND, Varde (rettes)


Indehaver:

19??-19??  Knud Lind, Varde 


Sporvidde 600 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

x

x


Anvendelse:

1924-192?  Mergeludkørsel, Blaksmark Mergelselskab


- - - -


11-4-1924, 12-4-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Til Blaksmark Mergelleje søges straks en dygtig lokomotivfører med faglig uddannelse, så han kan udføre forefaldende reparationer. Skriftlig henvendelse til ingeniør Lind, Lindevej, Silkeborg.


22-7-1928 - JYLLANDSPOSTEN

Auktion over barakker. Torsdag 26. juli afholdes auktion efter begæring af ing. K. Lind, Varde  over 3 barakker i Blaksmark Mergelleje. ....


5-7-1931, 9-7-1931 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemester. En ung rask og pålidelig mekaniker, 22-30 år, kan få plads som gravemester på en moderne skemaskine. Forud kendskab unødvendig. 8 dages prøvetid. Skriftlig henvendelse til Ingeniør Lind, Varde.

Entr. N. P. JOHANSON, Varde


Indehaver:

19??-19??  Konstruktør N. P. Johanson, Varde


Sporvidde ukendt. Trækkraft damplokomotiv?


Anvendelse

?


- - - -


14-7-1914, 16-7-1914, 18-7-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Ca. 20 jordarbejdere, også sporlæggere, antages i disse dage. Entreprenør N. P. Johansen, Galtho mergelleje pr. Tistrup station.


6-11-1914, 7-11-1914, 8-11-1914 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere. Sporlæggere, maskinfolk og lign. antages stadig ved Galtho Mergelleje pr. Tistrup st. Entreprenør N. P. Johansen.


6-5-1916, 8-5-1916, 10-5-1916, 13-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Jordarbejdere til 45 øre i timen samt akkordarbejde antages stadig ved mergellejet i Ulstrup ved Langå. Meget overarbejde. Gode boligforhold. Arbejde hele året rundt. Maskindrift overalt. N.P. Johansen, entreprenør.


18-12-1917, 19-12-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Transaktionerne ved Ulstrup Mergelleje. Folk, som mener sig forurettet angående Ulstrup Mergelleje, bedes henvende sig til undertegnede, der på egne og andres vegne opfordrer til samlet optræden angående denne sag. Entreprenør N. P. Johansen, Varde.


1-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvebaner, skovbaner o. l. projekt. og anlægges. Al slags materiel herfor leveres. N. P. Johanson, konstruktør, entreprenør, Østergade – Varde – telf. 293.


8-2-1918, 11-2-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvebaner, skovbaner o. l. projekt. og anlægges. Alle sorter materiel herfor leveres både til salg og leje. Entreprenør N. P. Johanson, Østergade – Varde – telf. 293.


Samme person ??

Vognmand S. P. LØNBORG, Varde


Indehaver:

1934   Vognmand S. P. Lønborg, Varde


Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


Anvendelse

1934   Ukendt


- - - -


27-6-1934, 28-6-1934, 29-6-1934 - JYLLANDSPOSTEN

Tilbud ønskes på 2000 m spor og 20 tipvogne. Vognmand S. P. Lønborg, telf. 291, Varde.

?INGEMANN HOFFMANN, Varde


Indehaver:

1918   ?


Formentlig fejltydning af Ingeniør Hoffmann ??


1918   Bornholm?


- - - -


4-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.


6-9-1918, 9-9-1918 - JYLLANDSPOSTEN

Et i Robbedale på Bornholm henstående lokomotiv med kobberfyrbox ønskes solgt til ophugning. Tilbud med pris sendes til Ingemann Hoffmann, Varde.

Ing. K. BUTTENSCHØN, Varde


Indehaver:

1946   Ing. Carl Buttenschøn, Lundvej, Varde 


Ejer/Medejer af brunkulsleje ved Søby.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse

1945    Brunkulsleje, Søby


- - - -


Lånte 1945 materiel fra Kommisarius for Konfiskation i Varde:

Deutz 33583 - kom fra Greve & Thaysens arbejdsplads i Nr. Oksby, samt 35 tipvogne og 2 def. 

(Deutz 33583 var af typen OME117F og bygget 1940 til N. Thaysen, Flensburg. Senere skæbne ukendt.)

Siden er senest rettet


1-7-2014

2-9-2014

7-10-2014