Holstebro - Tørvemoser

HOLSTEBRO

TØRVEMOSER

Smed A. CHRISTENSEN, Holstebro 


UTM32: N 6245705, E 476310 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1919  Smed A. Christensen, Helgolandsgade 7, Holstebro


Beliggenhed ukendt. Muligvis kun sælger. Stavemåde på navn ?


- - - -


25-3-1919, 26-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværk med lokomobil, 1000 al. jernspor, 500 al. rør, 7 dyndvogne, ny remme, ælteværk, pumper, og andet værktøj. Et tærskeværk med halmpresser. Henvendelse til smed A. Kristensen, Helgolandsgade 7, Holstebro. Telf. 529.


16-4-1919, 17-4-1919, 20-4-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemaskiner til salg. Et lokomobil, 8 HK., et selvtransportabelt tærskeværk (Holbæk), 24" cylinder, en halmpresser, 5 dyndvogne, 2 tørvevogne, en æltemaskine, en elevator, nye læderremme og stålwirer, pumper, ca. 500 al. rør, fittings, ca. 400 al. jernspor, 600 alen træspor, et stort træskur og en del forskelligt værktøj er til hurtigt salg ved henvendelse til smed A. Christensen, Helgolandsgade 7, Holstebro. Telf. 529.

E. P. FREDBERG, Holstebro


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1920  E. P. Fredberg, Holstebro


Beliggenhed ukendt.

 

Sporvidde ?800 mm. Trækkraft ukendt.


- - - -


30-1-1920, 1-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte. En ny tørvepresse, Hillerød fabrikat, samt to tipvogne, er til salg eller bytte med en Ford bil, helst 4-personers. E. P. Fredberg, Holstebro.


14-2-1920, 15-2-1920, 17-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresse til salg. En ikke brugt tørvepresse med afskærer samt 100 tipvogne, 80 mm sporvidde, er til salg langt under dagspris eller bytte med bil, motorcykle eller andet. E. P. Fredberg, Holstebro.

H. KLAUSEN, Holstebro


UTM32: N 6246xx, E 4767xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945  H. Klausen, Enghavevej 21, Holstebro


Beliggenhed ukendt.

Spor?


- - - -


17-4-1945, 19-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvepresser og traktor. God tørvepresser med 5 m stålelevator samt Fordson traktor med gas, lige efterset overalt, og evt. trolleyvogne, sælges meget billigt. H. Klausen, Enghavevej 21, Holstebro, telefon 954.

KARL MADSEN, Holstebro


UTM32: N 6245107, E 476387 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1950  Karl Madsen, Mågevej 6, Holstebro


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


20-2-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel sælges. 7 kg spor med lasker og sveller .... , dyndvogne. Karl Madsen, Mågevej 6, Holstebro. Tlf. 767 kan benyttes.

ALFRED NYGAARD, Holstebro


UTM32: N 6248xxx, E 4765xx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1941-1952  Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro


Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 700 mm?. Trækkraft ukendt.


- - - -


15-7-1941, 17-7-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor og tørvespor, 7 kg samt gode tørv sælges. Alfred Nygaard, Nyholm, tlf. 226, Holstebro.


18-2-1942, 21-2-1942, 25-2-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Spor til salg, 7 og 4 kg samt tørvevogne. Alfred Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro.


15-3-1942, 18-3-1942 - JYLLANDSPOSTEN

7 kilo spor, tipvogne og Fordson traktor sælges. Alfred Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro, tlf. 226.


17-4-1942, 19-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti 7 kilo spor og 2000 gode kultørv samt prima brunkul sælges. Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro, tlf. 226.


26-4-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Et parti 7 kilo spor og 2000 gode kultørv samt prima brunkul sælges. Alfred Nygaard, Gl. Struervej, Holstebro.


27-7-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Fabrikstørv, Kl. I sælges. Alfr. Nygaard, ‘Nyholm’, Holstebro.


15-11-1952, 30-11-1952 - JYLLANDSPOSTEN

Myremalm og okkermalm købes over hele Jylland. Alfr. Nygaard, Struervej, Holstebro. Tlf. 226.


- - - -


Spøer - Hovedbog 1941-47:

3-2-1945: 2 sæt hjul 300x700, 4 alm. rullelejer. (retur)


BRDR. NYGAARD, Mejrup


UTM32: N 6246xxx, E 4811xx - Ref.nr. 109.xx. 


Ejer:

1920  Brdr. Nyggard, Majgaard, Mejrup


Beliggenhed og formål ukendt. Muligvis til Sandet, Stakroge?


- - - -


22-2-1920, 25-2-1920, 28-2-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Spor købes. 1500 meter gode, brugte 5- eller 7-kg spor ønskes til købs straks. Brdr. Nygaard, Majgaard, Mejrup, Holstebro.

Kammerråd H. NIELSEN, Holstebro 


UTM32: N 624xxxx, E 476xxx - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1916  Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegård, Holstebro


MANGLER TEKST


- - - -


9-5-1916, 10-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Spor ønskes til købs. Brugt, transportabelt spor ønskes med opgivelse af pris, diameter og vægt. Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegaard, Holstebro. Telefon nr. 226, Holstebro central.


10-5-1916 - LICITATIONEN

Spor ønskes til købs. Brugt, transportabelt spor ønskes med opgivelse af pris, diameter og vægt. Kammerråd H. Nielsen, Dyrmosegaard, Holstebro. Telefon nr. 226, Holstebro central.


28-5-1916 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: En tørvefabrik ved Kolding. RB. Kolding, 27. maj. Proprietær N.J. Nielsen af Rolles Mølle, eksportør P. Hansen af Lunderskov, P. Jørgensen af Kildeværk, kammerråd H. Nielsen af Dyrmosegaard og kommisionær S. Espersen af København har købt den proprietær N. Brandenborg i Gejsing tilhørende ejendom Riishøj i Hejnsvig sogn uden besætning for 20.000 kr. og desuden købt 15 tdr. land tilstødende mose af gårdejer O. Chr. Sparvath af Fugdal for 10.000 kr. Det er købernes hensigt at anlægge en tørvefabrik på det købte areal, hvor findes så store mængder af udmærket tørvejord, at produktionen ventes at ville blive ca. 8 millioner tørv om året. Det er købernes hensigt at få et sidespor fra Troldhede-banen ført til fabriken.

MADS PEDERSEN, Holstebro


UTM32: N 6246319, E 476146 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1944  Vognmand Mads Pedersen, Skolegade 30,  Holstebro


Formål og beliggenhed ukendt.


- - - -


16-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor, sveller, lasker og spil med 80 m wire og 3 taljer til salg. Vognmand Mads Pedersen, Skolegade 30, Holstebro. Tlf. 393.

TEST


UTM32: N 624, E 476 - Ref.nr. 40.xx. 


Ejer:

1945  Fabrikant,


Formål ukendt.


- - - -


1-3-1945 - BERLINGSKE TIDENDE

Tipv

Siden er senest rettet


11-11-2014

3-1-2015