Lem - Diverse

LEM

DIVERSE                   UTM Mangler

BÆKBO MERGELLEJE


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.03. 


Ejer:

1913-1918  Hanning m.fl. Sognes Mergelselskab

Entreprenør:

1913-1918  Augustinus Nielsen, Ringkøbing


Mergelbane med flytbare spor i årene 1913-1918 fra mergelleje ved Skjern-Ringkøbing vejen. Desuden 2 km spor for stentransport fra mergellejet til Lem st. (DSB) for Vandbygningsvæsenet.


Sporvidde 785 mm. Trækkraft damplokomotiver.


Damplokomotiver

(1)   ?             B t  Jung            2029  1913 

(2)  LIZZIE  B t  Hanomag   5858  1910 


(1)   Leveret nyt.

        1918? solgt til entr. Fibiger & Villefrance, derefter til mange

        andre entr.  Ophugget 1949.

(2)  Leveret nyt til Vandbygningsvæsenet, Hvide Sande.

        Lejet/lånt 1913-19?? fra VBV til stentransporter fra mergellejet til

        Lem station.


- - - -


27-9-1913, 28-9-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Lokomotivfører med certifikat antages straks til mergellejet ved Lem st. Henvendelse til entreprenør Aug. Nielsen, Ringkøbing.


1914-15 - DSB - Beretning om driften

Baneafd., arbejder for fremmede: Entreprenør Aug. Nielsen, anlæg af midlertidigt sidespor, Lem.


13-4-1915 - JYLLANDSPOSTEN

Notits: Tyskernes kobber-hunger. Entreprenør Augustinus Nielsen af Ringkøbing skulle have et nyt lokomotiv til mergellejet ved Lem. Maskinen var bestilt hos et firma i Tyskland, og forleden kom der besked om, at hvis Augustinus Nielsen kunne levere fabriken 3 à 4000 pd. kobber, kunne han få lokomotivet, ellers ikke. Da Augustinus Nielsen selvfølgelig ikke kunne levere kobberet, fik tyskerne iflg. ‘Vestjyll. Socialdemokrat’ lov til at beholde deres maskine.

J. CLAUSEN, Lem


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1913  J. Clausen, Lem st.


Formål ukendt.


- - - -


12-12-1913, 14-12-1913, 16-12-1913 - JYLLANDSPOSTEN

Gravemaskine, 1 m³, Menck & Hawbrock 1911, er til salg straks, eventuelt til leje. Nærmere ved J. Clausen, Lem st., Jylland.

C. O. CHRISTENSEN, Lem


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1919  C. O. Christensen, Lem st.


Beliggenhed og formål ukendt.


- - - -


15-3-1919, 16-3-1919, 18-3-1919 - JYLLANDSPOSTEN

275 løbende meter spor og 5 à 6 ½ eller 1 kbm. tipvogne ønskes til leje straks eller til 15. april. Omgående tilbud udbedes. C. O. Christensen, Lem st. Telefon 63.

JENS P. HENRIKSEN, Lem


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1917  Jens P. Henriksen, Højmark pr. Lem st.


Mergelgravning. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm. Trækkraft spil.


- - - -


18-1-1917, 20-1-1917 - JYLLANDSPOSTEN

Mergelmateriale til salg. En 7½ H.K. benzinmotor (Orion), ophalespil med ståltrosse (ca. 100 meter), 6 Kbm. tipvogne, ca. 225 meter spor med to selvregulerende skiftespor, sporvidde 600 mm, en vindmølle til vandpumpning m. m. er til salg. Henvendelse til Jens P. Henriksen, Højmark pr. Lem st.

ANDR. POLLER, Sdr.-Holmgård


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1919  Andr. Poller, Sdr.-Holmgård pr. Lem


Formål og beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.


- - - -


13-1-1905, 16-1-1905, 19-1-1905 - JYLLANDSPOSTEN

Motor. En brugt, men god 8 H. petroleumsmotor ønskes bortbyttet med en 16 H. god, brugt do. 2 à 3 jern-tipvogne og et ophalingsværk (brugt) ønskes til købs. Henvendelse til A. Poller, Alkjærsig Teglværk pr. Skjern.


(samme?)


28-5-1919, 31-5-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. Ca. 115 alen brugt, meget solidt jernspor, komplet med sveller, spiger, lasker etc. parat til at lægge ud straks, er til salg ved henv. til undertegnede. Med sporet kan evt. medfølge en trolje. Andr. Poller, Sdr.-Holmgaard pr. Lem. Telefon nr. 8 Højmark.

S. ANKJÆR PEDERSEN, Lem st.


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1944  Dræningsmester S. Ankjær Pedersen, Lem


Tørveproduktion. Beliggenhed 'Godthåb' pr. Ebeltoft.


Sporvidde ?600 mm. Trækkraft ukendt. 


- - - -


5-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Sporskifte - dynamo - motor. En dynamo og motor, ca. 4 H.P., som kan arbejde sammen (opl. om spænding etc.) samt et automatisk sporskifte (omløb) til 600 mm sporvidde ønskes til købs. S. Ankjær Pedersen, dræningsmester og entreprenør, Lem st.


12-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

12-15 H.P. lokomobil samt en del 5" rem ønskes til købs. S. Ankjær Pedersen, dræningsmester og entreprenør, Lem st.


3-8-1944, 4-8-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Tørveværker til salg. 3 stk. presseværker med tilh. materiel, best. af 15 stk. dyndvogne m. rullelejer, 1 stk. 4 H. P. motor m. pumpe (de 2 værker er sammenbygget med lokomobiler og transporteres på spor), i alt 3 stk. lokomobiler, de 2 trykprøvet i år. 1 stk. ophalespil. Værkerne kan ses i brug på gården 'Godthåb' pr. Ebeltoft. S. A. Pedersen, entreprenør, Lem st.

SØREN PEDERSEN, Lem st. 


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx. 


Ejer:

1941-1942  Entr. Søren Pedersen, Lem st. (Midlertidig?)


Tørveproduktion ved Sdr. Omme?


Sporvidde 700 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Motorlokomotiv

(1)   ?  B bmg  ?  ?  ?  ?


(1)   Til salg eller udleje 1942.


- - - -


4-11-1941 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvogne - tørv. 10 stk. tipvogne ønskes til leje, 700 mm sporvidde helst ¾ m³. Til salg ca. 70 tons tørv i stak, kan eventuelt indlades i banevogn på Sdr. Omme st., Skriftlig henvendelse til Søren Pedersen, entreprenør, p.t. Hotel ‘Vest’, Lem st.


9-9-1942, 10-9-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Stationær motor med gengas. Ford 29 med transmission og kobling, anvendt til tørveproduktion i sommer, til salg. S. Pedersen, Hotel ‘Vest’, Lem st. Tlf. 3 Lem.


30-10-1942, 31-10-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Motorlokomotiv, 700 mm sporvidde, med gengas, kun brugt i sommer, til salg eller udleje .... . Entreprenør S. Pedersen, Hotel ‘Vest’, Lem st. Tlf. 3 Lem.


(Samme?:)


14-4-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. En komplet transportør (udlæggerbånd), fabrikat Smidtske, samt en stærk trollie sælges. Søren Pedersen, 'Mosevang', Stakroge, telefon nr. 10 a.

A. TANG, Højmark


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1925  A. Tang, Højmark pr. Lem st.


Mergelleje?. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde 600 mm.  Trækkraft spil.


- - - -


31-1-1925, 1-2-1925, 3-2-1925 JYLLANDSPOSTEN

Materiale til salg. 150 m 7 kg.s spor, 600 mm sporvidde, ophalingsspil med tilbehør, 2 ¾ m³ vogne, en 5 hk benzinmotor, passende til mergelarbejde. A. Tang, Højmark pr. Lem st.

DEJBJERGLUND MERGELSPOR


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1899  ?


Mergelleje lidt nord for Dejbjerg kirke.


Sporvidde 1435 mm.  Formentlig ikke smalspor?


- - - -


14-1-1899 - INGENIØREN

Licitation. Arbejdet ved udførelsen af underbygningen på 'Dejbjerglund Mergelspor', omfattende ca. 930 kub.-favne jordudgravning, udbydes herved i entreprise.

Konditioner og tegninger ligge til eftersyn på Skjern Gæstgivergaard og Dejbjerglund samt på Hedeselskabets kontor i Århus, hvor konditionerne kan fås udleverede.

Skriftlige tilbud indsendes til Hedeselskabet, Århus, inden den 22. januar 1899.


14-1-1900, 16-1-1900 - JYLLANDSPOSTEN

Licitation.

Jordarbejdet (ca. 1000 kbfv.) ved Dejbjerglund Mergelleje udbydes herved i entreprise. Konditioner og planer ligge til eftersyn på Hedeselskabets kontor i Århus og hos hr. proprietær Buchwald, Dejbjerglund pr. Lem.   

Skriftlige tilbud indsendes til Hedeselskabets kontor inden den 28. januar d. a.

Den vest- og sønderjydske Kreditforening, Ringkøbing, 12. januar 1900. Hoppe.

MADS NAJBJERG, Lem


UTM32: N 617xxxx, E 651xxx - Ref.nr. 56.xx.


Ejer:

1942  Mads Najbjerg, Lem st.


Tørveproduktion?. Beliggenhed ukendt.


Sporvidde ukendt.  Trækkraft ukendt.


- - - -


4-4-1942, 6-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Troljer og spor. 150 meter spor og to troljer samt en gummivogn er billigt til salg eller udleje for sommeren. Mads Najbjerg, Lem st. Telefon 3 Lem, kan benyttes.


28-4-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

150 meter træspor er til salg eller leje. Mads Naibjerg, Lem. Tlf. 3 kan benyttes.

Siden er senest rettet


20-12-2014

25-12-2014

20-10-2015