Skærbæk - Diverse

SKÆRBÆK

DIVERSE

SØREN HANSEN, Skærbæk

 

UTM32: N 6112xxx, E 485xxx - Ref.nr. 79.xx

 

Ejer:

1942-1946 Søren Hansen, Skærbæk

 

Tørveproduktion. 8 km fra Skærbæk. Nærmere beliggenhed ukendt.

 

Bane anlagt 194?, nedlagt 194?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

19-2-1942, 21-2-1942, 24-2-1942 - VESTKYSTEN - ESBJERG

Tørveværk til salg med 7 HK petroleumsmotor, tørvepresser, transportvogne, ca. 200 m spor og 1 demat god mosejord med god liggeplads, 8 km fra Skærbæk. Henvendelse til Søren Hansen, Skærbæk, tlf. 5.

 

1-4-1946, 3-4-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 2 tipvogne, ¾ m, så gode som nye, samt en lastbil (Bedford), 2,7 t, model 33, m. godt gummi, er til salg. Nærmere ved henvendelse til Søren Hansen, Skærbæk. Telf. 5.

BRØNS MARGARINEFABRIK

 

UTM32: N 61165xx, E 4833xx - Ref.nr. 84.01.

 

Ejer:

1889-1903? Lydik Jacobsen

 

Kort bane mellem Brøns st. (DSB) og fabrik opført 1889 øst for stationen. Fabrik lukket 1903.

 

Bane anlagt 1925?, nedlagt 195?. ???

Sporvidde ca. 600 mm. Håndkraft.

 

- - - -

 

24-12-1893, 28-12-1893 - FLENSBORG AVIS

180 meter brugt, men godt spor (til tipvogne) ønskes til købs. Brøns Margarinefabrik.

BRØNS GRUSGRAV

 

UTM32: N 61165xx, E 4829xx - Ref.nr. 84.08.

 

Ejer:

1933? Købmand Povl Møllers enke

 

Spor i tidligere DSB-grusgrav 500 m vest for Brøns st.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 19??.

Sporvidde ukendt . Trækkraft ukendt.

 

- - - -

VINUM TEGLVÆRK

 

UTM32: N 6108920, E 488024 - Ref.nr. 84.04.

 

Ejer:

1920-1924 Hans Knudsen Hansen, Vinum

19??-1943 Søren Hansen, Skærbæk

1943-19?? Jens Kragh Hansen

Teglværk i Vinum øst for hovedvej A 11. Lukket.

 

Bane anlagt (før) 1939, nedlagt (efter) 1960.

Sporvidde 600 mm. Spilbane ?

 

- - - -

 

25-11-1920, 26-11-1920, 27-11-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Et komplet elektricitetsværk, 2X220 volt, bygget 1911, bestående af: 1 Lanz-lokomobil, 36 HK, ventilfyring. 1 dynamo A. E. G., 25 KW, 470 volt med tilbehør. 1 tilsætnings-dynamo A. E. G., 40 Amp., 20/220, m. tilbehør. 1 batteri, 250 elementer, J. 4, fabrikat: Accumulator-Fabrik Hagen, Westfalen. 1 kompl. strømtavle dertil, med automatiske celleskiftere. 2 dynamoremme, ca. 13 og 9 m. lange. 1 elektromotor S. S. W., 1 HK, 220 volt, med forlagstøj, passende til en vandpumpe. Skal sælges straks, begrundet på tilslutning til et højspændingsværk. Evt, sælges lokomobilet og del elektriske del hver for sig. Lokomobilet kan også bortbyttes med en brugt råoliemotor på ca. 15 HK. Hans K. Hansen, Vinum Teglværk pr. Døstrup (Tørninglen).

 

12-3-1924, 19-3-1924 - JYLLANDSPOSTEN

Tvangsauktion 21-3-1924 over teglværksejer Hans Knudsen Hansen, Vinum by.

 

10-12-1942 - JYLLANDSPOSTEN

Teglværksejer Søren Hansen, Skærbæk, har solgt Vinum Teglværk ved Døstrup til bestyrer Jens Kragh Hansen, Ry ved Silkeborg for 90.000 kr. Overtagelse den 1. marts.

 

23-3-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Hjulsæt. Nogle stk., sporvidde 600 mm, hjulstørrelse 400 mm, sælges. Vinum Teglværk, Døstrup, Sønderj. Telf. Døstrup 1.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1937-41:

1939: Spordele, div.

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1952: Spordele - 600 mm

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

1956: Spordele

 

Spøer - Hovedbog 1958-61:

1960: Spordele, vogndele, div.

DAMPFZIEGELEI 'SURTUR', Frifelt

FRIFELT TEGLVÆRK

 

UTM32: N 61185xx, E 488530 - Ref.nr. 84.05.

 

Ejer:

19??-1921 Pastor Lorentzen

 

Teglværk anlagt 19?? vest for Frifelt. Lukket 1921.

Bane til grav 300 m syd for værket.

 

Bane anlagt 19??, nedlagt 1921?.

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

Siden er senest rettet

 

24-2-2015

9-10-2015