Egernsund-Broager - Grusgrave

EGERNSUND - BROAGER

GRUSGRAVE

KRAGESAND BRO, Skelde

 

UTM32: N 6076800, E 546700 - Ref.nr. 94.xx.

 

Ejer:

1905-19?? Fisker Christian Peter Hansen, Skelde

 

Ca. 45 m lang udskibningsbro fra grusgrav på sydspidsen af Broagerland. Nærmere beliggenhed ukendt. Anlagt 1924. Erstattede anden bro fra 1905?

 

Spor?

 

- - - -

 

Kragesand Bro

 

VBV Sønderborg 11-6-1924: Til VBDir:

Efter papirer, der er tilstillet os fra Wasserbauamt i Flensborg, har fisker Chr. P. Hansen i juli 1905 fået den tyske regerings tilladelse til at opretholde den pågældende bro. Da tilladelsen ikke er tilbagekaldt efter genforeningen, må jeg formene, at vedkommende stadig har en sådan ret.

 

M.f.O.A. 20-8-1924: Til VBDir.:

D.d. tilskrevet fisker Christian Peter Hansen, Skelde: De har 13-4 d.a. anholdt om tilladelse til ud for Deres ejendom i Skelde at opføre en ca. 45 m lang bro til udskibning af sand. Den ansøgte tilladelse gives herved på følgende vilkår: ....

 

Intet angivet om spor.

 

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617761)

Siden er sidst rettet

 

10-9-2014

CHRISTIANSEN's BRO, Vemmingbund

 

UTM32: N 6082600 , E 546500 - Ref.nr. 94.xx.

 

Ejer:

1924-1925 Vognmand Lorenz Christiansen, Sønderborg

1925-1930 Entr. Andreas Rasmussen, Augustenborg

 

Ca. 30 m lang udskibningsbro fra grusgrav ved Villersholt på sydsiden af Vemmingbund. Nærmere beliggenhed ukendt. Anlagt 1924, ødelagt af is 1929. Erstattede anden bro, som blev ødelagt af is 1923/24.

 

Sporvidde ukendt. Trækkraft ukendt.

 

- - - -

 

Christiansens Bro, Vemmingbund -

overtaget af entreprenør Andreas Rasmussen

 

Afskrift til VBDir.

A/S Nordisk Byggekompagni, Sønderborg 27-5-1924: Til Pol.kt., Sønderborg:

På vognmand Lorenz Christiansens vegne andrager vi hermed om godkendelse af den på tegningen viste sandlossebro. Broen er beliggende på sydsiden af Vemmingbund og tjener udelukkende til udskibning af sand og grus fra gårdejer F. Jensens ejendom. Den er ført ud på en vanddybde på ca. 2 m og ligger med toppen af tipvognssporet ca. 2 m over vandet, således at tipvognssporet skærer Dynt kommunes grund i niveau. Broen er slået som erstatning for en anden lossebro, som er bleven bortrevet af isen i vinter.

 

M.f.O:A. 19-8-1924: Til VBDir.:

Er tilskrevet vognmand Lorenz Christiansen, Goethesgade 18, Sønderborg : Ang. tilladelse til at benytte det af Dem opførte broanlæg med tipvognsspor til fragtning af grus fra det gdr. Fr. Jensen, Villersholt, tilhørende grundstykke ved Vemmingbund. Tilladelse gives på betingelse af: ....

 

M.f.O:A. 27-8-1925: Til VBDir.:

Min. bifalder, at tilladelsen til vognmand Lorenz Christiansen til et broanlæg i Vemmingbund overføres til entr. Andr. Rasmussen, Augustenborg.

 

M.f.O:A. 6-3-1930: Til VBDir.:

Vedr. fjernelse af resterne af den af A/S Nordisk Byggekompagni i 1924 for vognmand Lorenz Christiansen på sydsiden af Vemmingbund opførte udskibningsbro for sand, efter at denne er ødelagt af isen i vinteren 1929: Den omhandlede bro er i 1925 overdraget til entr. Andr. Rasmussen, Augustenborg.

 

VBV Sønderborg 3-4-1930: Til VBDir.:

31-3-1930 er resterne af den entreprenør Andreas Rasmussen, Augustenborg, tilhørende udskibningsbro i Vemmingbund fjernet.

 

Tegning 1:200.

Ca. 30 m pælebro med et spor sluttende i drejeskive med stikspor til venstre på ca. 5 m brohoved. Sporvidde ikke angivet.

 

Vandbygningsdirektoratets arkiv (SA edb-nr. 8004617761)