Thisted - Entreprenørfirmaer

THISTED

ENTREPRENØRFIRMAER

Civ.ing. CARL E. BACK, Thisted


Indehaver:

1945-1953  Carl Emil Back


Sporvidde 600 mm. Trækkraft motorlokomotiv.


Anvendelse: 

1949-19??   Vejarbejde, Frøslev by

1950             Ukendt arbejde


- - - -


7-3-1950, 10-3-1950, 13-3-1950 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt 2-3 tons benzinmotorlokomotiv (til 1 eller 2 vogne), 600 mm sporvidde ønskes til købs. Oplysning om stand, pris mm. til Carl E. Back, Civilingeniør, Thisted tlf. 916.

HAGELBERG & JEPSEN, Thisted


Indehaver: 

1946   ?. Hagelberg og ?. Jepsen, Thisted


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1946   Ukendt arbejde


- - - -


5-3-1946, 6-3-1946, 7-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg. 300 m 7 kg skinner m. jernsveller. Hagelberg & Jepsen, Thykiersvej, Thisted.


6-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

En transportabel Cyclone blandemaskine (Pedershaab) 400 l. m. dieselmotor, til salg på fordelagtige vilkår. Maskinen er så god som ny, kun været brugt i 50 arbejdstimer. Et ælteværk (Pedershaab) med 6 m graveelevator, 4 m dyndelevator, dyndcillo samt skæretromle og vandpumpe, og et ælteværk (Allingaabro) med samme tilbehør er ligeledes til salg på fordelagtige vilkår eller ønskes byttet med hvad som helst. Hagelberg & Jepsen, Ingeniør- og entreprenørfirma, Thykjærsvej, Thisted.


19-3-1946, 20-3-1946, 21-3-1946 - JYLLANDSPOSTEN

194 m spor 600 mm er til salg for højeste bud. Tilbud Hagelberg & Jepsen, Ingeniør- og entreprenørfirma, Thykiærsvej, Thisted.

Entr. M. CHRISTENSEN &

CARSTEN NIELSEN, Thisted


Indehaver:

19??-19??  M. Christensen og Carsten Nielsen, (Odense ?)


Spor ?


Anvendelse

1907  Havneanlæg, Thisted havn


- - - -


14-5-1907 - POLITIKEN

Bolværksarbejde ved Thisted havn (ca. 1200 løb. fod). Alt tømrer- og bolværksarbejde vedrørende Thisted havn ønskes bortliciteret; kan fås med og uden pæleramning. Alle oplysninger vedrørende disse arbejders udførelse fås ved henvendelse til M. Christensen & Carsten Nielsen. Anlægsentreprenører. Thisted. 


28-6-1907 - JYLLANDSPOSTEN

En maskinmester til pasning af en dampmaskine kan straks få fast ansættelse om bord på en gravemaskine ved henvendelse til entreprenørerne M. Christensen & Carsten Nielsen, Thisted.

Entr. G. KJÆHR, Thisted


Indehaver:

1914-19??   G. Kjæhr, Thisted


Senere firma: Kjæhr & Trillingsgaard


Sporvidde 600 mm. Trækkraft ukendt.


Anvendelse: 

1914             Ukendt arbejde

1916             Kystsikring, Thyborøn

1919-1920   Havneanlæg, Thisted


- - - -


11-3-1914 - LICITATIONEN

Ønsker 12-1600 l. m. tipskinner til leje eller købs. Svær profil. Tilbud til entreprenør Kjæhr, Thisted.


12-5-1914, 16-5-1914, 20-5-1914 - JYLLANDSPOSTEN

10 à 12 tipvogne, ¾ à 1 m³, sporvidde 600 mm, ønskes til købs eller leje ved henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


16-5-1914, 23-5-1914 - LICITATIONEN

10 à 12 tipvogne, ¾ à 1 m indhold, sporvidde 600 mm, ønskes til købs eller til leje ved henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


20-5-1916 - LICITATIONEN

Støbning og udlægning af betonblokke mm. syd for Thyborøn kanal, overdraget møllebygger Kjæhr, Thisted og entreprenør Laurids Trillingsgaard, Lemvig.


3-7-1919, 5-7-1919, 7-7-1919 - JYLLANDSPOSTEN

Formand søges. En dygtig formand med gode anbefalinger, kendt med havnearbejder, særlig sporlægning, kan få en vellønnet plads snarest ved Thisted havn. Henvendelse til G. Kjæhr, Thisted.


30-3-1920, 1-4-1920 - JYLLANDSPOSTEN

Formand søges med gode anbefalinger fra havnearbejder, særlig kendt med betonstøbning af kajmur og udlægning af sten i glacis, kan få plads snarest i Thisted, ved henvendelse til entreprenør G. Kjæhr.

Siden er senest rettet


1-10-2014

18-5-2016