Sønderborg-Als - Entreprenørfirmaer

SØNDERBORG - ALS

ENTREPRENØRFIRMAER Ikke færdig

TH. CHRISTIANSEN, Sønderborg

 

Indehaver:

19??-19?? Th. Christiansen

Formentlig samme Christiansen, som var medejer af Sønderborg Skærve- og Grusværk.

 

Motorlokomotiver 600 mm

?

 

Damplokomotiver 600 mm

?

 

Anvendelse

194? Værnemagtsarbejder, Thyborøn :

194? Værnemagtsarbejder, Løkken :

 

Arbejdede under 2. verdenskrig sammen med entr.fa. Hermann Möller, Wilhelmshafen, Tyskland.

 

- - - -

 

13-4-1943, 14-4-1943, 15-4-1943 - JYLLANDSPOSTEN

Tipvognsspor. 300 m ønskes til købs eller leje. Th. Christiansen, entreprenør, Højbovej 6, Lemvig. Tlf. 286.

 

12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

3 lokomotivførere med certifikat søges. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.

 

12-9-1943, 13-9-1943, 14-9-1943 - JYLLANDSPOSTEN

2 stk. damplokomotiver 50 hk. 2 stk. diesellokomotiver 24 hk søges omg. til leje eller købs. Th. Christiansen, tlf. 79, Thyborøn.

 

14-1-1944, 15-1-1944, 16-1-1944, 20-1-1944, 21-1-1944, 22-1-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Diesel-lokomotiver. 2 stkr. 25 HK diesel-lokomotiver til 60 cm spor købes. Th. Christiansen, Thyborøn. Telefon 79.

CHRISTIANSEN & RASMUSSEN & VIERECK, Sønderborg

 

Et konsortium til ukendt anlægsarbejde, bestående af (entr. Th.?) Christiansen, entr. L. Rasmussen (Sønderborg Skærve- og Grusværk) og entr. O. J. Viereck.

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm PM 8989 / 117 1933 Ford 40 hk type PCM

 

(1) Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

August 1943 tilhørende Sønderborg Skærve- og Grusværk,

Augustenborg.

Entr. J. P. HANSEN, Sønderborg

 

Indehaver:

1936 J. P. Hansen

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm PM 10696 / 174 1936 Ford 55 hk type PM-F

 

(1) Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

Senere tilhørende Ørbyhage Formsandselskab (81.01).

 

Anvendelse

1936 Ukendt.

Entr. S. MADSEN, Sønderborg

 

Indehaver: 192?-1938 Søren Madsen

1938 flyttet til Kolding. Død 1938.

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? B bm PM 8511/95 1932 Ford 40 hk type PCM

(2) ? B bm PM 9078/121 1934 Ford 55 hk type PCM

(3) ? B bm PM 11524/203 1938 Ford 55 hk type PM-F

 

(1) Ny. 5,5 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

Solgt til PM og videresolgt 15-7-1938 til Aarhus Omegns

Grusgrave.

(2) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

November 1938 tilhørende entr. Karl Hansen, Munkebo.

(3) Ny. 4,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

Senere tilhørende entr. Nørgaard, Haderslev.

 

Damplokomotiv 600 mm

(11) ? B t O&K 10954 1925

 

(11) Købt nyt. Udlejet til bl.a. entr. Stenderup-Jensen.

194? solgt til Wright, Thomsen & Kier (Bodal Tørvefabrik) .

 

Anvendelse

1923 Vejanlæg, Fjelsted

1923 Vejanlæg, Korsvejen til Bov

1926-27 Vejanlæg, Gråsten

1929 Vejanlæg, Glenstrup

19?? Vejanlæg, Rødding-Øster Lindet

19?? Vejanlæg, Nustrup

1931 Vejanlæg, Kirkebakken, Broager

1932 Vejanlæg, Østkystvejen, Tandslet?

1932- DSB, Jernbaneanlæg, Spang-Paradisgård (Hørup)

1932- DSB, Jernbaneanlæg, Skærtofte (Majbøl)-Tandslet

1933 Vejanlæg, Holbøl kommune

1934 Vejanlæg, Flensborg Fjordvej

1935 Vejanlæg, Agerskov-Brenderup

1935-37 Vejanlæg, Glenstrup sø

1937 Vejanlæg, Haderslev næs

 

- - - -

 

19-3-1931 - HEIMDAL

Notits: Broager, torsdag. Afgravningen af Kirkebakken. Arbejdet er overdraget til entreprenør Madsen, Sønderborg. Der førtes i går en forhandling mellem sognerådets vejudvalg og husejerne i Kirkebakken angående den projekterede afgravning af Kirkebakken. Der blev ikke fra nogen side rejst erstatningskrav i anledning af gadens sænkning. Bagefter var der forhandling mellem udvalget og entreprenør S. Madsen, Sønderborg. Under forbehold af sognerådets sanktion vedtog udvalget at overdrage arbejdet til entreprenør Madsen. Arbejdet skal påbegyndes snarest muligt.

Entr. STENDERUP-JENSEN, Sønderborg

 

Indehaver:

1927-1961 Axel Stenderup Jensen

1961-19?? Stenderup Jensen A/S

19??- A/S (Phønix A/S)

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? B bm PM 8648/102 1932 Ford 40 hk type PCM

(2) ? B bm PM 8359/88 1931 Ford 40 hk type PCM

(3) ? B bm PM 12289/227 1939 Ford 55 hk type FD

(5) ? B ?m SM ? ? ? ? ? +

(6) ? B SM ? ? ? ? ? +

(7) ? B SM ? ? ? ? ? +

(11) ? B ? ? ? ? ? +

(12) ? B ? ? ? ? ? +

 

(1) Ny. 2 tons. Leveret med Ford AA benzinmotor.

(2) Købt 27-2-1939 fra PM. Oprindelig leveret til De jydske

Kalkværker, Mønsted, med Ford AA benzinmotor. 3,5 tons.

Var stadig hos Stenderup-Jensen i 1951.

(3) Ny. 4,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor. Oktober 1940

af PM leveret Ford generator nr. 983 på trolje. Monteret af køber.

(11) Lejet 1959 fra entr.fa. Wright, Thomsen & Kier.

(12) Lejet 1959 fra entr.fa. Wright, Thomsen & Kier.

(*) Sidste lokomotiv kørte på lossepladsen i Sønderborg (for hvem?).

 

Damplokomotiv 600 mm

(21) ? B t O&K 10954 1925

 

(21) Lejet fra entr. S. Madsen, Sønderborg.

 

Anvendelse

1932-33 Sporomlægning, Sønderborg

1934 Anlæg af idrætspark, Fåborg

193? Vejanlæg, Smøl, Nybøl-Skelde

1939 Vejanlæg, Baså-Snogebæk

? Div. Vejanlæg, Sønderjylland

194?-4? Tørvegravning, (hvor?)

1959 Jordarbejde, Danfoss, Lunden (lejet fra WT&K)

 

STENDERUP-JENSEN & BLOM, Sønderborg

 

Indehaver:

1926 Axel Stenderup Jensen og ??? Blom

 

Anvendelse

1926 Ukendt

 

- - - -

 

27-5-1926, 28-5-1926 - JYLLANDSPOSTEN

Brugt tipvognsmateriel købes. 14 tipvogne (helst 1 kbm.), ca. 450 lb. m spor m. 1 drejeskive og 1 sporskifte, ønskes købt eller lejet med levering straks. Pris med opg. af sporvidde og vægt udbedes omgående. Stenderup Jensen & Blom, Sønderborg.

SØNDERBORG SKÆRVE- OG GRUSVÆRK, Augustenborg

 

Indehaver:

19??-1939 L. Rasmussen (død 1939)

1939-19?? T. Christiansen og J. Viereck, Guderup

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? B bm PM 9796/149 1935 Ford 55 hk type PM-F

(2) ? B bm PM 11806/209 1938 Ford 55 hk type PM-F

(3) ? B bm PM 10391/167 1936 Ford ?55 hk type PM-F

(4) ? B bm PM 8989/117 1933 Ford ?40 hk type PCM

 

(1) Ny. 2,0 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

1970 tilhørende Teglværkerne Island-Grønland (93.07).

(2) Ny. 2,5 tons. Leveret med Ford BB benzinmotor.

(3) Købt 13-3-1940 fra PM. Oprindelig leveret til Stenbrud og

Skærvefabrik Nørre Smedeby (96.02) med Ford BB benzinmotor,

4,5 tons.

(4) Købt før 10-8-1943. Oprindelig leveret til entr. Christiansen &

Rasmussen & Viereck, Sønderborg, med Ford AA benzinmotor,

2,0 tons.

 

Anvendelse

1935 ??? , Tornbøl, Selsted, Rinkenæs, Vollerslev

1936 ??? , Fjelstrup kro, Stevning Als

1938 ??? , Avnbøl

1939 ??? , Hostrup, Bjerndrup

1940 ??? , Lemvig

1940 ??? , Sdr. Hostrup

 

- - - -

 

28-2-1925, 3-3-1925 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes 200 mtr. tipvognsspor, 60 cm sporvidde, 5 tipvogne, ¾ m³, deraf 2 med bremse. Sønderborg Skærve- og Grusværk, Sønderborg.

Entr. O. J. VIERECK, Sønderborg

 

Indehaver:

19??-19?? O. J. Viereck

 

Motorlokomotiver 600 mm

(1) ? B PM ? ? ? ?

(2) ? ? ? ? ? ? ?

 

Anvendelse

1953 Vejanlæg, Marstrup

 

- - - -

 

21-5-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriel til salg eller udleje. Spormateriel, 12 og 15 kg skinner med og uden sveller, ca. 60 stk. ¾ m³ tipvogne, 2 skinnetraktorer samt skure og arbejdsvogne. Entreprenør O. J. Viereck, Sønderborg, tlf. 3755.

 

- - - -

 

Spøer - Hovedbog 1947-53:

1948: Vogndele (40 rullelejer)

1950: Vogndele (50 rullelejer)

1952: Skinneretter.

1953: Spordele, vogndele

27-7-1953: Rullelejer, sendt til fmd. Melberg, Marstrup pr. Vojens.

 

Spøer - Hovedbog 1953-58:

1-9-1954: 4 støbte PM bremseklodser (returneret).

P. VILLADSEN, Sønderborg

 

Indehaver:

19??-19?? Bygmester P. Villadsen

 

Motorlokomotiv 600 mm

(1) ? B bm Jung ? 19?? Ford 40 hk

 

(1) Ombygget med Ford A motor. Til salg 1956.

 

Anvendelse

194?-1948 Tørvegravning, (hvor?)

1954 ???

 

- - - -

 

2-4-1948, 4-4-1948, 6-4-1948 - JYLLANDSPOSTEN

Tørvemateriel. Ca. 400 lb. m. ca. 7 kg skinner samt 9 stkr. tipvogne, sporvidde 60 cm, sælges omg.

P. Villadsen, Østerg. 2a, Sønderborg. Tlf. 2970.

 

24-5-1954, 26-5-1954 - JYLLANDSPOSTEN

Lettere skinnetraktor, ca. 300 m 10 kg spor, 6-8 ¾ m³ tipvogne, samt 1 stk. bremsevogn ønskes til købs. 7 kg spor med jernsveller har også interesse. Billigste pris og stand bedes opgivet til bygmester P. Villadsen, Sønderborg, tlf. 2970.

 

25-7-1956, 27-7-1956 - JYLLANDSPOSTEN

Til salg eller bytte. 1 stk. skinnetraktor (fabrikat Arn, Jung Lokomotivfabrik) m/ Ford A motor, 14 stk. nyistandsatte ¾ m³ tipvogne (heraf 1 bremsevogn), ca. 400 lbm. spor m. sveller og spigere (10 kg skinner), 2 stk. sporskiftere. I bytte kan tages blandemaskine – motorpumpe – traktor m/ skraber og læsseskovl eller 1-mastet byggehejs. P. Villadsen, entreprenør- og byggeforretning. Sønderborg, tlf. 2970.

L. P. CHRISTENSEN, Sønderborg

 

Indehaver:

19??-19?? L. P. Christensen

 

Entreprenør?

 

Anvendelse ukendt.

 

- - - -

2-3-1945, 4-3-1945, 6-3-1945 - JYLLANDSPOSTEN

Entreprenørmateriale till salg. 1 stk. transportabel tørblandemaskine, 450 l. 1 stk. ny tørblandemaskine, 250 l. Begge Pedershaab-fabrikat. Nogle vibrationsanlæg med forme til sekskantede fliser (Lochstene). 1 stk. elektromotor, 12 HK, ny, 1 stk. elektromotor, 7 HK, 1 stk. elektromotor, 3 HK, brugte. Alle er 380 v vekselstrøm. 150 m 7–9 kg spor. 4 stk. troljer. 4 stk. drejeskiver. sporvidde 60 cm. 2500 stk. brædder sammenslået i flager., størrelse 90 gange 90 cm. ¾ T forskalning. Henvendelse til L. P. Christensen, Damgade 8, Sønderborg. Tlf. 778. Træffes bedst fra 8–10.

IDUM, Sønderborg

 

Indehaver:

194?-1945 Idum, Kongevej 68, Sønderborg

 

Anvendelse

194?-45 Værnemagtsarbejder, Vandel flyveplads

 

- - - -

 

10-5-1944, 12-5-1944, 14-5-1944 - JYLLANDSPOSTEN

60 à 100 m spor og 1 à 2 tipvogne ønskes til købs eller leje. IDUM, Gård 73, Randbøl st.

 

17-6-1944, 19-6-1944, 21-6-1944 - JYLLANDSPOSTEN

Til købs ønskes ca. 150 m 7 à 9 kg spor samt 2 tipvognsundervogne (troljer). Endvidere en betonblandemaskine, helst tørblander. Idum, Sønderborg, Kongevej 68.

Entr. NILS MÅNSSON, Ertebjerg

 

Indehaver:

192?-192? Nils Monsson ?

 

Formål ukendt.

I folketællingen 1921 er han opført som rentier, født 29-11-1881 i Sverige og tilflyttet Ertebjerg 1919 fra Tyskland. 1907 boede han i Schmalfeld (Kr. Segeberg)

 

- - - -

 

5-1-1921 til 28-12-1921, 1922, 1923 - LICITATIONEN

Til salg. Tipvognsspor, jerntipvogne, 0,75 cbm. indhold, trætipvogne, 1,80 cbm. indhold, for lokomotivbrug. Lokomotiver 50 hk. Lokomotivtransportvogn, jernbro 55 m lang, 1,5 m bred. Vægt 13000 kilo. Entreprenør Månsson, Ertebjerg pr. Tandslet, Als.

Siden er sidst rettet

 

10-9-2014

7-1-2015